U kunt het kenmerk Alleen-lezen of Systeem van mappen niet weergeven of wijzigen in Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista of Windows 7

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Raadpleeg voor de versie van het artikel voor Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows 95 256614.
Samenvatting
Dit artikel bevat stapsgewijze instructies voor het gebruik van de opdracht Attrib om het probleem van het niet kunnen weergeven of verwijderen van het kenmerk Alleen-lezen of Systeem van mappen in Windows Server 2003, WindowsXP, Windows Vista en Windows 7 te omzeilen.
Symptomen van het probleem
De volgende problemen kunnen optreden op uw computer:
 • U kunt de kenmerken Alleen-lezen of Systeem van een map niet weergeven of wijzigen via het dialoogvenster Eigenschappen voor de map. Het is mogelijk dat de volgende symptomen optreden:
  • Als u het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Eigenschappen van een map weergeeft, is het selectievakje Alleen-lezen niet beschikbaar en is er geen selectievakje om het kenmerk Systeem te wijzigen.
  • Schakel het selectievakje Alleen-lezen uit of in op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Eigenschappen van een map. Wanneer u op OK of Toepassen klikt, wordt het volgende bericht weergegeven:
   Wijzigingen van kenmerken bevestigen
   U hebt ervoor gekozen om het volgende kenmerk of de volgende kenmerken te wijzigen:
   Alleen-lezen uitschakelen
   Wilt u deze wijziging alleen op deze map of ook op alle submappen en bestanden toepassen?
   Als u op Wijzigingen alleen op deze map toepassen klikt, wordt het kenmerk Alleen-lezen gewijzigd voor alle bestanden in de map. Het kenmerk Alleen-lezen wordt echter niet gewijzigd voor de map, de submappen of bestanden in de submappen. Als u op Wijzigingen op deze map en op alle submappen en bestanden toepassen klikt, wordt het kenmerk Alleen-lezen gewijzigd voor alle bestanden in de map en alle bestanden in de submappen. Het kenmerk Alleen-lezen wordt echter niet gewijzigd voor de map of de submappen.
 • Sommige programma's geven foutberichten weer als u bestanden opslaat in een map met het kenmerk Alleen-lezen of Systeem. Deze programma's kunnen hierdoor mogelijk geen bestanden opslaan in de map.
Oorzaak
In tegenstelling tot het kenmerk Alleen-lezen voor een bestand, wordt het kenmerk Alleen-lezen voor een map standaard genegeerd door Windows, Windows-onderdelen en -accessoires en andere programma's. Met het kenmerk Alleen-lezen kunt u bijvoorbeeld een map verwijderen, een naam wijzigen en een map wijzigen met Windows Verkenner. De kenmerken Alleen-lezen en Systeem worden alleen gebruikt door Windows Verkenner om vast te stellen of de map een speciale map is, zoals een systeemmap met een door Windows aangepaste weergave (bijvoorbeeld Mijn documenten, Favorieten, Lettertypen, Gedownloade programmabestanden), of een map die u hebt aangepast met het tabblad Aanpassen in het dialoogvenster Eigenschappen van de map. Met Windows Verkenner kunt u daardoor de kenmerken Alleen-lezen en Systeem van mappen niet weergeven of wijzigen. Wanneer voor een map het kenmerk Alleen-lezen is ingesteld, vraagt de Verkenner het Desktop.ini voor die map om vast te stellen of er speciale mapinstellingen moeten worden ingesteld. Dit is het geval bij een netwerkshare met een groot aantal mappen die zijn ingesteld op Alleen-lezen; de Verkenner kan er dan langer over doen dan verwacht om de inhoud van die share te genereren terwijl wordt gewacht op het ophalen van de Desktop.ini-bestanden. Hoe langzamer de netwerkverbinding voor de share, hoe langer dit proces kan duren. In de Verkenner kan zelfs een time-out optreden terwijl op de gegevens wordt gewacht en niks genereren, of de Verkenner lijkt vast te lopen.

Opmerking: in bepaalde vorige versies van Windows kunt u het kenmerk Alleen-lezen voor mappen wijzigen in het dialoogvenster Eigenschappen van de map. U kunt met geen enkele versie van Windows het kenmerk Systeem wijzigen met Windows Verkenner.
Stappen om dit probleem te omzeilen
U kunt dit probleem omzeilen door de opdracht Attrib bij een opdrachtprompt (Cmd.exe) te gebruiken om de kenmerken Alleen-lezen of Systeem van mappen weer te geven of te verwijderen.

