Automatische updates 2.2 dwingen een detectiecyclus uit te voeren

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Standaard voert de Automatische updates versie 2.2-client eenmaal in de 17 tot 22 uur een detectiecyclus uit. In dit artikel wordt beschreven hoe u de Automatische updates 2.2-client kunt dwingen om een detectiecyclus uit te voeren.
Meer informatie
De Automatische updates 2.2-client dwingen om een detectiecyclus uit te voeren:
 1. Start Gpedit.msc om de Software Update Services-serverlocatie te configureren met behulp van lokaal groepsbeleid. Configureer alleen het beleid 'Specify intranet Microsoft update service location' en niet het beleid 'Configure Automatic Updates'. Hierdoor kunt u de service in- of uitschakelen via het Configuratiescherm.

  Opmerking Als de beleidsinstellingen worden toegepast op domeinniveau, kunnen die instellingen niet worden overschreven door lokaal groepsbeleid.
 2. Als op de client Microsoft Windows 2000 is geïnstalleerd, start u het programma Automatische updates in het Configuratiescherm. Als op de client Microsoft Windows XP is geïnstalleerd, klikt u met de rechtermuisknop op Deze computer, klikt u op Eigenschappen en opent u het tabblad Automatische updates.
 3. Stel de opties op de gewenste manier in. Schakel het selectievakje Enable Automatic Updates uit en klik op Toepassen.
 4. Wacht een aantal seconden, schakel het selectievakje Enable Automatic Updates weer in en klik op OK. Hierdoor wordt de detectiecyclus afgedwongen.
Nadat u de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, start na ongeveer 5 tot 10 minuten een detectiecyclus. Controleren of een detectiecyclus plaatsvindt:
 1. Start Regedit.exe en klik op de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update
 2. Controleer of de waarde AUState is ingesteld op 2.
 3. Bekijk de waarde DetectionStartTime. Deze moet een tijdstempel hebben dat ongeveer overeenkomt met de laatste keer dat u Automatische updates hebt gebruikt.
 4. Als u de waarde DetectionStartTime bekijkt, zult u zien dat de waarde wordt verwijderd nadat de detectiecyclus is gestart. Dit kan 5 tot 10 minuten duren, maar doorgaans gebeurt dit binnen 5 minuten.
 5. Open het logboekbestand en zoek naar vermeldingen die duiden op contact met de Software Update Services-server.
Belangrijk De procedures in dit artikel werken alleen als de Automatische updates-client handmatig is geconfigureerd. De procedures werken niet als de Automatische updates-client is geconfigureerd met een groepsbeleidinstelling. Als de client is geconfigureerd met een groepsbeleidinstelling, kunt u de instellingen van de client alleen wijzigen als u de client eerst verwijdert uit de organisatie-eenheid waarop het beleid is toegepast.
sus
Eigenschappen

Artikel-id: 326693 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 11:59:03 - Revisie: 4.1

Microsoft Software Update Services 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB326693
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)