De poort voor luisteren wijzigen van de Windows Terminal Server-webclient

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Windows Terminal Server gebruikt standaard TCP-poort 3389 voor clientverbindingen. U kunt als een beveiligingsoptie deze poort wijzigen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de standaardpoort voor luisteren van de Terminal Server-webclient wijzigt.
Meer informatie
Ga als volgt te werk als u de poort voor luisteren van Terminal Server wilt wijzigen in Windows XP Service Pack (SP) 1 (of hoger) en Windows Server 2003-clients:
  1. Zoek het bestand Default.htm in de map %systeemhoofdmap%\Web\TsWeb.
  2. Open het bestand Default.htm in Kladblok of een andere teksteditor.
  3. Zoek de vermeldingen die beginnen met 'MsRdpClient.AdvancedSettings2'.
  4. Voeg de volgende regel toe na deze vermeldingen
    MsRdpClient.AdvancedSettings2.RDPPort = xxxx
    waarbij xxxx de nieuwe poort is.
U kunt controleren of u verbinding kunt maken met de nieuwe instelling door het poortnummer toe te voegen aan dat van de gepubliceerde URL (doe dit als volgt, www.xxx.xxx.xxx:poortnummer).

Opmerking: voordat SP1 werd geïnstalleerd, gebruikte de Windows XP-client het bestand Connect.asp en niet Default.htm voor deze instellingen. U kunt het bestand wijzigen naar Connect.asp in stap 4, maar Microsoft raadt u aan de Terminal Services-webclient bij te werken zoals wordt beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
327521 MS02-046: bufferoverloop in het ActiveX-besturingselement TSAC kan de uitvoering van code mogelijk maken
Voor meer informatie over het wijzigen van de standaardpoort voor luisteren van Terminal Server klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
187623 De luisterpoort van Terminal Server wijzigen
kbtermserv
Eigenschappen

Artikel-id: 326945 - Laatst bijgewerkt: 12/03/2007 08:01:00 - Revisie: 8.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbinfo KB326945
Feedback