Access 2000: Problemen in Access 2000 die worden opgelost met Office 2000 Service Pack 3

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3) uitgebracht. In dit artikel wordt beschreven welke problemen in Microsoft Access 2000 hiermee worden opgelost.

Als u meer informatie wilt over het downloaden en installeren van Office 2000 Service Pack 3 (SP3), klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
326585 Office 2000: Overzicht van Office 2000 Service Pack 3
Meer informatie

Problemen in Access 2000 die zijn opgelost in Office 2000 SP3

In Office 2000 SP3 zijn de problemen opgelost die in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden beschreven.
272384 'Overloop'-foutbericht bij een upsize naar SQL Server 2000
304548 Foutbericht: Fout bij het verkrijgen van toegang tot een bestand. Mogelijk is de netwerkverbinding verbroken.
260819 Methode SendObject werkt niet in Access 2000
268379 Turks: 'An error occurred trying to load import/export specification'
311888 De horizontale schuifbalk wordt niet weergegeven in een subformulier
296130 De lettertypenlijst wordt niet goed weergegeven in een dialoogvenster van de wizard Adresetiketten
290346 DBCS-tekens worden niet goed weergegeven met Zoom Builder
281153 Wanneer u een Access-rapport exporteert, wordt het veld Memo afgekapt
293134 De SOM-functie in een formulier geeft een onjuiste waarde

Andere problemen die door Office 2000 SP3 worden opgelost

Daarnaast worden de volgende problemen opgelost met Office 2000 SP3.

De IME-modus verandert automatisch wanneer u in Microsoft Windows 2000 een Access-bestand opent of maakt

De IME-modus (Input Method Editor) wordt automatisch gewijzigd als u:
  • een nieuwe Access-database wilt openen of maken.
  • de database wilt sluiten en weer wilt openen.
  • een nieuw database wilt maken.

Er treedt een onherstelbare fout op als u een code uitvoert met de methode RapportOpenen in Access 2000

Er wordt een foutbericht weergegeven dat lijkt op het volgende foutbericht, waarna Access wordt afgesloten. Dit gebeurt wanneer u de code uitvoert die de methode RapportOpenen bevat.

Foutbericht 1
Microsoft Visual C++ Runtime Library.

Runtime Library!
Programma: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSACCESS.EXE
Het programma is niet normaal beëindigd
Foutbericht 2
MSACCESS.EXE - Toepassingsfout

De instructie op 0x245c8b53 verwijst naar geheugen op 0x245c8b53. De leesbewerking op het geheugen is mislukt.

Klik op OK om het programma te beëindigen.
Klik op Annuleren om fouten op te sporen in het programma.
Foutbericht 3
Dit programma heeft een ongeldige bewerking uitgevoerd en zal worden afgesloten.

Neem contact op met uw leverancier als het probleem zich blijft voordoen.
Als u op Details klikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
MSACCESS heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in <onbekend> op 000:245c8b53.

U kunt een database met wachtwoordbeveiliging niet herstellen

Wanneer u een database met een wachtwoord opent , verschijnt het volgende bericht:
De database databasenaam moet worden gerepareerd of is geen databasebestand.

Mogelijk hebt u of heeft een andere gebruiker Microsoft Access onverwacht afgesloten terwijl er een database van Microsoft Access database was geopend.
Wilt u dat Microsoft Access de database probeert te repareren?
Als u op Ja klikt, ontvangt u het volgende bericht:
Ongeldig wachtwoord.
Dit gebeurt ook wanneer u een geldig wachtwoord invoert en Access de database niet kan herstellen.

Gekoppelde tabellen staan niet in de lijst met tabellen waarin u kunt importeren

Met de wizard voor het importeren van het bestandstype kunt u geen gegevens importeren uit een bestaande tabel. Met de lijst In een bestaande tabel kunt u geen gekoppelde tabellen kiezen als tabel om gegevens in te importeren.

Onherstelbare fout bij het terugzetten van de code wanneer de functie niet is gedefinieerd

U ontvangt een foutbericht dat vergelijkbaar is met een van de volgende foutberichten, of Access reageert niet meer nadat u de code voor een functie die niet is gedefinieerd, hebt teruggezet:

Foutbericht 1
MSACCESS.EXE - Toepassingsfout

De instructie op 0x65009ea1 verwijst naar het geheugen op 0x00fdffff. De leesbewerking op het geheugen is mislukt.

Klik op OK om het programma te beëindigen.
Klik op Annuleren om fouten op te sporen in het programma.
Foutbericht 2
Dit programma heeft een ongeldige bewerking uitgevoerd en zal worden afgesloten.

Neem contact op met uw leverancier als het probleem zich blijft voordoen.
Als u op Details klikt, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
MSACCESS heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in VBE6.dll op 015f:6502c37d.

Tekstgegevens worden omgezet in numerieke gegevens bij het exporteren naar Excel

Als u een rapport met tekstgegevens naar Microsoft Excel exporteert, worden de tekstgegevens omgezet van tekst in een cijfer. Dit gebeurt wanneer de gegevens numerieke tekens zijn met twee punten. De tekenreeks van 1.1.1 wordt bijvoorbeeld omgezet in 0.0423726851851852.

Grafiek geeft af en toe voorbeeldgegevens weer

Grafieken in rapporten van Microsoft Access 2000 geven voorbeeldgegevens weer in plaats van werkelijke gegevens wanneer u wilt afdrukken of wanneer u een voorbeeld van het rapport wilt afdrukken.

Access reageert niet meer of genereert een ODBC-oproep die mislukt bij de verbinding met Oracle

Als u een koppeling wilt maken met tabellen of weergaven uit een Oracle-database of deze wilt importeren, en er zijn meer dan 64.000 tabellen en weergaven, stopt Access met reageren of genereert Access het volgende foutbericht bij het weergeven van de tabel- of weergavenamen:
Het oproepen van ODBC is mislukt

Wanneer u de linkermuisknop ingedrukt houdt, is het CVE-gebruik 100 procent

Wanneer u een Office-programma gebruikt op een computer met Microsoft Windows 2000, bedraagt het CVE-gebruik 100 procent wanneer u de linkermuisknop langer dan enkele seconden ingedrukt houdt. Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het effect hiervan op andere Office 2000-toepassingen:
282893 Processorgebruik loopt op tot 100 procent wanneer u de muisknop ingedrukt houdt
324126 Overzicht van de update van 19 juni 2002 voor Excel 2002 SP-1

Jet ODBC-instellingen in de gebruikersprofielen worden overschreven door de standaard Jet ODBC-instellingen

Wanneer u verschillende waarden instelt voor de Jet ODBC-instellingen in een gebruikersprofiel en de standaard Jet ODBC-instellingen, hebben de standaardinstellingen prioriteit boven de instellingen in een gebruikersprofiel.
fix list SP3
Eigenschappen

Artikel-id: 326605 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 11:55:23 - Revisie: 5.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB326605
Feedback