DNS configureren voor internettoegang in Windows Server 2003

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel worden de stappen beschreven voor het configureren van DNS (Domain Name System) voor internettoegang in de Windows Server 2003-producten. DNS is het basisprogramma voor het omzetten van namen dat wordt gebruikt op internet. DNS zet hostnamen om in internetadressen en omgekeerd.

Terug naar begin

Starten met een zelfstandige server waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd

De zelfstandige server waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, wordt een DNS-server voor uw netwerk. In de eerste stap wijst u aan deze server een statisch IP-adres (Internet Protocol) toe. DNS-servers mogen geen gebruikmaken van dynamisch toegewezen IP-adressen omdat een dynamische adresverandering ertoe zou kunnen leiden dat clients het contact met de DNS-server kwijtraken.

Terug naar begin

Stap 1: TCP/IP configureren

 1. Klik op Start, wijs Configuratiescherm aan, wijs Netwerkverbindingen aan en klik op LAN-verbinding.
 2. Klik op Eigenschappen.
 3. Klik op Internet-protocol (TCP/IP) en klik op Eigenschappen.
 4. Open het tabblad Algemeen.
 5. Klik op Het volgende IP-adres gebruiken en typ vervolgens het IP-adres, het subnetmasker en het standaard gateway-adres in de daarvoor bestemde vakken.
 6. Klik op Geavanceerd en open het tabblad DNS.
 7. Klik op Primaire en verbindingsspecifieke DNS-achtervoegsels toevoegen.
 8. Schakel het selectievakje Bovenliggende achtervoegsels van het primaire achtervoegsel toevoegen in.
 9. Schakel het selectievakje De adressen van deze verbinding in DNS registreren in.

  Let erop dat de DNS-servers waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd naar zichzelf moeten wijzen voor DNS. Als deze server namen van de eigen internetprovider moet omzetten, moet u een doorstuurserver configureren. Doorstuurservers komen aan de orde in de sectie Doorstuurservers configureren verderop in dit artikel.
 10. Klik driemaal op OK.

  Opmerking Als u een waarschuwing ontvangt van de service DNS Caching Resolver, klikt u op OK om de waarschuwing te verwijderen. De caching resolver probeert contact te maken met de DNS-server, maar u bent nog niet klaar met het configureren van de server.
Terug naar begin

Stap 2: Microsoft DNS Server installeren

 1. Klik op Start, wijs Configuratiescherm aan en klik op Software.
 2. Klik op Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen.
 3. Klik in de lijst Onderdelen op Netwerkservices (schakel het selectievakje niet in of uit) en klik vervolgens op Details.
 4. Schakel het selectievakje Domain Name System (DNS) in en klik vervolgens op OK.
 5. Klik op Volgende.
 6. Plaats desgevraagd de cd-rom met Windows 2003 Server in het cd-rom- of dvd-rom-station van de computer.
 7. Klik na afloop van de installatie op Voltooien op de pagina De wizard Windows-onderdelen.
 8. Klik op Sluiten om het venster Software te sluiten.
Terug naar begin

Stap 3: De DNS-server configureren

U kunt DNS configureren met de DNS-module in MMC (Microsoft Management Console). Gebruik hiervoor de volgende stappen:
 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op DNS.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Zone voor forward lookup en klik op Nieuwe zone.
 3. Klik op Volgende zodra de wizard Nieuwe zone is gestart.

  U wordt naar het zonetype gevraagd. De volgende typen zones zijn beschikbaar:

  • Primaire zone: Hiermee wordt een kopie van een zone gemaakt die rechtstreeks op deze server kan worden bijgewerkt. Deze zonegegevens worden opgeslagen in een DNS-tekstbestand.
  • Secundaire zone: Een standaard secundaire zone kopieert alle gegevens van de bijbehorende DNS-basisserver. Een DNS-basisserver kan een Active Directory-zone, primaire of secundaire zone zijn die is geconfigureerd voor zone-overdrachten. Houd er rekening mee dat u de zonegegevens niet kunt wijzigen op een secundaire DNS-server. Al deze gegevens worden gekopieerd vanaf de bijbehorende DNS-basisserver.
  • Stubzone: Een stubzone bevat alleen bronrecords die nodig zijn voor het identificeren van de gemachtigde DNS-servers voor die zone. Deze bronrecords zijn onder andere NS- (Name Server), SOA- (Start of Authority) en mogelijke A-records (glue Host).
  Er is tevens een optie voor het opslaan van de zone in Active Directory. Deze optie is alleen beschikbaar als de DNS-server een domeincontroller is.
 4. De nieuwe zone voor forward lookup moet een primaire of een met Active Directory geïntegreerde zone zijn om dynamische updates te kunnen accepteren. Klik op Primair en op Volgende.
 5. De nieuwe zone bevat de locatorrecords voor dit op Active Directory gebaseerde domein. De naam van de zone moet gelijk zijn aan de naam van het op Active Directory gebaseerde domein of moet een logische DNS-container voor die naam zijn. Als bijvoorbeeld het op Active Directory gebaseerde domein de naam 'support.microsoft.com' heeft, is alleen 'support.microsoft.com' een geldige zonenaam.

  Accepteer de standaardnaam voor het nieuwe zonebestand. Klik op Volgende.

