Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

MS02-055: Unchecked Buffer in Windows Help Facility May Allow Attacker to Run Code

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
HTML Help in Windows bevat een ActiveX-besturingselement dat in de meeste functionaliteit van HTML Help voorziet. Een van de functies die via het besturingselement toegankelijk is, bevat een niet-gecontroleerde buffer. Deze buffer kan worden misbruikt door een webpagina die op de site van een aanvaller staat of die als HTML-bericht naar een gebruiker wordt verzonden. Een aanvaller die het beveiligingslek weet te misbruiken, kan code uitvoeren in de beveiligingscontext van de gebruiker. Dit heeft tot gevolg dat een aanvaller dezelfde bevoegdheden op de computer kan verwerven als de gebruiker.

Er is sprake van een tweede beveiligingslek vanwege fouten in de afhandeling van gecompileerde HTML Help-bestanden (.CHM) die snelkoppelingen bevatten. Aangezien HTML Help-bestanden via snelkoppelingen alle acties op de computer kunnen uitvoeren, is het raadzaam om alleen vertrouwde HTML Help-bestanden snelkoppelingen te laten gebruiken. Deze beperking kan als gevolg van twee fouten worden omzeild. Ten eerste wordt de beveiligingszone onjuist vastgesteld door HTML Help wanneer een CHM-bestand door een webpagina of HTML-bericht in de map Tijdelijke Internet-bestanden wordt afgeleverd, waarna het bestand wordt geopend. In plaats van het CHM-bestand in de juiste zone af te handelen (de zone die is gekoppeld aan de webpagina of het HTML-bericht waardoor het bestand is afgeleverd), handelt HTML Help het bestand ten onrechte af in de zone Deze computer. Hierdoor wordt het CHM-bestand als vertrouwd beschouwd en kan dit bestand snelkoppelingen gebruiken. Bovendien houdt HTML Help geen rekening met de map waarin de inhoud zich bevindt. Als dat wel zou gebeuren, zou de eerste fout kunnen worden hersteld aangezien inhoud in de map Tijdelijke Internet-bestanden eenvoudigweg niet vertrouwd is, ongeacht de beveiligingszone waarin deze map zich bevindt.

Het aanvalsscenario voor dit beveiligingslek is complex. Er moet een HTML-bericht worden gebruikt voor het afleveren van een CHM-bestand dat een snelkoppeling bevat, waarna misbruik wordt gemaakt van de fouten om het bestand te openen en de snelkoppeling uit te voeren. Via de snelkoppeling kunnen alle acties op de computer worden uitgevoerd, waarvoor de gebruiker bevoegdheden heeft.
Oplossing
Als u de beveiligingspatches wilt gebruiken die in dit artikel worden beschreven, moet u werken met Microsoft Internet Explorer 5.01, 5.5 of 6.0. Voor meer informatie over Internet Explorer gaat u naar de volgende Microsoft-website:Deze patches zorgen niet voor het instellen van de kill-bit. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
240797 De uitvoering van een ActiveX-besturingselement in Internet Explorer stoppen

Windows XP

Microsoft heeft nu een ondersteunde correctie voor dit probleem beschikbaar gesteld. Deze correctie is echter alleen bedoeld om het probleem te verhelpen dat in dit artikel wordt beschreven. Pas de correctie alleen toe op computers waarvoor het gevaar van een aanval bestaat. Controleer de fysieke toegankelijkheid van uw computer, de netwerk- en internetverbinding en andere factoren om vast te stellen hoe kwetsbaar uw computer is. Raadpleeg het bijbehorende Microsoft-beveiligingsbulletin om de kwetsbaarheid te bepalen. Deze correctie moet wellicht extra worden getest. Als uw computer redelijk kwetsbaar is, wordt u aangeraden deze correctie nu te installeren. Als dit niet het geval is, kunt u wachten op het volgende Service Pack voor Windows XP waarin deze oplossing is opgenomen.

Als u het probleem onmiddellijk wilt verhelpen, downloadt u de oplossing door de aanwijzingen verderop in dit artikel te volgen of neemt u contact op met Microsoft Product Support Services om de oplossing op te halen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:OPMERKING: In speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Product Support Services van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.

