Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Windows XP Service Pack 1 installeren met Systems Management Server

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:326696
Samenvatting
Beschreven hoe u Windows XP Service Pack 1 (SP1) installeert vanuit een gedeelde distributiemap in een netwerk met behulp van Microsoft Systems Management Server (SMS). Deze update-installatiemethode kunt u SP1 installeert op SMS-clientcomputers waarop Windows XP.

BELANGRIJK: Met dit type installatie uitvoeren, moet u SMS 2.0 met Service Pack 4 (SP4) geïnstalleerd.
Meer informatie
U installeert Windows XP SP1 via SMS:
 1. Het SMS-pakket maken door het pakket definitiebestand voor het servicepack te importeren.
 2. Geef het pad naar de servicepack-bronbestanden in het pakket.
 3. Het SMS-pakket naar de distributiepunten distribueren.
 4. Maak de advertentie op de hoogte stellen van het servicepack voor SMS-clients.
Deze procedure wordt beschreven in meer detail in de volgende secties van dit artikel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u kennis van SMS en werkervaring softwaredistributie hebt. Dit artikel neemt bovendien uw SMS-infrastructuur aanwezig is of dat u een SMS-infrastructuur wordt geplaatst in plaats voordat u het servicepack implementeert. Zie voor meer informatie over SMS deSMS 2.0 beheerdershandleiding. Zie hoofdstuk 12, 'Distribueren Software' voor specifieke informatie over de softwaredistributie van in hetSMS 2.0 beheerdershandleiding.

Zie voor informatie over SMS veilig met documentatie over beveiliging op de volgende Microsoft-website:Lees ook het whitepaper op de volgende Microsoft-website:Een definitiebestand pakket voor Windows XP SP1 is beschikbaar voor downloaden vanaf de volgende Microsoft-website als XPPro.sms.

Het volgende bestand is gedownload van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket XPPro.sms nu downloaden.

Het SMS-pakket maken

Distribueren van software met behulp van SMS, moet u het SMS-pakket bevat de bestanden en instructies de distributie van de software direct maken. Wanneer u het SMS-pakket maken instellen u naar de locatie van de bronbestanden pakket (SMS verkrijgt waar de bestanden) en het pakket-definitiebestand (.sms) voor het distribueren van het servicepack.

Een definitiebestand voor het pakket is een speciaal opgemaakt bestand bevat alle informatie die u hebt het SMS-pakket maken. Als u dit bestand importeren maakt SMS onmiddellijk het pakket. Nadat u het definitiebestand voor een pakket een pakket maken, kunt u deze op dezelfde manier wijzigen van andere SMS-pakket wijzigen.

Elke vooraf gedefinieerde SMS-pakket bevat ook SMS-programma's, opdrachtregels op elke doelcomputer uitvoeren beheren, installatie van het pakket zijn. Elk programma is een andere combinatie van opties voor het installeren van het pakket. De pakketdefinitie van het voor het servicepack bevat bijvoorbeeld programma's het servicepack installeren met of zonder gebruikersinvoer. Deze SMS-programma moeten compatibel zijn met de installatiebestanden voor het pakket.

OPMERKING: In de volgende procedure staat ' E: / "het station van het netwerk of de computer waarop de distributiemap zich bevindt, bijvoorbeeld \\server1\share1\.

Het SMS-pakket maken:
 1. Verbinding maken met de gedeelde map of de map op uw lokale computer waarin de bronbestanden plaatsen.
 2. Maak een bronmap met bestanden voor het servicepack in de gedeelde netwerkmap of de lokale map.

  Typ bijvoorbeeld maken een bron bestanden map XPSP1,mkdir e:\xpsp1bij een opdrachtprompt.
 3. Service pack uitvoerbaar (.exe) bestanden kopiëren naar de map bestanden die u in stap 2 hebt gemaakt.

  Bijvoorbeeld de servicepack-bestanden uit de servicepack-CD in het cd-rom-station (station D) kopiëren naar de map XPSP1 bron bestanden, typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt:
  xcopy d:\ e:\xpsp1 /e
 4. Pak de bestanden. Hiertoe:
  1. Typ bij de opdrachtpromptXPsp1.exe /x, en druk op ENTER.
  2. Wanneer u wordt gevraagd, het pad naar de map (bijvoorbeeld de bron-bestanden) XPsp1.exe wilt wilt uitpakken.
  BELANGRIJK: Als u het servicepack van de website van Windows XP SP1 downloaden, moet u het gecomprimeerde programmabestand uitpakken voordat u naar de map bron bestanden kopiëren kunt.

Een pakket maken op een Site

 1. Start de beheerdersmodule van SMS, klikt u op deStructuurtab, de site waarvoor u een pakket maken en klik vervolgens op ZoekenPakketten.
 2. Klik met de rechtermuisknopPakketten, klik opNieuwe, en klik vervolgens opPackage From Definition.
 3. Nadat het pakket uit definitie Wizard maken wordt gestart, klikt u opVolgende.
 4. Het definitiebestand service pack pakket importeren, klikt u opBladeren, zoek het definitiebestand van het pakket en klik opOpen.
 5. Klik opVolgende.
 6. Op deBronbestandenopBestanden altijd ophalen uit een bronmap, en klik vervolgens opVolgende.
 7. In deBronmapvak, typ het pad naar de bronbestanden van het pakket (bijvoorbeeld \\server1\share1\xpsp1).

