Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Office 2000: beschrijving van Office 2000 Service Pack 3

Samenvatting
Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3) bevat de laatste updates voor Microsoft Office 2000. Office 2000 SP3 bevat belangrijke beveiligingsverbeteringen en verbeteringen in stabiliteit en prestaties. Sommige oplossingen in Office 2000 SP3 zijn eerder uitgebracht als afzonderlijke updates. In dit service pack worden de updates gecombineerd in een geïntegreerd pakket. Tevens bevat het service pack een aantal andere wijzigingen waarmee de betrouwbaarheid en de prestaties van de Office 2000-programma's worden verbeterd.

In dit artikel wordt beschreven hoe u Office 2000 SP3 downloadt en installeert.
Meer informatie

Office 2000 SP3 downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u de update Microsoft Office 2000 SP3 voor clients of netwerkinstallaties installeert, moet u Microsoft Office 2000 Service Release 1a (SR-1a) installeren. Voor meer informatie over het installeren van Office 2000 SR-1a klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
245025 De Office 2000 SR-1/SR-1a-update verkrijgen

Update voor clients

Als u Office 2000 hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • U kunt de website Office-productupdates gebruiken om automatisch alle meest recente updates te installeren, met inbegrip van Office 2000 SP3.
 • Installeer alleen de Office 2000 SP3 client-update door de stappen in het gedeelte 'Office 2000 SP3 client-update' van dit artikel uit te voeren.
In beide gevallen moet de cd-rom van Office 2000 beschikbaar zijn tijdens de installatieprocedure.

De website voor Office-productupdates

Als u de website voor Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op de computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om het proces te voltooien.

Clientupdate voor Office 2000 SP3

Ga als volgt te werk om alleen de clientupdate van Office 2000 SP3 te downloaden en te installeren:
 1. Zoek in uw webbrowser de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Opslaan om het bestand O2ksp3.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand o2ksp3.exe.
 4. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 5. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office 2000 en klik op OK.
 7. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u Office 2000 SP3 hebt geïnstalleerd, kunt u het service pack niet meer verwijderen. Als u een installatie van vóór Office 2000 SP3 wilt herstellen, moet u Office 2000 in zijn geheel verwijderen en vervolgens opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd.

Netwerkupdate voor Office 2000 SP3

Als u een van de aan het begin van dit artikel vermelde programma's hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de openbare update voor netwerkinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u zelf serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor beheerdersinstallaties te downloaden:
 1. Zoek de volgende Microsoft-website:
 2. Download het bestand naar het bureaublad van uw computer.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand o2ksp3a.exe.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ C:\O2ksp3a in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt neerzetten en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de map wilt maken.
 7. Klik op Start en klik op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen
  msiexec /a netwerkpad\MSI-bestand /p C:\O2ksp3a\MSP-bestand SHORTFILENAMES=1
  waarbij netwerkpad het pad is naar het netwerkinstallatiepunt voor Office 2000 (bijvoorbeeld C:\Office2000),

  waarbij MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office 2000-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en

  waarbij MSP-bestand de naam is van de openbare update voor de beheerdersinstallatie.

  Opmerking Als u de dialoogvensters Office 2000 Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst niet wilt weergeven, voegt u /qb+ toe aan de opdrachtregel.
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen
  msiexec /i netwerkpad\MSI-bestand REINSTALL=All REINSTALLMODE=vomus
  waarbij netwerkpad het pad is naar het netwerkinstallatiepunt voor Office 2000 (bijvoorbeeld C:\Office2000) en

  waarbij MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office 2000-product (bijvoorbeeld Data1.msi).
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304165 Een update voor een beheerdersinstallatie van Office 2000 downloaden en installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties.

U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office 2000 Resource Kit raadplegen:

http://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=14190

Opmerkingen over Office 2000 SP3

Zowel de clientversie als de beheerdersversie van Office 2000 SP3 bevat een upgrade van het uitvoerbare bestand van run-time Access.

Opmerking Het uitvoerbare bestand van run-time Access wordt niet geïnstalleerd met Office 2000. Het is alleen beschikbaar bij de Office Developer Tools. Als u de functie run-time Access niet hebt geïnstalleerd vanuit de Office Developer Tools, zijn het (client)bestand ARTSP3.msp en het (beheerders)bestand ARTSP3ff.msp niet van toepassing. Als u het volledige programma van Microsoft Access 2000 hebt geïnstalleerd, wordt Access 2000 bijgewerkt met het (client)bestand MainSP3.msp of het (beheerders)bestand MainSP3ff.msp. Voor meer informatie over het bijwerken van run-time installaties van Access klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
287484 Netwerkupdate beschikbaar voor Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness downloaden en installeren
Alle taalversies van de download voor beheerdersinstallaties bevatten de volgende updates:
 • Mainsp3ff.msp: een volledige beheerdersinstallatie van de basisonderdelen van Office 2000.
 • Cd2sp3ff.msp: een volledige beheerdersinstallatie van de onderdelen op cd 2 voor Microsoft Office 2000 Professional, Microsoft Office 2000 Premium en Microsoft Office 2000 Small Business.
 • Outlctlx.exe: een client-update voor de installatie van de voorziening Microsoft Outlook-weergavebesturing.
De Engelse, Franse, Duitse en Japanse taalversies van de download voor beheerdersinstallaties bevatten de volgende update:
 • Artsp3ff.msp: een volledige client-update voor de bestanden van de run-time versie van Microsoft Access 2000.

