Problemen na het installeren van updates voor Internet Explorer of Windows

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL325192
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
In dit artikel worden enkele bekende problemen beschreven die zich kunnen voordoen nadat u een van de volgende onderdelen hebt geïnstalleerd:
316059 MS02-005: cumulatieve patch voor Internet Explorer (februari 2002)
319182 MS02-005: cumulatieve patch voor Internet Explorer (maart 2002)
321232 MS02-023: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (mei 2002)
323759 MS02-047: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (augustus 2002)
328970 MS02-066: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (november 2002)
324929 MS02-068: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (december 2002)
810847 MS03-004: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (februari 2003)
813489 MS03-015: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (april 2003)
818529 MS03-020: Cumulatieve patch voor Internet Explorer van juni 2003
330994 MS03-014: Cumulatieve patch voor Outlook Express (april 2003)
822925 MS03-020: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (augustus 2003)
828750 MS03-040: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (oktober 2003)
824145 MS03-048: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer (november 2003)
832894 MS04-004: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer
Windows 2000 Service Pack 4 (waarin Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 is opgenomen)
Windows 2000 Service Pack 3 (waarin Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 is opgenomen)
Windows XP Service Pack 1 (waarin Internet Explorer 6 Service Pack 1 is opgenomen)
Meer informatie
De volgende problemen kunnen zich voordoen nadat u een van de updates hebt geïnstalleerd die vermeld staan in de sectie 'Inleiding' van dit artikel.
 • De volgende URL-syntaxis wordt in Internet Explorer of Windows Verkenner niet meer ondersteund nadat u de cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer MS04-004 (832894) hebt geïnstalleerd:
  http(s)://<gebruikersnaam>:<wachtwoord>@<server>/<bron>.<ext>
  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  834489 Er is een beveiligingsupdate beschikbaar die het standaardgedrag van Internet Explorer bij het verwerken van gebruikersgegevens in HTTP- en HTTPS-URL's wijzigt
 • Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord via een formulier op een HTTPS-webpagina naar een website stuurt die is beveiligd met SSL (Secure Sockets Layer), is het mogelijk dat een webpagina met het bericht HTTP 500 (interne serverfout) wordt weergegeven. Dit probleem treedt op nadat u beveiligingsupdate MS04-004 (832894) hebt geïnstalleerd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  831167 POST-aanvragen worden door WinInet herhaald met lege header
 • Als u eerder de hotfix hebt geïnstalleerd die is beschreven in Microsoft Knowledge Base-artikel 329802, is het mogelijk dat de symptomen, beschreven in Microsoft Knowledge Base-artikelen 329802 en 813951, opnieuw optreden nadat u de cumulatieve update voor Internet Explorer MS03-004 van februari 2003 (810847) hebt geïnstalleerd. U kunt dit probleem oplossen door de kritieke update 813951 te installeren.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over deze update:
  813951 U krijgt geen toegang tot uw MSN-e-mailaccount of u kunt niet verifiëren bij een website in diverse programma's
 • Wanneer u een Help-bestand opent waarin HTML (Hypertext Markup Language) wordt gebruikt, kunnen de volgende problemen optreden met koppelingen die eerder wel werkten:
  • Sommige koppelingen worden niet weergegeven.
  • Sommige koppelingen worden weergegeven als een vakje met een punt in het midden.
  • Sommige koppelingen verwijzen niet naar het Help-onderwerp.
  Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  811630 Update voor HTML Help om de functionaliteit te beperken wanneer HTML Help wordt opgeroepen met de methode window.showHelp( )
 • Als u in Internet Explorer een webpagina opent die de scriptmethode ShowModalDialog of ShowModelessDialog aanroept met de eigenschap document.domain, werkt de webpagina wellicht niet correct of wordt er een scriptfout weergegeven. Neem contact op met de beheerder of ontwerper van de website om dit probleem op te lossen. Voor meer informatie over hoe u op doeltreffende wijze frames uitschakelt in HTML-e-mailberichten, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  814458 HTML-dialoogvenster werkt niet correct of er wordt een scriptfoutbericht weergegeven
  Dit nieuwe gedrag is inherent aan het ontwerp van het product. Hierdoor kan met een HTML-e-mailbericht niet meer automatisch een nieuw venster worden geopend of het downloaden van een programmabestand worden gestart.

