Het bureaublad van Windows 2000 knippert wanneer Explorer.exe herhaaldelijk niet meer reageert

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Nadat u zich aanmeldt bij de computer, gaat het bureaublad knipperen. Hierdoor kunt u de computer niet goed gebruiken.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als Explorer.exe herhaaldelijk niet meer reageert (vastloopt).
Oplossing

Informatie over het servicepack

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij Microsoft Customer Service and Support.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal. De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ------------------------------------------------------------  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5781  123.664 Adsldp.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5781   131.344 Adsldpc.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5781   62.736 Adsmsext.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5992  358.160 Advapi32.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5265   42.256 Basesrv.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5855   49.424 Browser.dll  01.08.02 06:21 5.0.2195.5943   135.952 Dnsapi.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5595   96.016 Dnsrslvr.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5722   45.328 Eventlog.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5907   222.992 Gdi32.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5859  145.680 Kdcsvc.dll  04-jun-2002 14:31 5.0.2195.5859  199.952 Kerberos.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.4928  708.880 Kernel32.dll  15.07.02 08:52:00 5.00.2195.4914  71.024 Ksecdd.sys  22.07.02 16:54 5.0.2195.5960  507.152 Lsasrv.dll  22.07.02 16:54 5.0.2195.5960   33.552 Lsass.exe  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.4733  332.560 Msgina.dll  23.07.02 14:27 5.0.2195.5966  108.304  Msv1_0.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5979   307.472 Netapi32.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5966  360.720 Netlogon.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5979  916.752 Ntdsa.dll  01.08.02 06:21 5.0.2195.5966   387.344 Samsrv.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5951   129.296 Scecli.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5951   302.864 Scesrv.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5931  379.664 User32.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5968  369.936 Userenv.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5859   48.912 W32time.dll  04-jun-2002 14:32 5.0.2195.5859   57.104 W32tm.exe  17.07.02 11:45:00 5.0.2195.5948 1.642.416 Win32k.sys  03-mei-2002 11:31:00 5.0.2195.5731   178.960 Winlogon.exe  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5935   243.472 Winsrv.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5944  125.712 Wldap32.dll  22.07.02 16:54 5.0.2195.5960  507.664 Lsasrv.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.4928  708.880 Kernel32.dll  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5948 1.642.416 Win32k.sys  01.08.02 06:21:00 5.0.2195.5935   243.472 Winsrv.dll				

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server:
265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over hoe u meerdere hotfixes kunt installeren, terwijl u de computer slechts één keer opnieuw opstart:
296861 Meerdere Windows-updates of -hotfixes installeren en maar één keer opnieuw opstarten
vastlopen
Eigenschappen

Artikel-id: 326836 - Laatst bijgewerkt: 02/10/2014 14:17:09 - Revisie: 4.1

 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbbug kbenv kbfix kbui kbwin2000presp4fix KB326836
Feedback