Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

OFFXPDEV: bijgewerkte versie van replicatiebestanden van Jet 4.0 Service Pack 0 beschikbaar

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL321076
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Gemiddeld: vereist basisvaardigheden op het gebied van macro's, codering en interoperabiliteit.

Dit artikel is alleen van toepassing op Microsoft Access-databases (.MDB).

Raadpleeg 320805 voor een Microsoft Office 2000 Developer-versie van dit artikel.

In deze taak

Samenvatting
De Microsoft Jet-replicatie-update, Jet40Repl.exe, is een installatieprogramma dat bepaalde bestanden bijwerkt waarvan Access en Microsoft Replication Manager 4.0 gebruikmaken.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het ophalen van de meest recente versie van de database-engine van Jet 4.0:
239114 Het meest recente service pack voor de Microsoft Jet 4.0 database-engine ophalen


Terug naar begin

De Jet-replicatie-update downloaden

Opmerking U hebt deze update niet nodig als u reeds beschikt over de versies van de bestanden die worden vermeld in de sectie Bestanden in de Jet-replicatie-update van dit artikel.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Terug naar begin

De Jet-replicatie-update installeren

Na het downloaden van Jet40Repl.exe kunt u de bijgewerkte bestanden installeren. Ga als volgt te werk:
 1. Als u indirecte replicatie gebruikt, stopt u de Synchronizer.
 2. Dubbelklik op Jet40Repl.exe om met de installatie te beginnen.
 3. Als u in stap 1 de Synchronizer hebt gestopt, start u deze opnieuw.
Terug naar begin

Bestanden in de Jet-replicatie-update

Het downloadbestand Jet40Repl.exe bevat de volgende bestanden:
  Bestandsnaam    Versie     Beschrijving  ---------------------------------------------------------------------------  Msrclr40.dll    4.0.6508.0   Jet Briefcase Reconciler Library  Msrecr40.dll    4.0.6508.0   Jet Briefcase Reconciler Resource Library  Msrpfs40.dll    4.0.6508.0   File System Transport for Indirect                   Replication  Mstrai40.exe    4.0.6508.0   Transporter for Internet (Indirect)                   Replication  Mstran40.exe    4.0.6508.0   Transporter for Indirect Replication				
Terug naar begin
Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de problemen die met deze bestanden worden opgelost:
320803 Vermijden van geheugenlekken en gebeurtenis-id 2009-fouten die optreden bij indirecte synchronisaties
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 321076 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 10:37:01 - Revisie: 6.5

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbdta kbfile kbhowtomaster KB321076
Feedback