Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht 'Besturingssysteem niet gevonden' of 'Het besturingssysteem ontbreekt' wanneer u uw Windows XP-computer opstart

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Wanneer u een Microsoft Windows XP-computer probeert op te starten, wordt in een foutbericht gemeld dat het besturingssysteem niet is aangetroffen. Dit probleem kan worden veroorzaakt door een storing van de vaste schijf, onjuiste BIOS-instellingen, een beschadigde of ontbrekende MBR (Master Boot Record) of een ongeldige actieve partitie. U kunt dit probleem oplossen door de BIOS-instellingen van de computer te corrigeren, de herstelconsole van Windows XP te gebruiken of de juiste partitie op de vaste schijf te markeren als actieve partitie.
Symptomen
Wanneer u uw Microsoft Windows XP-computer opstart, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
Besturingssysteem niet gevonden.
Het besturingssysteem ontbreekt
Wanneer u de computer opstart naar de herstelconsole om de functionaliteit te herstellen, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Setup kan geen vasteschijfstations in uw computer vinden.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden in de volgende gevallen:
  • De vaste schijf wordt niet gedetecteerd door het BIOS (Basic Input/Output System).
  • De vaste schijf is beschadigd.
  • Sector 0 van de fysieke vaste schijf bevat een ongeldige of onjuist ingedeelde MBR (Master Boot Record).

    Opmerking Beschadigingen van de MBR kunnen onder andere worden veroorzaakt door bepaalde programma's van derden of door beschadiging van de schijf.
  • Er is een incompatibele partitie gemarkeerd als actieve partitie.
  • Een partitie die het MBR bevat, is niet meer actief.
Oplossing
Ga afhankelijk van uw situatie op een van de volgende manieren te werk om dit probleem op te lossen.

Methode 1: De BIOS-instellingen controleren

Controleer de BIOS-instellingen van de computer om u ervan te verzekeren dat de vaste schijf wordt vermeld in het BIOS en wordt herkend door het BIOS. Raadpleeg de documentatie bij de computer of neem contact op met de hardwarefabrikant voor informatie over het controleren van de BIOS-instellingen.

Nadat u hebt geverifieerd of de vaste schijf wordt gedetecteerd door het BIOS van de computer, start u de computer opnieuw op en controleert u of het probleem is opgelost. Als het probleem niet is opgelost, of als de vaste schijf niet wordt herkend door het BIOS van de computer, zijn er mogelijk problemen met de hardware. Neem in dat geval contact op met de hardwarefabrikant voor informatie over het oplossen van dit probleem. Het is mogelijk dat u de vaste schijf moet vervangen.

Voor informatie over contactgegevens van de hardwarefabrikant klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
65416Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

60781Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

60782Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z

Methode 2: De herstelconsole gebruiken

Gebruik de opdracht fixmbr in de herstelconsole van Windows XP om de MBR van de opstartpartitie te repareren.

Voor meer informatie over de herstelconsole klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
314058Beschrijving van de herstelconsole van Windows XP
307654De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP

Methode 3: De actieve partitie wijzigen

Als de partitie die als actief is gemarkeerd, niet de opstartbestanden van Windows XP bevat, of als de actieve partitie een incompatibel of ander besturingssysteem is, moet u eerst de juiste systeempartitie markeren als actief voordat u de computer opnieuw opstart.

Opmerking Er kan slechts één actieve systeempartitie zijn.

Klik voor meer informatie over het markeren van de actieve partitie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
315261De computer kan niet worden gestart na het wijzigen van de actieve partitie met behulp van het hulpprogramma Schijfbeheer
Meer informatie
Klik voor meer informatie over het oplossen van opstartproblemen in Windows XP op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
308041Bronnen voor het oplossen van opstartproblemen in Windows XP
windowsxp winxp
Eigenschappen

Artikel-id: 321626 - Laatst bijgewerkt: 06/12/2007 16:54:27 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kberrmsg kbprb KB321626
Feedback