Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De aanmeldingspagina voor Outlook Web Access wijzigen

Samenvatting
In dit artikel worden twee methoden beschreven om de webinterface van Microsoft OWA (Outlook Web Access) voor Exchange 2000 aan te passen.
Meer informatie
In Microsoft Exchange Server 5.5 bestond het onderdeel OWA uit een reeks Active Server Pages, HTML en Jscript. In Exchange 2000 is het onderdeel OWA nauwer met de Exchange 2000-server zelf geïntegreerd voor verbeterde prestaties en functionaliteit. Daarom kunt u OWA voor Exchange 2000 niet op dezelfde manier aanpassen als OWA onder Exchange Server 5.5.

Maar dankzij de nieuwe mogelijkheden van OWA in Exchange 2000 kunt u OWA nog steeds aanpassen met een van de twee in dit artikel beschreven methoden.

Methode 1: Een HTML-front-end maken

In Exchange 2000 kunt u benoemde URL's (Uniform Resource Locators) gebruiken om vanaf een webpagina rechtstreeks verbinding te maken met objecten die zijn opgeslagen in de Exchange 2000-database, inclusief postbussen, afzonderlijke postmappen en zelfs afzonderlijke e-mailberichten.

U kunt bijvoorbeeld uw Exchange 2000-alias gebruiken om toegang tot uw postbus te krijgen door een van de volgende URL's in de browser te typen:
 • http://owa.microsoft.com/exchange/uwalias

  -of-
 • http://owa.microsoft.com/exchange
U kunt ook een specifieke map openen door de naam van de map te typen na de naam van uw postbus. Als u uw agenda wilt openen, typt u het pad naar uw postbus gevolgd door /calendar:
 • http://owa.microsoft.com/exchange/uwalias/calendar
U kunt ook rechtstreeks toegang krijgen tot de map Contactpersonen door het pad naar uw postbus te typen gevolgd door /contacts.

Daarnaast kunt u benoemde URL's gebruiken om items te openen en velerlei functies uit te voeren. U kunt optie- en opdrachtwoorden toevoegen aan het eind van de benoemde URL's om tal van acties uit te voeren.

Voorbeelden van OWA

 • Typ de volgende URL om toegang te krijgen tot een persoonlijke postbus:
  • http://owa.microsoft.com/exchange

   -of-
  • http://owa.microsoft.com/exchange/uwalias
 • Typ de volgende URL om toegang te krijgen tot een persoonlijke agenda:

  http://owa.microsoft.com/exchange/uwalias/calendar
 • Typ de volgende URL om toegang te krijgen tot een door de gebruiker gemaakte persoonlijke map genaamd Xyz:

  http://owa.microsoft.com/exchange/uwalias/xyz
 • Typ de volgende URL om toegang te krijgen tot een door de gebruiker gemaakte persoonlijke map genaamd Xyz zonder de Outlook-balk (het frame aan de linkerkant van het browservenster):

  http://owa.microsoft.com/exchange/uwalias/xyz/?cmd=contents
 • Typ de volgende URL om de Outlook-balk alleen weer te geven voor een door de gebruiker gemaakte persoonlijke map genaamd Xyz:

  http://owa.microsoft.com/exchange/uwalias/xyz/?cmd=navbar
 • Typ de volgende URL om een e-mailbericht weer te geven in Postvak In van OWA met als onderwerp 'Hallo weer':

  http://owa.microsoft.com/exchange/uwalias/inbox/Hallo%20weer.eml?cmd=open
 • Typ de volgende URL om een nieuw e-mailbericht te maken in de map Concepten:

  http://owa.microsoft.com/exchange/uwalias/drafts/?cmd=new
 • Typ de volgende URL om gebruikersopties voor OWA te wijzigen:

  http://owa.microsoft.com/exchange/uwalias/?cmd=options
 • Typ de volgende URL om de maandweergave van een persoonlijke agenda weer te geven:

  http://owa.microsoft.com/exchange/uwalias/calendar/?cmd=contents&view=monthly
 • Typ de volgende URL om de weekweergave van een persoonlijke agenda weer te geven die aanvangt op 1 jan. 2000:

