Aanbevelingen voor onderhoud van het systeemvolume

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Het systeemvolume (Sysvol) is een gedeelde map die de serverkopie van de openbare bestanden van het domein bevat die moeten worden gedeeld voor algemene toegang en replicatie in een domein. De map Sysvol op een domeincontroller bevat de volgende items:
 • Shares voor netwerkaanmelding. Deze shares bevatten aanmeldingsscripts en beleidsobjecten voor netwerkclientcomputers.
 • Gebruikersaanmeldingsscripts voor domeinen waarin de beheerder gebruikmaakt van Active Directory: gebruikers en computers.
 • Windows-groepsbeleid.
 • Opslagmap en -bestanden voor FRS (File Replication Service) die beschikbaar en gesynchroniseerd moeten zijn tussen domeincontrollers.
 • Bestandssysteemkoppelingen.
Bestandssysteemkoppelingen worden op grote schaal gebruikt in de Sysvol-structuur en zijn een voorziening van versie 3.0 van het NTFS-bestandssysteem. U moet op de hoogte zijn van het bestaan en de werking van koppelingspunten, zodat u verlies of beschadiging van gegevens kunt voorkomen wanneer u de Sysvol-structuur wijzigt.
Meer informatie
Sysvol maakt gebruik van koppelingspunten om een SIS (Single Instance Store) te beheren. Koppelingspunten worden ook wel reparsepunten genoemd (mapkoppelingen en volumekoppelpunten). Een koppelingspunt is een fysieke locatie op een vaste schijf die wijst naar gegevens die zich elders op de vaste schijf of op een ander opslagapparaat bevinden. Koppelingspunten worden gemaakt wanneer u een gekoppeld station maakt. Het onderstaande diagram is een voorbeeld van een typische Sysvol-structuur voor een Windows 2000-domeincontroller:
\Sysvol | |____<Domein> |  |____Policies |  |____Scripts | |____Enterprise |  |____Policies |  |____Scripts | |____Staging |  |____Domain |  |____Enterprise | |____Staging Areas |  |____Enterprise              junction> = Sysvol\Staging\Enterprise<Br/> |  |____<Windows2000_domain.microsoft.com>  junction> = Sysvol\Staging\Domain |   |____Sysvol |  |____Enterprise             junction> = Sysvol\Enterprise |  |____<Windows2000_domain.microsoft.com> junction> = Sysvol\Domain |
In een SIS (Single Instance Store) staan de fysieke bestanden slechts één keer in het bestandssysteem. In Sysvol bevinden de fysieke bestanden zich echter op de volgende locaties:
 • Sysvol\Domain en Sysvol\Staging\Domain

  -of-
 • Sysvol\Enterprise en Sysvol\Staging\Enterprise
De aanvullende mapstructuren zijn reparsepunten die bestandsinvoer/-uitvoer doorsturen naar de oorspronkelijke locaties. De onderstaande tabel is een overzicht van de mappen in Sysvol die koppelingspunten bevatten, en de locaties waarnaar deze koppelingspunten wijzen:
Sysvol-mappenLocatie van koppelingspunt
Staging Areas\Enterprise Staging\Enterprise
Staging Areas\DNS_domeinnaamStaging\Domain
Sysvol\EnterpriseEnterprise
Sysvol\Windows2000_domein.microsoft.comDomein
Bij deze configuratie blijven gegevens consistent doordat er slechts één exemplaar van de gegevensset bestaat. Er zijn bij deze configuratie bovendien meerdere toegangspunten voor de gegevensset toegestaan. Bij Sysvol\Domain of Sysvol\Sysvol\Windows2000-domein.microsoft.com, zoals beschreven in het voorbeeld eerder in dit artikel, is bijvoorbeeld wel redundantie toegestaan, maar zijn dubbele bestanden niet toegestaan.

Koppelingen voegen de naamruimte (een gebonden gebied waarin een specifieke naam kan worden omgezet) van de doellocatie in het bestandssysteem en een NTFS-volume aan elkaar. Een onderliggend reparsepunt staat toe dat NTFS een bewerking transparant opnieuw aan het doelobject kan koppelen. Hierdoor worden wijzigingen die u in gegevens in de Sysvol-structuur aanbrengt, direct doorgevoerd in deze fysieke bestanden. Als u bovendien een knip-en-plak- of kopieer-en-plakbewerking uitvoert met deze bestanden in de Sysvol-structuur die koppelingspunten bevat, vindt de bewerking plaats in de koppelingspuntgegevens.

Het wordt afgeraden knip-en-plak- of kopieer-en-plakbewerkingen uit te voeren op de Sysvol-structuur, vooral wanneer u de plakbewerking uitvoert op dezelfde server. Als u een knip-en-plak- of kopieer-en-plakbewerking uitvoert op de Sysvol-structuur, wordt er een kopie van de koppelingspuntgegevens gemaakt. Hierbij wordt geen kopie van de werkelijke gegevens gemaakt, maar slechts een kopie van de koppelingspuntgegevens. Als u een bestand in die map wijzigt, wijzigt u het bronbestand rechtstreeks.

Het wordt afgeraden de Sysvol-structuur te wijzigen. Dit geldt ook voor back-up- en herstelbewerkingen van de Sysvol-structuur. Als u een back-up van Sysvol maakt met behulp van NTBackup.exe, bevat het back-upbestand standaard een back-up van de koppelingspuntgegevens van de map. Als u een Sysvol-structuur van een back-upbestand terugzet naar een andere locatie op dezelfde server, moet u niet de koppelingspuntgegevens herstellen. Gebruik hiervoor de geavanceerde herstelopties.

Het wordt afgeraden rechtstreeks bestanden in Sysvol te wijzigen als u niet precies begrijpt hoe koppelingspunten werken en hoe deze punten van invloed zijn op Active Directory.

Opmerking Als u in Windows Server 2003 %systemroot%\SYSVOL kopieert, worden niet de koppelingspunten gekopieerd. Als u onder Windows 2000 %systemroot%\SYSVOL kopieert, worden de koppelingspunten wel gekopieerd.
Eigenschappen

Artikel-id: 324175 - Laatst bijgewerkt: 12/03/2007 07:57:00 - Revisie: 5.3

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbinfo kbenv KB324175
Feedback