Downloadgegevens

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Windows XP Professional en Windows XP Home Edition
Windows XP 64-bits editie
Releasedatum: 02.10.02

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Informatie over de installatie

Deze update is geschikt voor Windows XP of Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Ga naar het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389 Het meest recente Windows XP Service Pack ophalen
Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten. Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /?: de lijst met schakelopties weergeven.
 • /u: modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's gedwongen afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n: geen back-up maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o: OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z: de computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q: stille modus gebruiken (geen interactie met de gebruiker).
 • /l: Overzicht weergeven van de geïnstalleerde hotfixes.
 • /x: de bestanden extraheren zonder Setup uit te voeren.
Als u de update bijvoorbeeld zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder automatisch opnieuw opstarten van de computer wilt installeren, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
Q323255_wxp_sp2_x86_enu /q /m /z
Waarschuwing De update helpt uw computer pas beschermen nadat de computer opnieuw is opgestart.

Informatie over verwijderen

Deze update kan niet worden verwijderd.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows XP Professional en Windows XP Home Edition
  Datum    Tijd  Versie   Grootte Pad en Bestandsnaam  ----------------------------------------------------------------------  22-sep-2002 00:13 5.2.3644.0  10.752 %WINDIR%\Hh.exe  10-sep-2002 11:06 5.2.3669.0 512.624 %WINDIR%\System32\Hhctrl.ocx  23-sep-2002 17:13 5.2.3644.0  37.888 %WINDIR%\System32\Hhsetup.dll  23-sep-2002 17:13 5.2.3644.0 143.872 %WINDIR%\System32\Itircl.dll  23-sep-2002 17:13 5.2.3644.0 122.368 %WINDIR%\System32\Itss.dll				
Opmerking Als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan deze update uit meerdere bestanden bestaan.
Windows XP 64-bits editie
 Datum     Tijd Versie   Grootte  Pad en Bestandsnaam ------------------------------------------------------------------------ 08-aug-2002 13:49 5.2.3644.0   13.824 %WINDIR%\Hh.exe 10-sep-2002 11:06 5.2.3669.0 1.513.600 %WINDIR%\System32\Hhctrl.ocx 23-sep-2002 17:13 5.2.3644.0  100.864  %WINDIR%\System32\Hhsetup.dll 23-sep-2002 17:13 5.2.3644.0 613.888  %WINDIR%\System32\Itircl.dll 23-sep-2002 17:13 5.2.3644.0 356.864  %WINDIR%\System32\Itss.dll 22-sep-2002 00:13 5.2.3644.0   10.752 %WINDIR%\SysWOW64\Hh.exe 10-sep-2002 11:06 5.2.3669.0  512.624 %WINDIR%\SysWOW64\Hhctrl.ocx 22-sep-2002 00:13 5.2.3644.0   37.888 %WINDIR%\SysWOW64\Hhsetup.dll 22-sep-2002 00:13 5.2.3644.0  143.872 %WINDIR%\SysWOW64\Itircl.dll 22-sep-2002 00:13 5.2.3644.0  122.368 %WINDIR%\SysWOW64\Itss.dll				
Opmerking Als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan deze update uit meerdere bestanden bestaan.Terug naar begin

Informatie over het Windows 2000 Service Pack

U lost dit probleem op door het meest recente service pack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
260910 Het meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen

Informatie over de Windows 2000-hotfix

Microsoft heeft nu een ondersteunde correctie voor dit probleem beschikbaar gesteld. Deze correctie is echter alleen bedoeld om het probleem te verhelpen dat in dit artikel wordt beschreven. Pas de correctie alleen toe op computers waarvoor het gevaar van een aanval bestaat. Controleer de fysieke toegankelijkheid van uw computer, de netwerk- en internetverbinding en andere factoren om vast te stellen hoe kwetsbaar uw computer is. Raadpleeg het bijbehorende Microsoft-beveiligingsbulletin om de kwetsbaarheid te bepalen. Deze correctie moet wellicht extra worden getest. Als uw computer redelijk kwetsbaar is, wordt u aangeraden deze correctie nu te installeren. Als dit niet het geval is, kunt u wachten op het volgende Service Pack voor Windows 2000 waarin deze oplossing is opgenomen.

