Lijst met programmafouten die zijn verholpen in Windows 2000 Service Pack 4

Samenvatting
In dit artikel vindt u een overzicht van de programmafouten die zijn verholpen in Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Service packs zijn cumulatief van opzet, hetgeen betekent dat de fouten die in een servicepack zijn verholpen, ook in alle daaropvolgende servicepacks zijn gecorrigeerd. Windows 2000 SP4 bevat bijvoorbeeld alle correcties die zijn opgenomen in Windows 2000 Service Pack 1 (SP1), Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) en Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). U hoeft dus geen eerdere servicepacks te installeren voordat u Windows 2000 SP4 installeert.
Meer informatie
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van Microsoft Knowledge Base-artikelen waarin fouten worden beschreven die zijn gecorrigeerd in Windows 2000 SP4.
ArtikelnummerArtikeltitelCategorie
282010Procedure: Zoeken naar informatie over Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7Programmacompatibiliteit
307030Foutbericht Stop 0x00000050 in het bestand Wdmaud.sys in Windows 2000Programmacompatibiliteit
320742FIX: De foute tekenreeksen worden door STRFTIME geretourneerdProgrammacompatibiliteit
323130Een computer met meerdere processors en een AGP-videoadapter loopt vast tijdens het opstartenProgrammacompatibiliteit
324490FIX: Beschadigde GIF-afbeeldingen veroorzaken een toegangsfout in OLEProgrammacompatibiliteit
328509Presentatiemateriaal kan niet worden weergegeven tijdens deelname aan een gegevensconferentieProgrammacompatibiliteit
330716De SMTP-service wordt vanwege een beschadigd binnenkomend bericht onverwacht gestopt of afgeslotenProgrammacompatibiliteit
331509IIS-beheerservices blijven niet actief en de Exchange SMTP-service wordt herhaaldelijk gestoptProgrammacompatibiliteit
810014Een toegangsfout treedt op in Fcachdll.dllProgrammacompatibiliteit
811012Er is een berekeningsfout opgetreden in de teller van de externe wachtrij voor nieuwe pogingenProgrammacompatibiliteit
813648FIX: Er treden toegangsfouten op wanneer multithreaded toepassingen de functie setlocale aanroepenProgrammacompatibiliteit
815026Overzicht van correcties voor compatibiliteitsproblemen met programma's in Windows 2000 Service Pack 4Programmacompatibiliteit
815315FIX: Er treedt een geheugenlek op wanneer u GETENV aanroept in DllMainProgrammacompatibiliteit
816941Automatische proxyfuncties: isResolvable, dnsResolve en myIpAddress werken niet naar verwachtingProgrammacompatibiliteit
263939Verminderde schijfprestaties na verloop van tijdBasisbesturingssysteem
278710Er zijn geen globale groepen beschikbaar tijdens het maken van machtigingen voor bestandssharebronnen in ClusterbeheerBasisbesturingssysteem
289261Het maken van een reservekopie duurt veel langer wanneer PAE is ingeschakeldBasisbesturingssysteem
291594Het hulpprogramma Windows Bestandscontrole kan geen beveiligde bestanden van het besturingssysteem terugzettenBasisbesturingssysteem
307331Voor de functie EnableTrace() moeten traceerproviders eerst worden geregistreerd voordat u deze kunt inschakelenBasisbesturingssysteem
308483ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER wordt niet door GetNtmsObjectAttribute() geretourneerdBasisbesturingssysteem
309344Bestand lijkt te zijn verwijderd ondanks afwezigheid van machtigingen voor server met OS/2 Warp4Basisbesturingssysteem
313600Er treedt een fout op in Usbhub.sys als dit bestand wordt gebruikt als gecombineerd stuurprogrammaBasisbesturingssysteem
315829Een geannuleerde URB bevat niet het aantal bytes dat werkelijk is overgebrachtBasisbesturingssysteem
318107Er is geen geluid beschikbaar op een webcamera wanneer u terugkeert uit de slaapstandBasisbesturingssysteem
318533Windows 2000 Post-Service Pack 3 Hotfix-combinatiepakket voor Active DirectoryBasisbesturingssysteem
318789Er worden geen bestanden in de cache geplaatst door de redirector wanneer het kenmerk SPARSE is ingesteldBasisbesturingssysteem
318871Er treden problemen op bij het overbrengen van sterk gefragmenteerde pakketten in NDISBasisbesturingssysteem
319313U ontvangt een foutbericht dat het tapestation moet worden gereinigd wanneer u een reservekopie probeert te makenBasisbesturingssysteem
319326Bepaalde R2-pc-kaarten worden onjuist weergegeven als geheugenkaartenBasisbesturingssysteem
319473Er worden geen bestanden of mappen gerepliceerd door FRS als de systeemaccount geen volledig beheer heeft over de mapstructuurBasisbesturingssysteem
319588De randapparatuur wordt niet geïnitialiseerd tijdens het opstartprocesBasisbesturingssysteem
319913Het verschil met GMT wordt onjuist gerapporteerd door de opdracht NET TIMEBasisbesturingssysteem
319931Er wordt een vermelding met gebeurtenis-id 49 toegevoegd aan het gebeurtenislogboek van het systeem wanneer u de schakeloptie /3GB gebruikt in Windows 2000Basisbesturingssysteem
319967U kunt geen bestanden openen die u hebt verplaatst naar een DFS-shareBasisbesturingssysteem
320333Dubbele vermeldingen in het gebeurtenislogboek vullen het clusterlogboek van Windows 2000Basisbesturingssysteem
320345Het CPU-gebruik stijgt naar 100 procent wanneer u de accu langzaam oplaadt terwijl de computer is ingeschakeldBasisbesturingssysteem
320397Het foutbericht 'NTLDR ontbreekt' wordt weergegeven wanneer u de computer opstartBasisbesturingssysteem
320661U kunt geen DFS-replicaleden offline plaatsenBasisbesturingssysteem
320865Een installatie via RIS reageert niet meer bij het scherm waarin wordt gemeld dat Windows wordt gestartBasisbesturingssysteem
320877Er treedt een vertraging van een uur op tijdens het opstarten met een USB-toetsenbord en een PS/2-muisBasisbesturingssysteem
321036Modeminstellingen ontbreken wanneer u de modem verwijdert en opnieuw aansluitBasisbesturingssysteem
321060De Raytheon Raylink PCMCIA-adapter voor een draadloos LAN start niet met een code 12Basisbesturingssysteem
321248De interface voor bellen op verzoek via RRAS brengt geen verbinding tot standBasisbesturingssysteem
321522Er wordt altijd een scheidingspagina afgedrukt wanneer er wordt afgedrukt door een service die moet afdrukken naar een afdrukwachtrij van Novell NetWareBasisbesturingssysteem
321610Door een beheerder gemaakte DNS-records zijn niet beveiligdBasisbesturingssysteem
321623Er treedt een toegangsfout op in Spoolsv.exeBasisbesturingssysteem
321685De module Schijfbeheer geeft geen schijven weer met een groot aantal partitiesBasisbesturingssysteem
321697Diskettestations kunnen niet fysiek worden getest door de controller van het diskettestationBasisbesturingssysteem
321733Het foutbericht 'Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt' wordt weergegeven wanneer u een bestand naar een server schrijftBasisbesturingssysteem
322018Het standaard-IP-adres wordt niet gebruikt door L2TPBasisbesturingssysteem
322042De invoertaal van de Terminal Server-client komt niet overeen met die van de Terminal Server-sessieBasisbesturingssysteem
322271Service Pack 3 voegt updates toe aan verscheidene Windows 2000 Support ToolsBasisbesturingssysteem
322346U kunt geen toegang verkrijgen tot beveiligde gegevens nadat u uw wachtwoord hebt gewijzigdBasisbesturingssysteem
322377De computer reageert niet in de slaapstandBasisbesturingssysteem
322670Wanneer u UPN-referenties gebruikt, wordt de NDS-structuur voor het wijzigen van uw wachtwoord overgeslagen door CSNWBasisbesturingssysteem
322811IEAK User Rights Deployment wordt niet geïnstalleerd als Windows Installer 2.0 is geïnstalleerdBasisbesturingssysteem
322913WM_TIMER-berichten worden niet meer bezorgd bij programma's in Windows 2000Basisbesturingssysteem
322945Schijven worden niet juist gedetecteerd wanneer u een schijf toevoegt als een clusterbron in een clusterknooppuntBasisbesturingssysteem
323045Foutbericht over een toegangsfout in Explorer.exeBasisbesturingssysteem
323145Er wordt een ongeldige geheugeningang geretourneerd door GlobalAlloc() in Ntvdm.exeBasisbesturingssysteem
323231Logische schijfpartities gaan verloren of worden beschadigd wanneer u een upgrade uitvoert van Windows NT 4.0 naar Windows 2000Basisbesturingssysteem
323255MS02-055: Niet-ingeschakelde buffer in Help-functie van Windows kan een kwaadwillende gebruiker in staat stellen code uit te voerenBasisbesturingssysteem
323270Er wordt slechts één vermelding van CONTROLRIGHT gelezen door de wizard Nieuwe overdracht in Windows 2000Basisbesturingssysteem
323332Er wordt een nieuwe ASP SessionID-cookie gegenereerd voor elke gebruikerstoegangBasisbesturingssysteem
323403Een computer kan niet uit een domein worden verwijderd omdat de computernaam niet wordt gevondenBasisbesturingssysteem
323456Foutbericht als Citrix Metaframe wordt uitgevoerd door Windows 2000 Server die is geconfigureerd in een farm met verdeelde belastingBasisbesturingssysteem
323552De gegevens van de koptekst en de grootte van de koptekst van het dumpbestand zijn onjuistBasisbesturingssysteem
323592Het opgegeven interval voor nieuwe pogingen voor de DNS wordt niet gebruiktBasisbesturingssysteem
323608Windows 2000 loopt vast vanwege de instelling DisablePagingExecutiveBasisbesturingssysteem
324184Toegangsfout in Lsass.exe vanwege een zoekactie van LDAP versie 2 met verwijzingenBasisbesturingssysteem