  Opmerking Internet Explorer is zodanig ontworpen dat frames standaard worden ondersteund. Daarom wordt tekst binnen de NOFRAMES-code, het NOFRAMES-element of het NOFRAMES-object van een HTML-document niet weergegeven als frames zijn uitgeschakeld in de zone Websites met beperkte toegang. Daardoor wordt een frameset-webpagina in de zone Websites met beperkte toegang weergegeven als een lege pagina.
 • Mogelijk kunt u in Internet Explorer sommige bestandstypen niet openen, zoals RTF- (Rich Text Format), CSV- (Microsoft Excel met door komma's gescheiden waarden), ZIP- (WinZIP) of TIFF-bestanden (Tagged Information File Format). Mogelijk geeft Internet Explorer het dialoogvenster Bestand downloaden weer en is de knop Openen (Internet Explorer 6) of de optie Dit programma starten vanaf de huidige locatie (Internet Explorer 5.x) niet beschikbaar. Dit kan gebeuren als het inhoudstype dat is opgegeven in de door de server geretourneerde header, niet overeenkomt met de bestandsnaam die is opgegeven in de header Content-Disposition. In Service Pack 1 voor Internet Explorer versie 6 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.Voor meer informatie over het openen van bestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  318761 De knop Openen in het dialoogvenster is uitgeschakeld als u bladert of wordt doorgestuurd naar RTF- of CSV-bestanden
  Voor meer informatie over het openen van TIFF-bestanden na het bijwerken van Internet Explorer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  319829 TIFF-bestand (Tagged Information File Format) kan niet worden geopend in Internet Explorer
 • Cookies in ASP-pagina's worden geblokkeerd als de servernaam tekens bevat die niet worden ondersteund in DNS (Domain Name System). U kunt bijvoorbeeld geen onderstrepingstekens (_) gebruiken in de servernaam. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.
 • Het lettertype in het deelvenster Zoeken en het deelvenster Indelen in Outlook 2000 en Outlook 2002 wordt gewijzigd in Times New Roman met een grotere letter.
 • Mogelijk geeft Microsoft FrontPage webpagina's niet juist weer op het tabblad Voorbeeld. De pagina wordt mogelijk wel juist weergegeven in de normale weergave en met de opdracht Voorbeeld in de browser. Dit probleem treedt op wanneer u gebruikmaakt van trapsgewijze opmaakmodellen (CSS-bestanden ofwel Cascading Style Sheets) met thema's. In Internet Explorer 6 SP1 en in de cumulatieve update MSO2-047 voor Internet Explorer (323759) van 22 augustus 2002 of recentere versies is dit probleem verholpen. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  323759 MS02-047: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (augustus 2002)
 • Als u het pakket MultiLanguage Menus and Dialogs voor Internet Explorer gebruikt met andere landinstellingen dan Engelse, worden sommige opdrachten of onderdelen van dialoogvensters in Internet Explorer mogelijk teruggezet in het Engels. Zo kunnen de opdrachten in een snelmenu in de documentweergave in Internet Explorer worden teruggezet in het Engels. Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  323916 Meertalige menu's en dialoogvensters voor Internet Explorer werken niet met de cumulatieve patch MS02023 (of MS02-015)
 • Het is mogelijk dat het volgende foutbericht wordt weergegeven als u op een SSL-hyperlink klikt in een Microsoft Excel-werkblad of in een Microsoft Works-document:
  Kan de server niet vinden - pagina kan niet worden weergegeven
  In Internet Explorer 6 SP1 en in de cumulatieve update MSO2-047 voor Internet Explorer (323759) van 22 augustus 2002 of recentere versies is dit probleem verholpen. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  323759 MS02-047: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (augustus 2002)
 • Er wordt een scriptfoutbericht of een lege pagina weergegeven wanneer u probeert verbinding te maken met een Windows Terminal Services-computer vanuit een webpagina.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  328002 U kunt geen verbinding maken met Terminal Services vanaf een webpagina
 • Als u een proxy-product van derden gebruikt dat alleen basisverificatie gebruikt, kunt u wellicht niet langer verbinding met internet maken nadat u Service Pack 1 voor Windows XP of Internet Explorer 6 hebt geïnstalleerd.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  331906 Kan geen verbinding maken met internet na installatie van Microsoft-updates
 • Als u met Hulp op afstand in Help en ondersteuning van Windows XP iemand uitnodigt om te helpen, werkt de uitnodiging wellicht niet en verschijnt het volgende foutbericht als u Windows Messenger gebruikt om contact op te nemen met de andere partij:
  Microsoft Internet Explorer
  De uitnodiging kan niet worden verstuurd. Probeer het opnieuw.
  Dit probleem treedt op nadat u de cumulatieve update MS03-004 van februari 2003 voor Internet Explorer (810847) () hebt geïnstalleerd. Als u dit probleem wilt oplossen, installeert u de cumulatieve update MS03-015 van april 2003 voor Internet Explorer (813489) of een latere cumulatieve update.

