Windows Server 2003 DNS integreren met een bestaande DNS-infrastructuur in Windows Server 2003

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u een nieuwe Windows 2003 DNS-server (Domain Name Services) installeert en configureert binnen een DNS-serveromgeving waarin Active Directory niet is ingeschakeld. De nieuwe Windows Server 2003 DNS-server biedt lokale naamomzettingsservices voor Windows Server 2003-clients en -servers, en werkt tevens effectief met de DNS-serveromgeving die al bestaat.

Terug naar begin

Een Windows Server 2003 DNS-server toevoegen aan uw omgeving

Als u een nieuwe Windows Server 2003 DNS-server wilt maken, moet u Windows Server 2003 Server installeren op een server die is aangesloten op uw netwerk. DNS wordt niet standaard geïnstalleerd tijdens de installatie van Windows Server 2003. U moet DNS zelf op de server installeren. U kunt de Windows Server 2003 DNS-service installeren tijdens de installatie van Windows Server 2003 of achteraf.

Terug naar begin

De Windows Server 2003 DNS-service installeren op een server waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Software en klik op Windows-onderdelen toevoegen/verwijderen.
 3. Klik in de wizard Windows-onderdelen op Netwerkservices in de lijst Onderdelen en klik op Details.
 4. Schakel in het dialoogvenster Netwerkservices het selectievakje Domain Name System (DNS) in als dit nog niet ingeschakeld is en klik op OK.
 5. Klik op Volgende in de wizard Windows-onderdelen. Plaats desgevraagd de cd-rom van Windows Server 2003 in het cd-rom-station van de computer. Setup kopieert de DNS-server en de hulpprogrammabestanden naar uw computer.
 6. Klik op Voltooien wanneer de installatie is voltooid.
Terug naar begin

Windows Server 2003 DNS integreren in uw DNS-domein

Als uw bestaande omgeving al een DNS-domein en een DNS-infrastructuur heeft en Active Directory niet is ingeschakeld, kunt u het bestaande DNS-domein gebruiken en bepaalde zones naar deze server delegeren. Gebruik het bestaande DNS-domein als op de computer bijvoorbeeld programma's worden uitgevoerd die DNS-lookups vereisen en die niet worden ondersteund door uw bestaande DNS-servers, zoals DNS-lookups van Service (SRV)-records. Voor de volgende stap moet eerst de Windows Server 2003 DNS-server zijn geïnstalleerd.

Als de DNS-servers in uw organisatie geen SRV-records kunnen opzoeken (en hiervoor ook geen upgrade kan worden uitgevoerd), kunt u een Windows Server 2003 DNS-server rechtstreeks integreren in de bestaande DNS-zone. Daartoe kunt u bepaalde zones delegeren naar de Windows Server 2003 DNS-server. U moet dan bovendien op de Windows Server 2003 DNS-server nieuwe zones maken voor specifieke zones op de overige DNS-servers en de nieuwe zones inschakelen voor dynamische updates.

Terug naar begin

De wizard DNS-server configureren om zones naar de DNS-server te delegeren

 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, klik op Systeembeheer en klik op DNS.
 2. Klik op het DNS-serverobject voor uw server in het linkerdeelvenster van de console en vouw het serverobject uit om de structuur weer te geven.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het serverobject en klik vervolgens op DNS-server configureren om de wizard DNS-server configureren te starten. Klik op Volgende.
 4. Klik op Een nieuwe zone voor forward lookup maken (aanbevolen voor kleine netwerken) en klik op Volgende.
 5. Klik op Een Internet-provider onderhoudt de zone, en op deze server bevindt zich een secundair exemplaar met het kenmerk Alleen-lezen.
 6. Typ in het dialoogvenster Zonenaam de naam van de zone, bijvoorbeeld microsoft.com of newzone.microsoft.com.
 7. Typ in het dialoogvenster Hoofd-DNS-servers het IP-adres van een bekende DNS-server. Klik op Volgende.
 8. Klik op Nee, query's niet doorsturen en klik op Volgende.
 9. Klik op Voltooien om de nieuwe configuratie op te slaan en de DNS-server te configureren.
Omdat deze DNS-server alleen verantwoordelijk zal zijn voor de ondersteuning van zones die SRV-records en dynamische update ondersteunen, moeten bepaalde zones op de overige DNS-servers naar deze server worden gedelegeerd. Tot deze zones behoren:
 • _tcp.DNS-domeinnaam (bijvoorbeeld: _tcp.mijnbedrijf.com)
 • _udp.DNS-domeinnaam (bijvoorbeeld: _udp.mijnbedrijf.com)
 • _msdcs.DNS-domeinnaam (bijvoorbeeld: _msdcs.mijnbedrijf.com)
 • _sites.DNS-directory-domeinnaam (bijvoorbeeld: _sites.mijnbedrijf.com)
De volgende twee secties moet u herhalen voor elke zone die u maakt. Nadat u de zones hebt gedelegeerd naar de DNS-server, maakt u voor elke zone in de lijst met stappen een zone op de Windows Server 2003 DNS-server.

