Opstartproblemen oplossen in Windows Server 2003

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel: 315396.
Klik op de volgende koppeling als u een Windows XP-versie van dit artikel wilt weergeven: 308041.
Samenvatting
Dit artikel bevat procedures om opstartproblemen in Windows Server 2003 op te lossen.

Als Windows correct wordt gestart, worden de volgende fasen doorlopen:
 • Initialisatiefase
 • Opstartladerfase
 • Kernelfase
 • Aanmeldingsfase
Als tijdens een van deze fasen een probleem optreedt, wordt Windows mogelijk niet correct gestart en kunnen de volgende problemen optreden:
 • De computer reageert niet meer (loopt vast).
 • Er wordt een foutbericht weergegeven.
Als een opstartprobleem optreedt nadat u hebt geklikt op Microsoft Windows Server 2003 in het opstartladermenu of wanneer het bericht 'Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten' wordt weergegeven, zijn bestanden die nodig zijn om het besturingssysteem te starten mogelijk niet aanwezig of beschadigd. Dit probleem kan op verschillende manieren worden opgelost, onder meer door gebruik van de veilige modus, de herstelconsole of automatisch systeemherstel.

De computer opstarten met de laatste bekende juiste configuratie

Als het opstartprobleem optreedt direct nadat u een wijziging op de computer hebt aangebracht (bijvoorbeeld nadat u een nieuw stuurprogramma hebt geïnstalleerd), probeert u de computer op te starten met de functie Laatste bekende juiste configuratie.

Met de functie Laatste bekende juiste configuratie start u de computer op met de meest recente instellingen die correct functioneerden. De registerinstellingen en de instellingen van stuurprogramma's die van kracht waren op het moment dat de computer de laatste keer correct werd opgestart, worden hersteld. Gebruik deze functie als u Windows niet kunt starten nadat u een wijziging hebt aangebracht (zoals het installeren of bijwerken van een apparaatstuurprogramma).

U kunt als volgt de computer te starten met de laatst bekende juiste configuratie:
 1. Klik op Start en op Afsluiten.
 2. Klik op Opnieuw opstarten en klik op OK.
 3. Druk op F8 wanneer het bericht Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten wordt weergegeven.
 4. Selecteer Laatste bekende juiste configuratie met de pijltoetsen en druk op Enter.

  Opmerking De pijltoetsen van het numerieke toetsenbord werken niet als NUM LOCK is ingeschakeld.
 5. Als er meerdere besturingssystemen op de computer zijn geïnstalleerd, klikt u op Microsoft Windows Server 2003 in de lijst en drukt u op Enter.
Opmerkingen
 • Als u Laatste bekende juiste configuratie selecteert, herstelt u het systeem als een nieuw stuurprogramma bijvoorbeeld niet geschikt is voor uw hardware. Deze functie lost niet altijd problemen op die worden veroorzaakt door beschadigde of ontbrekende stuurprogramma's of bestanden.
 • Wanneer u Laatste bekende juiste configuratie selecteert, worden alleen de gegevens in de volgende registersleutel hersteld:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Alle wijzigingen die u hebt aangebracht in andere registersleutels blijven bestaan.
Als u de computer kunt opstarten met de functie Laatste bekende juiste configuratie, is de laatste wijziging die u hebt aangebracht (zoals de installatie van een stuurprogramma) mogelijk de oorzaak van de opstartproblemen. We raden aan het stuurprogramma of de toepassing te verwijderen of bij te werken en vervolgens te testen of u Windows correct kunt starten.

De computer opstarten in de veilige modus

Als u de computer opstart in de veilige modus, worden alleen de stuurprogramma's en computerservices geladen die u nodig hebt. U kunt de veilige modus gebruiken om problemen op te sporen en op te lossen die worden veroorzaakt door defecte stuurprogramma's, programma's of services die automatisch worden gestart.

Als u de computer wel in de veilige modus kunt opstarten en niet in de normale modus, is dit mogelijk te wijten aan een conflict met de apparatuurinstellingen of bronnen. Mogelijk zijn programma's, services of stuurprogramma's niet compatibel of is het register beschadigd. In de veilige modus kunt u de programma's, services of stuurprogramma's die verhinderen dat de computer correct opstart, uitschakelen of verwijderen.

Ga als volgt te werk om opstartproblemen op te lossen in de Veilige modus:
 1. Klik op Start en op Afsluiten.
 2. Klik op Opnieuw opstarten en klik op OK.
 3. Druk op F8 wanneer het bericht Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten wordt weergegeven.
 4. Gebruik de pijltoetsen in het Windows-menu Geavanceerde opties om Veilige modus te selecteren en druk op Enter.

