Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Stationsaanduidingen worden onverwacht gewijzigd tijdens de installatie van Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u Windows XP installeert of een upgrade naar Windows XP uitvoert, wordt aan de systeempartitie (het schijfvolume met de bestanden Ntldr, Boot.ini en Ntdetect.com) een andere stationsaanduiding toegewezen dan u verwacht. Dat wil zeggen: een andere stationsaanduiding dan C.
Oorzaak
Dit probleem kan zich voordoen als tijdens de installatie van Windows een zip-drive op de computer is aangesloten. In de computer wordt de zip-drive dan als een vaste schijf gezien.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door met Schijfbeheer de stationsaanduidingen in Windows XP te wijzigen. Voor meer informatie over het wijzigen van stationsaanduidingen in Windows XP klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307844 Procedure: Toewijzingen van stationsletters wijzigen in Windows XP
OPMERKING: dit probleem brengt geen schade toe aan uw computer.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
Meer informatie
Voor meer informatie over systeem- en opstartpartities klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
314470 Definition of System Partition and Boot Partition
Eigenschappen

Artikel-id: 326683 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 11:58:28 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbui kbprb KB326683
Feedback