Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Kan geen certificaat aanvragen bij een certificeringsinstantie die wordt uitgevoerd onder Windows 2000 Service Pack 3

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u zich aanmeldt bij een webpagina om een certificaat te verkrijgen bij een certificeringsinstantie die wordt uitgevoerd op een computer met Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), kunt u de twee volgende problemen ondervinden:
  • Het bericht 'Bezig met het downloaden van ActiveX-besturingselement' wordt weergegeven.

    -en-
  • Het downloaden van het ActiveX-besturingselement mislukt, zodat u geen certificaat kunt verkrijgen.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als de volgende punten van toepassing zijn:
  • Op de clientcomputer wordt Windows 95 of Windows 98 uitgevoerd.

    -en-
  • Op de clientcomputer is Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 (SP2) of een oudere versie geïnstalleerd.
In SP3 voor Windows 2000 is een nieuw ActiveX-besturingselement opgenomen. U moet dit besturingselement downloaden voordat clients een aanvraag voor een certificaat kunnen maken en indienen bij een certificeringsinstantie die wordt uitgevoerd op een computer met Windows 2000 SP3. Dit ActiveX-besturingselement wordt niet uitgevoerd op Windows 95- of Windows 98-computers waarop Internet Explorer 4.01 SP2 of lager is geïnstalleerd.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door Microsoft Internet Explorer 5.0 of hoger te installeren op de clientcomputers. Windows 95- en Windows 98-clients kunnen na de installatie wel certificaten verkrijgen door certificaatinschrijving via het web.

U kunt de meest recente versie van Internet Explorer downloaden van de volgende Microsoft-website:
Meer informatie
Dit probleem kan zich ook voordoen als de certificaatserver van Microsoft Windows niet is bijgewerkt.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
330389 Internet Explorer Stops Responding at "Downloading ActiveX Control" Message When You Try to Use a Certificate Server
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
Eigenschappen

Artikel-id: 326782 - Laatst bijgewerkt: 02/07/2014 14:26:45 - Revisie: 3.1

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB326782
Feedback