  Opmerking De pijltoetsen van het numerieke toetsenbord werken niet als Num Lock is ingeschakeld.
 5. Als er meerdere besturingssystemen op de computer zijn geïnstalleerd, klikt u op Microsoft Windows Server 2003 in de lijst en drukt u op Enter.
 6. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Als de computer niet opstart in de veilige modus, probeert u de computer op te starten met de herstelconsole. Als u de computer nog steeds niet kunt opstarten, moet u zoeken naar mogelijke hardwareproblemen zoals defecte apparaten, installatieproblemen, kabelproblemen of connectorproblemen. Verwijder recent toegevoegde hardware en start de computer opnieuw op om na te gaan of het probleem hiermee is verholpen.
  • Als u de computer kunt opstarten in de veilige modus, gaat u naar de volgende sectie om verder te gaan met het oplossen van de opstartproblemen.

Logboekinzage gebruiken om de oorzaak van het opstartprobleem vast te stellen

Open de gebeurtenissenlogboeken in Logboekinzage voor informatie waarmee u mogelijk de oorzaak van het opstartprobleem kunt opsporen. Ga als volgt te werk om de vastgelegde gebeurtenissen in de gebeurtenissenlogboeken weer te geven.
 1. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Logboeken.
  • Start de module Logboeken in de Microsoft Management Console (MMC).
 2. Vouw Logboeken uit in de consoleboomstructuur en klik op het logboekbestand dat u wilt weergeven. Klik bijvoorbeeld op Systeemlogboek of Toepassingslogboek.
 3. Dubbelklik in het detaildeelvenster op de gebeurtenis die u wilt weergeven.

  Als u de details van de gebeurtenis wilt kopiëren, klikt u op Kopiëren, opent u een nieuw document in het programma waarin u de gebeurtenis wilt plakken (bijvoorbeeld Microsoft Word) en klikt u op Plakken in het menu Bewerken.
 4. Als u de beschrijving van de vorige of de volgende gebeurtenis wilt weergeven, drukt u op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag.

Systeeminfo gebruiken om de oorzaak van het opstartprobleem vast te stellen

Met het programma Systeeminfo kunt u een uitgebreid overzicht weergeven van de hardware, systeemonderdelen en softwareomgeving van de computer. Gebruik dit programma om problemen met apparatuur en conflicten tussen apparaten vast te stellen. Volg hiertoe de volgende stappen.
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ msinfo32 in het vak Openen en klik op OK.
 3. Zoek naar de apparaten die problemen of conflicten veroorzaken. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Onderdelen in de consolestructuur en klik op Probleemapparatuur.

   Kijk welke apparatuur wordt weergegeven in het rechterdeelvenster.
  2. Vouw Hardwarebronnen uit in de consolestructuur en klik op Conflicten/Delen.

   Kijk welke bronconflicten worden weergegeven in het rechterdeelvenster.
  3. Als u een probleemapparaat hebt opgespoord, lost u het probleem op door het apparaat te verwijderen, uit te schakelen of opnieuw te configureren of door het stuurprogramma bij te werken. Start de computer opnieuw op in de normale modus.

   U kunt apparaten en hun stuurprogramma's verwijderen of uitschakelen via Apparaatbeheer. Zie de sectie Apparaatbeheer gebruiken om de oorzaak van het opstartprobleem vast te stellen voor meer informatie over Apparaatbeheer.

   Als de computer correct opstart, is het betreffende apparaat mogelijk de oorzaak van het opstartprobleem.

   Wanneer u een apparaat hebt uitgeschakeld om het probleem op te lossen, controleert u of het apparaat is opgenomen in de lijst met compatibele hardware (Hardware Compatibility List, HCL) van Windows Server 2003 en of het apparaat correct is geïnstalleerd. Neem vervolgens contact op met de fabrikant om het probleem te melden en te informeren naar eventuele updates die het opstartprobleem kunnen verhelpen. Voor contactgegevens van hardwarefabrikanten klikt u op het desbetreffende Microsoft Knowlegde Base-artikelnummer in de volgende lijst:
   65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

   60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

   60782 Contactgegevens van hardware- en softwarefabrikanten, Q-Z (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
   Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
 4. Als er geen probleemapparaten of apparaatconflicten worden gemeld door het programma Systeeminfo, controleert u de programma's die automatisch worden gestart wanneer Windows wordt gestart. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Vouw Softwareomgeving uit in de consolestructuur en klik op Opstartprogramma's.

   Programma's die automatisch worden gestart bij het starten van Windows, worden weergegeven in het rechterdeelvenster.
  2. Schakel de programma's uit en start de computer opnieuw op.

   Raadpleeg de documentatie bij het programma of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het uitschakelen van een programma.
  3. Als u opstartprogramma's hebt uitgeschakeld en het opstartprobleem daarmee is verholpen, schakelt u de programma's één voor één weer in.