324406Wanneer u afdrukt naar LPT1 die is omgeleid van Windows XP naar Windows 2000, worden meerdere scheidingspagina's afgedruktBasisbesturingssysteem
324439FIX: De vlag DM_USER_DEFAULT wordt niet ingesteld in de structuur DOCUMENTPROPERTYHEADERBasisbesturingssysteem
324574Een ampersand (&) in een bedrijfsnaam wordt niet weergegeven in een certificaatBasisbesturingssysteem
324612Plug en Play-apparaten worden niet gedetecteerd nadat u een computer met Windows 2000 opnieuw hebt opgestartBasisbesturingssysteem
324627Een netwerkbestand kan niet worden geopend als het bestand is vergrendeldBasisbesturingssysteem
325031Tijdens een bestandsoverdracht via IR in Windows 2000 wordt de stand-bymodus geactiveerdBasisbesturingssysteem
325040Windows 2000: De stationsletter wordt gewijzigd wanneer u de computer opnieuw opstartBasisbesturingssysteem
325266Er worden geen bestanden weergegeven op een back-uptape of u wordt herhaaldelijk gevraagd een tape te plaatsenBasisbesturingssysteem
325748FIX: Geheugenlek in RPCSS (Remote Procedure Call Server Service)Basisbesturingssysteem
325945De WinNT-provider retourneert een onjuist aantal domeinen in een netwerkBasisbesturingssysteem
325955Er ontstaan problemen na de installatie van een niet-Plug en Play stuurprogramma voor een PCI-apparaatBasisbesturingssysteem
326330De clusterservice detecteert de RPC-fouten 1726 en 1722Basisbesturingssysteem
326591Het maximum aantal NT-gebruikersingangen per proces is 10.000 in Windows 2000Basisbesturingssysteem
326647Windows 2000 NAT gebruikt TIME-WAIT-verbindingen opnieuw voor de 2MSL-periodeBasisbesturingssysteem
326662Problemen met de slaapstand voor computers met meer dan een gigabyte RAM-geheugen bij een hoge belastingBasisbesturingssysteem
326830MS02-045: Ongecontroleerde buffer in provider van netwerkshare kan leiden tot een denial-of-serviceBasisbesturingssysteem
326891Het stuurprogramma Clusdisk.sys staat niet toe dat er schijven worden verwijderd door Plug en PlayBasisbesturingssysteem
326967IAS-logboeken bevatten een onjuist IP-adres voor de netwerktoegangsserverBasisbesturingssysteem
327012Sommige Excel-bestanden worden niet juist geïndexeerd door Index Server 3.0Basisbesturingssysteem
327020Er wordt een foutbericht weergegeven als u Schijfbeheer start na het uitbreiden van een hardwarematrixBasisbesturingssysteem
327163DFS-alternatief wordt onverwacht gewijzigdBasisbesturingssysteem
327392MSMQ: Door een verschil in versie tussen Mqmig.exe en Mqmigrat.dll mislukt de migratie van de PEC (Primary Enterprise Controller)Basisbesturingssysteem
327498Bestanden blijken leeg te zijn met een oudere redirectorBasisbesturingssysteem
327559Het tapestation wordt herkend in Beheer van Verwisselbare opslag maar media in het station worden niet herkendBasisbesturingssysteem
328020Omgeleid afdrukken via een Terminal Services-sessie werkt niet met Windows 2000 SP3Basisbesturingssysteem
328036De melding STOP 0x0000001E wordt weergegeven wanneer u een USB-hub verwijdertBasisbesturingssysteem
328097Wanneer u een scheidingspagina toevoegt wordt er een foutbericht weergegevenBasisbesturingssysteem
328141Het object MsmqServices wordt verwijderd door het migratiehulpprogramma van Microsoft Message Queue ServerBasisbesturingssysteem
328165Er treedt een toegangsfout op wanneer BizTalk Server zwaar wordt belastBasisbesturingssysteem
328773Taken van Taakplanner werken niet en generen van tijd tot tijd de foutcode 0x8004130fBasisbesturingssysteem
328786De lijst wordt gewist als u per ongeluk een lege regel invoegt in het beleid 'Alleen toegestane Windows-toepassingen uitvoeren'Basisbesturingssysteem
329068CreateMultiProfileTransform() werkt niet meer na 1000 aanroepen en veroorzaakt vervolgens een geheugenlekBasisbesturingssysteem
329170MS02-070: Fout in het ondertekenen van SMB's kan bewerking van Groepsbeleid toestaanBasisbesturingssysteem
329178Het groepsbeleid voor beveiliging wordt tijdens elk opstartproces toegepastBasisbesturingssysteem
329179Apparaten van Integrated Technology Express werken niet goed met Windows 2000Basisbesturingssysteem
329259Er treedt een toegangsfout op in Rsvpsp.dllBasisbesturingssysteem
329346Er treedt een ingangslek op in Mstask.exeBasisbesturingssysteem
329546MSMQ: De bindingsyntaxis wordt niet juist geïnterpreteerdBasisbesturingssysteem
329688FIX: RPC_S_CALL_FAILED treedt op wanneer u een COM-server gebruikt om multithreaded clienttoepassingen aan te roepenBasisbesturingssysteem
329771Er treedt een toegangsfout op in Unregmp2.exe wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij Windows 2000Basisbesturingssysteem
329801U ontvangt van tijd tot tijd het foutbericht 'Stop 0x1E' in Windows 2000Basisbesturingssysteem
329806Er wordt een fout gerapporteerd wanneer de functie ADSI MoveHere wordt uitgevoerd op een LDAP-server van een andere fabrikantBasisbesturingssysteem
329834MS02-063: Niet-gecontroleerde buffer in PPTP-implementatie kan Denial-of-Service-aanvallen tot gevolg hebbenBasisbesturingssysteem
329895FTP-overdracht met Network Address Translation werkt nietBasisbesturingssysteem
330259Programma's reageren van tijd tot tijd niet wanneer u gebruikmaakt van PrestatiemeterBasisbesturingssysteem
330363De fout 'Stop 0x0000001E' treedt op in de NetWare-redirectorBasisbesturingssysteem
330574Van tijd tot tijd worden problemen met het omzetten van namen en de gebeurtenis-id's 5501 en 6524 vastgelegd in het gebeurtenislogboek van de DNS-serverBasisbesturingssysteem
331009Er treden geheugenlekken op in COM+ voor onderliggende transactieobjectenBasisbesturingssysteem
331018Bestanden die groter zijn dan 4 GB worden afgebroken tijdens het terugzetten wanneer een EMC-apparaat wordt gebruiktBasisbesturingssysteem
331053Foutbericht 'DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL' bij het ontkoppelen van een volumeBasisbesturingssysteem
331330Active Directory geeft onjuiste security descriptors door aan programma'sBasisbesturingssysteem
331371Mqbkup.exe ondersteunt geen virtuele clusterserviceBasisbesturingssysteem
331910Specifieke opties van de DHCP-leverancier die langer zijn dan 124 byte worden niet verzondenBasisbesturingssysteem
332001De DF-bit wordt ten onrechte ingesteld op nul voor alle pakketten die worden verzonden vanaf een computer met Windows 2000Basisbesturingssysteem
332023Trage schijfprestaties wanneer gebruik van de schrijfcache is ingeschakeldBasisbesturingssysteem
810008Actieve RPC-verbindingen worden geslotenBasisbesturingssysteem
810038Fout Stop 0x0E3 wanneer redirectorthread een vergrendeling probeert vrij te gevenBasisbesturingssysteem
810058De computer lijkt niet meer te reageren wanneer een programma een grote blok gegevens verzendt via TCP/IP-sockets in Windows 2000Basisbesturingssysteem
810090USB-apparaten (Universal Serial Bus) worden soms niet gedetecteerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart of terugkeert uit de slaapstand of de stand-bymodusBasisbesturingssysteem
810161Netwerkadapters ontbreken of zijn onjuist in Apparaatbeheer wanneer u NTBackup uitvoert om gegevens voor de systeemstatus terug te zettenBasisbesturingssysteem
810340De bestandsserver reageert niet meer (loopt vast) wanneer u een bestandsnaam wijzigtBasisbesturingssysteem
810418Site Awareness voor Windows 2000 DFS uitschakelen in een Windows NT 4.0-domeinBasisbesturingssysteem
810425De server stopt van tijd tot tijd met reageren wanneer er veel schijfactiviteit plaatsvindtBasisbesturingssysteem
810558Het foutbericht Stop 0x00000051 REGISTRY_ERROR wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldtBasisbesturingssysteem
811005Er treedt een time-out op in de gebruikersverificatie voor services zoals Microsoft Exchange Server op een lidserverBasisbesturingssysteem
811146Het percentageteken (%) wordt weergegeven in menu's voor mediaclipsBasisbesturingssysteem
811011Een USB-opslagapparaat wordt niet herkend wanneer de computer terugkeert uit de slaapstandBasisbesturingssysteem
811217Verbeteringen in de versie van Ntfrs.exe die werd uitgebracht na Service Pack 3Basisbesturingssysteem
811281Video-cd's kunnen niet worden afgespeeld onder Windows 2000Basisbesturingssysteem
811363De fout 'Stop 0x0000001E' treedt op in Win32k.sys in Windows 2000Basisbesturingssysteem
811370Problemen die zijn opgelost in de versie van Ntfrs.exe die is uitgebracht na Service Pack 3Basisbesturingssysteem
811421Een computer met Stratus ftServer reageert niet meer (loopt vast) nadat een OpenHCI-USB-hostcontroller onverwacht wordt verwijderdBasisbesturingssysteem
811475Er kunnen lekken optreden als gevolg van de foutopsporing voor een procesBasisbesturingssysteem
811621Reservekopiemedia die zijn gemaakt door een back-upoperator kunnen niet worden teruggezetBasisbesturingssysteem
811732Wisselbaar geheugen neemt af als u RAM-geheugen toevoegtBasisbesturingssysteem
811772Geheugenlek in Winmgmt.exe wanneer u controlehulpprogramma's uitvoertBasisbesturingssysteem
811777Multimedia-apparaat werkt niet nadat u het stuurprogramma hebt bijgewerktBasisbesturingssysteem
811964Een Terminal Services-programma wordt langzamer uitgevoerd onder Windows 2000 dan onder Windows NT 4.0Basisbesturingssysteem
