Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Excel: Foutbericht 'SYLK: De bestandsindeling is ongeldig' wanneer u een bestand opent

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 215591 voor een Microsoft Excel voor Macintosh-versie van dit artikel.
Symptomen
Wanneer u probeert een tekstbestand of CSV-bestand (door lijstscheidingstekens gescheiden) te openen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
SYLK: De bestandsindeling is ongeldig.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor wanneer u een tekstbestand of CSV-bestand opent waarin de eerste tekens de hoofdletters 'I' en 'D' zijn. Het bestand kan bijvoorbeeld de volgende tekst bevatten:
   ID, STATUS   123, open   456, gesloten				
Opmerking Dit probleem treedt niet op als de twee eerste letters de kleine letters 'i' en 'd' zijn.
Workaround
Als u het bestand in Excel wilt openen, opent u het bestand in een teksteditor en plaatst u een apostrof (') aan het begin van de eerste tekstregel.

Een apostrof invoegen

Ga als volgt te werk om een apostrof in te voegen aan het begin van de eerste regel van het bestand:
  1. Open het tekstbestand in een teksteditor, zoals Kladblok. Klik vóór het eerste teken in de eerste tekstregel. Druk op de apostrof-toets (') op het toetsenbord.
  2. Klik op Opslaan in het menu Bestand. Sluit de teksteditor af. U kunt het bestand nu openen in Excel.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
Meer informatie
Een SYLK-bestand is een tekstbestand dat begint met de tekst 'ID' of 'ID_xxxx', waarbij xxxx een tekenreeks is. De eerste record van een SYLK-bestand is de record ID_Number. Wanneer deze tekst wordt aangetroffen aan het begin van een tekstbestand, wordt het bestand geïdentificeerd als SYLK-bestand. Er wordt geprobeerd het bestand te converteren van de SYLK-indeling. Dit is echter niet mogelijk omdat er na de tekens 'ID' geen geldige SYLK-codes staan. Het foutbericht wordt weergegeven omdat het bestand niet kan worden geconverteerd.

224134 XL2000: Error Message: File Format Is Not Valid
XL2000 XL97
Eigenschappen

Artikel-id: 323626 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 11:19:06 - Revisie: 4.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kberrmsg kbpending KB323626
Feedback