Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Vereisten voor vaste-schijfruimte voor Windows XP Service Pack 1

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoeveel vaste-schijfruimte vereist is voor het installeren van Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) op computers met Windows XP Home Edition, Windows XP Professional of Windows XP 64-Bit Edition. De ruimte die in de volgende tabel wordt beschreven, is vereist voor bestanden die alleen tijdens de installatie worden gebruikt. Deze vereiste is tijdelijk en hoort niet bij de totale ruimtevereisten. De ruimte die is vereist voor de bestanden die SP1 verwijderen, wordt gebruikt voor het opslaan van de bestanden en instellingen die tijdens het installeren van het Service Pack worden gewijzigd. U kunt tijdens de installatie automatisch een back-up maken van deze systeembestanden. Deze bestanden zijn vereist als u het service pack later weer wilt verwijderen.
Meer informatie
In de volgende tabel worden vereisten voor de vaste-schijfruimte voor het installeren van Microsoft Windows XP SP1 weergegeven.
                        Vereiste schuifruimte voor       Vereiste schijfruimte voor het installeren  het installeren van SP1 vanaf de       van SP1 vanuit een gedeelde distributie-  cd-rom met het Service Pack of de       map op een netwerk       website van Windows XP SP1------------------------------------------------------------------------------Alleen voor het 145 megabytes (MB)        145 MB (alleen voor hetService Pack      voor het Service Pack       Service Pack) + 283 MB (voor de Service                        Pack-bestanden in de map                        %Windir%\                        Servicepackfiles)Subtotaal   145 MB              428 MBWerkruimte 56 MB              56 MBBestanden waarmee  233 MB              233 MBSP1 wordt verwijderdTotaal   378 MB              661 MB       434 MB piek tijdens        717 MB piek tijdens       installatie           installatie					
Bovendien moet er op de eerste primaire systeempartitie 30 MB vrije schijfruimte zijn voor de installatie. De eerste primaire systeempartitie is het schijfvolume met de hardwarespecifieke bestanden die nodig zijn om Windows te starten. De eerste primaire systeempartitie bevat bijvoorbeeld de bestanden Ntldr, Boot.ini en Ntdetect.com.

Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Windows XP SP1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
Eigenschappen

Artikel-id: 326583 - Laatst bijgewerkt: 10/29/2007 17:58:00 - Revisie: 3.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1

 • kbinfo kbsetup kbproductlink KB326583
Feedback