  Opmerking Dit probleem treedt niet op als u in plaats van Help en ondersteuning van Windows XP Windows Messenger gebruikt om Hulp op afstand te vragen.
 • Nadat u de cumulatieve update MS03-015 van april 2003 voor Internet Explorer (813489) hebt verwijderd en de computer opnieuw hebt gestart, wordt Windows Verkenner mogelijk niet geladen. In dat geval ziet u wanneer u zich hebt aangemeld een leeg bureaublad zonder pictogrammen of taakbalken. Dit probleem treedt op in de volgende gevallen:
  1. U installeert Internet Explorer versie 5.01 SP3 van Q813489.
  2. U hebt een upgrade uitgevoerd naar Internet Explorer 6 SP1.
  3. U installeert Internet Explorer versie 6 SP1 van Q813489.
  4. U verwijdert de installatie van Internet Explorer versie 6 SP1 van Q813489.
  Verwijder Q813489 voor u een upgrade uitvoert naar Internet Explorer 6 SP1 om dit probleem te voorkomen. Als u dit probleem wilt omzeilen, drukt u op CTRL+ALT+DEL, klikt u op Taakbeheer en installeert u de huidige versie van Internet Explorer opnieuw. U kunt ook een latere versie van Internet Explorer installeren vanaf een lokale installatiebron.
 • Nadat u de cumulatieve update MS03-015 van april 2003 voor Internet Explorer (813489) hebt geïnstalleerd, kunt u de pagina Outlook Vandaag in Outlook 2000 mogelijk niet meer aanpassen. Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  820575 Internetverbinding is niet mogelijk na installatie van Microsoft-updates
 • Nadat u de cumulatieve update MS03-004 van februari 2003 voor Internet Explorer (Q810847.exe) hebt geïnstalleerd op een computer waarop Internet Explorer 6 Service Pack 1(SP1) wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat Microsoft Outlook of Microsoft Outlook Express onverwacht wordt afgebroken. Daarnaast is het mogelijk dat u een foutbericht ontvangt wanneer u een e-mailbericht typt of de opdrachten Kopiëren en Plakken gebruikt om tekst in een e-mailbericht te plakken. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  816506 Internet Explorer of Outlook Express wordt onverwacht afgesloten met een fout in Mshtml.dll
 • De computer wordt wellicht langzamer nadat u de beveiligingsupdate MS03-013 (811493) hebt geïnstalleerd op een computer met Windows XP SP1 of nadat u een Windows XP-computer waarop de beveiligingsupdate 811493 is geïnstalleerd bijwerkt naar Windows XP SP1. Dit probleem zal eerder optreden als u bepaalde functies gebruikt van toepassingen van derden zoals antivirustoepassingen. Dit probleem kan bijvoorbeeld optreden als de antivirustoepassing zo is ingesteld dat alle bestanden worden gescand wanneer u deze opent of uitvoert. Dit proces wordt soms real-time scanning genoemd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  819634 Er kunnen prestatieproblemen optreden na installatie van het pakket 811493 (MS03-013) op een computer met Windows XP SP1
 • Nadat u de cumulatieve update MS03-014 van april 2003 voor Outlook Express (330994) hebt geïnstalleerd, wordt in Outlook Express steeds de map Mijn documenten geopend als u een bijlage bij een e-mailbericht of bij een nieuwsbericht opslaat. U kunt dit probleem omzeilen door elke keer dat u een bijlage opslaat de gewenste map te selecteren. Microsoft heeft bevestigd dat dit een probleem is in de cumulatieve update MS03-014 van april 2003 voor Outlook Express (330994).
 • Het is mogelijk dat het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een cumulatieve update voor Internet Explorer te verwijderen, zoals in de cumulatieve update MS03-032 van augustus 2003 voor Internet Explorer (822925):
  Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van de patch.
  Dit probleem kan optreden als de Baan Front Office Client is geïnstalleerd. De Baan Front Office Client voegt gegevens toe aan de waarde Path in de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
  2. Klik op de volgende registersleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Klik met de rechtermuisknop op de waarde Path en klik op Wijzigen.
  4. Verwijder in het vak Waardegegevens de puntkomma (;) en alle tekst na 'Internet Explorer'.

   Het vak Waardegegevens moet bijvoorbeeld de volgende tekst bevatten:
   C:\Program Files\Internet Explorer
   .
 • Nadat u de cumulatieve update MS03-032 van augustus 2003 voor Internet Explorer (822925) of de cumulatieve update MS03-040 van oktober 2003 voor Internet Explorer (828750) hebt geïnstalleerd, is het mogelijk dat het foutbericht 'HTTP 404 - Bestand niet gevonden' verschijnt wanneer u webpagina's probeert te openen die zijn geopend door JavaScript-functies in frames of in vensters.

  Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  827667 Het foutbericht 'HTTP 404 - Bestand niet gevonden' wordt weergegeven wanneer u webpagina's probeert te bezoeken die door JavaScript-functies worden geopend in frames of vensters
 • Nadat u MS04-004 hebt toegepast, worden referenties voor sites in de cache opgeslagen na een eerste geslaagde aanmelding. Bij volgende aanmeldingen wordt niet meer naar referenties gevraagd zoals wel het geval was vóór het toepassen van de update. In plaats daarvan wordt bij een aanmelding alleen naar referenties gevraagd als de gebruiker zich afmeldt of als de gebruikerssessie opnieuw wordt ingesteld. Dit probleem doet zich in principe alleen voor in kioskmodus-omgevingen omdat gebruikers in kioskomgevingen zich niet aanmelden en de referenties van de voorgaande aanmelding in de cache worden opgeslagen tot de sessie opnieuw wordt ingesteld.
Referenties
Als u meer informatie wilt over service packs voor Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260910 Het meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen
Als u meer informatie wilt over service packs voor Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
Voor meer informatie over Internet Explorer 6, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
328548 Het meest recente service pack voor Internet Explorer 6 ophalen
Eigenschappen

Artikel-id: 325192 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 11:38:56 - Revisie: 23.1

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition, Microsoft Works 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB325192
Feedback