Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van UPnP-functies in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op 262458 voor een Microsoft Windows Millennium Edition-versie van dit artikel.
Samenvatting
De UPnP-functionaliteit (Universele Plug en Play) is een architectuur in Windows XP die Plug en Play-functionaliteit voor peer-to-peer netwerkapparaten ondersteunt. De UPnP-specificatie is ontworpen om de installatie en het beheer van apparaten en netwerkservices te vereenvoudigen. De UPnP-functionaliteit zorgt voor de detectie en besturing van apparaten en services door middel van gestandaardiseerde protocolmechanismen, zonder daarbij gebruik te maken van stuurprogramma's. UPnP-apparaten kunnen automatisch netwerkadressen configureren, kunnen hun aanwezigheid kenbaar maken in een subnet van een netwerk en maken de uitwisseling van apparaat- en servicebeschrijvingen mogelijk. Een Windows XP-computer kan dienst doen als UPnP-besturingspunt om de apparaten te detecteren en besturen via een web- of programma-interface.

U kunt UPnP-ondersteuning in Windows XP installeren via het onderdeel Software van het Configuratiescherm. Als UPnP-ondersteuning is geïnstalleerd en er een UPnP-apparaat aan het netwerk wordt toegevoegd, fungeert de Windows-computer als een besturingspunt voor dat apparaat en wordt op de taakbalk de melding weergegeven dat er een nieuw apparaat beschikbaar is.
Meer informatie
Hier volgt een lijst met belangrijke UPnP-trefwoorden en hun definities:
 • Actie: een opdracht die wordt gebruikt om services aan te zetten tot het uitvoeren van een functie.
 • Besturingspunt: software die UPnP-service- en apparaatbeschrijvingen ophaalt, acties verzendt naar services en gebeurtenissen ontvangt van services.
 • Apparaat: een containerobject voor een of meer services, dat een fysiek apparaat kan zijn, zoals een camcorder, of een logisch apparaat, zoals een computer die fungeert als camcorder.
 • Gebeurtenis: een bericht van een apparaat aan een besturingspunt dat wordt gebruikt om besturingspunten met een abonnement op de service op de hoogte te houden van de apparaatstatus.
 • Service: apparaatfunctionaliteit die kan worden bestuurd met behulp van besturingspunten.
 • Abonnement: een relatie tussen een besturingspunt en een service.
De UPnP-functionaliteit omvat vijf processen:
 • Detectie: een universeel Plug en Play-apparaat maakt zijn aanwezigheid in het netwerk kenbaar aan andere apparaten en besturingspunten met behulp van het Simple Service Discovery Protocol (SSDP). Een nieuw besturingspunt gebruikt SSDP om UPnP-apparaten in het netwerk te detecteren. De informatie die wordt uitgewisseld tussen het apparaat en het besturingspunt, is beperkt tot detectieberichten die basisinformatie over de apparaten en hun services bevatten en een URL naar een beschrijving, die kan worden gebruikt om extra informatie over het apparaat op te halen.
 • Beschrijving: via de URL die tijdens het detectieproces wordt verstrekt, ontvangt een besturingspunt XML-informatie over het apparaat, zoals het merk, model en serienummer. Bovendien kan de beschrijving een lijst bevatten met ingesloten apparaten, ingesloten services en URL's die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de functies van het apparaat.
 • Besturing: besturingspunten maken gebruik van URL's die tijdens het beschrijvingsproces worden verstrekt om toegang te krijgen tot aanvullende XML-informatie, die bestaat uit de acties waarop het UPnP-apparaat reageert en de parameters voor elke actie. Besturingsberichten worden opgemaakt met XML en maken gebruik van SOAP.
 • Gebeurtenisberichten: wanneer een besturingspunt een abonnement neemt op een service, verzendt de service gebeurtenisberichten naar het besturingspunt om wijzigingen in de apparaatstatus aan te kondigen. Gebeurtenisberichten worden opgemaakt in XML en maken gebruik van General Event Notification Architecture (GENA).
 • Presentatie: als een UPnP-apparaat een presentatie-URL heeft, kan een browser worden gebruikt om toegang te krijgen tot interfacebesturingsfuncties, apparaat- of servicegegevens of bepaalde apparaatspecifieke mogelijkheden die door de fabrikant zijn geïmplementeerd.
In Windows XP wordt UPnP-functionaliteit geboden door de volgende bestanden en services:
 • UPnP
  Upnpcont.exe
  Upnphost.dll - om als host op te treden voor UPnP-apparaten
  Upnp.dll - het belangrijkste DLL-bestand (Dynamic-Link Library) voor UPnP
  Upnpui.dll - gebruikt door Windows XP om de interface te maken
 • SSDP
  Ssdpaip.dll - de API-DLL (Application Programming Interface) voor SSDP
  Ssdpsrv.dll - wordt gebruikt als host voor SSDP-berichten
 • Services: de SSDP-detectieservice maakt de detectie van UPnP-apparaten in uw thuisnetwerk mogelijk.
 • UPnP-apparaathost: biedt ondersteuning bij het als host optreden voor UPnP-apparaten.
Eigenschappen

Artikel-id: 323713 - Laatst bijgewerkt: 12/01/2007 02:07:00 - Revisie: 2.1

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kbinfo kbhardware KB323713
Feedback
cript>