812415Er treden problemen op wanneer op een computer met meerdere ATA-stations de energiestatus S1 wordt geactiveerdBasisbesturingssysteem
812599Opportunistische vergrendeling wordt niet toegekend als Windows is geïnstalleerd met SysprepBasisbesturingssysteem
812680In DFS-beheer worden geen DFS-toegangspunten weergegevenBasisbesturingssysteem
812802BackupRead() kan geen bestand lezen met een alternatieve gegevensstroom van 0 byteBasisbesturingssysteem
813707Er wordt slechts een functie weergegeven en er treedt een code 10 op in Apparaatbeheer wanneer u een multifunctionele pc-kaart in een PCMCIA-sleuf plaatstBasisbesturingssysteem
813908De detectieopdracht voor de SCSI-modus Pass-Through zorgt ervoor dat de computer vastlooptBasisbesturingssysteem
814017Na een onverwachte verwijdering wordt in Windows geen SCSI-apparaat gedetecteerdBasisbesturingssysteem
814033Updates voor stuurprogramma's kunnen niet worden geïnstalleerd vanaf de website Windows UpdateBasisbesturingssysteem
814266De Windows Terminal Server-client kan geen verbinding maken met de terminalserverBasisbesturingssysteem
814484FIX: Kan niet terugkeren uit de slaapstand wanneer apparaten achter een USB 2.0-hub zijn verwijderdBasisbesturingssysteem
815028Overzicht van correcties voor het basisbesturingssysteem in Windows 2000 Service Pack 4Basisbesturingssysteem
815140Onbekend foutbericht wanneer u een reservekopie maakt via het netwerkBasisbesturingssysteem
815324Groepsbeleid wordt niet toegepast op objecten in een organisatie-eenheid waarvan de naam een sterretje bevatBasisbesturingssysteem
815470Een computer met Windows 2000 reageert niet meer terwijl u met meerdere programma's werktBasisbesturingssysteem
815484Windows 2000 reageert niet meer wanneer u op een toets drukt om de computer terug te halen uit de slaapstandBasisbesturingssysteem
815616Stationsaanduiding van clusterschijf is onverwacht gewijzigdBasisbesturingssysteem
815834Een foutbericht met code 28 en een geel uitroepteken worden in Apparaatbeheer weergegeven naast een USB-apparaat nadat de computer is teruggekeerd uit de slaapstandBasisbesturingssysteem
815837De fout Stop 0x50 (beschadiging van groep) kan optreden in NT!ObGetObjectSecurityBasisbesturingssysteem
816036Windows 2000 loopt vast en foutbericht 'Stop 0x000000d1' wordt weergegevenBasisbesturingssysteem
816488De snelheid van het Page-Zeroing-proces is onverwacht laagBasisbesturingssysteem
816765Het Scsiport-stuurprogramma leest geen registerparameters die zijn opgegeven voor Miniport-stuurprogramma'sBasisbesturingssysteem
816990FTDisk veroorzaakt het foutbericht 'STOP Error 0x000000D1' wanneer u de computer afsluitBasisbesturingssysteem
817006Een computer met Windows 2000 en een NTFS-opstartdiskette start niet op en lijkt verstrikt te zitten in een lusBasisbesturingssysteem
817566Wanneer u probeert op te starten met de schakelopties /PAE en /3GB, start het systeem niet opBasisbesturingssysteem
818194U ontvangt het foutbericht 'KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED'Basisbesturingssysteem
281485Conflicterende namen in Active Directory veroorzaken replicatiefoutenDirectory-services
300930De License Logging-service verlaagt het aantal licenties voor computeraccountsDirectory-services
304653Het serienummer wordt verlaagd in DNS wanneer u de computer opnieuw opstartDirectory-services
312571Het gebeurtenislogboek stopt met het vastleggen van gebeurtenissen voordat de maximumgrootte van het logboek is bereiktDirectory-services
314446HasMasterNCs-kenmerken voor serverobjecten in de configuratiecontainer worden beschadigdDirectory-services
316042Langzame verbinding met NetWare-bronnenDirectory-services
316430Prestaties van programma's die zijn gebaseerd op Microsoft Commerce Server nemen na verloop van tijd afDirectory-services
318332U ontvangt het foutbericht 'Systeemfout 1230' wanneer u door het netwerk bladertDirectory-services
318443Een toename van het aantal serienummers voor de DNS-zone veroorzaakt overbodige zoneoverdrachten in Windows 2000Directory-services
319325De opdracht 'IPCONFIG /SETCLASSID' verzendt de klasse-id in het veld Opties van het DHCP-gegevenspakket nietDirectory-services
319460Er worden geen configuratiegegevens geïmporteerd door een DHCP-importbewerking met NetshDirectory-services
319672Toegangscontroles van een adreslijstservice voor een SAM-objectserver leiden tot onvolledige objectnamenDirectory-services
319709Er treedt een toegangsfout op in Lsass die wordt veroorzaakt door een stackoverloopDirectory-services
319915De knop Vorige is beschikbaar in het scherm Domein tijdens een geautomatiseerde installatieDirectory-services
320015Er treedt een fout op in de ADSI Windows NT-provider wanneer u de leden van een groep weergeeft met behulp van een bindingDirectory-services
320063Dcdiag.exe veroorzaakt ten onrechte een foutbericht dat de verbinding met de topologie is verbrokenDirectory-services
320387De opdracht AT reageert niet meer wanneer u probeert geplande taken weer te gevenDirectory-services
320677U kunt geen DHCP-gegevens verzamelen met SNMPDirectory-services
320711U kunt geen toegang verkrijgen tot Active Directory met LDAP door Sun JNDI-aanroepen te gebruikenDirectory-services
320769Gedrag van de DNS-cache wanneer u het querytype 'All' gebruikt in Windows 2000Directory-services
321064Computer reageert niet gedurende 15 seconden bij gebruik van uw Zip-driveDirectory-services
321160FTP-logboek: het aantal overgebrachte bytes is niet nauwkeurig wanneer een transactie wordt afgebrokenDirectory-services
321343De computer loopt vast als u LockWorkstation() aanroept terwijl er een schermbeveiliging actief isDirectory-services
321854Alleen leden van de groep Administrators kunnen het kenmerk ntSecurityDescriptor ophalen uit een resultatenset van IDirectorySearchDirectory-services
321867Windows NT 4.0 Usrmgr.exe geeft geen foutbericht weer wanneer u een wachtwoord wijzigt in een zwak wachtwoordDirectory-services
322599DFS-clientcomputers reageren niet meer wanneer u de verbinding met een DFS-share verbreektDirectory-services
323256U ontvangt het foutbericht Stop 0x50 wanneer u de naam van een groot aantal bestanden wijzigt in Windows 2000Directory-services
323589Het hulpprogramma Repadmin retourneert LDAP-fout 32Directory-services
324102De DCOM-proxy wordt ontkoppeld van de serverstub wanneer deze zoekt naar een bindingsingangDirectory-services
324183Toegangsfout in GDI32!IcmInitIcmInfo van Spoolsv.exe in Windows 2000Directory-services
324415Een pc-kaart voor de digitale audio-interface werkt niet naar behorenDirectory-services
324615De prestatiemeter voor de tot stand gebrachte TCP-verbindingen rapporteert onjuiste waarden op computers met meerdere processorsDirectory-services
325183Een domeinbeheerder ontvangt het foutbericht 'Kan geen beveiligingsgegevens weergeven'Directory-services
325189INFO: De resultaten worden afgebroken wanneer u IDirectorySearch::GetNextRow aanroeptDirectory-services
325571Er treedt een bufferoverloop op in IIS wanneer er geen scripttoewijzingen bestaanDirectory-services
325919Multihomed DHCP-clients veroorzaken een vermelding 'Bad_Address' op een DHCP-server in Windows 2000Directory-services
326333Het dumpbestand wordt niet juist gemaakt wanneer er meer dan 4 GB geheugen is en PAE is ingeschakeldDirectory-services
326564Gebeurtenis-id 6008 is onverwacht vastgelegd in het logboek voor systeemgebeurtenissen nadat u de computer hebt afgesloten en weer opnieuw hebt opgestartDirectory-services
326770Het wijzigen van het wachtwoord werkt niet via externe toegang/Radius-verificatieDirectory-services
327542Er treedt een lek op bij de registratie van WMI-gebeurtenissenDirectory-services
327633Er treedt een geheugenlek op in de functie SetUserProperty()Directory-services
328195De instelling AutoShareServer kan niet voorkomen dat beheerdersshares worden gemaakt op clusterknooppuntenDirectory-services
328310MS02-071: Fout in het afhandelen van Windows WM_TIMER-bericht kan tot machtiging van een hoger niveau leidenDirectory-services
328417Nadat u uw wachtwoord hebt gewijzigd, kunt u zich niet aanmelden vanaf een Macintosh-clientDirectory-services
328566De registerwaarde MaxPreloadEntries werkt niet en de standaardwaarde van 1000 vermeldingen wordt gebruiktDirectory-services
328567Er treedt een toegangsfout op wanneer een programma Active Directory probeert bij te werkenDirectory-services
328570Servers met Windows 2000 stellen de DNS-domeinnaam niet in nadat u een upgrade hebt uitgevoerd voor een domeinDirectory-services
328693Out-of-Process-toepassingen van IIS reageren nietDirectory-services
328981Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u het foutbericht 'Er is geprobeerd een apparaatverbinding op te slaan die al eerder is opgeslagen'Directory-services
329394Er treden lange vertragingen op wanneer u Chkdsk.exe uitvoertDirectory-services
329604PostScript-afdrukopdrachten met Type-1 MMM-lettertypen (Multiple Master Metrics) worden niet afgedruktDirectory-services
329726Er treedt een impasse op in het Ndistapi-apparaatDirectory-services
329772Er treedt een Stop-fout op wanneer u de computer voor het eerst opstartDirectory-services
330306De tape wordt niet vernieuwd in Beheer van Verwisselbare opslagDirectory-services