Bekende problemen bij het installeren van Office 2000 SP3

De computer opnieuw opstarten tijdens de installatie

In de volgende situaties moet de computer wellicht opnieuw worden opgestart tijdens de installatie van Office 2000 SP3:
 • Op de computer wordt Microsoft Windows 2000 uitgevoerd en u beschikt niet over de meest recente versie van Windows Installer. U kunt voorkomen dat de computer opnieuw wordt opgestart door een upgrade uit te voeren naar Windows Installer 2.0. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie:
 • De Office Werkbalk wordt uitgevoerd. U kunt voorkomen dat de computer opnieuw wordt opgestart door de Office Werkbalk te sluiten voordat u Office 2000 SP3 toepast.
 • Microsoft SharePoint Team Services is geïnstalleerd. U kunt voorkomen dat de computer opnieuw wordt opgestart door de service SharePoint Team Services af te sluiten voordat u Office 2000 SP3 toepast.

Office-cd of netwerkinstallatiepunt is vereist voor Office 2000 SP-3

Ter controle van de integriteit van de Office-installatie heeft de installatiewizard tijdens de installatieprocedure wellicht toegang nodig tot de product-cd van Office of tot het netwerkinstallatiepunt.

Indexen van Microsoft Access 2000 veranderen wanneer u overstapt op SQL na de installatie van Office 2000 SP3

Na de installatie van Office 2000 SP3 worden aflopende indexen in Access 2000 die zijn opgewaardeerd naar SQL Server (via upsize), nog steeds opgewaardeerd als oplopende indexen. Dit is het geval wanneer de bestanden van de Access-wizard niet correct worden bijgewerkt. Dit probleem treedt op omdat de bestanden van de Access-wizard geen versienummer hebben en niet goed worden bijgewerkt na de installatie van Office 2000 SP3. Als u meer informatie wilt over dit probleem en hoe u het probleem kunt voorkomen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
331976 Bestanden zonder versienummer worden niet bijgewerkt na installatie van een service pack, hotfix of patch voor Office 2000 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR1) MultiLanguage Pack

Als u Office 2000 SR1 MultiLanguage Pack gebruikt, moet u de volgende service packs installeren om te beschikken over de volledige functionaliteit van Office 2000 SP3:

Vaststellen of de openbare update is geïnstalleerd

Office 2000 SP3 bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
Acwzlib.mde	Acwzmain.mde  Acwztool.mde Artgalry.exe	Bjablr32.dll  Bjlog32.dll Bjsrch32.dll	Cag.exe     Ccmarch.dll Cdo.dll     Cdo.dll     Chapi3t1.dll Contab32.dll	Emablt32.dll	Emsabp32.dll Emsmdb32.dll	Emsui32.dll	Envelope.dll Eurotool.xla	Excel.exe	Exsec32.dll Fm20.dll	Fp4awec.dll	Graph9.exe Mcps.dll	Mdt2db.dll	Mdt2dbns.dll Mdt2dd.dll	Mdt2df.dll	Mdt2dfx.dll Mdt2fref.dll	Mdt2fw.dll	Mdt2fwui.dll Mdt2g.dll	Mdt2gddo.dll	Mdt2gddr.dll Mdt2qd.dll	Medcat.dll	Mimedir.dll Minet32.dll	Msaccess.exe	Msdaipp.dll Msgr2en.lex	Msmapi32.dll	Msmapi32.dll Mso9.dll	Msoeuro.dll	Msonsext.dll Msppt9.olb	Mspst32.dll	Mspst32.dll Msqry32.exe	Mssp3en.lex	Mssp3ena.lex Msspell3.dll	Ocp.dll     Oladd.fae Olappt.fae	Olexchng.aw	Olkfstub.dll Olsec9.chm	Olxchng9.chm	Omi9.dll Omint.dll	Ouactrl.ocx	Outex.dll Outlhlp.aw	Outllib.dll	Outllibr.dll Outlmime.dll	Outlook.exe	Ows.dll Photoed.exe	Powerpnt.exe	Pp7x32.dll Ppttools.ppa	Pstprx32.dll	Rm.dll Rtfhtml.dll	Sendto9.dll	Soa900.dll Utility.mda	Vbe6.dll	Winword.exe Wrd6ex32.cnv	Ww9intl.dll	Xleuro9.chm
U kunt vaststellen of Office 2000 SP3 is geïnstalleerd door een willekeurig Office 2000-programma te starten en te klikken op Info over Microsoft programma in het menu Help. Als Office 2000 SP3 is geïnstalleerd, wordt als productversie (SP3) vermeld.

