Een DHCP-database verplaatsen van een computer met Windows NT Server 4.0, Windows 2000 of Windows Server 2003 naar een computer met Windows Server 2003

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u een DHCP-database (Dynamic Host Configuration Protocol) overzet van een computer met Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows Server 2003 naar een computer met Windows Server 2003.

Opmerking Als u een back-up wilt maken of terugzetten van de DHCP-database op één enkele server, kunt u het hulpprogramma Back-up van Microsoft Windows (ntbackup.exe) gebruiken. Gebruik het hulpprogramma Back-up niet om een DHCP-database te migreren of te verplaatsen van de ene DHCP-server naar een andere.

De DHCP-database exporteren van een server met Windows NT Server 4.0 of Windows 2000

 1. Stop de DHCP-serverservice op de server:
  1. Meld u aan bij de DHCP-bronserver met gebruikmaking van een account die deel uitmaakt van de lokale groep Administrators.
  2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  3. Typ net stop dhcpserver bij de opdrachtprompt en druk op Enter. Het bericht 'De Microsoft DHCP Server-service wordt gestopt. De Microsoft DHCP Server service is gestopt.' wordt weergegeven.
  4. Typ exit en druk op Enter.
 2. Comprimeer de DHCP-database met het hulpprogramma JetPack:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  2. Typ cd %systemroot%\system32\dhcp bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
  3. Typ jetpack dhcp.mdb temp.mdb en druk op Enter.
  4. Typ, nadat de database is gecomprimeerd, exit en druk op Enter.
 3. Exporteer de DHCP-database met het DHCP-hulpprogramma voor exporteren en importeren (Dhcpexim.exe). Dit hulpprogramma maakt deel uit van de Windows 2000 Resource Kit Supplement 1. U kunt ook naar de volgende Microsoft-website gaan om Dhcpexim.exe te downloaden: Ga als volgt te werk om de database te exporteren:
  1. Installeer het hulpprogramma Dhcpexim.exe en start dit.
  2. Klik in het venster Welcome to DHCP Export Import tool op Export configuration of the local service to a file en klik vervolgens op OK.
  3. Typ de bestandsnaam voor het geëxporteerde bestand in het vak File Name en klik op Save. Typ bijvoorbeeld dhcpdatabase.txt.
  4. Klik op het/de te exporteren bereik(en), schakel het selectievakje Disable the selected scopes on local machine before export in en klik vervolgens op Export.
  5. Klik op OK.
 4. Schakel de DHCP Server-service op de server uit. Door de DHCP Server-service uit te schakelen voorkomt u dat de service wordt gestart nadat de database is overgebracht. Ga als volgt te werk om de DHCP Server-service uit te schakelen:
  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Services.
  2. Klik op Microsoft DHCP Server in de lijst Service, klik op Opstarten, klik op Uitgeschakeld en klik ten slotte op OK.
  3. Als de service wordt gestart, klikt u op Stoppen en klikt u vervolgens op Ja om te bevestigen dat u de service wilt stoppen.
  4. Klik op Sluiten om het dialoogvenster Services te sluiten.
Belangrijk Dhcpexim.exe is vereist om de database met goed gevolg over te zetten van een server met Windows 2000 of Windows NT 4.0 naar een server met Windows Server 2003. Netsh-opdrachten voor DHCP zijn niet beschikbaar in Windows NT 4.0.

Opmerking Als u alleen de configuratie (en niet de database zelf) nodig hebt, moet u de volgende opdracht gebruiken (in plaats van Dhcpexim.exe) op de Windows 2000-server waarvan u wilt exporteren (gebruik niet het hulpprogramma Dhcpexim.exe).
netsh dhcp dump >C:\dhcp.txt
waarbij C:\dhcp.txt staat voor de naam en het pad van het exportbestand dat u wilt gebruiken.

Opmerking De opdracht netsh in Windows 2000 Server beschikt niet over een exportoptie. De opdrachten netsh dhcp server dump en netsh dhcp server import zijn niet compatibel. Als u probeert de met netsh dhcp server dump > C:\dhcp.txt gemaakte gegevens te importeren met gebruikmaking van netsh DHCP server import > C:\dhcp.txt, wordt het volgende foutbericht weergegeven op de Windows Server 2003-computer:
De aanvraag wordt niet ondersteund.
Met de volgende opdracht kunt u het geëxporteerde configuratiebestand migreren naar de nieuwe Windows Server 2003-server:
netsh exec c:\dhcp.txt
Dhcpexim.exe wordt niet ondersteund in Windows Server 2003. Als een database wordt geëxporteerd op een Windows 2000-computer met behulp van Dhcpexim.exe en u probeert de gegevens te importeren in Windows Server 2003, wordt Dhcpexim.exe beëindigd en wordt het volgende foutbericht weergegeven:
An error occurred. An attempt was made to load a program with a incorrect format.
Als dit probleem optreedt, kunt u de gegevens exporteren uit Windows 2000 met dhcpexim en deze vervolgens importeren in de Windows Server 2003-omgeving met netsh DHCP server import xyz.txt.

De DHCP-database exporteren van een server met Microsoft Windows Server 2003

Ga als volgt te werk om een DHCP-database en -configuratie over te zetten van een server met Windows Server 2003 naar een andere server met Windows Server 2003:
 1. Meld u aan bij de DHCP-bronserver met gebruikmaking van een account die deel uitmaakt van de lokale groep Administrators.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 3. Typ netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all en druk op Enter.

Opmerking U moet beschikken over beheerdersmachtigingen op de lokale computer om de gegevens te exporteren.