330421FIX: Isoch-callback wordt niet aangeroepen of er verschijnt een foutbericht op een blauw scherm wanneer u een Isoch-stroom startDirectory-services
331102Disk.sys veroorzaakt de fout '0x0000001E'Directory-services
331190Een OpenGL-schermbeveiliging veroorzaakt een toegangsfoutDirectory-services
331627Een Terminal Services-client kan tijdens de aanmelding geen Terminal Services-gebruikersconfiguratie ophalen van de domeincontrollerDirectory-services
331651Het vak UPN in Active Directory - gebruikers en computers bevat beschadigde gegevensDirectory-services
331907Het DNS-serienummer wordt verhoogd tijdens een zoneoverdrachtDirectory-services
332199De opdracht DCPROMO /FORCEREMOVAL gebruiken om de degradatie van Active Directory-domeincontrollers af te dwingenDirectory-services
810089Een nieuwe globale catalogus kan niet worden gepromoveerd wanneer conflicterende naamgevingscontexten bestaanDirectory-services
810262Een gebruiker die geen beheerder is en waarvoor de opties Clientservice voor NetWare of Gateway Services voor NetWare in het Configuratiescherm zijn ingeschakeld, krijgt geen toegangDirectory-services
810714De instellingen van de DNS-server gaan verloren wanneer u snel een adreslijstzone verwijdert en opnieuw maakt vanuit een bestandDirectory-services
811143Foutbericht: Het gebeurtenislogboekbestand is beschadigdDirectory-services
811195Nwrdr.sys stelt wijzigingstijd niet in bij het verwerken van FILE_BASIC_INFORMATIONDirectory-services
811288QUERYCLIENTCERT() voert geen callback uit voor Windows 2000 Wldap32.dllDirectory-services
812175De omzetting van hostnamen werkt niet na een jaar wanneer u een bestand voor hosts gebruiktDirectory-services
812499U kunt uw wachtwoord niet wijzigen nadat een beheerder dit opnieuw heeft ingesteldDirectory-services
812785De reactiesnelheid is laag wanneer een overgedragen naamserver niet beschikbaar isDirectory-services
813425DNS-service onverwacht gestopt en foutbericht over gebeurtenis 7031 wordt weergegevenDirectory-services
814202Het semantisch controleprogramma Ntdsutil.exe kan geen door een conflict veroorzaakte spooknamen wijzigenDirectory-services
814822De ontvangst van meldingen van de WMI-gebeurtenislogboekprovider is vertraagdDirectory-services
814925Een Visual Basic-procedure voor het tellen van de leden van een groep retourneert een waarde van 1000 voor alle groepen die meer dan 1000 leden bevattenDirectory-services
815493Er treedt een lek op in het wisselbaar geheugen wanneer er een toename is in het aantal ingangen voor Services.exeDirectory-services
816230Het wachtwoord voor een computeraccount veroorzaakt het foutbericht '0xc000006c (wachtwoordbeperking)'Directory-services
816475Er kunnen objecten achterblijven nadat u het hulpprogramma Ldp.exe hebt gebruiktDirectory-services
305557In gebeurtenissen die los door COM+ zijn gekoppeld kunnen gebeurtenissen voor abonnees in de wachtrij verloren gaanInternet Information Services/COM+
319989Het CPU-gebruik door RPCSS is hoog wanneer u de computer start en een service uitvoert die gebruikmaakt van DCOMInternet Information Services/COM+
320530Gedeelde eigenschapsgroepen kunnen niet worden weergegevenInternet Information Services/COM+
321557Verbeteringen in de Post-SP2-versie van Ntfrs.exe die is opgenomen in een bijgewerkt Ntfs.sys-stuurprogrammaInternet Information Services/COM+
321592Een toename in de maximumgrootte van DHCP-berichten is beschikbaarInternet Information Services/COM+
322930U computer stopt met reageren tijdens het afsluiten wanneer de cd-rom-lade is geopend in Windows 2000Internet Information Services/COM+
323293FIX: U ontvangt het foutbericht 'Toegang geweigerd' wanneer u probeert toegang te verkrijgen tot de Indexing-service van ASP.NET en wanneer Imitatie is ingeschakeldInternet Information Services/COM+
323319Het gebeurtenissenmechanisme kan de methodeaanroepen van clients die tijdens de uitvoering worden gekoppeld niet bepalenInternet Information Services/COM+
323735Prestatiewaarschuwingen starten niet nadat een externe waarschuwing in Windows 2000 is misluktInternet Information Services/COM+
323819De client verbreekt de verbinding met de server als NetBT-headers zijn gesplitst in framesInternet Information Services/COM+
324034INFO: Beschikbaarheid van Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Updatepakket 20,2Internet Information Services/COM+
324038Rpcss genereert een toegangsfout bij grote belasting tijdens de verwerking van een DCOM-aanvraagInternet Information Services/COM+
324039INFO: Beschikbaarheid van Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Updatepakket 21Internet Information Services/COM+
324096MS02-053: Verzoek aan SmartHTML-interpreter kan CPU-bronnen van webserver geheel in beslag nemenInternet Information Services/COM+
324443Er kan een impassesituatie optreden in de netwerkredirectorInternet Information Services/COM+
325208GUID-records worden niet geregistreerd als er een MX-record met een jokerteken aanwezig isInternet Information Services/COM+
325409Ping-acties van de RPCSS OXID-omzetter moeten terugvallen op de eindpunttoewijzerInternet Information Services/COM+
325455Japanse tekens worden niet juist verwerkt door Ftp.exeInternet Information Services/COM+
325641Kan geen verbinding maken in het hulpprogramma Active Directory - gebruikers en computersInternet Information Services/COM+
325785FIX: 'Toegang geweigerd' wanneer u een gebeurtenis activeert en u niet bent aangemeld als AdministratorInternet Information Services/COM+
325797Er kan geheugen van de lijst met domeinen lekken door de SMTP-service wanneer u de pickup-map gebruiktInternet Information Services/COM+
325988Er treedt een Stop-50-fout op in de browser (Mrxsmb.sys)Internet Information Services/COM+
326433U ontvangt een toegangsfout in het proces Dllhost.exe wanneer de netwerkkabel niet is aangeslotenInternet Information Services/COM+
326639FIX: Asynchrone melding gaat naar het verkeerde 1394-knooppuntInternet Information Services/COM+
326852ISAPI DLL wordt in-process geladen wanneer WebDAV publiceren is ingeschakeldInternet Information Services/COM+
327009Chkdsk vindt onjuiste beveiligings-id's nadat u een grote hoeveelheid gegevens hebt hersteld of gekopieerdInternet Information Services/COM+
327643Het foutbericht 'Stop 0x000000CE' wordt weergegeven tijdens het afsluitenInternet Information Services/COM+
328506Het foutbericht 'Stop 0x0000001E' wordt veroorzaakt door Sfmsrv.sysInternet Information Services/COM+
328636Het DHCP-hulpprogramma van Windows 2000 SP3 geeft een lege lijst reserveringen weerInternet Information Services/COM+
328800De File Replication-service veroorzaakt het foutbericht 'QKey != QUADZERO'Internet Information Services/COM+
328897Extensieagentgebeurtenis 2019 en 2020 van SNMP worden weergegeven in het logboek voor toepassingsgebeurtenissenInternet Information Services/COM+
328925Het COM+-proces (Dllhost.exe) laadt de laatste versie van .NET Runtime tijdens externe clientactiveringenInternet Information Services/COM+
329420De functie LookupAccountSid retourneert een onjuiste naam nadat u de naam van accounts hebt gewijzigdInternet Information Services/COM+
329449U ontvangt het foutbericht 'Een of meer gebruikers zijn ongeldig' wanneer u de groep Iedereen toevoegt aan een COM+-toepassingsfunctieInternet Information Services/COM+
329492MSMQ: Een clusterknooppunt met twee netwerkkaarten ontvangt geen berichtenInternet Information Services/COM+
329938Outlook Web Access kan niet worden gebruikt voor toegang tot een Exchange-server die op een Windows 2000-clusterknooppunt is geïnstalleerdInternet Information Services/COM+
329945FIX: Het SCSI Miniport-stuurprogramma wordt niet opnieuw geladen als de PNPInterface-sleutel onjuist wordt gelezenInternet Information Services/COM+
330081INFO: Beschikbaarheid van Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Updatepakket 23Internet Information Services/COM+
330833De opdracht ' Pc-koppeling verbreken' werkt niet van tijd tot tijdInternet Information Services/COM+
810578INFO: Beschikbaarheid van Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Updatepakket 24Internet Information Services/COM+
811373COM+ 1.0 kan geen DLL-modules met COM-activiteiten installeren in DllMainInternet Information Services/COM+
811694Aangepaste fouten voor ingesloten objecten op de server werken niet nadat u Windows 2000 Service Pack 3 hebt toegepastInternet Information Services/COM+
814886INFO: Beschikbaarheid van Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Updatepakket 25Internet Information Services/COM+
284246Wanneer u een upgrade van Windows NT 4.0 naar Windows 2000 probeert uit te voeren met een slipstreamed SP1, SP2 of SP3, wordt Cmdlines.txt niet uitgevoerd tijdens de upgradeSetup
323372FIX: Extern lezen door Message Queuing kan niet altijd worden hersteldSetup
328716Er worden meerdere scheidingspagina's afgedrukt op een printer die is omgeleid door Windows 2000 Terminal ServiceSetup
329115MS02-050: Fout bij certificaatverificatie kan vervalsing van identiteit toestaanSetup
810989Er worden dubbele computernamen gemaakt wanneer u meerdere clients instelt met RISSetup