Het kenmerk Alleen-lezen of Systeem van mappen weergeven of wijzigen in Windows Server 2003 of Windows XP

 1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en druk op Enter.
 2. Typ attrib /? bij de opdrachtprompt om de syntaxis voor de opdracht Attrib weer te geven.
Waarschuwing: als u het kenmerk Alleen-lezen of Systeem uit een map verwijdert, wordt de map weergegeven als een gewone map en gaan sommige aanpassingen mogelijk verloren. Windows past bijvoorbeeld de map Lettertypen aan en geeft een speciale mapweergave waarmee u variaties, zoals vetgedrukt en cursief, kunt verbergen. Ook kunt u de weergave-instellingen van de map wijzigen op manieren die specifiek zijn voor lettertypen. Als u de kenmerken Alleen-lezen en Systeem van de map Lettertypen verwijdert, zijn deze aangepaste weergave-instellingen niet beschikbaar. Als u het kenmerk Alleen-lezen verwijdert, kunnen het mappictogram en andere aanpassingen verloren gaan voor mappen die u hebt aangepast met het tabblad Aanpassen in het dialoogvenster Eigenschappen van de map.

Als een programma bestanden niet kan opslaan in een map met het kenmerk Alleen-lezen, zoals Mijn documenten, wijzigt u het kenmerk Alleen-lezen in Systeem met de opdracht Attrib bij een opdrachtprompt.

Gebruik de volgende opdracht om het kenmerk Alleen-lezen te verwijderen en het kenmerk Systeem in te stellen:
attrib -r +s drive:\<pad>\<mapnaam>
Om bijvoorbeeld het kenmerk Alleen-lezen te verwijderen en het kenmerk Systeem in te stellen voor de map C:\Test, gebruikt u de volgende opdracht:
attrib -r +s c:\test
Sommige programma's werken mogelijk niet goed met mappen waarvoor de kenmerken Systeem en Alleen-lezen zijn ingesteld. Gebruik daarom de volgende opdracht om deze kenmerken te verwijderen:
attrib -r -s c:\test

Om het kenmerk Alleen-lezen of Systeem van mappen in Windows Vista of Windows 7 weer te geven of te verwijderen

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en druk op Enter.
 2. Typ attrib /? bij de opdrachtprompt om de syntaxis voor de opdracht Attrib weer te geven.
Gebruik de volgende opdracht om het kenmerk Alleen-lezen te verwijderen en het kenmerk Systeem in te stellen:
attrib -r +s drive:\<pad>\<mapnaam>
Om bijvoorbeeld het kenmerk Alleen-lezen te verwijderen en het kenmerk Systeem in te stellen voor de map C:\Test, gebruikt u de volgende opdracht:
attrib -r +s c:\test
Sommige programma's werken mogelijk niet goed met mappen waarvoor de kenmerken Systeem en Alleen-lezen zijn ingesteld. Gebruik daarom de volgende opdracht om deze kenmerken te verwijderen:
attrib -r -s drive:\<pad>\<mapnaam>
Om bijvoorbeeld de kenmerken Alleen-lezen en Systeem allebei te verwijderen voor de map C:\Test, gebruikt u de volgende opdracht:
attrib -r -s c:\test
Als de opdracht Uitvoeren niet in het menu Start staat, doet u het volgende:
Klik op Start, Alle programma's, Bureau-accessoires en op Uitvoeren.
Status
Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.
Meer informatie
Windows slaat bestands- en mapkenmerken op in het bestandssysteem met de bestands- en mapnaam, extensie, datum en tijdstempels en andere informatie. Het selectievakje Alleen-lezen voor mappen is niet beschikbaar, omdat het niet van toepassing is voor de map. U kunt dit selectievakje gebruiken om het kenmerk Alleen-lezen in te stellen voor bestanden in de map. U kunt Windows Verkenner echter niet gebruiken om na te gaan of voor een map de kenmerken Alleen-lezen en Systeem zijn ingesteld. Als u wilt nagaan welke kenmerken zijn ingesteld voor een map, of als u deze wilt wijzigen, gebruikt u de opdracht Attrib bij een opdrachtprompt.
Referenties
Als u meer informatie wilt over systeemkenmerken, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
308419 Speciale machtigingen voor bestanden en mappen instellen, weergeven, wijzigen of verwijderen in Windows XP (Het Engels)
277867 Windows NTFS-machtigingen zijn vereist wanneer u Word uitvoert op een NTFS-partitie met Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 of Windows Vista. (Het Engels)
Als de voorgaande artikelen geen uitkomst bieden bij het oplossen van het probleem of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, wordt u aangeraden naar meer informatie te zoeken in de Microsoft Knowledge Base. U kunt de Microsoft Knowledge Base raadplegen op de volgende Microsoft-website:Typ de tekst van het foutbericht dat wordt weergegeven of typ een omschrijving van het probleem in het veld Zoeken op Microsoft Support.
Rekvizīti

Raksta ID: 326549. Pēdējo reizi pārskatīts: 09/25/2011 11:08:00. Pārskatījums: 8.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbresolve kbenv kbprb KB326549
Atsauksmes