Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Er kunnen geen telefoongesprekken worden gevoerd of gesprekken dan wel videogesprekken worden gestart met Windows Messenger

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
U kunt geen telefoongesprekken voeren of (video)gesprekken starten met Microsoft Windows Messenger. Als u bijvoorbeeld probeert een telefoongesprek te voeren, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Je netwerk is zodanig geconfigureerd dat je geen telefoongesprekken kunt voeren.
Oorzaak
Dit probleem kan zich voordoen in een van de volgende situaties:
 • De meest recente versie van Windows Messenger wordt niet uitgevoerd of u hebt Ondersteuning in Microsoft Windows XP voor real-time clientcommunicatie bij netwerkadresomzetting (NAT) niet toegepast.
 • Het programma ZoneAlarm van Zone Labs wordt uitgevoerd.
 • Uw thuis- of bedrijfsnetwerk of uw internetprovider maakt gebruik van een firewall of NAT-apparaat zonder ondersteuning van Universele Plug en Play (UPnP).
 • Uw thuisnetwerk bevindt zich achter een NAT-router van Linksys.
Oplossing
U kunt dit probleem als volgt oplossen:
 1. Download de meest recente versie van Windows Messenger en installeer deze. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:De meest recente versie van Windows Messenger bevat updates waarin diverse problemen met het gebruik van gesproken tekst worden opgelost.

  Opmerking Beide partijen moeten Windows Messenger 4.6 of hoger of gebruiken om een gesprek te kunnen voeren in Windows Messenger 4.6. Geen van beide partijen mag zich achter een niet-compatibel(e) firewall of NAT-apparaat bevinden.

 2. Download en installeer Ondersteuning in Windows XP voor real-time clientcommunicatie bij NAT als u een gesprek via Windows Messenger wilt voeren.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over deze update:
  316397Windows XP Real-Time Communication-clientondersteuning voor Network Address Translation
 3. Als ZoneAlarm van Zone Labs wordt uitgevoerd en u wilt een telefoongesprek voeren via Windows Messenger, configureert u ZoneAlarm zodanig dat uitgaand verkeer naar e450.voice.microsoft.com is toegestaan.

  Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  320783Foutbericht: Je netwerk is zodanig geconfigureerd dat je geen telefoongesprekken kunt voeren
 4. Controleer bij de fabrikant van de firewall of het NAT-apparaat of het apparaat UPnP ondersteunt. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met de fabrikant om te controleren of er een UPnP-update beschikbaar is. Als voor het netwerk bijvoorbeeld een router van de EtherFast-serie van Linksys wordt gebruikt, neemt u contact op met Linksys voor een firmware-update met UPnP-ondersteuning.

  Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  324243Foutbericht 'Je netwerk is zodanig geconfigureerd dat je geen telefoongesprekken kunt voeren' met een Linksys-router
 5. Als het telefoongesprek of (video)gesprek gewoon kan worden gevoerd terwijl de firewall is uitgeschakeld, is de firewall mogelijk niet UPnP-compatibel. U kunt met Windows Messenger alleen (video)gesprekken voeren via een niet-UPnP-firewall, zoals Microsoft ISA Server 2000 (Internet Security and Acceleration), als u de firewall zodanig configureert dat inkomend verkeer binnenkomt op de UDP-poorten 5004 tot 65535.
 6. Als de computer zich achter een NAT-router van Linksys bevindt, opent u poorten op de router zodat gespreks- en bestandsverkeer kan plaatsvinden. In de volgende tabel zijn de poorten vermeld die nodig zijn voor MSN-bestandsverkeer of -gespreksverbindingen:
  ServiceTCP-poortenUDP-poorten
  Inkomend gesprek (van computer naar computer)69016901
  Spraak (van computer naar telefoon)6801, 6901, 2001-2120
  Bestandsoverdracht (een bestand ontvangen)6891-6900
  Opmerking In het onderdeel 'Bestandsoverdracht' van deze tabel zijn 10 poorten geopend (poort 6891 tot en met 6900), zodat u 10 handelingen voor bestandsoverdracht per keer kunt uitvoeren. Als slechts één van deze poorten is geopend, kan er slechts één bestandsoverdracht tegelijk plaatsvinden.
Meer informatie
Om beveiliging ten opzichte van eerdere versies van Windows Messenger te verbeteren, is de spraaktechnologie voor Windows Messenger 4.6 bijgewerkt. U wordt geadviseerd de functies voor telefoon, gesprek en video van Windows Messenger alleen te gebruiken met een compatibele firewall of een compatibel NAT-apparaat. Internet-verbinding delen en de Firewall voor Internet-verbinding/Windows Firewall in Microsoft Windows XP worden door UPnP ondersteund.

Neem contact op met uw internetprovider of met de helpdesk van uw bedrijf als u wilt weten of u zich achter een firewall bevindt of als u meer wilt weten over het type firewall. Ook kunt u het Help-onderwerp 'Overzicht van Firewall voor Internet-verbinding' of het Help-onderwerp 'Overzicht van Windows Firewall' in Windows XP Service Pack 2 (SP2) raadplegen.

Voor de beste resultaten met een NAT-apparaat controleert u of de nieuwste versie van zowel de firmware als de software voor het apparaat zijn geïnstalleerd. Deze zijn waarschijnlijk beschikbaar op de website van de fabrikant. Raadpleeg de documentatie bij het NAT-apparaat voor meer informatie over het bijwerken van het apparaat of de software.

Bezoek de volgende Microsoft-website voor extra ondersteuning:Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het gebruik van Windows Messenger met firewalls en NAT-apparaten.De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 324214 - Laatst bijgewerkt: 08/17/2006 12:28:00 - Revisie: 7.0

 • Microsoft Windows Messenger 4.0
 • Microsoft Windows Messenger 4.5
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • kberrmsg kbfirewall kbenv kbprb kb3rdparty KB324214
Feedback