812812U wordt niet gevraagd een DRM-licentie (Digital Rights Management) op te halen voor installaties die met Sysprep zijn gemaaktSetup
814788Een RIS-installatie stopt als de netwerkkabel poort B van een netwerkadapter met twee poorten gebruiktSetup
815438Opeenvolgende pogingen om de installatie van een servicepack via groepsbeleid te voltooien worden vastgelegd in het logboek als een fout met gebeurtenis-id 102Setup
816085Wanneer u IIS verwijdert worden de standaardmachtigingen van DCOM hersteldSetup
281553De WMI-klasse Win32_BIOS retourneert een onjuiste waarde voor ReleaseDateBeheer
303280Lokale gebruikers en groepen is leeg of niet alle gebruikersaccounts van leden worden weergegevenBeheer
309144Mapomleiding werkt niet nadat u een profiel hebt verwijderdBeheer
319021De methode Win32_NetworkAdapterConfiguration.SetDNSServerSearchOrder werkt nietBeheer
319402Het pictogram voor Nieuwe takenlijstweergave in de MMC wordt niet weergegevenBeheer
319819Er treedt een vertraging op in de toewijzing van SID's aan accountnamen als de computernaam langer is dan 15 tekensBeheer
319953De SMTP-service stopt als u de opdracht TURN of ATRN gebruikt in een Telnet-sessieBeheer
320199Een WMI-query in Windows 2000 WMI retourneert 32 schijfstations hoewel er meer bestaanBeheer
320363De klasse Win32_NetworkAdapterConfiguration retourneer de eigenschap WINSPrimaryServer niet voor gebruikersBeheer
320373WMI (Windows Management Instrumentation) kan een beschadigd archief niet opnieuw bouwenBeheer
320437Het hulpprogramma Computerbeheer probeert alleen de DNS-hostnaam te gebruiken om verbinding te maken met een externe computerBeheer
320489Win32_Group bevat geen domeingebonden groepenBeheer
321126De vakken 'Zoeken in' en 'Opslaan als' in algemene dialoogvensters zijn langzaamBeheer
321418Een TTL-waarde van -1 (0xFFFFFFFF) in een dynamisch updatepakket betekent dat de TTL van de standaardzone moet worden gebruiktBeheer
321800Windows 2000 Hyperterm.exe heeft een langzame overdrachtssnelheid als lokale echo is ingeschakeldBeheer
321933Services worden niet weergegeven in de module Beveiligingsconfiguratie en -analyseBeheer
322804Kan Windows Media Player niet gebruiken om XA-gegevens te lezen op 1394-cd-rom-apparatenBeheer
323172MS02-048: Fout in het besturingselement Certificaatinschrijving heeft verwijdering van digitale certificaten tot gevolgBeheer
323274U ontvangt het foutbericht 'Het aangevraagde medium is niet leeg' wanneer u Ntbackup.exe gebruiktBeheer
323704De SLIP-client in Windows 2000 kan geen verbinding maken met de CSLIP-serverBeheer
324041FIX: Het COM+ 18.1-combinatiepakket veroorzaakt problemen wanneer u COM+-toepassingen exporteertBeheer
324712Tellers van Prestatiemeter geven aan dat de gegevensbuffer voor de AppleTalk-service niet is uitgelijndBeheer
325792Een asynchrone ICA-verbinding wordt niet opnieuw geïnitialiseerd als er een probleem optreedt tijdens de verificatieBeheer
325827FIX: Wizard Certificaat vernieuwen voegt organisatie-eenheden voor certificaten samenBeheer
327129Een computer stopt met reageren tijdens het afsluitproces als een service niet wordt gestartBeheer
327536'Stop 0x0000006b' of Setup reageert niet meer op 'Windows wordt gestart' wanneer u een Windows XP SP1 Client-afbeelding van een RIS-server installeertBeheer
327550De proxyservice van ISA Server veroorzaakt een toegangsfout tijdens DNS-zoekactiesBeheer
328510BUG: Notities in PowerPoint-bestanden worden niet geïndexeerd als volledige tekstBeheer
328764Kan geen verbinding maken met een Cisco-inbelserver met bepaalde IP-bereiken van clients in Windows 2000Beheer
328776Er treedt een Stop 0x000000C2-fout op wanneer u een bestand probeert te sluiten op een netwerkshareBeheer
328991Scriptbeleid wordt niet uitgevoerd wanneer een langzame verbinding wordt gedetecteerdBeheer
329175Rdbss.sys kan de fout STOP 0xA veroorzakenBeheer
329184Foutbericht 'Dit apparaat kan niet worden gestart (code 10)' bij het verwijderen van de USB-hubBeheer
329328Ondersteuning voor enkele Seagate-tapestations en -wisselstations ontbreekt in Windows 2000Beheer
330194Overbodige Kerberos-pakketten verzonden vanaf clientBeheer
332002Distributed File System sluit clients van buiten de site uit van verwijzingen wanneer u de /INSITE-switch gebruiktBeheer
810211Sommige nieuwsgroepitems worden niet in openbare mappen gepost in Exchange 2000 ondanks dat de postbewerkingen voltooid lijkenBeheer
810823Uitgaande berichten van de SMTP-server worden niet afgeleverdBeheer
810992Foutbericht Algemene fout doet zich voor bij het inventariseren van de Win32_PrintJob-klasse in WMIBeheer
811066Niet alle gebeurtenisberichten voor uitbreidbare items worden onderdrukt door de registerinstelling EventLogLevel zoals verwachtBeheer
811160Active Directory:gebruikers en computers stopt als een gebruiker tot groepen behoort waarvan de naam begint met een slashBeheer
811196Er wordt een fout in controlegebeurtenis 577 vastgelegd wanneer u het rapport Winmsd opslaatBeheer
811222Toegangsfout in de Sysmon-besturing bij het toevoegen of verwijderen van itemsBeheer
811364FIX: Fout 1308 bij het installeren van een programma vanaf een internetlocatieBeheer
811965De domeingebonden groepen van een domein worden niet weergegeven in het dialoogvenster 'Gebruikers, computers of groepen selecteren' wanneer u een groepsbeleidobject bewerktBeheer
812203De prestatieleverancier is onverwacht gestopt met het verzamelen van gegevens in Windows Management InstrumentationBeheer
812652De NNTP-tijdstempel geeft de tijd- en datuminstellingen van de clientcomputer weerBeheer
812714 Gebruikers kunnen schijfitems niet extern controleren als ze niet zijn aangemeld als beheerderBeheer
813050Er treden problemen op wanneer het gegevensframe eindigt met CRLF.CRLF QUIT CRLFBeheer
813197Gebruikers zonder beheerdersreferenties hebben geen toegang tot SMBIOS-gegevens in Windows Management InstrumentationBeheer
813824Gebruikers zonder beheerdersrechten kunnen geen Win32_WMISetting-gegevens ophalen uit Windows Management InstrumentationBeheer
813950Prestatiemeter geeft alleen de eerste van meerdere exemplaren in een binair logboek weerBeheer
814280XADM: Er treden problemen op wanneer u te veel algemene adreslijsten aan een offline adreslijst toevoegtBeheer
815181Providerfout op computers met een groot aantal SCSI-controllersBeheer
815198Er wordt geen informatie over WMI-klassen voor stuurprogramma's met meerdere paden weergegeven in WBEMTestBeheer
815231Sommige gebruikersprogramma's werken niet naar behoren nadat u een gebruikersprofiel hebt verwijderdBeheer
815425Toegangsfout wanneer Inetinfo e-mail ontvangt met een koptekst groter dan 64 kBBeheer
816045Een snelle koppeling wordt vanwege het ICMP-netwerkbeleid als een langzame koppeling gezienBeheer
816485De server reageert niet meer wanneer Win32_NetworkLoginProfile inventariseertBeheer
816740De mapnaam van het gebruikersprofiel wordt tussen vierkante haken of andere ongebruikelijke tekens weergegeven wanneer u externe computers beheertBeheer
816866Foutbericht 'De server heeft de verbinding onverwacht verbroken' bij het verzenden van een SMTP-e-mailberichtBeheer
816998Meerdere geheugenlekken in Remote Registry-serviceBeheer
817361Optie voor lokaal profiel afdwingen in Windows 2000Beheer
328422Security descriptor heeft een lege waarde voor eigenaarMDAC
328885CPU-gebruik in Services.exe is gestegen tot 100 procentMDAC
329414MS02-065: Overloop van de buffer in MDAC (Microsoft Data Access Components) kan uitvoeren van code veroorzaken (MDAC 2.6)MDAC
267316MSMQ: Tijdens een overname zijn prestatiemeteritems van het cluster verloren gegaanMessage Queuing
322141De klaarzetmappen worden niet door Ntfrs.exe opgeschoond voor leden zonder uitgaande partners in Windows 2000Message Queuing
323371Foutbericht 'Stop 0xBE' op een fouttolerante computerMessage Queuing
326147DrvAssertMode(FALSE) wordt niet altijd door Windows XP aangeroepen voordat het systeem stand-by gaatMessage Queuing
326404Toegangsfout in Lsass.exe tijdens voorbereiding van netwerkverbindingenMessage Queuing
327360Windows 2000 Services voor Macintosh wordt niet weergegeven in Veldkiezer$$ van Macintosh-clientMessage Queuing
327784Windows 2000 Server loopt vast na voltooiing van een lokale back-upMessage Queuing
328120IEEE 1394-apparaat verdwijnt bij het toevoegen van nieuwe ketenapparatenMessage Queuing
328293Bericht 'Geopende bestanden sluiten' tijdens initiële mapsynchronisatie terwijl er geen bestanden zijn geopendMessage Queuing
329459FIX: De bestandscache wordt niet door IIS vernieuwd voor niet-virtuele hoofdmappenMessage Queuing
329542FIX: Paginatoewijzing retourneert een geheugenblok waarnaar niet kan worden geschrevenMessage Queuing
329954FIX: Prestatieproblemen met computers met meerdere processors en MSDTCPRX.dllMessage Queuing
329994MSMQ: Overgenomen machtigingen van wachtrijobject worden genegeerdMessage Queuing
331334Geheugenlek wanneer de ChangeTimerQueueTimer-API wordt aangeroepen vanuit een threadMessage Queuing
811308MSMQ: De drempel voor het kernelgeheugen verhogenMessage Queuing
814116MSMQ: Berichten worden niet verzonden of ontvangen als u de systeemtijd wijzigt tijdens de transactieverwerkingMessage Queuing
814776MSMQ: Herstelbare berichten gaan verloren als de ontvanger opnieuw start of uitschakeltMessage Queuing
