Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van Office XP Service Pack 2 (SP2)

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL325671
Samenvatting
Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) bevat de meest recente updates voor Office XP. Office XP SP2 kent belangrijke beveiligingsverbeteringen en verbeteringen in stabiliteit en prestaties. Sommige oplossingen in Office XP SP2 zijn eerder uitgebracht als afzonderlijke updates. In dit service pack worden de updates gecombineerd in een geïntegreerd pakket. Tevens bevat het service pack een aantal andere wijzigingen waarmee de betrouwbaarheid en de prestaties van de Office XP-programma's worden verbeterd.

In dit artikel wordt het downloaden en installeren beschreven van Office XP SP2.
Meer informatie

Office XP SP2 downloaden en installeren

Belangrijk Installeer eerst Office XP Service Pack 1 (SP1) voordat u de client-update van Office XP SP2 installeert. Voor meer informatie over het installeren van Office XP SP-1 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307843Beschrijving van Office XP Service Pack 1 (SP2)
Opmerking Wanneer u de beheerdersupdate Office XP SP2 installeert, is het niet nodig eerst Office XP Service Pack 1 (SP1) te installeren.

Clientupdate

Als u Office XP hebt geïnstalleerd van cd-rom, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
 • U kunt de website voor Office-productupdates gebruiken om automatisch alle meest recente updates te installeren, met inbegrip van Service Pack 2.
 • U kunt ervoor kiezen alleen Service Pack 2 te installeren door de procedure uit te voeren die verderop in dit artikel wordt beschreven.
In beide gevallen moet de cd-rom van Office XP beschikbaar zijn tijdens de installatieprocedure.

Updates op Office-producten

Als u de website voor Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op de computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt er een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen Service Pack 2 installeren

Ga als volgt te werk om alleen de clientupdate van SP2 te downloaden en te installeren:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Opslaan om het bestand Oxpsp2.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op Oxpsp2.exe.
 4. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 5. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office XP en klik op OK.
 7. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u Office XP SP2 hebt geïnstalleerd, kunt u het servicepack niet meer verwijderen. Als u een installatie van vóór de update naar SP2 wilt herstellen, moet u Office XP in zijn geheel verwijderen en vervolgens opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor beheerdersinstallaties

Als u een van de aan het begin van dit artikel vermelde programma's hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de openbare update voor netwerkinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als serverbeheerder kunt u de netwerkupdate downloaden. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Download het bestand naar het bureaublad van uw computer.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op Oxpsp2a.exe.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ C:\Oxpsp2a in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt neerzetten en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de map wilt maken.
 7. Als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van uw netwerkinstallatie, klikt u op Start en op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:

  msiexec /a Beheerderspad\MSI-bestand /p C:\Oxpsp2a\MSP-bestand SHORTFILENAMES=1

  waarbij pad beheerdersinst het pad is naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP),

  MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en

  waarbij MSP-bestand de naam is van de openbare update voor de netwerkinstallatie.

  Opmerking Als u /qb+ toevoegt aan het eind van de opdrachtregel, worden de dialoogvensters Office XP Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst niet weergegeven.
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:

  msiexec /i Beheerderspad\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomus

  waarbij pad beheerdersinst het pad is naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP),

  MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en

  onderdelenlijst de lijst is met de namen van de onderdelen (hoofdlettergevoelig) die opnieuw moeten worden geïnstalleerd voor de update. Als u alle onderdelen wilt installeren, geeft u REINSTALL=ALL op.
BeheerdersinstallatieAls u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties.

U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office XP Resource Kit raadplegen:

Bekende problemen bij het installeren van Service Pack 2

Versiegegevens in Setup.ini worden niet bijgewerkt voor beheerdersinstallaties

Het bestand Setup.ini in de map Files\Setup van een beheerdersinstallatie bevat een sectie [Product] met informatie over de productversie. Deze versiegegevens worden niet bijgewerkt nadat u SP2 hebt toegepast op uw beheerdersinstallatie. Dit wijkt af van updates voor eerdere versies van Office.

De computer opnieuw opstarten tijdens de installatie

In de volgende situaties moet de computer wellicht opnieuw worden opgestart tijdens de installatie van Office XP SP2:
 • Op de computer wordt Microsoft Windows 2000 uitgevoerd en u beschikt niet over de meest recente versie van Windows Installer. U kunt voorkomen dat de computer opnieuw wordt opgestart door een upgrade uit te voeren naar Windows Installer 2.0. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:
 • De Office Werkbalk wordt uitgevoerd. U kunt voorkomen dat de computer opnieuw wordt opgestart door de Office Werkbalk te sluiten voordat u de update toepast.
 • Microsoft SharePoint Team Services is geïnstalleerd. U kunt voorkomen dat de computer opnieuw wordt opgestart door de service SharePoint Team Services af te sluiten voordat u de update toepast.