  Opmerking Ervaren DNS-beheerders willen mogelijk een zone voor reverse lookup maken. Hen wordt geadviseerd dit onderdeel van de wizard nader te onderzoeken. Een DNS-server kan twee basisopdrachten uitvoeren: een forward lookup en een reverse lookup. Een forward lookup is gebruikelijker. Bij een forward lookup wordt een hostnaam omgezet in een IP-adres met een A- of Host-bronrecord. Bij een reverse lookup wordt een IP-adres omgezet in een hostnaam met een PTR- of Pointer-bronrecord. Als u zones voor reverse DNS hebt geconfigureerd, kunt u automatisch bijbehorende reverse records genereren tijdens het maken van uw originele forward record.
Terug naar begin

De DNS-hoofdzone verwijderen

Een DNS-server waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, volgt specifieke stappen bij de naamomzetting. Een DNS-server voert eerst een query uit op de eigen cache, controleert vervolgens de eigen zonerecords, verzendt aanvragen naar doorstuurservers en probeert vervolgens de namen om te zetten via basisservers.

Standaard maakt een Microsoft DNS-server verbinding met internet om DNS-aanvragen te verwerken met basisservers. Als u het programma Dcpromo gebruikt om een server te promoveren tot een domeincontroller, heeft de domeincontroller DNS nodig. Als u DNS installeert tijdens het promotieproces, wordt een hoofdzone gemaakt. Deze hoofdzone maakt uw DNS-server duidelijk dat het een hoofdinternetserver betreft. Daarom gebruikt uw DNS-server geen doorstuur- of basisservers bij de naamomzetting.

 1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op DNS.
 2. Vouw Servernaam uit, waarbij Servernaam de naam is van de server. Klik op Eigenschappen en vouw Zone voor forward lookup uit.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de zone "." en klik op Verwijderen.
Terug naar begin

Doorstuurservers configureren

Windows Server 2003 kan gebruikmaken van DNS-doorstuurservers. Bij deze functie worden DNS-aanvragen doorgestuurd naar externe servers. Als een DNS-server een bronrecord niet kan vinden in de eigen zones, kan deze de aanvraag naar een andere DNS-server verzenden voor aanvullende pogingen tot naamomzetting. Een gebruikelijk scenario is het configureren van doorstuurservers naar de DNS-servers van uw internetprovider.
 1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op DNS.
 2. Vouw Servernaam uit, waarbij Servernaam de naam is van de server, en open het tabblad Doorstuurservers.
 3. Klik op een DNS-domein in de lijst DNS-domein. Of klik op Nieuw, typ de naam van het DNS-domein waarnaar u query's wilt doorsturen in het vak DNS-domein en klik vervolgens op OK.
 4. Typ in het vak IP-adres van doorstuurserver van geselecteerd domein het IP-adres van de eerste DNS-server waarnaar u wilt doorsturen en klik vervolgens op Toevoegen.
 5. Herhaal stap 4 om de DNS-servers toe te voegen waarnaar u wilt doorsturen.
 6. Klik op OK.
Terug naar begin

Basisservers configureren

Windows kan gebruikmaken van basisservers. De bronrecords voor basisservers kunnen worden opgeslagen in Active Directory of in een tekstbestand (%SystemRoot%\System32\DNS\Cache.dns). Windows maakt gebruik van de standaard Internic-basisserver. Tevens werkt een server met Windows Server 2003 die query's naar een basisserver verzendt, zichzelf bij met de meest recente lijst met basisservers.
 1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op DNS.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Servernaam, waarbij Servernaam de naam is van de server, en klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Basisservers. De basisservers van de DNS-server worden weergegeven in de lijst Naamservers.

  Als het tabblad Basisservers niet beschikbaar is, wordt uw server toch als basisserver geconfigureerd. Zie de sectie De DNS-hoofdzone verwijderen eerder in dit artikel. Wellicht moet u aangepaste basisservers gebruiken die afwijken van de standaardbasisservers. Een configuratie die naar dezelfde server wijst voor basisservers is echter altijd onjuist. Pas uw basisservers niet aan. Als uw basisservers onjuist zijn en moeten worden vervangen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  237675DNS instellen voor Active Directory
Terug naar begin

DNS configureren achter een firewall

Proxy- en NAT-apparaten (Network Address Translation) kunnen de toegang tot poorten beperken. DNS maakt gebruik van UDP-poort 53 en TCP-poort 53. De DNS Service Management-console maakt bovendien gebruik van RCP. RCP maakt gebruik van poort 135. Dit zijn potentiële problemen die zich kunnen voordoen bij het configureren van DNS en firewalls.

Terug naar begin
Referenties
Als u meer informatie wilt over het integreren van de DNS-infrastructuur als Active Directory is ingeschakeld in Windows Server 2003, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
323418DNS integreren met een bestaande DNS-infrastructuur als Active Directory is ingeschakeld in Windows Server 2003
Als u meer informatie wilt over het integreren van een nieuwe DNS-server in een bestaande DNS-infrastructuur in Windows Server 2003, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
323417Windows Server 2003 DNS integreren met een bestaande DNS-infrastructuur in Windows Server 2003
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
816567Problemen met DNS-naamomzetting op internet oplossen in Windows Server 2003
249868Basisservers vervangen door het bestand Cache.dns
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 323380 - Laatst bijgewerkt: 12/03/2007 07:59:00 - Revisie: 9.5

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbhowtomaster kbnetwork KB323380
Feedback