   Nadat u een programma weer hebt ingeschakeld, schakelt u de computer uit en start u deze opnieuw op om te controleren of de opstartproblemen nog steeds optreden. Als dit het geval is, kan het laatst ingeschakelde programma de oorzaak zijn van het opstartprobleem.

Het opstartlogbestand van de veilige modus weergeven

Voor het oplossen van opstartproblemen kunt u het opstartlogbestand Ntbtlog.txt weergeven en de stuurprogramma's en services noteren die niet zijn geladen toen u de computer in de veilige modus opstartte.

Het logboekbestand bevindt zich in de map %SystemRoot% (dit is standaard de map Windows). In het logbestand worden de apparaten en services weergegeven die worden geladen (en de onderdelen die niet worden geladen) wanneer u de computer opstart in de Veilige modus. Het logboekbestand kunt u met een teksteditor, bijvoorbeeld Kladblok, weergeven.


Bekijk de lijst met stuurprogramma's en services die tijdens het opstarten niet werden geladen om na te gaan wat de mogelijke oorzaak van het opstartprobleem is.

Opmerking Sommige opstartproblemen doen zich vroeg in het opstartproces voor. Als dit het geval is, wordt het opstartlogbestand mogelijk niet opgeslagen op de vaste schijf.

Apparaatbeheer gebruiken om de oorzaak van het opstartprobleem vast te stellen

In Apparaatbeheer wordt de hardware die op de computer is geïnstalleerd, grafisch weergegeven. Gebruik dit programma om conflicten tussen apparaten op te lossen of om incompatibele apparatuur op te sporen die het opstartprobleem zou kunnen veroorzaken.

Ga als volgt te werk om Apparaatbeheer te starten.
 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Beheren.
 2. Vouw Systeemwerkset uit en klik op Apparaatbeheer.

  De apparaten die zijn geïnstalleerd op de computer, worden weergegeven in het rechterdeelvenster. Als er een symbool naast een apparaat wordt weergegeven, is er mogelijk iets mis met het apparaat. Een zwart uitroepteken (!) in een geel veld geeft bijvoorbeeld aan dat er een probleem is met het apparaat.

  Opmerking U kunt een apparaat uitschakelen in Apparaatbeheer door met de rechtermuisknop op het apparaat te klikken en Uitschakelen te kiezen.
 3. Ga eventuele conflicten tussen apparaten na. Dubbelklik hiertoe op het apparaat in het rechterdeelvenster en klik vervolgens op het tabblad Bronnen.

  Als er een conflict tussen apparaten bestaat, wordt dit aangegeven bij Lijst met conflicterende apparaten.

  Let op het selectievakje Automatische instellingen gebruiken. Als in Windows een apparaat wordt gedetecteerd, is dit selectievakje ingeschakeld en werkt het apparaat correct. Als de broninstellingen zijn gebaseerd op Basisconfiguratie n (waarbij n een cijfer van 0 tot 9 is), moet u wellicht de configuratie wijzigen. Klik hiertoe op een andere standaardconfiguratie in de lijst of werk de broninstellingen handmatig bij. Waarschuwing Voor deze procedure kan het nodig zijn dat u de CMOS-instellingen (Complementary Metal Oxide Semiconductor) en de BIOS-instellingen (Basic Input/Output System) wijzigt. Verkeerde wijzigingen in het BIOS van uw computer kunnen echter tot ernstige problemen leiden. Het wijzigen van de CMOS-instellingen van de computer is voor uw eigen risico.

  Als een bronconflict niet kan worden opgelost, controleert u of de computer zodanig is geconfigureerd dat de apparaten in de computer door Windows kunnen worden geïnventariseerd. Schakel hiertoe de instelling Plug and Play OS in in het hulpprogramma Setup van de BIOS van de computer. Raadpleeg de documentatie bij de computer of neem contact op met de fabrikant van de computer als u de BIOS-instellingen van de computer wilt wijzigen.
 4. Als u een probleemapparaat identificeert, schakelt u het apparaat uit en start u de computer opnieuw op in de normale modus.

  Wanneer de computer juist opstart, is het apparaat dat u hebt uitgeschakeld, mogelijk de oorzaak van het opstartprobleem.

  Controleer of het apparaat wordt weergegeven in de lijst met compatibele hardware voor Windows Server 2003 en of het apparaat correct is geïnstalleerd. Neem vervolgens contact op met de fabrikant om het probleem te melden en te informeren naar eventuele updates die het opstartprobleem kunnen verhelpen.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het configureren van apparaten in Apparaatbeheer:
323423 Apparaatbeheer gebruiken om apparaten te configureren in Windows Server 2003 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

Het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruiken

Met het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) worden de gebruikelijke probleemoplossingsstappen die Microsoft Support-technici volgen bij het onderzoeken van configuratieproblemen in Windows, geautomatiseerd. U kunt dit hulpprogramma gebruiken om de systeemconfiguratie te wijzigen en het probleem op te lossen door een proces van eliminatie.

