Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Bepaalde hotfixes voor Windows 2000 Active Directory kunnen een conflict veroorzaken met SP3 voor Windows 2000

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Als u van de Windows 2000-hotfixes die worden vermeld in de sectie 'Meer informatie' van dit artikel een recentere versie installeert dan Service Pack 3 (SP3) op een computer met SP3 voor Windows 2000, of als u SP3 voor Windows 2000 installeert op een computer waarop deze post-SP3-hotfixes zijn geïnstalleerd, treden de volgende problemen op:
  • De functionaliteit van SP3 voor Windows 2000 gaat gedeeltelijk verloren.

    -of-

  • De functionaliteit van de post-SP3-hotfix gaat verloren.
Dit probleem doet zich niet voor bij Windows 2000-hotfixes die u kunt downloaden vanaf het Microsoft Downloadcentrum of via Windows Update, met inbegrip van Windows 2000-beveiligingshotfixes. Dit probleem doet zich alleen voor bij een klein aantal hotfixes die alleen beschikbaar zijn gesteld aan gebruikers die tussen 23 juli 2002 en 8 augustus 2002 contact hebben opgenomen met Microsoft Product Support Services. Deze hotfixes worden vermeld in de secties 'Oplossing' en 'Meer informatie' van dit artikel.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor omdat de post-SP3-hotfixes mogelijk updates en correcties bevatten die niet compatibel zijn met de installatie van Service Pack 3 (SP3) voor Windows 2000.
Oplossing
De post-SP3-hotfixes voor Windows 2000, die worden vermeld in de sectie 'Meer informatie' van dit artikel, zijn opnieuw uitgebracht zodat deze nu compatibel zijn met SP3.

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij Microsoft Customer Service and Support.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Meer informatie
Deze update bevat verschillende bestanden: voor computers met één processor en voor computers met meerdere processors. Houd hier rekening mee als u deze update wilt integreren in een installatiekopiebestand dat u hebt gemaakt met het hulpprogramma Sysprep 1.1. Als u de update uitvoert voordat u de Sysprep-installatiekopie maakt, verdient het aanbeveling de installatiekopie te testen en te controleren of er problemen optreden, zoals een afname van de prestaties van Windows Verkenner. Als de computers waarop u de Sysprep-installatiekopie wilt implementeren, gebruikmaken van een ander hardwareplatform dan de broncomputer, komen bepaalde bijgewerkte bestanden mogelijk niet overeen met de juiste HAL (Hardware Abstraction Layer) voor de bestemmingscomputer.

Aanbevolen wordt om deze update toe te passen na de installatie van de Sysprep-installatiekopie op de bestemmingscomputers. Als u meer informatie wilt over het gebruik van het bestand Cmdlines.txt bij het uitvoeren van deze taak, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
249149 Microsoft Windows 2000 en hotfixes voor Windows 2000 installeren

De volgende post-SP3-hotfixes veroorzaken de problemen die in de sectie 'Symptomen' van dit artikel worden beschreven:
288180 De functie ExitWindowsEx() meldt de gebruiker niet af of sluit de computer niet af als de computer is vergrendeld (Het Engels)
312827 Controlegebeurtenis 529 bevat mogelijk een onjuiste naam voor het verificatiepakket (Het Engels)
319672 Toegangscontroles van een adreslijstservice voor een SAM-objectserver leiden tot onvolledige objectnamen (Het Engels)
319709 Er treedt een toegangsfout op in Lsass die wordt veroorzaakt door een stackoverloop (Het Engels)
320099 Beperkte groepen worden niet juist verwerkt door een beveiligingsbeleid (Het Engels)
320670 Gebeurtenis-ID 528 wordt mogelijk niet vastgelegd als LsaLogonUser() wordt aangeroepen (Het Engels)
320711 U verkrijgt mogelijk geen toegang tot Active Directory met LDAP door Sun JNDI-aanroepen te gebruiken (Het Engels)
320903 Clients kunnen zich niet aanmelden met Kerberos via TCP (Het Engels)
321217 Het foutbericht Kan actie niet voltooien wordt weergegeven wanneer u een groot aantal geadresseerden in de algemene adressenlijst selecteert (Het Engels)
321933 Services worden niet weergegeven in de module Beveiligingsconfiguratie en -analyse (Het Engels)
322175 De computer moet opnieuw worden gestart nadat u lid bent geworden van een domein met Service Pack 2 (Het Engels)
322842 Vergrendelingsfout tussen twee threads van de systeem-GDI in Windows 2000
324141 Door het wijzigen van het wachtwoord van een vergrendelde account wordt het foutbericht 'Domein niet beschikbaar' gegenereerd (Het Engels)
324184 Toegangsfout in Lsass.exe vanwege een zoekactie van LDAP versie 2 met verwijzingen


Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over dit probleem:
309601 Sommige hotfixes voor Windows 2000 veroorzaken een conflict met Service Pack 3 (SP3) voor Windows 2000


Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server:
265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het installeren van meerdere hotfixes met slechts één keer opnieuw opstarten:
296861 Meerdere Windows-updates of -hotfixes installeren en maar één keer opnieuw opstarten
Eigenschappen

Artikel-id: 326797 - Laatst bijgewerkt: 02/24/2014 17:58:50 - Revisie: 5.6

Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Professional SP1, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp4fix KB326797
Feedback