Als het SMB-protocol wordt gebruikt, verloopt het kopiëren van bestanden van Windows XP naar een Windows 2000-domeincontroller traag

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Het kopiëren van bestanden van een Windows XP-clientcomputer naar een Windows 2000-domeincontroller verloopt traag als u het SMB-protocol (Server Message Block) gebruikt. Dit probleem treedt alleen op wanneer u bestanden kopieert van een Windows XP-client naar een Windows 2000-domeincontroller (push-modus) en niet als u bestanden kopieert van de domeincontroller naar de client (get-modus).
Oorzaak
De trage uitvoering van de kopieerprocedure bij het gebruik van het SMB-protocol kan zich voordoen als er sprake is van een vertraagde TCP/IP-bevestiging (ook bekend als een TCP ACK) in een 'SMB: C NT transact - Notify Change'-pakket. Dit probleem doet zich gewoonlijk voor als u Windows Verkenner gebruikt om de bestanden naar een domeincontroller te kopiëren. Het probleem kan zich echter ook voordoen als u de opdrachtprompt gebruikt om bestanden te kopiëren of als de doelmap de focus heeft in Windows Verkenner (als het wijzigingsbericht wordt gebruikt). Dit probleem doet zich voor zodra u een SMB-kopieerprocedure uitvoert (vanuit een willekeurig programma) naar een externe doelmap die ook is aangeroepen door een aanvraag voor een wijzigingsbericht (vanuit een willekeurig programma).

Standaard doet dit probleem zich voor zodra SMB beveiligingshandtekeningen gebruikt. Als er beveiligingshandtekeningen zijn geconfigureerd, moet SMB synchroon worden verwerkt door de redirector. De redirector moet wachten totdat de huidige SMB-opdracht volledig is verwerkt voordat de redirector kan doorgaan met de volgende opdracht. De redirector wacht totdat deze de TCP/IP-bevestiging van de server ontvangt.
Oplossing
U kunt dit probleem voorkomen door een van de methoden te gebruiken die in deze sectie worden beschreven.

Methode 1

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
  2. Selecteer de volgende registersleutel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. Dubbelklik op de waarde RequireSecuritySignature, typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  4. Dubbelklik op de waarde EnableSecuritySignature, typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  5. Sluit de Register-editor af.
Standaard is de waarde EnableSecuritySignature ingesteld op 1 (AAN) op een domeincontroller en op 0 (UIT) op een niet-domeincontroller. Het resultaat hiervan is dat de trage uitvoering van de kopieerprocedure bij het gebruik van SMB zich alleen voordoet wanneer u items naar een domeincontroller kopieert.

Methode 2

Opmerking Deze oplossing wordt niet ondersteund op Windows XP- en Windows Server 2003-computers.

Stel de door TCP vertraagde ACK-timer (TcpDelAckTicks) in op een lagere waarde. Als u dit doet, bevestigt de server items vaker, maar met kortere intervallen. U kunt de hotfix gebruiken die in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base wordt beschreven om een aangepaste vertraagde ACK-waarde op te geven:

311833 De registerwaarde TcpDelAckTicks heeft geen invloed op time-outs van Ack's
Als u de waarde TcpDelAckTicks instelt op 0, schakelt u de timer helemaal uit. Wanneer de timer is uitgeschakeld, wordt TCP weer ingesteld op pre-Request for Comments (RFC) 1122-gedrag; TCP bevestigt elk pakket. Via deze methode lost u het probleem van de trage uitvoering van de kopieerprocedure bij gebruik van SMB op. In een netwerk met lange wachttijden (zeer verzadigd segment) neemt door dit gedrag het aantal bevestigingen van de domeincontroller toe en wordt het netwerk extra belast.
Meer informatie
Als u wilt weten hoe traag de uitvoering is in verhouding tot TCP/IP-bevestiging van sommige SMB-frames ('SMB: C NT transact - Notify Change'), voert u een netwerk-trace uit. Als u dit doet, ziet u dat de redirector niet doorgaat met het kopiëren van de resterende bestanden als het 'SMB: C NT Transact - Notify Change'-frame niet wordt bevestigd door de server op het TCP-transportniveau. De TCP/IP-bevestiging wordt alleen vertraagd (ongeveer 0,2 seconden) als de server een Windows 2000-domeincontroller is.

Microsoft Windows XP-clients en Microsoft Windows Server 2003-clients bevatten de nieuwe registersleutel
TcpAckFrequency
waarmee TCP ACK's worden beheerd voordat de ACK-timervertraging wordt bereikt.

Klik voor meer informatie over dit probleem op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
321098 Langzame netwerkprestaties tijdens het kopiëren van bestanden naar een Windows 2000-domeincontroller
328890 Nieuwe registervermelding voor het besturen van het gedrag van TCP-bevestigingen (ACK) in Windows XP en Windows Server 2003
dc
Eigenschappen

Artikel-id: 321169 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 10:38:03 - Revisie: 6.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbregistry kbenv kbfix kbprb KB321169
Feedback