Service Pack 3 voegt updates toe aan verscheidene Windows 2000 Support Tools

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
De Windows 2000 Support Tools helpen ondersteuningspersoneel en netwerkbeheerders om de netwerken te beheren en problemen op te lossen. Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) bevat updates voor verscheidene Support Tools. De hulpprogramma's die zijn bijgewerkt, zijn:
Dcdiag.exe
Iadstools.dll
Netdiag.exe
Netdom.exe
Nltest.exe
Replmon.exe
Voor meer informatie over SP3 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260910 De meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen
De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time-notatie (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Versie     Grootte  Bestandsnaam  ----------------------------------------------------  11-Jan-2002 5.0.2195.4827  217.872 Dcdiag.exe  28-Aug-2001 1.0.0.2202    811.792 Iadstools.dll  15-Mrt-2002 5.0.2195.5080  389.904 Netdiag.exe  25-Jan-2002 5.0.2195.4874  114.448 Netdom.exe  14-Mrt-2002 5.0.2195.5080  161.040 Nltest.exe  28-Aug-2001 1.0.0.2202   1.281.296 Replmon.exe				
Meer informatie
De hulpprogramma's worden niet automatisch geïnstalleerd wanneer u Windows 2000 SP3 installeert. Klanten van Microsoft Windows 2000 Datacenter Server moeten contact opnemen met hun OEM (Original Equipment Manufacturer) voor informatie over het verkrijgen van de bijgewerkte hulpprogramma's.

De bijgewerkte hulpprogramma's zijn beschikbaar in het bestand Support\Tools\Support.cab op de cd-rom van Windows 2000 SP3. U kunt ze ook downloaden van de volgende Microsoft-website:Het Help-bestand voor de Windows 2000 Support Tools (W2rksupp.chm) bevindt zich in het bestand Support.cab en bevat een beschrijving van elk bestand en de bijbehorende syntaxis, voorbeelduitvoer en opmerkingen. Raadpleeg dit Help-bestand voor specifieke gebruiksinformatie voor deze hulpprogramma's. Als u meer Help wilt opvragen, typt u bij de opdrachtprompt hulpprogrammanaam /help en drukt u op ENTER.

Voor meer informatie over correcties of functies die aan de bijgewerkte hulpprogramma's zijn toegevoegd, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
290149 Replmon Incorrectly Returns an Error Message When Binding to FSMO Role Owner
291383 Dcdiag Connectivity Test Does Not Succeed and Displays "')" for the Host Name
297384 Netdiag.exe Does Not Query SPN Registration When Down-Level Name Is Different
300630 Out of Sync Status When You Run Netdom.exe /Verify Command
300917 Memory Leak Calling the DsGetDcName() or DsGetSiteName() Function
305832 Memory Leak with the GetDirectPartnersEx() Function in Iadstools.dll
310685 Netdiag.exe Stops Responding When You Run the DNS Test
313108 Dcdiag Incorrectly Reports an Unsuccessful Connectivity Test
Eigenschappen

Artikel-id: 322271 - Laatst bijgewerkt: 02/07/2014 22:40:01 - Revisie: 3.1

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbqfe kbenv kbpending kbhotfixserver kbproductlink KB322271
Feedback