U moet zijn aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators om het hulpprogramma voor systeemconfiguratie te kunnen gebruiken. Als de computer is verbonden met een netwerk, kunnen bepaalde netwerkbeleidsinstellingen het gebruik van dit hulpprogramma verhinderen. Het is wellicht verstandig de opdracht Uitvoeren als te gebruiken om deze procedures uit te voeren.

Opmerking We raden u af het hulpprogramma Systeemconfiguratie zonder de hulp van een Microsoft Support-medewerker te gebruiken om het bestand Boot.ini op uw computer te wijzigen, omdat uw computer hierdoor onbruikbaar kan worden.

Een schone omgeving maken voor het oplossen van problemen

Ga als volgt te werk om een schone omgeving voor het oplossen van problemen te maken.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK. (Als u de opdracht Uitvoeren als wilt gebruiken, typt u runas /user:administrator Pad\msconfig.exe in het venster Openen en klikt u op OK.)
 2. Klik op de tab Algemeen en op Diagnostisch opstarten: alleen elementaire stuurprogramma's en services in het geheugen laden. Klik vervolgens OK en op Opnieuw opstarten om de computer opnieuw op te starten.
 3. Controleer of het probleem zich nog steeds voordoet nadat Windows opnieuw is gestart.

Problemen isoleren met behulp van de systeemopstartopties

Ga als volgt te werk om problemen te isoleren met behulp van de systeemopstartopties.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Algemeen en klik op Selectief opstarten.
 3. Schakel de volgende selectievakjes uit:
  Het System.ini-bestand verwerken
  Het Win.ini-bestand verwerken
  Systeemservices in het geheugen laden
  U kunt het selectievakje Originele Boot.ini gebruiken niet uitschakelen.
 4. Test het laadproces van de software door te verifiëren of het selectievakje Opstartonderdelen in het geheugen laden is ingeschakeld en vervolgens te klikken op OK.
 5. Start de computer desgevraagd opnieuw op.

Problemen isoleren met behulp van de opties voor Selectief opstarten

Ga als volgt te werk om problemen te isoleren met behulp van de opties voor Selectief opstarten.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Algemeen en klik op Selectief opstarten.
 3. Schakel alle selectievakjes onder Selectief opstarten uit. U kunt het selectievakje Originele Boot.ini gebruiken niet uitschakelen.
 4. Schakel het selectievakje Het System.ini-bestand verwerken in, klik op OK en start de computer opnieuw op wanneer dit wordt gevraagd.

  Herhaal deze procedure en schakel elke keer één selectievakje in. Start de computer elke keer opnieuw op. Herhaal de procedure tot het probleem optreedt.
 5. Zodra het probleem optreedt, klikt u op de tab die overeenkomt met het geselecteerde bestand. Als het probleem bijvoorbeeld optreedt nadat u het bestand Win.ini hebt geselecteerd, klikt u op de tab Win.ini in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie.

Problemen isoleren met behulp van het tabblad Opstarten

Op het tabblad Opstarten worden alle programma's weergegeven die worden opgestart via de groep Opstarten, de secties load= en run= in Win.ini en het register. Ga als volgt te werk om problemen te isoleren met behulp van het tabblad Opstarten.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Opstarten.
 3. Schakel alle selectievakjes uit.
 4. Begin met de probleemoplossing door het eerste selectievakje in te schakelen en te klikken op OK. Start de computer opnieuw wanneer u dit wordt gevraagd.

  Herhaal deze procedure en schakel elke keer één selectievakje in. Start de computer elke keer opnieuw op. Herhaal de procedure tot het probleem optreedt.

Problemen met systeemservices oplossen

Ga als volgt te werk om problemen met systeemservices op te lossen.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Services.
 3. Noteer alle services die niet zijn ingeschakeld.

  Belangrijk Sla deze stap niet over. U hebt deze informatie later nodig.
 4. Klik op Alles uitschakelen en op OK en start de computer opnieuw op.
 5. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 6. Open het tabblad Services.
 7. Schakel het selectievakje van een service in om de service in te schakelen en klik op OK.
 8. Start de computer opnieuw op en controleer of het probleem optreedt.
 9. Herhaal stap 5 tot en met 8 voor elke service totdat het probleem optreedt. Als het probleem optreedt, wordt dit veroorzaakt door de laatste service die u hebt ingeschakeld. Noteer deze service en ga verder met stap 10.
 10. Klik op Alles inschakelen, schakel het selectievakje naast de service die het probleem veroorzaakt uit, schakel de selectievakjes van de andere services die u hebt genoteerd in stap 3 uit en klik op OK. Start vervolgens de computer opnieuw op.