De volgende tabel bevat de versienummers voor de Microsoft Office-producten zoals deze worden weergegeven in het dialoogvenster Info over Microsoft programma.
Office-programma     Bestandsnaam   SP3-versie ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.6926 Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.6926 Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6627 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.6620 Microsoft Word     Winword.exe  9.0.6926
Office 2000 SP3 wordt soms onjuist aangegeven in het dialoogvenster Info. Daarom adviseert Microsoft de bestandseigenschappen van het programmabestand te controleren. De volgende tabel bevat de bestandsversies die worden vermeld in de bestandseigenschappen van de programmabestanden voor Office 2000 SP3:
  Office-programma     Bestandsnaam   SP3-versie ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.0.6620 Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.0.6627 Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6604 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.0.6620 Microsoft Word     Winword.exe  9.0.0.6926

Problemen die door de update worden opgelost

In Office 2000 SP3 worden de problemen opgelost die in de volgende Microsoft-beveiligingsbulletins worden beschreven: Office 2000 SP3 bevat alle Office-updates die eerder zijn opgenomen in Microsoft Office 2000 Service Pack 2 (SP2).
Voor meer informatie over de specifieke updates in Office 2000 SP-2 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
276257 Fouten die worden gecorrigeerd met Office 2000 Service Pack 2
Office 2000 SP3 bevat de volgende, eerder uitgebrachte updates die zijn uitgekomen na Office 2000 SP2: In Office 2000 SP3 zijn de problemen opgelost die in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden beschreven.
326605 Access 2000: problemen in Access 2000 die worden opgelost met Office 2000 Service Pack 3

326667 Problemen in Excel 2000 die worden opgelost door Office 2000 Service Pack 3

326669 Problemen in FrontPage 2000 die worden opgelost met Office 2000 Service Pack 3 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

326668 Outlook 2000: problemen die worden opgelost in Outlook 2000 door Office 2000 Service Pack 3

326609 Problemen in PowerPoint 2000 die worden opgelost met Office 2000 Service Pack 3 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

326665 Word 2000: problemen die zijn opgelost in Word 2000 in Office 2000 Service Pack 3

237381 Tekens gaan verloren of worden in hoofdletters gewijzigd tijdens het typen

280116 Het foutbericht 'Dit programma heeft een ongeldige bewerking uitgevoerd en zal worden afgesloten' wordt weergegeven als u een afbeelding bijsnijdt in Photo Editor.

294687 Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een item opent vanuit of opslaat in een domein-Dfs in Office 2000

298417 Office reageert niet meer in het dialoogvenster Openen (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
314698 Slechte prestaties als de optie Standaardbestandslocatie is ingesteld op op afstand delen. (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

265105 Pop-upmenuopties verdwijnen als meerdere documenten gebaseerd op een sjabloon worden geopend. (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

311056 De grootte van een EMF-afbeelding weergeven, als u de schermresolutie in Windows 2000 wijzigt
In Office 2000 SP3 is het volgende probleem opgelost, dat niet eerder in een Microsoft Knowledge Base-artikel is beschreven:

Office: Bestanden met standaardpictogrammen worden bij gebruik van webmappen weergegeven met het standaardbestandspictogram

Wanneer u de inhoud van een webmap weergeeft, worden bestanden met standaardpictogrammen mogelijk weergegeven met het algemene bestandspictogram.

Word reageert niet meer wanneer u een HTML-document opent dat de code <!—[if gte mso bevat

Wanneer u in Microsoft Word een HTML-document opent waarin de code <!--[if gte mso wordt gebruikt, loopt Word mogelijk vast.

Office: Afbeeldingen verdwijnen wanneer u deze draait in Photo Editor

Als u in de versie van Photo Editor die is opgenomen in Office 2000 een afbeelding draait, verdwijnt de afbeelding.

Excel: Vervolgkeuzelijsten uit keuzelijsten met invoervak worden altijd weergegeven op de hoofdmonitor

In een configuratie met twee beeldschermen worden de vervolgkeuzelijsten van keuzelijsten met invoervak altijd op de hoofdmonitor weergegeven, zelfs als de keuzelijst met invoervak op een tweede monitor wordt weergegeven.
info OFFICE XP oplossing lijst
Eigenschappen

Artikel-id: 326585 - Laatst bijgewerkt: 11/30/2012 19:02:00 - Revisie: 13.0

 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbfile kbsetup kbupdate atdownload kbdownload kbinfo KB326585
Feedback