Voor Office SP2 kan de cd-rom van Office of de netwerklocatie voor installatie vereist zijn

Ter controle van de integriteit van de Office-installatie heeft de installatiewizard tijdens de installatieprocedure wellicht toegang nodig tot de product-cd van Office of tot het beheerdersinstallatiepunt.

Indexen van Access 2002 veranderen bij een upsize naar SQL na de installatie van SP2

Na het uitvoeren van de upgrade naar Office XP Service Pack 2 worden aflopende indexen in Access 2002 die zijn opgewaardeerd naar SQL Server (via upsize), nog steeds opgewaardeerd als oplopende indexen. Dit is het geval als de bestanden van de Access-wizard niet correct worden bijgewerkt.

Office XP Multilingual User Interface Pack

Als u een Office XP Multilingual User Interface Pack gebruikt, moet u voor de volledige functionaliteit van Office XP SP2 de volgende updates installeren: Opmerking Office XP Service Pack 2 (SP2) voor Office XP Multilingual User Interface Pack is uitgebracht op 4 september 2002. Als u meer informatie wilt over het vaststellen van de geïnstalleerde versie van het Office XP Multilingual User Interface Pack, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
329838Vaststellen welke versie van de Office XP Multilingual User Interface Pack is geïnstalleerd

Controleren of Service Pack 2 is geïnstalleerd

Office XP SP2 bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
Acwzlib.mde        Acwzmain.mde      Acwztool.mdeBjablr32.dll       Blnmgr.dll       Blnmgrps.dllCfgwiz.exe        Contab32.dll      Emablt32.dllEmsabp32.dll       Emsmdb32.dll      Emsui32.dllEnvelope.dll       Eurotool.xla      Excel.exeExsec32.dll        Fp5amsft.dll      Fp5areg.dllFp5autl.dll        Fp5avnb.dll      Fp5awec.dllFp5awel.dll        Fpcutl.dll       Fpeditax.dllFpmmc.dll         Frontpg.exe      Graph.exeIntldate.dll       Lfbmp12n.dll      Lfcmp12n.dllLfeps12n.dll       Lffax12n.dll      Lfgif12n.dllLfmsp12n.dll       Lfpcd12n.dll      Lfpcx12n.dllLfpng12n.dll       Lfras12n.dll      Lftga12n.dllLftif12n.dll       Lfwmf12n.dll      Ltdis12n.dllLtfil12n.dll       Ltimg12n.dll      Ltkrn12n.dllLttwn12n.dll       Mcdlc.exe       Mcps.dllMofl.dll         Morph9.dll       Msaccess.exeMsaexp30.dll       Mscal.ocx       Mscdm.dllMscomctl.ocx       Msdaipp.dll      Msdmeng.dllMsdmine.dll        Msdmine.rll      Msmapi32.dllMsmdcb80.dll       Msmdgd80.dll      Msmdun80.dllMso.dll          Msoeuro.dll      Msolap80.dllMsolap80.rll       Msolui80.dll      Msowc.dllMsppt.olb         Mspst32.dll      Mspub.exeMssp3en.lex        Mssp3ena.lex      Mssp3fr.dllMsspell3.dll       Msth3fr.dll      Mstordb.exeMstore.exe        Mstores.dll      Olappt.faeOlapuir.rll        Olkfstub.dll      Outex.dllOutlcm.dll        Outlctl.dll      Outllib.dllOutllibr.dll       Outlmime.dll      Outlook.exeOutlph.dll        Owc10.dll       Owsclt.dllPowerpnt.exe       Pstprx32.dll      Ptxt9.dllPub6intl.dll       Pubconv.dll      Recall.dllRm.dll          Rtfhtml.dll      Setlang.exeSetup.exe         Snapview.ocx      Soa.dllVtidb.exe         Winword.exe				
U kunt vaststellen of SP2 is geïnstalleerd door een willekeurig Office XP-programma te starten en vervolgens te klikken op Info in het menu Help. Als SP2 is geïnstalleerd, is de productversie (SP2).

De volgende tabel bevat de versienummers voor de Microsoft Office-producten zoals deze worden weergegeven in het dialoogvenster Info .
  Office-programma    Bestandsnaam  SP2-versie  ----------------------------------------------------  Microsoft Access    Msaccess.exe  10.4302.4219  Microsoft Excel    Excel.exe   10.4302.4219  Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.4128.4219  Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.4219.4219  Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.4205.4219  Microsoft Word     Winword.exe  10.4219.4219				
Office XP SP2 wordt soms onjuist aangegeven in het dialoogvenster Info. Daarom adviseert Microsoft de bestandseigenschappen van het programmabestand te controleren.
  Office-programma             Bestandsnaam       SP2-versie  ----------------------------------------------------  Microsoft Access    Msaccess.exe  10.0.4302.0  Microsoft Excel    Excel.exe   10.0.4302.0  Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.0.4128.0  Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.0.4024.0  Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.0.4205.0  Microsoft Word     Winword.exe  10.0.4219.0				
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
291331De versie van Office XP controleren

