Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De naam van meerdere bestanden in Windows XP wijzigen met Windows Verkenner

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u Windows Verkenner kunt gebruiken om de naam van meerdere bestanden te wijzigen in Windows XP.

De naam van meerdere bestanden wijzigen met Windows Verkenner

  1. Start Windows Verkenner. Klik op Start, wijs Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Windows Verkenner.
  2. Selecteer meerdere bestanden in een map. Hiertoe houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de bestanden klikt.
  3. Nadat u de bestanden hebt geselecteerd, drukt u op F2.
  4. Typ de nieuwe naam en druk op ENTER.
Opmerking Na het voltooien van de voorgaande stappen verdwijnt de markering van alle bestanden met uitzondering van één bestand. Het kan dan lijken alsof u de naam van slechts één bestand wijzigt. Als u echter op ENTER drukt, is de naam van alle bestanden gewijzigd. Wanneer u de naam van meerdere bestanden wijzigt, krijgen alle bestanden dezelfde naam en wordt een nummer tussen haakjes achter de naam toegevoegd om de nieuwe bestandsnaam uniek te maken. Als u bijvoorbeeld BUDGET als nieuwe naam typt, krijgt het eerste bestand de naam BUDGET. Alle overige bestanden krijgen de naam BUDGET(x), waarbij x staat voor een uniek nummer beginnend met (1).

Terug naar begin

Opmerkingen

Als u bij het wijzigen van de naam van meerdere bestanden een vergissing maakt, kunt u op CTRL+Z drukken of de optie Naam wijzigen ongedaan maken in het menu Bewerken selecteren om de actie die u zojuist hebt uitgevoerd, ongedaan te maken. U kunt deze procedure vervolgens desgewenst herhalen.

De functie Naam wijzigen in Windows Verkenner komt niet overeen met de werking van de opdracht REN die u bij een opdrachtprompt gebruikt. Als u bijvoorbeeld jansen wilt wijzigen in jensen voor bestanden met de naam jansena.doc, jansenb.doc en jansenc.doc, kunt u de opdracht ren jansen*.doc jensen*.doc gebruiken. Alle bestandsnamen worden automatisch gewijzigd en krijgen de vorm jensena.doc, jensenb.doc en jensenc.doc.

Als u in Windows XP de functie Naam wijzigen van Windows Verkenner gebruikt en na het selecteren van de drie bestanden met 'jansen' in de naam het bestand jansena.doc wijzigt in jensena.doc, krijgen de overige geselecteerde bestanden de naam jensena(x).doc. Als u de oorspronkelijke bestandsnaamstructuur (het gebruik van a, b, c, enzovoort) wilt herstellen, moet u de naam van elk bestand afzonderlijk wijzigen.

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 320167 - Laatst bijgewerkt: 02/13/2006 17:14:06 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbenv kbhowto kbhowtomaster KB320167
Feedback