  U kunt het probleem ook omzeilen door de service die het probleem veroorzaakt, uitgeschakeld te laten (niet selecteren). Neem contact op met de fabrikant van de service die het probleem veroorzaakt voor meer informatie.

  Opmerking U kunt misschien sneller vaststellen welke service het probleem veroorzaakt door de services in groepen te testen. Verdeel de services in twee groepen door de selectievakjes van de eerste groep in te schakelen en de selectievakjes van de tweede groep uit te schakelen. Start de computer opnieuw op en test op het probleem. Als het probleem optreedt, bevindt de service die het probleem veroorzaakt zich in de eerste groep. Als het probleem niet optreedt, bevindt de service die het probleem veroorzaakt zich in de tweede groep. Herhaal deze procedure met de relevante groep tot u de service die het probleem veroorzaakt, hebt gevonden.

Problemen met het bestand System.ini oplossen

Ga als volgt te werk om problemen met het bestand System.ini op te lossen.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op de tab SYSTEM.INI.
 3. Noteer alle items die niet zijn ingeschakeld. U moet wellicht een aantal items uitvouwen (zoals [drivers]) om vast te stellen of er subitems niet zijn ingeschakeld.

  Belangrijk Sla deze stap niet over. U hebt deze informatie later nodig.
 4. Klik op Alles uitschakelen en op OK en start de computer opnieuw op.
 5. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 6. Klik op de tab SYSTEM.INI.
 7. Vouw alle items in de lijst uit, schakel het selectievakje van een item in en klik op OK.
 8. Start de computer opnieuw op en controleer of het probleem optreedt.
 9. Herhaal stap 5 tot en met 8 voor elk item totdat het probleem optreedt.

  Als het probleem optreedt, wordt dit veroorzaakt door het laatste item dat u hebt ingeschakeld. Noteer dit item en ga verder met stap 10.
 10. Klik op Alles inschakelen, schakel het selectievakje naast het item dat het probleem veroorzaakt uit, schakel de selectievakjes van de andere items die u hebt genoteerd in stap 3 uit en klik op OK. Start vervolgens de computer opnieuw op.

  U kunt het probleem ook omzeilen door het item dat het probleem veroorzaakt, uitgeschakeld te laten (niet selecteren). Neem voor meer hulp indien mogelijk contact op met de fabrikant van het item dat de fout veroorzaakt.

  Opmerking U kunt misschien sneller vaststellen welk item van System.ini het probleem veroorzaakt door de items in groepen te testen. Verdeel de items in twee groepen door de selectievakjes van de eerste groep in te schakelen en de selectievakjes van de tweede groep uit te schakelen. Start de computer opnieuw op en test op het probleem. Als het probleem optreedt, bevindt de service die het probleem veroorzaakt zich in de eerste groep. Als het probleem niet optreedt, bevindt de service die het probleem veroorzaakt zich in de tweede groep. Herhaal deze procedure met de relevante groep tot u het item dat het probleem veroorzaakt, hebt gevonden.

Problemen met het bestand Win.ini oplossen

Ga als volgt te werk om problemen met het bestand Win.ini op te lossen.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op de tab Win.ini.
 3. Noteer alle items die niet zijn ingeschakeld. U moet wellicht een aantal items uitvouwen (zoals [OLFax Ports]) om vast te stellen of er subitems niet zijn ingeschakeld.

  Belangrijk Sla deze stap niet over. U hebt deze informatie later nodig.
 4. Klik op Alles uitschakelen en op OK en start de computer opnieuw op.
 5. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 6. Klik op de tab Win.ini.
 7. Vouw alle items in de lijst uit, schakel het selectievakje van een item in en klik op OK.
 8. Start de computer opnieuw op en controleer of het probleem optreedt.
 9. Herhaal stap 5 tot en met 8 voor elk item totdat het probleem optreedt.

  Als het probleem optreedt, wordt dit veroorzaakt door het laatste item dat u hebt ingeschakeld. Noteer dit item en ga verder met stap 10.
 10. Klik op Alles inschakelen, schakel het selectievakje van het item dat het probleem veroorzaakt uit, schakel de selectievakjes van de items die u hebt genoteerd in stap 3 uit en klik op OK. Start vervolgens de computer opnieuw op.

  U kunt het probleem ook omzeilen door het item dat het probleem veroorzaakt, uitgeschakeld te laten (niet selecteren). Neem voor meer hulp indien mogelijk contact op met de fabrikant van het item dat de fout veroorzaakt.