De DHCP Server-service installeren op de server met Windows Server 2003

Ga als volgt te werk om de DHCP Server-service te installeren op een bestaande Windows 2003-computer:
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Software.
 2. Klik op Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen.
 3. Klik in de wizard Windows-onderdelen op Netwerkservices in het gedeelte Onderdelen en klik vervolgens op Details.
 4. Schakel het selectievakje Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) in als dit nog niet is ingeschakeld en klik op OK.
 5. Klik op Volgende in de wizard Windows-onderdelen om de geselecteerde onderdelen te installeren. Plaats desgevraagd de cd van Windows Server 2003 in het cd- of dvd-station van de computer. Setup kopieert de server- en hulpprogrammabestanden van DHCP naar uw computer.
 6. Klik op Voltooien wanneer Setup is voltooid.

De DHCP-database importeren

Opmerking Als u geen lid bent van de groep Back-upoperators, kan een bericht 'toegang geweigerd' worden weergegeven tijdens het uitvoeren van deze procedure. Als het bericht 'Kan de DHCP-versie niet bepalen voor server' wordt weergegeven, moet u controleren of de DHCP-serverservice wordt uitgevoerd op de server en of de aangemelde gebruiker lid is van de lokale groep Administrators.

Belangrijk Gebruik Dhcpexim.exe niet om een DHCP-database te importeren in Windows Server 2003. Als de Windows 2003-doelserver een lidserver is en als u van plan bent om deze te promoveren tot domeincontroller, wordt het aanbevolen om de migratie van de DHCP-database uit te voeren voordat u de server promoveert tot domeincontroller. Hoewel het mogelijk is de DHCP-database te migreren naar een Windows 2003-domeincontroller, is de migratie naar een lidserver eenvoudiger door de aanwezigheid van de lokale Administrator-account.
 1. Meld u aan als gebruiker die expliciet lid is van de lokale groep Administrators. Een gebruikersaccount in een groep die lid is van de lokale groep Administrators, is hiervoor niet geschikt. Als er geen lokale Administrators-account is voor de domeincontroller, start u de computer opnieuw op in de modus Active Directory terugzetten en gebruikt u de Administrator-account om de database te importeren, zoals verderop in deze sectie wordt beschreven.
 2. Kopieer het geëxporteerde DHCP-databasebestand naar de lokale vaste schijf van de Windows Server 2003-computer.
 3. Controleer of de DHCP-service is gestart op de Windows Server 2003-computer.
 4. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 5. Typ netsh dhcp server import c:\dhcpdatabase.txt all bij de opdrachtprompt (waarbij c:\dhcpdatabase.txt staat voor het volledige pad en de bestandsnaam van het databasebestand dat u naar de server hebt gekopieerd). Druk vervolgens op Enter.

  Opmerking Wanneer u probeert een DHCP-database te exporteren van een Windows 2000-domeincontroller naar een Windows Server 2003-lidserver van het domein, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
  Error initializing and reading the service configuration - Access Denied
  Opmerking U moet beschikken over beheerdersmachtigingen op de lokale computer om de gegevens te importeren.
 6. U kunt dit probleem oplossen door de Windows Server 2003 DHCP-servercomputer toe te voegen aan de groep DHCP-administrators op ondernemingsniveau.
 7. Als het foutbericht 'toegang geweigerd' wordt weergegeven nadat u de Windows Server 2003 DCHP-servercomputer hebt toegevoegd aan de groep DHCP-administrators op ondernemingsniveau (zoals in de vorige stap is vermeld), moet u controleren of de gebruikersaccount die op dat moment wordt gebruikt voor het importeren, deel uitmaakt van de lokale groep Administrators. Als dat niet het geval is, voegt u de account toe aan de groep of meldt u zich aan als lokale beheerder om de import te voltooien.

  Opmerking Als de opdracht DHCP IMPORT of EXPORT niet werkt voor gebruikers die geen expliciete leden zijn van de lokale groep Administrators, moet u de volgende hotfix toepassen op de Windows Server 2003-computer:

  833167Er is een VSS-updatepakket (Volume Shadow Copy-service) beschikbaar voor Windows Server 2003
 8. Sluit het venster met de opdrachtprompt nadat het bericht is weergegeven dat de opdracht is uitgevoerd.

De DHCP-server machtigen

 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op DHCP.

  Opmerking U moet op de computer zijn aangemeld met een account die lid is van de groep Administrators. In een Active Directory-domein moet u op de server zijn aangemeld met een account die lid is van de groep Ondernemingsadministrators.
 2. Vouw de nieuwe DHCP-server uit in de consolestructuur van de DHCP-module. Als er rechtsonder in het serverobject een rode pijl verschijnt, is de server niet gemachtigd.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het serverobject en klik op Machtigen.
 4. Klik na een paar seconden nogmaals met de rechtermuisknop op de server en klik op Vernieuwen. Met een groene pijl wordt aangegeven dat de DHCP-server gemachtigd is.
Referenties
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
323416Een DHCP-server installeren en configureren in een werkgroep in Windows Server 2003
130642Een DHCP-database verplaatsen naar een andere server in Windows NT 4.0 en in Windows 2000
890480Foutbericht 'Toegang geweigerd' wanneer u de opdracht 'netsh dhcp server import' gebruikt om een DHCP-database te importeren vanaf een Windows NT Server 4.0-computer naar een Windows Server 2003-computer
Eigenschappen

Artikel-id: 325473 - Laatst bijgewerkt: 06/12/2007 16:54:00 - Revisie: 19.5

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows® 2000 Server

 • kbhowtomaster kbnetwork KB325473
Feedback