Als u het probleem onmiddellijk wilt verhelpen, downloadt u de oplossing door de aanwijzingen verderop in dit artikel te volgen of neemt u contact op met Microsoft Productondersteuning om de oplossing op te halen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:OPMERKING: In speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Product Support Services van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.

Downloadgegevens

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 02.10.02

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Informatie over de installatie

Als u deze update wilt installeren, moet Windows 2000 Service Pack 1 (SP1), Service Pack 2 (SP2) of Service Pack 3 (SP3) zijn geïnstalleerd. U kunt dit probleem oplossen door het meest recente service pack voor Windows 2000 op te halen. Als u meer informatie wilt, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
260910 Het meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen
Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten. Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /?: de lijst met schakelopties weergeven.
 • /u: modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's gedwongen afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n: geen back-up maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o: OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z: de computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q: stille modus gebruiken (geen interactie met de gebruiker).
 • /l: Overzicht weergeven van de geïnstalleerde hotfixes.
 • /x: de bestanden extraheren zonder Setup uit te voeren.
Als u de update bijvoorbeeld zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder automatisch opnieuw opstarten van de computer wilt installeren, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
q323255_w2k_sp4_x86_en /q /m /z
Waarschuwing Deze update helpt uw computer pas beschermen nadat de computer opnieuw is opgestart.

Informatie over verwijderen

Deze update kan niet worden verwijderd.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie   Grootte Pad en Bestandsnaam  ----------------------------------------------------------------------  10-sep-2002 16:16 5.2.3644.0  10.752 %WINDIR%\Hh.exe  10-sep-2002 16:12 5.2.3669.0 512.624 %WINDIR%\System32\Hhctrl.ocx  11-sep-2002 13:58 5.2.3644.0  37.888 %WINDIR%\System32\Hhsetup.dll  11-sep-2002 13:58 5.2.3644.0 143.872 %WINDIR%\System32\Itircl.dll  11-sep-2002 13:58 5.2.3644.0 122.368 %WINDIR%\System32\Itss.dll				
Opmerking Als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan deze update uit meerdere bestanden bestaan. Terug naar begin

Windows NT 4.0 (alle versies)

Microsoft heeft nu een ondersteunde correctie voor dit probleem beschikbaar gesteld. Deze correctie is echter alleen bedoeld om het probleem te verhelpen dat in dit artikel wordt beschreven. Pas de correctie alleen toe op computers waarvoor het gevaar van een aanval bestaat. Controleer de fysieke toegankelijkheid van uw computer, de netwerk- en internetverbinding en andere factoren om vast te stellen hoe kwetsbaar uw computer is. Raadpleeg het bijbehorende Microsoft-beveiligingsbulletin om de kwetsbaarheid te bepalen. Deze correctie moet wellicht extra worden getest. Als uw computer redelijk kwetsbaar is, wordt u aangeraden deze correctie nu te installeren.

Als u het probleem onmiddellijk wilt verhelpen, downloadt u de correctie door te klikken op de downloadkoppeling verderop in dit artikel of neemt u contact op met Microsoft Productondersteuning om de correctie op te halen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Productondersteuning en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:OPMERKING: In speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Productondersteuning van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.

Downloadgegevens

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 02.10.02

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Informatie over de installatie

Als u deze update wilt installeren, moet Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) of Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6) zijn geïnstalleerd. Ga naar het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
152734 De meest recente Windows NT 4.0 Service Pack ophalen
Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten. Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /q: stille modus voor pakketten.
 • /t:volledig pad: locatie van een tijdelijke werkmap.
 • /c: bestanden worden alleen in de map uitgepakt bij gebruik met de optie /t.
 • /c:opdr: de installatieopdracht negeren die is gedefinieerd door de auteur.
Waarschuwing Deze update helpt uw computer pas beschermen nadat de computer opnieuw is opgestart.

