Toegangsfout in GDI32!IcmInitIcmInfo van Spoolsv.exe in Windows 2000

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
De Spooler-service reageert niet meer wanneer er een toegangsfout optreedt en de volgende gebeurtenis wordt in het logboek vastgelegd:
Type: Fout
Bron: Servicebeheer
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 7031
Gebruiker: n.v.t.
Computer: naam afdrukserver
Beschrijving: De afdrukspooler is onverwacht afgesloten.
Het logboek in Dr. Watson laat zien dat de toegangsfout zich voordeed in het hulpprogramma Spoolsv.exe in gdi32!IcmInitIcmInfo.
Oorzaak
Dit probleem kan zich voordoen als een afdruktaak is ingediend die een oudere DEVMODE-structuur van versie 3 bevat zonder ICM-informatie. Wanneer de spooler probeert deze gegevens op te vragen, wordt deze toegangsfout veroorzaakt.
Oplossing

Informatie over het service pack

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij Microsoft Customer Service and Support.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie      Grootte   Bestandsnaam  ------------------------------------------------------  11.06.2002 09:48 5.00.2195.5878  222.992 Gdi32.dll    				

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Meer informatie
Nadat u deze hotfix hebt toegepast, wordt de DEVMODE-structuur gecontroleerd voordat ICM-gegevens kunnen worden gebruikt. Als een niet-geldige DEVMODE wordt herkend, wordt de volgende fout door de spooler vastgelegd:
Type: Fout
Bron: Afdrukken
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 45
Gebruiker: gebruikersnaam
Computer: naam afdrukserver
Beschrijving: Document kan niet worden afgedrukt door GDI/stuurprogrammafout bij weergeven.
Deze afdruktaak wordt mogelijk niet afgedrukt, maar blokkeert de spooler niet langer.

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server:
265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over hoe u meerdere hotfixes kunt installeren, terwijl u de computer slechts één keer opnieuw opstart:
296861 Meerdere Windows-updates of -hotfixes installeren en maar één keer opnieuw opstarten
Een afdruktaak die niet geldig is, kan worden gegenereerd door een programma of een ouder printerstuurprogramma.
Eigenschappen

Artikel-id: 324183 - Laatst bijgewerkt: 02/24/2014 06:11:30 - Revisie: 4.1

 • Microsoft Windows 2000 Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP1
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbprint kbwin2ksp4fix kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbqfe kbwin2000presp4fix KB324183
Feedback