De wizard Upsize van Microsoft Access gebruiken

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Geavanceerd: vereist goede vaardigheden op het gebied van codering, interoperabiliteit en werken met meerdere gebruikers.

Dit artikel heeft betrekking op een Microsoft Access-database (.MDB) en een Microsoft Access-project (.ADP).

IN DEZE TAAK


Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u de Access 2000-wizard Upsize gebruikt om een Microsoft Access-database te converteren naar Microsoft SQL Server of MSDE (Microsoft Data Engine). U vindt in dit artikel een inleiding tot de wizard Upsize, wat u moet controleren voordat u een upsizebewerking uitvoert, overwegingen bij het ontwerp van de database, suggesties voor oplossingen bij algemene problemen met upsizebewerkingen en verwijzingen naar bronnen voor meer informatie.

Terug naar begin

Inleiding

Met de wizard Upsize kunt u een bestaande Access-database (.MDB) converteren naar een client/server-oplossing. De wizard Upsize maakt een nieuwe SQL Server-databasestructuur (inclusief indexen, validatieregels, standaardwaarden en relaties) en kopieert uw gegevens vervolgens naar de nieuwe SQL Server-database. Bovendien probeert de wizard Upsize uw query's om te zetten in SQL Server-weergaven en opgeslagen procedures.

Desgewenst kunt u slechts de databasestructuur en uw gegevens converteren of na het maken van de SQL Server back-enddatabase een Access-front-end-clienttoepassing maken. De wizard Upsize kan de front-end-clienttoepassing op twee manieren maken:
 • Het huidige Access-databasebestand (.MDB) behouden en vervolgens gekoppelde tabellen toevoegen die in verbinding staan met de geconverteerde tabellen in SQL Server.

  De nieuwe, gekoppelde tabellen worden door uw bestaande formulieren, rapporten en Data Access-pagina's als gegevensbron gebruikt.
 • Een nieuw Access-projectbestand (.ADP) maken, vervolgens de formulieren, rapporten, Data Access-pagina's, macro's en modules van de huidige Access-database kopiëren en het Access-projectbestand koppelen aan de geconverteerde tabellen in SQL Server.

  De gekopieerde formulieren, rapporten en Data Access-pagina's die naar de lokale database verwijzen, worden zodanig ingesteld dat ze de nieuwe geconverteerde tabellen, weergaven en opgeslagen procedures in SQL Server als gegevensbron gebruiken via de verbinding van het ADP-bestand met de server. Data Access-pagina's die verwijzen naar andere databases dan de huidige database, blijven na de upsizebewerking ongewijzigd.
Houd er bij het gebruik van de wizard Upsize rekening mee dat dit geen perfect proces is. Er zijn verschillen en mogelijk compatibiliteitsproblemen tussen Access-databases en SQL Server-databases. Daartoe worden ook de verschillen tussen SQL-dialecten en -gegevenstypen gerekend. Hoewel de wizard vele van de verschillen goed verwerkt en objecten correct converteert, biedt de wizard geen ondersteuning voor alle verschillen. Om die reden kunt u problemen ondervinden bij het maken van de nieuwe database en de nieuwe clienttoepassing. Als de wizard Upsize tijdens de upsizebewerking op problemen stuit, wordt de procedure niet stopgezet. De wizard legt de fout vast en gaat verder met het volgende object. Nadat de upsizebewerking is voltooid, geeft de wizard een rapport weer. In dit rapport ziet u de details van het proces, waaronder de naam en grootte van de nieuwe database, de selecties die u tijdens het uitvoeren van de wizard hebt gemaakt en eventuele fouten die de wizard heeft aangetroffen.

Ga als volgt te werk voor meer informatie over het uitvoeren van de wizard Upsize:

 1. Klik op Microsoft Access Help in het menu Help.
 2. Typ Wizard Upsize in de Office-assistent of in de Antwoordwizard.
 3. Klik op Zoeken om de gevonden onderwerpen te bekijken.
Ga als volgt te werk voor meer informatie over verschillen tussen Access-syntaxis en SQL Server-syntaxis, en hoe de wizard Upsize deze verschillen verwerkt:
 1. Klik op Microsoft Access Help in het menu Help.
 2. Typ Microsoft Access-syntaxis en SQL Server-syntaxis vergelijken in de Office-assistent of in de Antwoordwizard.
 3. Klik op Zoeken om het onderwerp Werken met Microsoft Access-projecten weer te geven.
Terug naar begin

Wat controleert u voordat u een upsizebewerking uitvoert?

 • Maak een reservekopie van uw Access-databasebestand (.MDB). De upsizemethode die u selecteert, kan wijzigingen veroorzaken in uw bestaande toepassingsontwerp.
 • Zorg dat u de naam weet van de SQL-server of de MSDE-computer waarmee u verbinding wilt maken. Zorg dat u ook de aanmeldingsgegevens kent. Ga voor meer informatie over de installatie van MSDE naar de sectie 'Installing MSDE' op de MSDN-website:
  Microsoft Data Engine (MSDE) for Microsoft Visual Studio 6.0: An Alternative to Jet for Building Desktop and Shared Solutions http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnmsde/html/msdeforvs.asp
 • Zorg dat u de juiste toegangsmachtigingen hebt voor de SQL-server waarnaar u de conversie wilt uitvoeren, zodat de upsizebewerking zo soepel mogelijk verloopt. U hebt ten minste de machtiging CREATE TABLE nodig. Als u een geheel nieuwe database wilt maken, hebt u de machtiging CREATE DATABASE nodig.
 • Controleer of er voldoende vrije schijfruimte beschikbaar is door te berekenen hoeveel schijfruimte vereist is voor de upsizebewerking. Hiertoe vermenigvuldigt u de grootte van uw Microsoft Access-database met twee.
 • Als u een conversie wilt uitvoeren naar SQL Server 2000, installeert u de Office 2000 SR-1-update, en de Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness Update voordat u de upsizebewerking start.