  Opmerking U kunt misschien sneller vaststellen welk item van Win.ini het probleem veroorzaakt door de items in groepen te testen. Verdeel de items in twee groepen door de selectievakjes van de eerste groep in te schakelen en de selectievakjes van de tweede groep uit te schakelen. Start de computer opnieuw op en test op het probleem. Als het probleem optreedt, bevindt de service die het probleem veroorzaakt zich in de eerste groep. Als het probleem niet optreedt, bevindt de service die het probleem veroorzaakt zich in de tweede groep. Herhaal deze procedure met de relevante groep tot u het item van Win.ini dat het probleem veroorzaakt, hebt gevonden.

Problemen met het bestand Boot.ini oplossen

Wijzig het bestand Boot.ini alleen als u een systeembeheerder of een ervaren gebruiker bent. De procedure voor het oplossen van problemen met Boot.ini valt buiten het bestek van dit artikel.

Raadpleeg de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie. Ga hiervoor naar de website van Microsoft Support.

De oorspronkelijke opstartopties van het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie herstellen

Ga als volgt te werk om de oorspronkelijke opstartopties van het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie te herstellen.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op Normaal opstarten: alle apparaatstuurprogramma's en services in het geheugen laden op het tabblad Algemeen en klik op OK.
 3. Start de computer opnieuw op.

De Windows-herstelconsole gebruiken

De herstelconsole is een opdrachtregelprogramma waarmee u Windows kunt herstellen als de computer niet goed opstart. U kunt het programma starten vanaf de Windows Server 2003-cd. Als de herstelconsole al op uw computer is geïnstalleerd, kunt u het programma starten tijdens het opstarten van de computer. Gebruik de herstelconsole als de opstartoptie Laatste bekende juiste configuratie niet heeft gewerkt en u de computer niet kunt opstarten in de veilige modus. Het gebruik van de herstelconsole wordt alleen aanbevolen voor ervaren gebruikers die bekend zijn met standaardopdrachten voor het identificeren en opsporen van foutieve stuurprogramma's en bestanden.
Ga als volgt te werk om de herstelconsole te gebruiken.
 1. Plaats de installatie-cd van Windows Server 2003 in het cd- of dvd-station en start de computer opnieuw op.
 2. Als hierom wordt gevraagd, drukt u in het Setup-gedeelte dat in tekstmodus wordt uitgevoerd op R om de herstelconsole te starten.
Met de herstelconsole kunt u het volgende doen:
 • Toegang tot de stations op de computer.
 • Apparaatstuurprogramma's of services in- of uitschakelen.
 • Bestanden kopiëren van de installatie-cd-rom van Windows Server 2003 of van andere verwisselbare media. U kunt bijvoorbeeld een bestand kopiëren dat u nodig hebt en dat eerder verwijderd is.
 • Een nieuwe opstartsector en een nieuwe hoofdopstartrecord maken. U moet dit wellicht doen als er een probleem is met het opstarten vanaf de bestaande opstartsector.

Controleren of de vaste schijf of het bestandssysteem is beschadigd

Als u wilt controleren of de vaste schijf of het bestandssysteem is beschadigd, start u de computer opnieuw op vanaf de Windows Server 2003-cd, start u de herstelconsole en activeert u het opdrachtregelprogramma Chkdsk. Hierdoor wordt het probleem mogelijk opgelost.

Belangrijk We raden u aan de herstelconsole alleen te gebruiken als u een ervaren computergebruiker of een beheerder bent. U kunt de herstelconsole alleen gebruiken als u beschikt over het beheerderswachtwoord.

Raadpleeg de secties 'De herstelconsole gebruiken' en 'De opdrachtprompt van de herstelconsole gebruiken' in het volgende artikel voor meer informatie over het controleren en repareren van een beschadigde vaste schijf met Chkdsk:
307654 De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
Opmerking Als Chkdsk meldt dat het niet mogelijk is om toegang tot de vaste schijf te krijgen, is er waarschijnlijk een hardwarefout opgetreden. Controleer alle kabelverbindingen en eventuele jumperinstellingen van de vaste schijf. Neem contact op met een computerreparateur of de fabrikant van uw computer voor meer hulp.

Als in Chkdsk wordt gemeld dat niet alle problemen met de vaste schijf konden worden opgelost, is het bestandssysteem of de hoofdopstartrecord mogelijk beschadigd of niet langer toegankelijk. Probeer de relevante opdrachten van de herstelconsole te gebruiken, zoals Fixmbr en Fixboot of neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf voor gegevensherstel. U kunt ook de vaste schijf opnieuw partitioneren en formatteren.