815643MSMQ: Voorkomen dat Microsoft Message Queue Server 2.0 naar Active Directory gaat wanneer u lid wordt van een Microsoft Windows 2000-domeinMessage Queuing
816957Foutbericht 'Stop 0x00000050' wanneer u Microsoft Message Queuing opnieuw startMessage Queuing
817076MSMQ: Voorkomen dat query's worden gerouteerd als er geen routeringsservers op de site zijnMessage Queuing
817586MSMQ: Toegangsfout bij het valideren van een berichtMessage Queuing
278522Socketprogramma's reageren niet meer vanwege een deadlockNetwerken
287032TCP/IP-routes zijn onjuist als AddIPAddress() wordt gebruikt op multihomed computersNetwerken
294961De bestanden Authserv.mib en Accserv.mib kunnen niet worden gecompileerdNetwerken
300561Onjuiste routeringstabel bij het maken van verbinding met enkele VPN-serversNetwerken
305217Fout 'De pagina kan niet worden weergegeven' tijdens time-out van SSL 3.0-serversessieNetwerken
309696Clients die een ATM-adapter gebruiken, ontvangen geen groepsbeleidNetwerken
313664 802.1x-verificatie op computers met Windows 2000Netwerken
316803Eerdere clients kunnen geen wachtwoorden wijzigen of lid worden van een Windows 2000-domeinNetwerken
318419De verbindingen worden verbroken bij het toevoegen van VPN-verbindingen aan ISA ServerNetwerken
318437Foutbericht 'STOP 0xA' bij het gebruik van RRAS (Routing and Remote Access) met NAT en VPNNetwerken
319270Een laptopcomputer heeft geen IP-adres na slaapstandNetwerken
319627Fragmentatie bij verzending van multicast-gegevens via EthernetNetwerken
321150De SMTP-service bezorgt geen berichten aan meerdere geadresseerden als foutcode 552 is ontvangenNetwerken
321232MS02-023: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (15 mei 2002)Netwerken
321983Het getal in het vak 'Aantal servicefouten instellen op nul na' verandertNetwerken
322359Intelide.sys wordt niet gebruikt op computers met ICH4 of ICH5Netwerken
322823Windows Verkenner ziet niet dat de cd-rom die eerder in het cd-rom-station is geplaatst, is vervangen door een lege cd-romNetwerken
322934De functie StgCreateDocFile() veroorzaakt een fout 'STG_E_FILEALREADYEXISTS' in Windows 2000Netwerken
322953Bladerlijst met printers wordt niet weergegeven wanneer u wilt afdrukken of de printerwachtrijen bekijktNetwerken
323538IAS-verificatie mislukt nadat u de hotfix 292053 hebt geïnstalleerdNetwerken
323663Het systeem wordt abnormaal afgesloten door Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows versie 3.0Netwerken
323668Een SNMP-query retourneert nul wanneer u een query uitvoert voor virtueel geheugengebruikNetwerken
323756Omleidingsreactie bevat onleesbare tekens met lange URLNetwerken
323759MS02-047: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (22 augustus 2002)Netwerken
324673De functie LoadLibrary() kan de dll-naam niet vindenNetwerken
324886U kunt geen msi-pakket toevoegen aan een groepsbeleidobjectNetwerken
325764De computer loopt vast wanneer u deze opnieuw opstart na installatie van een stuurprogramma voor een AGP-videoadapterNetwerken
325873De lijst met prestatieobjecten bevat geen NBT-verbindingNetwerken
325916VPN-verbindingen met een naam langer dan 64 tekens werken niet meer na de installatie van de patch Q318138 (MS02-029)Netwerken
326645De methode ICrmLogControl::WriteLogRecordVariants veroorzaakt een geheugenlek COM+-toepassingenNetwerken
326886MS02-042: Fout in netwerkverbindingsbeheer kan verhoging van rechten tot gevolg hebbenNetwerken
326926Dynamic Host-routes worden niet verwijderd als EnablePMTUDiscovery is ingesteld op nulNetwerken
326964Er treden toegangsfouten op in de RPC-serviceNetwerken
327016Het hulpprogramma Netsh kan geen groepsrecord Werkgroep <00> makenNetwerken
327081Gegevens die tijdens de slaapstand zijn toegevoegd aan verwisselbare media, gaan verloren wanneer u Windows 2000 hervatNetwerken
327148De RPC-service stopt met gebeurtenis-id 7031Netwerken
327477De computer loopt vast na het onverwacht verwijderen van een hostbuscontrollerNetwerken
327709Windows 2000-accountoperators kunnen hun eigen accounts beherenNetwerken
328089Voor de inbelverbinding worden meerdere modems gebruikt nadat u de optie 'Alleen eerste beschikbare apparaat kiezen' hebt geselecteerdNetwerken
328389Outlook Express: Outlook Express 5.5-updatepakketNetwerken
328410NetBT reageert niet op een adapterstatusquery als de Server- en Messenger services zijn gestoptNetwerken
328477Services.exe loopt vast wanneer u een service opnieuw startNetwerken
328556Gebeurtenis-id 3006 wordt geregistreerd in het logboek voor toepassingen als u de domeincontroller bijwerkt naar Service Pack 3Netwerken
329227Taakplanner stopt met het plannen van herhalende takenNetwerken
329258Een DNS-query van het type ALLES voert geen query uit voor een gemachtigde server voor het domeinNetwerken
329494De aangepaste verificatie-extensie voor IAS stopt na de installatie van Windows 2000 Service Pack 3Netwerken
329634Inbelverbindingen worden niet weergegeven als Cluster Services is geïnstalleerdNetwerken
329847Het beeldscherm is leeg wanneer u het gebruik van de computer hervat na de energiestatus S1 of S3 nadat u een IEEE 1394-opslagapparaat hebt verwijderdNetwerken
330012De GUI van de editor voor toegangsbeheerlijsten verandert in Speciaal wanneer u Security Template Manager gebruiktNetwerken
330753Aan de serverzijde van een TAPI-toepassingssessie is het geluid uitgeschakeldNetwerken
331993Periodieke toegangsfouten in Win32k!EXFORMOBJ::vGetCoefficient+0xb Occur op een Windows 2000-afdrukserverNetwerken
810042Windows 2000 gaat niet juist om met selectieve ACK'sNetwerken
810382De standaardgrootte van het TCP-venster wordt nog steeds gebruikt nadat u een andere waarde voor TCPWindowSize hebt opgegevenNetwerken
810839Uw Windows XP-client kan geen VPN-verbinding makenNetwerken
810926Het faxprogramma verstuurt geen faxen als FaxInitializeEventQueue() meerdere keren per faxsessie wordt aangeroepenNetwerken
811044Windows 2000 accepteert geen inkomende TCP-verbindingen meerNetwerken
811368RPC-fout 0x80080005 wordt geretourneerd door een COM-programmaNetwerken
811436SNMP rapporteert een onjuiste geheugengrootteNetwerken
811513U kunt de secundaire WINS-server niet gebruiken voor naamomzetting als de primaire WINS-server niet beschikbaar isNetwerken
811657WSAIoctl (SIO_SET_QOS) retourneert SUCCESS terwijl dit FAIL zou moeten zijnNetwerken
811914Een DNS-server reageert niet op sommige DNS-query'sNetwerken
812707Foutbericht 'STOP 0x0000001E' in Tcipip.sys wanneer de server een zware netwerkbelasting heeftNetwerken
814119FIX: Door RPC-fout reageren threads niet meer in ASP/COM+ -toepassingenNetwerken
814250Foutbericht 'Bewerking mislukt door onbekende fouten' bij het starten van de telefoonmodule of het vernieuwen van het beeldschermNetwerken
814622Runtime-component Remote Procedure Call-datagram lekt firewallpoorten aan clientzijdeNetwerken
815182De RAS-beveiligings-dll wordt verkeerd gebruikt voor de verificatie van RAS-verbindingen die niet via een modem verlopenNetwerken
816924Foutbericht 'Fout tijdens het afdrukken van het document' bij het afdrukken van een document via een infrarode poortNetwerken
817069Verbinding maken met een netwerkshare via een VPN-verbinding is niet mogelijkNetwerken
817367Fout 'Stop 0x000000D1' bij gebruik van Host Integration Server voor verbinding met een mainframecomputer waarop het DLC-protocol wordt gebruiktNetwerken
817864Het Network Monitor-protocol veroorzaakt de foutcode 'Stop 0xD1' bij het afsluiten van de adapterNetwerken
818177Willekeurige problemen in de RPC-runtime van de Cluster ServiceNetwerken
315315De registersleutel EnableAutoDial is onjuist ingesteldOverige
316982De standaardlandinstellingen voor Frans (Canada) voor Lange datum en Valuta komen niet overeen met de Quebec-standaardOverige
319102De optie ';binary' wordt in het zoekfilter afgekapt door Wldap32Overige
319725SLIP-verbindingen zenden NetBIOS-namen uit als de client is uitgeschakeldOverige
319973Ondersteuning van Universal Serial Bus 2.0 in Windows 2000Overige
320368Het RichEdit-tekstbesturingselement vervangt CR-LF in de uitvoerOverige
320549De scanfunctie werkt niet bij multifunctionele USB-printersOverige
322210FIX: Prestatiemeteritems van Message Queuing werken niet via Terminal ServicesOverige
323289Geheugenlek in methode ExecMethodAsync van WDM-provider in Windows XP en Windows 2000Overige
323582Fout Net3101 op OS/2-server vanwege SessionSetup SMBOverige
328725Tijdens externe installatie is Windows 2000 onverwacht geïnstalleerd onder een nieuw gemaakte accountOverige
331116Kan met de Winnt-provider geen directe verbinding maken met een groepsobjectOverige
810070Kan geen gebruiker of groep toevoegen aan een vertrouwd domeinOverige
810268Toegangsfout bij het aanroepen van IADsTools vanuit Visual Studio 6Overige
812110Outlook Express loopt vast wanneer u een e-mailbericht met een lange regel verzendtOverige
812401Fout 735 en inbelverbinding lijkt in orde hoewel u niet verbonden bentOverige
814691FIX: Toegangsfout tijdens replicatie van Application CenterOverige
814958USB-toetsenbord en -muis werken niet naar behoren als u ze opnieuw aansluit terwijl Windows wordt uitgevoerdOverige
298692U kunt geen printer toevoegen met behulp van de CNAMEAfdrukken
