Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het foutbericht 'ActiveX-onderdeel kan geen object maken' wordt weergegeven wanneer u Access gebruikt

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Access 2000-versie van dit artikel: 319841.

Nieuwe gebruikers: voor deze materie moet u vertrouwd zijn met de gebruikersinterface op computers die bedoeld zijn voor één gebruiker.

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Access 97-versie van dit artikel: 296205.
Symptomen
Tijdens het werken met Microsoft Access wordt het volgende foutbericht weergegeven:
ActiveX-onderdeel kan geen object maken
In dit artikel worden enkele algemene oorzaken van dit probleem beschreven en worden methoden vermeld aan de hand waarvan u het probleem kunt oplossen.
Oorzaak
Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:
 • DAO (Data Access Objects) is niet juist geregistreerd.

  -of-
 • Een of meer verwijzingen ontbreken.

  -of-
 • Er is een ongeldige verwijzing naar een Utility Database.

  -of-
 • U hebt niet de benodigde machtigingen voor vereiste bibliotheken.

  -of-
 • Een wizardbestand is beschadigd.
Oplossing

Oorzaak 1: DAO is niet juist geregistreerd

Oplossing

Registreer de DAO 3.6-bibliotheek opnieuw. Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren op de computer waarop Microsoft Access is geïnstalleerd of de computer die dient als host voor Microsoft Windows Terminal Server. (Als u Uitvoeren niet ziet, kunt u dit aan uw Start-menuopties toevoegen door het Windows Start-menu aan te passen).
 2. Typ regsvr32 in het tekstvak Uitvoeren, gevolgd door het pad naar het DAO-bestand. Plaats dit bestand tussen aanhalingstekens. Voor registratie van de DAO 3.6-bibliotheek gebruikt u bijvoorbeeld de volgende opdracht, die het standaardpad naar het DAO-bibliotheekbestand bevat:
  regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\DAO360.DLL"

Oorzaak 2: Een of meer verwijzingen ontbreken

Oplossing

Controleer op ontbrekende verwijzingen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Open de database waarvoor u het foutbericht hebt ontvangen.
 2. Druk op ALT+F11 om de Microsoft Visual Basic-editor te openen.
 3. Open het menu Extra van de Visual Basic-editor en klik op Verwijzingen.
 4. Bekijk de lijst met beschikbare verwijzingen die zijn ingeschakeld. Als bij een van de ingeschakelde items het woord 'Ontbreekt' staat, schakelt u de verwijzing uit.

  U kunt ook in het dialoogvenster Verwijzingen op de knop Bladeren klikken om te bladeren naar de locatie van het bibliotheekbestand dat bij de ontbrekende verwijzing hoort.

Oorzaak 3: Er is een ongeldige verwijzing naar een Utility Database

Oplossing

Vanaf de release van Microsoft Access 2000 is een verwijzing naar Utility niet nodig. Als u een database vanuit een eerdere versie hebt geconverteerd, staat er misschien nog een verwijzing naar Utility in uw lijst met verwijzingen. Schakel het selectievakje van alle verwijzingen naar Utility of Utility.mda uit. Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Open de database waarvoor u het foutbericht hebt ontvangen.
 2. Druk op ALT+F11 om de Visual Basic-editor te openen.
 3. Open het menu Extra van de Visual Basic-editor en klik op Verwijzingen.
 4. Schakel het selectievakje uit naast verwijzingen naar Utility Database of Utility.mda.

Oorzaak 4: U hebt niet de benodigde machtigingen voor vereiste bibliotheken

Oplossing

Alle Microsoft Access-gebruikers moeten machtigingen hebben voor Windows-systeemmappen.
 • Zorg ervoor dat gebruikers leesmachtiging hebben voor alle bestanden in de volgende mappen.

  BesturingssysteemLocatie
  Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2003, Windows 2008 en Windows 2012 (x86)\Windows\System32
  Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2003, Windows 2008 en Windows 2012 (x64)\Windows\SysWOW64
 • Als u geen leesmachtigingen kunt verlenen, kunt u een hulpprogramma zoals Process Monitor gebruiken om vast te stellen voor welk bestand of welke bestanden de gebruikers niet de vereiste machtigingen hebben. U kunt Process Monitor downloaden van de volgende Sysinternals-website:

Oorzaak 5: Een wizardbestand is beschadigd

Oplossing

Ga als volgt te werk om beschadigde wizardbestanden te herstellen:  
 1. Zoek in Windows Verkenner naar de volgende wizardbestanden: Acwzmain.mde, Acwztool.mde en Acwzlib.mde.
 2. Wijzig de bestandsnaamextensie van elk bestand in 'oud'. Wijzig Acwzmain.mde bijvoorbeeld in Acwzmain.oud.
 3. Herstel Microsoft Access of Microsoft Office Professional om de wizardbestanden opnieuw te installeren.
Meer informatie
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
inf prb acc2002 ACC2003 Acc2007 Acc2010 Acc2013 ActiveX
Eigenschappen

Artikel-id: 319844 - Laatst bijgewerkt: 02/26/2014 17:42:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbpubtypekc kberrmsg kbprb KB319844
Feedback