  http://owa.microsoft.com/exchange/uwalias/calendar
  /?cmd=contents&view=weekly&d=1&m=1&y=2000
 • Typ de volgende URL om een openbare map genaamd Bedrijfscontactpersonen weer te geven die zich bevindt in de basis van de structuur van openbare mappen:

  http://owa.microsoft.com/public/bedrijfs%20contactpersonen
Opmerking Spaties in mapnamen worden in URL's weergegeven door de tekens %20. Als de naam van het item dat u wilt bekijken een spatie bevat, moet u die spatie in de benoemde URL vervangen door %20. U moet bijvoorbeeld Verwijderde items omzetten in Verwijderde%20items.

Wanneer u gebruikmaakt van de functionaliteit van OWA 2000 en Exchange 2000, kunt u uw favoriete HTML-editor gebruiken om HTML-webpagina's te maken met URL's die naar de juiste gebieden in Exchange 2000 verwijzen.

Voor meer informatie en enkele basisvoorbeelden van de wijze waarop u HTML-webpagina's maakt met URL's die naar de juiste gebieden in Exchange 2000 verwijzen, downloadt u de SDK (software development kit) voor Exchange 2000 Server van de volgende Microsoft-website:

Methode 2: HTML en WebDAV gebruiken om een aangepast webprogramma te maken

Het WebDAV-protocol (Web Distributed Authoring and Versioning) is een uitbreiding van HTTP (Hypertext Transfer Protocol). U kunt WebDAV gebruiken om webprogramma's te maken. U kunt HTML- en WebDAV-protocolmethoden gebruiken voor het lezen, maken, kopiëren, verwijderen, verplaatsen of zoeken van bronnen in het informatiearchief van Exchange. U kunt HTML- en WebDAV-protocolmethoden ook gebruiken voor het lezen, instellen en zoeken van eigenschappen in het informatiearchief van Exchange.

Wanneer u in een webbrowser een URL typt die naar een item in het informatiearchief van Exchange wijst, wordt er een WebDAV-protocolverzoek in XML-indeling gemaakt en naar de Microsoft Exchange 2000-server verzonden. Wanneer het verzoek wordt ontvangen op de server, worden de referenties van de client gecontroleerd en wordt de XML voor de gevraagde gegevens automatisch geparseerd. Op de server wordt een WebDAV-protocolreactie in XML-indeling gemaakt die de juiste eigenschappen en bijbehorende waarden bevat, waarna deze reactie naar de client wordt teruggezonden. Als de webbrowser XML kan parseren, zendt de server ook een opmaakmodel in XSL (Extensible Stylesheet Language) met instructies hoe de gegevens moeten worden weergegeven. Als de webbrowser geen XML kan parseren, wordt de informatie over de weergave van de gegevens in HTML verzonden.

U kunt de COM-klasse (Component Object Model) Microsoft.XMLHTTP gebruiken voor het verzenden en ontvangen van WebDAV-verzoeken naar en uit het informatiearchief van Exchange. Microsoft.XMLHTTP maakt deel uit van het COM-onderdeel Microsoft XML 2.0 (MSXML) dat is opgenomen in Microsoft Internet Explorer 5.5.

U kunt deze informatie gebruiken om een webprogramma te bouwen dat de functies en mogelijkheden van OWA 2000 nabootst. Voor meer informatie en enkele basisvoorbeelden van de werkwijze downloadt u de SDK voor Exchange 2000 Server van de volgende Microsoft-website:Opmerking WebDAV is een specificatie van RFC 2518 (Request for Comments) met definities van uitbreidingen van HTTP/1.1 (Hypertext Transfer Protocol 1.1), dat is gedefinieerd in RFC 2616. De uitbreidingen bevatten een nieuwe verzameling protocolmethoden en verzoekkoppen die u kunt gebruiken voor het verplaatsen, kopiëren, verwijderen en maken van verzamelingen van bronnen. Bovendien kunnen clients eigenschappen met betrekking tot bronnen en de inhoud van de bron zelf instellen en ophalen.
Eigenschappen

Artikel-id: 321832 - Laatst bijgewerkt: 12/20/2005 16:40:38 - Revisie: 2.1

 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • kbinfo KB321832
Feedback
dy>