Problemen die in SP2 worden opgelost

In Office XP SP2 worden de problemen opgelost die in de volgende Microsoft-beveiligingsbulletins worden beschreven:
Microsoft Security Bulletin MS02-031: Cumulatieve patches voor Excel en Word voor Windows
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-031.mspx
Microsoft Security Bulletin MS02-021: Een fout in de e-maileditor kan leiden tot het uitvoeren van script wanneer u een bericht beantwoordt of doorstuurt
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-021.mspx
Microsoft Security Bulletin MS02-044: Onveilige functies in Office Web Components
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-044.mspx
Dit servicepack bevat alle eerder gepubliceerde updates voor Office XP:
324110Overzicht van de update voor Office XP Mediagalerie van 19 juni 2002
323548Beschrijving van de update voor Excel 2002 van 19 juni 2002
323547Beschrijving van de update voor Word 2002 van 19 juni 2002
320664Office XP: Overzicht van de update voor Office XP Speller van 25 april 2002
320441Beschrijving van de update voor Word 2002 van 25 april 2002
Office XP SP2 kan zonder problemen worden geïnstalleerd, zelfs als een of meer van de eerder in dit artikel vermelde openbare updates al op de computer zijn geïnstalleerd.

Tevens bevat Office XP SP2 verbeteringen in de stabiliteit die zijn aangebracht op basis van de Microsoft-foutrapporten die zijn ingediend door Office XP-gebruikers. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:
Microsoft Foutenrapportage
http://oca.microsoft.com/nl/dcp20.asp
In Office XP SP2 zijn de problemen opgelost die in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden beschreven.

Microsoft Access
325670Problemen die worden opgelost in Access 2002 door Office XP Service Pack 2

Microsoft Excel
325668Excel 2002: Problemen die worden opgelost in Excel 2002 door Office XP Service Pack 2
SharePoint Team Services van Microsoft
323549Fouten die worden gecorrigeerd met Office XP Service Pack 2 voor SharePoint Team Services
Microsoft Outlook
325675Beschrijving van Microsoft Office XP Service Pack 2
Microsoft Office
327635Gekoppelde HTTP-afbeeldingen blokkeren in Office XP-documenten
325735Problemen in Spelling- en grammaticacontrole van Office XP verholpen door Office XP Service Pack 2
312838Afbeeldingen in documenten uit een eerdere versie van Office worden gespiegeld weergegeven in Office XP en Office 2003
317405De eigenschap Application.AutomationSecurity implementeren in Office XP
312086Office-filter van Indexing-service verwerkt het symbool voor gedeponeerd handelsmerk niet op correcte wijze
316618Objecten kunnen verkeerd worden weergegeven als u vergrotingssoftware van derden gebruikt
Microsoft PowerPoint
325731Problemen die worden opgelost in PowerPoint 2002 door Office XP Service Pack 2
Microsoft Publisher
325733Problemen die worden opgelost in Publisher 2002 door Office XP Service Pack 2
Microsoft Word
325667Problemen die worden opgelost in Word 2002 door Office XP Service Pack 2
Bovendien worden de volgende problemen opgelost.

FrontPage

FrontPage 2002: de code (SPAN LANG=" ") wordt niet gebruikt wanneer het toetsenbord is ingesteld op Marathi

Als u FrontPage gebruikt en het toetsenbord instelt op Marathi, de tekst vcm typt en vervolgens de HTML-tekst bekijkt, ontbreekt mogelijk de code (SPAN LANG=" ").

Office

Office XP: het privacybeleid van Microsoft Office is onjuist opgesteld voor Duitse gebruikers van Office

Het huidige privacybeleid bevat de tekst 'U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik of de overbrenging van uw gegevens voor marketingdoeleinden'. Deze tekst zou moeten luiden 'U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik of de overbrenging van uw registratiegegevens voor marketingdoeleinden'.

OFFXP: In het Help-bestand van MDAC dat deel uitmaakt van de CHT- en CHS-releases van Office XP wordt de term ROC gebruikt

In het Help-bestand van MDAC (CHM-bestand) in de Office XP-versie voor Traditioneel Chinees en de versie voor Vereenvoudigd Chinees wordt de term ROC gebruikt.

OFFXP: de standaardtaal kan in Office XP niet worden ingesteld op Oekraïens.

Wanneer u de Amerikaanse of Oekraïense versie van Office XP gebruikt, kunt u de standaardtaal niet instellen op Oekraïens.
inf OFFXP fix list sp2
Eigenschappen

Artikel-id: 325671 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2007 04:27:56 - Revisie: 10.2

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbupdate atdownload kbinfo kbofficexpsp2fix KB325671
Feedback