318365Afdrukken op groot papierformaat bij hoge resolutie is niet mogelijkAfdrukken
318954Een standaardprinter die niet beschikbaar is, veroorzaakt een vertraging in programma'sAfdrukken
319370U kunt niet afdrukken naar een lokale printer nadat Windows 2000 Service Pack 2 is geïnstalleerdAfdrukken
320914Problemen bij het upgraden van een printerstuurprogramma in gebruikersmodus via Point en PrintAfdrukken
321364Clients openen honderden named pipes naar \Pipe\Spoolss op afdrukserversAfdrukken
321613Fout 'Stop 0x0a' in nt!ExpBoostOwnerThread() op Windows 2000 ServerAfdrukken
321614De spooler-service kan vastlopen als deze zwaar wordt belastAfdrukken
321771U ontvangt een foutbericht 'Stop 0x51 (REGISTERFOUT)'Afdrukken
324173Bij het afdrukken van een of meer zeer grote documenten worden delen van de afdruktaak niet afgedruktAfdrukken
324397Als het verificatieniveau van een COM+-serverpakket is ingesteld op Geen, kan er failfast optredenAfdrukken
324433Active Directory-query's van de client mislukken met foutcode 0x8005000Afdrukken
326095Het COMREPL-hulpprogramma reageert niet wanneer u Microsoft .NET Framework installeertAfdrukken
327052Afdrukwachtrijen worden opnieuw gepubliceerd met een onjuiste naam als de update 286254 is geïnstalleerdAfdrukken
327930De actieve Distributed File System-share wordt gewijzigd door Windows VerkennerAfdrukken
327984Uw profiel wordt niet uit het geheugen verwijderd wanneer u de printerinstellingen wijzigt en zich afmeldtAfdrukken
328055De server reageert niet meer als u een programma met deelbare pagina's gebruiktAfdrukken
328894Het eerste teken van elke regel ontbreekt wanneer u afdrukt met het standaardprinterstuurprogrammaAfdrukken
329051Het foutbericht 'Stop 0x1E' wordt zo nu en dan weergegeven in Win32k.sys in Windows 2000Afdrukken
330030Een computer met een 'disjoined' naamruimte wordt niet geverifieerd met een Radius-server in het domein door 802.1x te gebruikenAfdrukken
810647Het logboek voor systeemgebeurtenissen bevat veel vermeldingen over Gebeurtenis 61Afdrukken
810908Het CPU-gebruik van de spooler blijft boven de 50 procent als een LPR-poort een DNS-naam heeft die niet geldig is voor de LPD-serverAfdrukken
811915FIX: Het afdrukken van een document met verschillende afdrukstanden in brochuremodus wordt onjuist uitgevoerd door WinprintAfdrukken
811916FIX: De functie DrvDestroyFont wordt nooit aangeroepen in Windows 2000Afdrukken
812121Er wordt een onverwachte spatie ingevoegd na tekens met een accentAfdrukken
812419Foute gebeurtenisingang bij de klasse System.EventLogAfdrukken
814408De groep Afdrukoperators staat niet in de omgeleide afdrukwachtrij van Terminal ServerAfdrukken
814770Onverwachte vertraging bij afmeldenAfdrukken
198941Gebruikers kunnen hun wachtwoord niet wijzigen tijdens het aanmeldenBeveiliging
274450Geheugenlek in Services.exe bij het controleren van ArcnameBeveiliging
296441MS01-022: WebDAV-serviceprovider kan scripts toestaan om namens de gebruiker verzoeken af te dwingenBeveiliging
297528De CRL-distributiepuntextensie wordt niet onderdrukt door het bestand Capolicy.infBeveiliging
304140Machtigingen voor bestandsbeveiliging (overgenomen) worden verwijderd wanneer u deze extern bewerktBeveiliging
311444Rechten voor maker/eigenaar worden verwijderd door Policy EditorBeveiliging
312827Controlegebeurtenis 529 bevat een onjuiste naam voor het verificatiepakketBeveiliging
313494Microsoft Cryptography API werkt niet als de standaardcryptografieprovider verkeerd is ingesteldBeveiliging
313664802.1x-verificatie op computers met Windows 2000Basisbesturingssysteem
315092Door een aanval op poort 1720 worden inkomende verbindingen geweigerd door NetMeetingBeveiliging
316201Toewijzing en grootte van RID-groep verandert in Windows 2000 SP4Beveiliging
318815Kan geen verbinding maken met websites die SSL 3.0 vereisenBeveiliging
318873Het PKI-dialoogvenster wordt meerdere keren weergegeven als u op Annuleren kliktBeveiliging
318988Fout 'Stop 0x000000B8' in een Windows 2000-clusterBeveiliging
319418Het IP-beveiligingsbeleid van de MMC-module lekt geheugenBeveiliging
320099Beperkte groepen worden niet juist verwerkt door een beveiligingsbeleidBeveiliging
320206MS02-024: Verificatieprobleem in Windows Debugger kan leiden tot verhoging van bevoegdhedenBeveiliging
320211De beveiligingsverificatiecontrole van een gebruiker kan niet programmatisch worden uitgevoerdBeveiliging
320670Gebeurtenis-ID 528 wordt niet vastgelegd als LsaLogonUser() wordt aangeroepenBeveiliging
320828Gegevens die zijn beschermd met de persoonlijke sleutel van een gebruiker, zijn toegankelijk voor een domeinbeheerder die het wachtwoord van de gebruiker opnieuw insteltBeveiliging
320903Clients kunnen zich niet aanmelden met Kerberos via TCPBeveiliging
320920MS02-032: Updatepakket voor Windows Media Player is beschikbaarBeveiliging
321166Foutbericht 'Het wachtwoord is verlopen' bij het openen van Macintosh-bronnen op een Windows 2000 Server waarop AppleTalk Network Integration wordt uitgevoerdBeveiliging
321217Foutbericht 'Kan actie niet voltooien' bij het selecteren van veel geadresseerden in de algemene adreslijstBeveiliging
321323De Spooler-service stopt bij een hoge geheugenbelastingBeveiliging
321928ADSI met de OLE DB-provider lekt geheugen als u SQL-syntaxis gebruiktBeveiliging
322175De computer moet opnieuw worden gestart nadat u lid bent geworden van een domein met Service Pack 2Beveiliging
322302Kan geen interruptbron ontvangen voor een PCI-PCI-brugapparaatBeveiliging
322760De functie GetEffectiveRightsFromAcl veroorzaakt een toegangsfoutBeveiliging
322989De DHCP-service gebruikt een standaard-TTL-waarde van 900 secondenBeveiliging
323153Een computer met twee IDE-stations loopt vast als u deze uit de stand-bymodus S3 haaltBeveiliging
323758De aanmeldingscontrolegebeurtenis voor SFM Macintosh wordt niet vastgelegd wanneer u Microsoft UAM gebruiktBeveiliging
324120Aanmelding bij een domein is niet mogelijk nadat er een computer is toegevoegd aan dat domeinBeveiliging
324224Foutbericht 'Stop 0xc5' in Windows 2000Beveiliging
324377Kan geen domeingebonden groepen gebruiken voor certificaattoewijzing in Active DirectoryBeveiliging
324380MS02-051: Een cryptografische fout in het RDP-protocol leidt tot het vrijgeven van informatieBeveiliging
324553De toetsenbordstatus CAPS LOCK is onjuist in MS-DOS-programma'sBeveiliging
325083Problemen bij het gebruik van een keuzelijst met invoervak met een groot aantal itemsBeveiliging
325463De waarden voor de logische-schijfitems zijn nul in een cluster nadat de taken van de schijf zijn overgenomenBeveiliging
326180De beschikbare CPU op veel computers met één processor wordt voor 100% gebruiktBeveiliging
326363Windows 2000 DNS zet geen NS-record om naar een CNAME-record met een A-bronrecordtoewijzingBeveiliging
326460Foutbericht 'Servicespecifieke foutcode -2147944102' bij het starten van de BITS-service (Background Intelligent Transfer Service)Beveiliging
326826Sommige programma's werken traag als ze bestanden gebruiken op een netwerkshareBeveiliging
326864Fout 'STOP: 0x000000D6' in Win32k.sys in Windows 2000Beveiliging
327076Lsass.exe bevat een geheugenlek wanneer u IMAP4 via SSL gebruikt op Exchange Server 5.5Beveiliging
327462Windows XP SP1 en Windows 2000 SP4 controleren op de aanwezigheid van bestaande mappen met zwervende gebruikersprofielen wanneer er een zwervend gebruikersprofiel wordt gemaaktBeveiliging
327524Er treedt een toegangsovertreding op in Spoolsv.exe in Windows 2000Beveiliging
327634De beleidsinstelling 'Lock on Smartcard Removal' werkt niet als de computer niet-opgeslagen werk bevat wanneer u zich afmeldtBeveiliging
327696MS02-062: cumulatieve patch voor Internet Information Services van oktober 2002Beveiliging
327752Sommige Winsock-functies veroorzaken een hoge CPU-belastingBeveiliging
327825Nieuwe oplossing voor problemen die optreden wanneer gebruikers lid zijn van vele groepenBeveiliging
328370Windows 2000 CSNW roept altijd de dichtstbijzijnde server aan voor aanmelding bij een NDS-structuurBeveiliging
328523Het selectievakje voor het standaard opstarten van Internet Explorer verwijderen uit de wizard InternetverbindingBeveiliging
328863HTTP-verificatie: IIS wacht op de aanvraagentiteit voordat de reactie '401 Verificatie vereist' wordt verzondenBeveiliging
328924INFO: Beschikbaarheid van Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Updatepakket 22Beveiliging
328948Foutbericht LsaSrv-gebeurtenis-ID 5000: Tijdens de onderhandeling van het beveiligingspakket is een uitzondering gegenereerdBeveiliging
328970MS02-066: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (november 2002)Beveiliging
329112FIX: Gegevens na de eerste sessie op dvd's met meerdere sessies en meer dan 4 GB aan gegevens worden niet meer gelezenBeveiliging
329145Kan geen directory met uitgebreide kenmerken naar een FAT32-partitie kopiërenBeveiliging
329316Msgina.dll wordt niet geladen in Windows 2000 Service Pack 3Beveiliging
329405DNS-naamomzetting werkt alleen voor beheerdersBeveiliging
329414MS02-065: Overloop van de buffer in MDAC (Microsoft Data Access Components) kan uitvoeren van code veroorzaken (MDAC 2.6)Beveiliging
329826Uitbreiding van NTFS-volume is mislukt maar lijkt toch voltooidBeveiliging
