Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Er wordt een foutbericht weergegeven als u Schijfbeheer start na het uitbreiden van een hardwarematrix

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Nadat u nieuwe schijven hebt toegevoegd aan een hardware RAID-matrix om de opslagruimte die een dynamische schijf bevat uit te breiden, wordt de nieuwe opslagruimte die u hebt toegevoegd wellicht niet beschikbaar aan het einde van de dynamische schijf. Het kan ook zijn dat het hulpprogramma Schijfbeheer niet start. Bij het starten van Schijfbeheer kan een van de volgende foutberichten worden weergegeven:
Beheer van logische schijven
Kan RPC niet uitvoeren.

Windows - Systeemfout
Unknown hard Error

The system process C:\Winnt\System32\Services.exe terminated unexpectedly. Foutcode 128.

STOP: 0x0000007A (0x########, 0xc000000e, 0x########, 0x########)
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
(Status 0xc000000e = STATUS_NO_SUCH_DEVICE)

STOP: 0xC000021A (0x########, 0xc0000006, 0x0, 0x0)
STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
(Status 0xc0000006 = STATUS_IN_PAGE_ERROR)
Als u Diskpart.exe probeert uit te voeren, verschijnt het volgende foutbericht:
De services voor schijfbeheer kunnen de bewerking niet voltooien.
Wanneer dit probleem optreedt kunnen de volgende meldingen zijn opgenomen in het logboek voor systeemgebeurtenissen:
Type: Informatie
Bron: dmio
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 31
Beschrijving:
dmio: Schrijffout op vaste schijf 0 bij blok ######## ten gevolge van schijfverwijdering

Type: Waarschuwing
Bron: LDM
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 1000
Beschrijving:
Kan het formaat van de LUN van de vaste schijf 0 niet aanpassen: Het schrijven van een configuratiekopie is mislukt

Type: Waarschuwing
Bron: LDM
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 1000
Beschrijving:
Schijfgroep CompernameDg0: Fouten in sommige configuratiekopieën
Schijf vaste schijf 0, kopie 1: Blok 0: Lezen van schijf is mislukt

Type: Informatie
Bron: dmio
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 34
Beschrijving:
dmio: Vaste schijf 0 is opnieuw on line via Plug en Play
Oorzaak
Dit probleem wordt veroorzaakt door een tijdprobleem wanneer Schijfbeheer de oude schijf verwijdert en de schijf met het nieuwe formaat inventariseert en installeert.
Oplossing

Informatie over het servicepack

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij Microsoft Customer Service and Support.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie      Grootte   Bestandsnaam  ----------------------------------------------------------  31.07.2002 09:43 2195.5989.297.3 369.104 Dmboot.sys  31.07.2002 10:27 2195.5989.297.3 316.176 Dmconfig.dll				

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server:
265173 Het Datacenter-programma en Windows 2000 Datacenter Server-product (Het Engels)
RPC 0x7a 0xc21a
Eigenschappen

Artikel-id: 327020 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 12:05:23 - Revisie: 4.1

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB327020
Feedback