Waarschuwing: Als u de vaste schijf opnieuw partitioneert en formatteert, gaan alle gegevens op de vaste schijf verloren.

Belangrijk Neem contact op met de fabrikant van uw computer of met een Microsoft Support-medewerker voor meer hulp. Laat de computer alleen repareren door een bevoegde reparateur. Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen. Voor meer informatie over het gebruik van de herstelconsole klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
326215 De herstelconsole gebruiken op een Windows Server 2003-computer die niet start (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

Automated System Recovery gebruiken

Ga als volgt te werk om een systeemfout te herstellen met de functie voor automatisch systeemherstel, Automated System Recovery (ASR).
 1. Controleer of u het volgende bij de hand hebt voordat u de herstelprocedure start:
  • De ASR-schijf die u eerder hebt gemaakt.
  • De media met de back-up die u eerder hebt gemaakt.
  • De originele installatie-cd van het besturingssysteem.
  • Als voor een controller voor massaopslag een apart stuurprogramma is geleverd door de fabrikant (anders dan de stuurprogrammabestanden die beschikbaar zijn op de installatie-cd), slaat u het bestand op een schijf op voordat u deze procedure start.
 2. Plaats de originele installatie-cd van het besturingssysteem in het cd- of dvd-station.
 3. Start de computer opnieuw op. Wanneer u wordt gevraagd op een toets te drukken om de computer vanaf cd-rom te starten, drukt u op de betreffende toets.
 4. Als u een apart stuurprogrammabestand, zoals beschreven in stap 1, gebruikt, drukt u op F6 als hierom wordt gevraagd om het stuurprogramma te gebruiken als onderdeel van de installatie.
 5. Druk aan het begin van het Setup-gedeelte dat in tekstmodus wordt uitgevoerd, op F2 als hierom wordt gevraagd.

  Plaats desgevraagd de ASR-schijf die u hebt gemaakt.
 6. Volg de instructies.
 7. Als u gebruikmaakt van een apart stuurprogrammabestand zoals beschreven in stap 1, drukt u desgevraagd (opnieuw) op F6 nadat het systeem opnieuw is opgestart.
 8. Volg de instructies.
Opmerkingen
 • Automatisch systeemherstel herstelt geen gegevensbestanden. Raadpleeg Windows Help voor meer informatie over het maken van back-ups van en het herstellen van uw gegevensbestanden.
 • Als u een servercluster herstelt waarin alle knooppunten fouten bevatten en de quorumschijf niet hersteld kan worden met een back-up, gebruikt u Automatisch systeemherstel op elk knooppunt in de originele cluster om de schijfhandtekeningen en de partitie-indeling van de clusterschijven (quorum en niet-quorum) te herstellen. Raadpleeg Windows Help voor meer informatie over het maken van back-ups van en het herstellen van serverclusters.

Een ASR-schijvenset maken met Back-up

Als u ASR wilt gebruiken, hebt u een ASR-schijvenset nodig. Ga als volgt te werk om een ASR-schijvenset te maken.
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Back-up.

  De wizard Back-up wordt standaard opgestart, tenzij deze is uitgeschakeld. U kunt met de wizard Back-up een ASR-schijvenset maken door Alle gegevens op deze computer te kiezen in het gedeelte Waar wilt u een back-up van maken?. U kunt ook doorgaan met de volgende stap om een disketteset voor automatisch systeemherstel te maken in Geavanceerde modus.
 2. Klik in de wizard Back-up op Geavanceerde modus.
 3. Kies Wizard Automatisch systeemherstel in het menu Extra.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Opmerkingen
 • U hebt een lege schijf van 1.44 MB nodig om de systeeminstellingen op te slaan. Tevens hebt u media nodig waarop u de back-up opslaat. Als uw computer geen schijfstation heeft, maakt u een ASR-back-up op de computer zonder schijfstation. Kopieer de bestanden Asr.sif en Asrpnp.sif uit de map %SystemRoot%\Repair naar een andere computer met een schijfstation. Kopieer deze bestanden op een schijf.
 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Administrators of Back-upoperators op de lokale computer of als de juiste rechten aan u zijn overgedragen. Als de computer behoort tot een domein, kunnen leden van de groep Domeinbeheerders deze procedure wellicht uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u Uitvoeren als gebruiken om deze procedure uit te voeren.
 • Met deze procedure wordt alleen een back-up gemaakt van de systeembestanden die vereist zijn om het systeem op te starten. U moet uw gegevensbestanden apart opslaan.
 • Nadat u de ASR-set hebt gemaakt, voorziet u deze schijf en de back-upmedia van een etiket en bewaart u deze bij elkaar. Als u de back-upmedia wilt gebruiken, hebt u de schijf nodig die u met gebruik van die mediaset hebt gemaakt. U kunt geen schijf gebruiken die u hebt gemaakt op een ander moment of met gebruik van een andere mediaset. U moet ook de installatie-cd bij de hand hebben als u ASR uitvoert.
 • Bewaar de set voor Automatisch systeemherstel op een veilige plaats. De ASR-set bevat informatie over de systeemconfiguratie die kan worden gebruikt om uw systeem te beschadigen.
 • Als u een back-up maakt van een servercluster, voert u de wizard Automatisch systeemherstel uit op alle knooppunten van de cluster en controleert u of de Cluster-service werkt bij het starten van de afzonderlijke back-ups voor Automatisch systeemherstel. Controleer of een van de knooppunten waarop u de wizard Automatisch systeemherstel voorbereiden uitvoert, wordt weergegeven als eigenaar van de quorumbron terwijl de wizard wordt uitgevoerd.