Terug naar begin

Een nieuwe zone maken voor de zones op de Windows Server 2003 DNS-server

 1. Klik op Start, wijs Programma's en Systeembeheer aan en klik op DNS.
 2. Klik op het DNS-serverobject voor uw server in het linkerdeelvenster van de console en vouw het serverobject uit om de structuur weer te geven.
 3. Klik met de rechtermuisknop op Zone voor forward lookup en klik op Nieuwe zone. Klik op Volgende.
 4. Klik op Primaire zone om een hoofdexemplaar van de nieuwe zone te maken. Klik op Volgende.
 5. Typ de naam van de nieuwe zone (bijvoorbeeld _tcp.mijnbedrijf.com) en klik op Volgende.
 6. Klik op Accepteren om de standaardbestandsnaam te accepteren voor het nieuwe zonebestand en klik op Volgende.
 7. Klik op Dynamische updates toestaan en klik op Volgende.
 8. Klik op Voltooien.
Terug naar begin

De nieuwe zone inschakelen voor dynamische updates

 1. Klik in de DNS Management Console op het DNS-serverobject voor uw server in het linkerdeelvenster van de console en vouw het serverobject uit om de structuur weer te geven.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het serverobject en klik op Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Algemeen op de vervolgkeuzelijst Dynamische updates toestaan en klik op Ja. Klik op OK.
Herhaal de stappen in de sectie Een nieuwe zone maken voor de zones op de Windows Server 2003 DNS-server van dit artikel en herhaal de stappen in de sectie De nieuwe zone inschakelen voor dynamische updates van dit artikel, voor elke zone die u op de Windows Server 2003 DNS-server hebt gemaakt.

Terug naar begin

Probleemoplossing

In de volgende sectie wordt beschreven hoe u problemen oplost.

Terug naar begin

Opties voor het configureren van basisservers of doorstuurservers als deze niet beschikbaar zijn

Als er geen DNS-servers zijn gedetecteerd tijdens de oorspronkelijke configuratie van Windows Server 2003 DNS, wordt de nieuwe DNS-server normaal gesproken ingesteld als een 'aanbevolen basisserver'. Dit is de primaire autoriteit voor alle activiteiten op het gebied van naamomzetting. Als gevolg hiervan kan de nieuwe DNS-server geen opdrachten tot naamomzetting die niet kunnen worden opgelost, doorsturen naar een andere server of naar de basisservers op internet. Het resultaat is dat een Windows Server 2003 DNS-server die is geconfigureerd als een basisserver, de opties om doorstuurservers toe te voegen automatisch uitschakelt.

Als u op een later tijdstip besluit dat deze DNS-server moet worden geïntegreerd in een grotere DNS-omgeving zoals internet, moet u de basiszone voor forward lookup verwijderen.

Voer de volgende stappen uit om de basiszone voor forward lookup te verwijderen:
 1. Klik op Start, wijs Programma's en Systeembeheer aan en klik op DNS.
 2. Klik op het DNS-serverobject voor uw server in het linkerdeelvenster van de console en vouw het serverobject uit om de structuur weer te geven.
 3. Klik op Zones voor forward lookup om deze uit te vouwen.
 4. Klik op de zone die gemarkeerd is met een punt en druk op Del.
 5. Klik op OK om te bevestigen dat u de zone wilt verwijderen.
Terug naar begin


kbnetwork
Eigenschappen

Artikel-id: 323417 - Laatst bijgewerkt: 02/22/2008 13:39:00 - Revisie: 8.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowto kbhowtomaster kbnetwork KB323417
Feedback