  Als u meer informatie wilt over het verkrijgen en installeren van de Office 2000 SR-1-update, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  245025De Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a-update verkrijgen
  Ga naar de volgende Microsoft-website om de Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness Update te downloaden:
  Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness Updatehttp://www.microsoft.com/office/orkarchive/2000locddl.htm#Dutch
Terug naar begin

Overwegingen bij het databaseontwerp

 • Volg in elk geval de naamgevingsconventies voor de server. De wizard Upsize corrigeert een groot aantal fouten, maar niet alle. Volg de SQL Server-richtlijnen hieronder om u te verzekeren van een soepele migratie naar de back-end:

  • In SQL Server 6.5 kunnen namen maximaal 30 tekens bevatten. In SQL Server 7.0 geldt een maximum van 128 tekens en in SQL Server 2000 een maximum van 249 tekens.
  • Het eerste teken moet een letter of het at-teken (@) zijn. De overige tekens kunnen cijfers, letters, het dollarteken ($), een hekje (#) of het onderstrepingsteken (_) zijn.
  • In SQL Server 6.5 zijn spaties niet toegestaan. In SQL Server 7.0 zijn spaties toegestaan, maar moet de naam tussen aanhalingstekens ("") of vierkante haken ([]) staan.
  • De naam mag geen sleutelwoord uit Transact-SQL zijn. SQL Server bewaart sleutelwoorden in zowel hoofdletters als kleine letters. Zie voor meer informatie over sleutelwoorden in Transact-SQL de webpagina SQL Server Books Online.
 • Bepaalde items worden niet geconverteerd door de wizard Upsize. Ander items worden wel geconverteerd, maar moeten worden gecontroleerd wanneer de wizard is voltooid. Wanneer u de wizard Upsize gebruikt, moet u alle wijzigingen in tabellen, weergaven, formulieren en rapporten controleren.

  De volgende regels worden door de wizard Upsize gehanteerd bij het converteren van databases:

  • Dubbele kolomnamen krijgen een alias.
  • Datumscheidingstekens worden geconverteerd.
  • Boole-constanten worden geconverteerd naar gehele getallen.
  • Bij het samenvoegen van reeksen wordt het en-teken (&) geconverteerd naar een plusteken (+).
  • Jokertekens worden geconverteerd naar het juiste equivalent in Transact-SQL.
  • WITH TIES wordt toegevoegd aan TOP-query's waarin de component ORDER BY voorkomt.
  De volgende Access SQL-syntaxiselementen worden niet ondersteund door MSDE en worden niet geconverteerd. Deze items worden door de wizard Upsize uit SQL-instructies verwijderd:
  • DROP INDEX
  • DISTINCTROW
  • OWNERACCESS
  • Tabel in UNION
  • ORDER BY in samenvoegingen
  • TRANSFORM
  • PARAMETERS
 • De wizard Upsize converteert geen code in de Access-oplossing. Code die rechtstreeks is bedoeld voor Access-objecten werkt mogelijk nog wel, maar DAO-code (Data Access Objects) voor tabellen en query's moet u converteren naar ADO-code (ActiveX Data Objects).

  Ga voor algemene informatie over het gebruik van ADO naar de volgende MSDN-website:

  Ga voor extra informatie over het gebruik van ADO naar de volgende MSDN-website:
Terug naar begin

Problemen met upsizebewerkingen oplossen

 • Tabellen worden niet geconverteerd.
  • Zorg dat de standaardgrootte van gegevensbestanden voor de modeldatabase in SQL Server maximaal 1 MB bedraagt.
  • Probeer alleen de tabelstructuur te converteren.
 • Foutbericht aangaande 'overloop' bij upsizebewerking naar SQL Server 2000.
 • MDE kan niet naar SQL Server of MSDE worden geconverteerd.
 • Keuzelijst met invoervak of keuzelijst is leeg na upsizebewerking.Als u meer informatie wilt over problemen bij upsizebewerkingen naar SQL Server 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  269824Access 2000: Compatibiliteitsproblemen bij Access 2000-projecten en SQL Server 2000
Terug naar begin
Referenties
Ga naar de volgende MSDN-websites (Microsoft Developer Network) voor meer informatie over upsizen:
Microsoft Data Engine (MSDE) for Microsoft Visual Studio 6.0: An Alternative to Jet for Building Desktop and Shared Solutions
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnmsde/html/msdeforvs.asp
Als u meer informatie wilt over het document 'Access 2000 Upsizing Tools', klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
241743Document 'Access 2000 Upsizing Tools' beschikbaar in het Downloadcentrum
Als u meer informatie wilt over de wizard Upsize van Access 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
325019Access 2000: Problemen met de wizard Upsize van Access 2000
Terug naar begin
acc2000 upsize
Eigenschappen

Artikel-id: 325017 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 11:36:07 - Revisie: 3.2

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbwizard kbfunctions kbdatabase kbdesign kbdownload kbhowtomaster KB325017
Feedback