Informatie over verwijderen

Deze update kan niet worden verwijderd.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie   Grootte Bestandsnaam  -----------------------------------------------------  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0  10.752 Hh.exe  29-aug-2002 15:53 5.2.3669.0 512.624 Hhctrl.ocx  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0  37.888 Hhsetup.dll  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0 143.872 Itircl.dll  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0 122.368 Itss.dll  26-jul-2002 15:02 5.2.3664.0  88.064 Hhctrlui.dll  				
Opmerking Als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan dit updatepakket uit meerdere bestanden bestaan. Bovendien is voor iedere ondersteunde, gelokaliseerde Windows-versie het afzonderlijke bestand Hhctrlui.dll in dit updatepakket (in Mui.cab) opgenomen.Terug naar begin

Windows Millennium Edition, Windows 98 Tweede editie en Windows 98

Microsoft heeft nu een ondersteunde correctie voor dit probleem beschikbaar gesteld. Deze correctie is echter alleen bedoeld om het probleem te verhelpen dat in dit artikel wordt beschreven. Pas de correctie alleen toe op computers waarvoor het gevaar van een aanval bestaat. Controleer de fysieke toegankelijkheid van uw computer, de netwerk- en internetverbinding en andere factoren om vast te stellen hoe kwetsbaar uw computer is. Raadpleeg het bijbehorende Microsoft-beveiligingsbulletin om de kwetsbaarheid te bepalen. Deze correctie moet wellicht extra worden getest. Als uw computer redelijk kwetsbaar is, wordt u aangeraden deze correctie nu te installeren.

Als u het probleem onmiddellijk wilt verhelpen, downloadt u de correctie door te klikken op de downloadkoppeling verderop in dit artikel of neemt u contact op met Microsoft Productondersteuning om de correctie op te halen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Productondersteuning en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:OPMERKING: In speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Productondersteuning van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.

Downloadgegevens

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Windows Millennium Edition:
De update voor Windows Millennium Edition is beschikbaar op de website Windows Update. Deze update kunt u ophalen op de volgende Microsoft-website:
Windows 98 en Windows 98 Tweede editie
Releasedatum: 02.10.02

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Informatie over de installatie

Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten. Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /q: stille modus voor pakketten.
 • /t:volledig pad: locatie van een tijdelijke werkmap.
 • /c: de bestanden worden alleen in de map uitgepakt bij gebruik met de optie /t.
 • /c:opdr: de installatieopdracht negeren die is gedefinieerd door de auteur.

Informatie over verwijderen

Deze update kan niet worden verwijderd.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows Millennium Edition:
  Datum    Tijd  Versie   Grootte Bestandsnaam  -----------------------------------------------------  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0  10.752 %WINDIR%\System\Hh.exe  29-aug-2002 15:53 5.2.3669.0 512.624 %WINDIR%\System\Hhctrl.ocx  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0  37.888 %WINDIR%\System\Hhsetup.dll  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0 143.872 %WINDIR%\System\Itircl.dll  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0 122.368 %WINDIR%\System\Itss.dll				
Opmerking Als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan deze update uit meerdere bestanden bestaan.
Windows 98 en Windows 98 Tweede editie
  Datum    Tijd  Versie   Grootte Bestandsnaam  -----------------------------------------------------  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0  10.752 %WINDIR%\System\Hh.exe  29-aug-2002 15:53 5.2.3669.0 512.624 %WINDIR%\System\Hhctrl.ocx  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0  37.888 %WINDIR%\System\Hhsetup.dll  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0 143.872 %WINDIR%\System\Itircl.dll  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0 122.368 %WINDIR%\System\Itss.dll				
Opmerking Als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan deze update uit meerdere bestanden bestaan.Terug naar begin
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem een beveiligingslek kan veroorzaken in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie aangeboden voor dit probleem.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze beveiligingsproblemen gaat u naar de volgende Microsoft-website:
security_patch
Eigenschappen

Artikel-id: 323255 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 11:12:45 - Revisie: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbenv kbsysadmin kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbwin2000presp4fix kbwinxppresp2fix kbwinxpsp2fix KB323255
Feedback