De Windows-installatie herstellen

U kunt een beschadigde installatie van Windows Server 2003 mogelijk herstellen door Windows Setup uit te voeren vanaf de Windows-cd.

Ga als volgt te werk om de Windows-installatie te repareren.
 1. Plaats de cd met Windows Server 2003 in het cd- of dvd-station.
 2. Als het menu Wat wilt u doen wordt weergegeven, klikt u op Afsluiten.
 3. Schakel de computer uit, wacht tien seconden en schakel de computer weer in.
 4. Start de computer opnieuw op vanaf de cd-rom wanneer daarom wordt gevraagd.

  Opmerking U moet de computer opstarten vanaf de cd met Windows Server 2003 als u Windows Setup wilt uitvoeren. Uw cd- of dvd-station moet hiertoe zijn geconfigureerd. Als u meer informatie wilt over het configureren van uw computer zodat deze kan worden opgestart vanaf het cd- of dvd-station, raadpleegt u de documentatie bij de computer of neemt u contact op met de computerfabrikant.
 5. Nadat Setup is gestart, drukt u op Enter om door te gaan met het installatieproces.
 6. Druk op ENTER om de optie Druk op ENTER om Windows nu te installeren te selecteren. Selecteer de optie Herstelconsole niet.
 7. Druk op F8 om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.

  Setup zoekt naar de vorige installaties van Windows.
  • Als Setup geen vorige installatie van Windows Server 2003 vindt, heeft zich wellicht een hardwarefout voorgedaan.

   Hardwarefouten liggen buiten het bestek van dit artikel. Raadpleeg een hardwarespecialist of de probleemoplosser voor hardware voor meer informatie. Raadpleeg het Help-onderwerp over het gebruik van probleemoplossers van Windows Server 2003 voor meer informatie over de probleemoplosser voor hardware.
  • Als een vorige installatie van Windows Server 2003 wordt gevonden, wordt het volgende bericht weergegeven:
   Als een van de volgende Windows Server 2003-installaties is beschadigd, kan via Setup worden geprobeerd deze te herstellen. Gebruik PIJL-OMHOOG en PIJL-OMLAAG om een installatie te selecteren. Druk op R om de geselecteerde installatie te herstellen. Druk op Esc als verder wilt gaan zonder te herstellen.
   Selecteer de gewenste installatie van Windows Server 2003 en druk op R om de installatie te repareren.
  • Volg de aanwijzingen om de installatie te repareren.

   Opmerkingen
   • U moet mogelijk de opstartvolgorde van de stations wijzigen in de BIOS-instellingen om de computer op te starten vanaf de cd met Windows Server 2003. Neem contact op met de fabrikant van de computer of raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor meer informatie.
   • Als u de computer niet kunt starten vanaf de cd met Windows Server 2003, is er wellicht sprake van een probleem met het cd- of dvd-station of een ander hardwareprobleem.

    Hardwarefouten liggen buiten het bestek van dit artikel. Raadpleeg een hardwarespecialist of de probleemoplosser voor hardware voor meer informatie. Raadpleeg het Help-onderwerp over het gebruik van probleemoplossers van Windows Server 2003 voor meer informatie over de probleemoplosser voor hardware.
   • Nadat u Windows Server 2003 hebt hersteld, wordt u mogelijk gevraagd uw versie van Windows Server 2003 opnieuw te activeren.

De Microsoft Support-website raadplegen om een oplossing te vinden

Als u het probleem niet kunt oplossen met de procedures in dit artikel, kunt u de Microsoft Support-website raadplegen om een oplossing voor het probleem te vinden. De volgende lijst bevat informatie over een aantal services op de Microsoft Support-website:
Aanvullende informatie
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Rekvizīti

Raksta ID: 325375. Pēdējo reizi pārskatīts: 07/16/2013 04:03:00. Pārskatījums: 2.1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Atsauksmes