  Dit pad is het pad dat u hebt opgegeven in stap 4b in de eerder beschreven procedure.
 8. Klik opVolgende, en klik vervolgens opVoltooien.
 9. Klik in de SMS-beheerder op deStructuurtabblad, zoek het nieuwe pakket en klik opProgramma 's.
 10. OnderNaamDubbelklik in het rechterdeelvenster op de naam van het pakket dat u wilt implementeren.
 11. Op deAlgemeenen controleer of de vooraf gedefinieerde opdrachtregel is de juiste setup-opdracht die u wilt gebruiken.

  Toevoegen of verwijderen van opties voor kunt de opdrachtregel bewerken.
 12. Controleren en wijzigen van de opties die bepalen hoe het programma wordt uitgevoerd, klikt u op deVereistentabblad deOmgevingtabblad en deGeavanceerdeAls het juiste tabblad.

  Zie voor meer informatie over de opties op deze tabbladen hetSMS 2.0 beheerdershandleiding.
 13. Klik opToepassen, en klik vervolgens opOKde wijzigingen wilt opslaan.

Het SMS-pakket naar de distributiepunten distribueren

Nadat u het servicepack voor SMS-pakket, kunt u het pakket naar de distributiepunten distribueren. Distributiepunten zijn gedeelde netwerkmappen waarop clientcomputers toegang deze bronbestanden pakket tot.

OPMERKING: Distributiepunten moeten er voldoende schijfruimte voor het SMS-pakket. Zie voor instructies over het gebruik van SMS-beheerder wordt de schijfruimte die beschikbaar is op de distributiepunten controleren deSMS 2.0 beheerdershandleiding.

Het SMS-pakket naar de distributiepunten verdelen:
 1. Klik in het programma Administrator SMSPakketten, het SMS-pakket voor het servicepack gemaakt op en klik opDistributiepunten.
 2. Op deActiein het menuNieuwe, en klik vervolgens opDistributiepunten.
 3. Nadat het New Distribution Points Wizard wordt gestart, klikt u opVolgende, en selecteer vervolgens de distributiepunten wilt gebruiken.OPMERKING: In de wizard staan de distributiepunten voor de site waarmee u bent verbonden en alle onderliggende sites. U kunt deze distributiepunten kiezen. Zorg ervoor dat een distributiepunt voor elke site met clients die u wilt installeren van SP1.

 4. Klik opVoltooienStart de verdeling.

De advertentie maken

Nadat u het SMS-pakket naar de distributiepunten verdelen, maken de advertentie die het pakket het SMS-clients biedt.
 1. Maak of Selecteer een verzameling SP1 ontvangen SMS-clients. U kunt de collectie baseren op een query of direct membership rules.

  OPMERKING: Zie voor meer informatie over het maken van een collectie deSMS 2.0 beheerdershandleiding.
 2. In de consolestructuur onderCollecties, klik met de rechtermuisknop op de collectie die u wilt ontvangen van het programma opAlle taken, en klik vervolgens opSoftware distribueren.
 3. Wanneer de Wizard Distribute Software wordt weergegeven, klikt u opVolgende.
 4. Klik opEen bestaand pakket distribueren, selecteer het SMS-pakket voor het service pack in dePakkettenvak en klik vervolgens opVolgende.
 5. Op deDistributiepuntenof de gewenste distributiepunten zijn geselecteerd en klik vervolgens opVolgende.
 6. Op deEen programma adverterenopJaKlik op het programma dat u adverteren wilt onder een programma adverteren,Programma 's, en klik vervolgens opVolgende.
 7. Op deDoel van de advertentiepagina, Controleer of verzameling clients die u in stap 2 hebt geselecteerd, en klik vervolgens opVolgende.

  Als deze verzameling niet wordt weergegeven, klikt u opBladerende verzameling die u wilt zoeken.
 8. Op deNaam van advertentiepagina, typ de naam van de advertentie in deNaamAls het juiste vak en klik vervolgens opVolgende.
 9. Op deAdverteren subcollectiespagina, geven alle subcollecties wilt ontvangen deze advertentie en klik opVolgende.
 10. Op deAdvertentiepagina, bevestigen of de tijd waarop de advertentie wordt aangeboden, opgeven of en wanneer de advertentie zal verlopen en klik vervolgens op wijzigenVolgende.
 11. Op deProgramma toewijzenopJade advertentie verplicht en om de installatie van het geadverteerde pakket.

  U moet de datum en tijd voor het uitvoeren van een verplicht programma selecteren.
 12. Klik opVolgende, en klik vervolgens opVoltooien.SMS-clients vernieuwen lijst van aangekondigde programma's op een configureerbare pollinginterval; het standaardinterval is 60 minuten. Na het service pack-advertisement wordt ontvangen op een client, ofwel wordt weergegeven in de Wizard Aangekondigde programma's in het Configuratiescherm (voor gebruikers) of uitgevoerd op het opgegeven schema als de advertentie is toegewezen (verplicht).
Meer informatie over het installeren van Windows XP SP1 klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
278503Aanbevolen procedures voor het gebruik van Update.msi to deploy servicepacks
302430Software toewijzen aan een specifieke groep met behulp van Groepsbeleid

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 326696 - Laatst bijgewerkt: 03/02/2011 09:39:00 - Revisie: 2.0

 • kbproductlink kbhowtomaster kbprb kbmt KB326696 KbMtnl
Feedback
=">