330002Een upgrade van de primaire ondernemingscontroller in het onderliggende domein wordt niet toegestaan door het migratiehulpprogramma voor Microsoft Message Queue ServerBeveiliging
330029Toegangsfout bij Print Services for MacintoshBeveiliging
330164Afdruk-ACL's ontbreken nadat u Windows 2000 SP3 hebt toegepastBeveiliging
330303Foutbericht 'STOP: c000021a (fatale systeemfout)'Beveiliging
330994 MS03-014: Cumulatieve patch voor Outlook Express (april 2003)Beveiliging
331490Userinit.exe werkt niet meer in Windows 2000Beveiliging
331953MS03-010: Fout in RPC Endpoint Mapper maakt Denial-of-Service-aanvallen mogelijkBeveiliging
810022Foutcontrole met stopbericht 'STOP 0x000000CE' en Svr.sys in het crashdump-bestand wanneer de computer wordt uitgeschakeldBeveiliging
810037Uitbreiding van Setpwd.exe om een DSRM-wachtwoord als een argument aan te gevenBeveiliging
810076Gedrag van updates voor beperkte groepen van door de gebruiker gedefinieerde lokale groepenBeveiliging
810088Het CPU-gebruik is te hoog nadat u controle hebt ingeschakeld voor HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemBeveiliging
810202Beveiligingsprobleem in het ActiveX-besturingselement DirectX Files ViewerBeveiliging
810578INFO: Beschikbaarheid van Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Updatepakket 24Beveiliging
810585Het geheugengebruik van Lsass.exe neemt toe ongeacht de serverbelastingBeveiliging
810649Hyperlinks worden geopend in Internet Explorer en niet in uw standaardbrowserBeveiliging
810833MS03-001: Niet-ingeschakelde buffer in de Locator-service kan leiden tot ongewenste uitvoering van codeBeveiliging
811114MS03-018: cumulatieve patch voor IIS (Internet Information Services) van mei 2003Beveiliging
811493MS03-013: Bufferoverloop in berichtafhandeling voor de Windows-kernel leidt tot verhoogde bevoegdhedenBeveiliging
811627Selectievakje 'Schermlettertypen bijwerken' wordt onverwacht uitgeschakeld nadat groepsbeleid is vernieuwdBeveiliging
811630Update voor HTML Help om de functionaliteit te beperken wanneer HTML Help wordt opgeroepen met de methode window.showHelp( )Beveiliging
812428Geheugenlek in het Lsass-procesBeveiliging
812872Vertrouwde paden in PKI worden niet door IPSec ondersteund als u certificaatverificatie gebruikt in IKEBeveiliging
813423Foutbericht 'Kan <Sjabloon>.inf niet opslaan' bij het opslaan van een algemeen beveiligingsprofielsjabloonBeveiliging
813485De computer reageert niet meer wanneer u een bestand maakt op een lokale bestandsshareBeveiliging
813489MS03-015: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (april 2003)Beveiliging
813877Kan een zwevende beveiligingsgroep van Exchange Domain Servers niet verwijderen uit de beveiligingsgroep van Exchange Enterprise ServersBeveiliging
814055Toegangsmasker 0xCCCCCC bij het gebruik van de functie GetEffectiveRightsFromAclBeveiliging
814078MS03-008: Fout in Windows-script-engine kan leiden tot het uitvoeren van codeBeveiliging
814122Lsass.exe gebruikt meer geheugen dan verwachtBeveiliging
814569Geheugenlek in het Kerberos-onderdeel van Lsass.exe door een mislukte verificatieBeveiliging
814886INFO: Beschikbaarheid van Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Updatepakket 25Beveiliging
815021MS03-007: Ongecontroleerde buffer in Windows-onderdeel kan ernstige bedreiging voor webserver vormenBeveiliging
815225Gebruiker kan Windows 2000 Terminal Server opnieuw starten zonder rechten hiervoorBeveiliging
815414Services worden niet juist gestart nadat u groepsbeleidinstellingen in het standaardbeleid voor de domeincontroller hebt geconfigureerdBeveiliging
817606MS03-024: Bufferoverloop in Windows kan tot gegevensbeschadiging leidenBeveiliging
817772MS03-019: Fout in ISAPI-extensie voor Windows Media Services kan leiden tot Denial of ServiceBeveiliging
819696MS03-030: Ongecontroleerde buffer in DirectX kan ernstige bedreiging voor systeem vormenBeveiliging
821665Overzicht van beveiligingscorrecties in Windows 2000 Service Pack 4Beveiliging
822679MS03-025: Fout in Windows-berichtafhandeling via Hulpprogrammabeheer kan verhoogde bevoegdheden creërenBeveiliging
265396Langzame netwerkprestaties bij het selecteren van een bestand op een share met NTFSShell
280687Uitschakelen van het beleid 'Wijzigen van achtergrond uitschakelen' kan niet alle wijzigingen aan achtergronden voorkomenShell
302510Foutbericht 'Stop 0x0000001e' in Win32k.sys wanneer een gebruiker zich afmeldt bij een server waarop Terminal Services wordt uitgevoerdShell
315819Foutbericht 'STOP 0x50' in Mrxsmb.sys wanneer het digitale dashboard is geladenShell
320261Prestatieproblemen in Terminal Services omdat Explorer.exe gegevens en items bewaart in het registerShell
321091Het instellen van WINS-R-gegevens in een zone voor reverse lookup veroorzaakt een foutShell
321781Foutbericht 'STOP A' in nt!KiAttachProcess+0x12 uit win32k!PDEVOBJ::UnloadFontFile in Windows 2000Shell
321787Toegangsfout bij het uitvoeren van Windows Installer in een Terminal Services-sessieShell
321788STDIN/STDOUT-omleiding werkt niet als u het script start vanuit een bestandskoppelingShell
322019Gegevensverlies bij het kopiëren van bestanden via het netwerkShell
322841Document- en gebruikersnamen worden niet in de afdrukwachtrij weergegeven bij het afdrukken vanaf een MAC OS/X-clientShell
323015Veel Secure Socket Layer-verbindingen kunnen de prestaties verslechterenShell
323653Foutbericht 'STOP 0xD1' in NDIS op fouttolerante platforms met Windows 2000Shell
324141Door het wijzigen van het wachtwoord van een vergrendelde account wordt het foutbericht 'Domein niet beschikbaar' gegenereerdShell
324166De UMPD-versie van EngCreateBitmap beperkt de bitmapgrootte tot 40 MBShell
325038Het agendaype wordt gewijzigd in Japans keizerrijk wanneer u Outlook gebruiktShell
325333Een query van de Indexing-service retourneert onvolledige resultaten met Turkse landinstellingenShell
326109EMF-afdruktaken met Type 1-lettertypen worden niet uitgevoerdShell
326569Toegangsfout bij het lezen van een SID-eigenschap van een objectShell
326572Explorer.exe genereert herhaaldelijk berichten over toegangsfouten nadat u zich hebt aangemeldShell
326836Het bureaublad van Windows 2000 knippert wanneer Explorer.exe herhaaldelijk niet meer reageertShell
327350Windows 2000 Terminal Services Server hangt bij gebruik van Novell ClientShell
327815Foutbericht 0xC00E004C wordt weergegeven als u de methoden MSMQMessage.Send() en MSMQQueue.Receive() gebruikt nadat u Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 hebt toegepast op een clusterShell
328284Sommige bestanden en mappen die niet zijn geconfigureerd om offline beschikbaar te zijn, worden in cache opgeslagenShell
328285Onjuiste DNS-query tijdens back-up van systeemstatus op een domeincontrollerShell
328423Een back-up van Active Directory wordt geannuleerd als een bestand bezet isShell
328523Het selectievakje voor het standaard opstarten van Internet Explorer verwijderen uit de wizard InternetverbindingShell
329023De Windows 2000 DNS-service stopt vanwege een stackoverloopShell
329135Onjuist nummer van Knowledge Base-artikel in de vermelding SP_KB_NUMBER in het bestand Update.inf van Windows 2000 SP3Shell
329553Kan geen updates voor apparaatstuurprogramma's downloaden van de Windows Update-websiteShell
329727Active Directory bewaart slechts één uitstaande wisselbare/VLV-query per keer voor een LDAP-verbindingShell
810159Foutbericht PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA bij het schakelen tussen taken met ALT+TABShell
810649Hyperlinks worden geopend in Internet Explorer en niet in uw standaardbrowserShell
810891Toegangsfout in Windows Verkenner wanneer het venster Mijn computer wordt vernieuwdShell
811416Bij bewerkingen voor slepen en neerzetten wordt geen bevestigingsvenster geopendShell
811769Foutbericht 'STOP 0x00000050' in Atmfd.dll bij het gebruik van Type 1-lettertypenShell
812943De gegevens voor de functie Ongedaan maken gaan verloren als het RichEdit-besturingselement tekst ophaaltShell
813859De tekst in het hulpprogramma Software is vervormd of wordt in het Engels weergegevenShell
813870Het RichEdit-besturingselement geeft documenten weer waarin de tabs voor rechts of midden onjuist zijnShell
814201Bestanden die door de beheerder offline zijn gemaakt, blijven offline beschikbaar nadat ze naar een andere map zijn verplaatstShell
814789Windows reageert niet meer en het foutbericht 'Stop 0x7F' wordt weergegevenShell
815019Overzicht van correcties voor Terminal Services in Windows 2000 Service Pack 4Shell
815490Dr. Watson rapporteert een toegangsfout bij het maken van verbinding in HyperTerminalShell
816047Fout 'STOP 0x1E' in Win32k.sys in Windows 2000Shell
816094Foutbericht 'LDAP-provider 80070030 Nieuwe verbinding mislukt' wanneer u opnieuw verbinding probeert te maken met het postvakShell
816131Foutbericht 'Kan dit programma niet beëindigen' wanneer u een bovenliggend programma probeert te sluiten in Windows 2000Shell
816372Er wordt een toegangsfout weergegeven als u op de vervolgkeuzelijst Zoeken in klikt in een dialoogvenster OpenenShell
817061De knop Vorige is niet beschikbaar nadat u op een hyperlink hebt geklikt in een Word-document dat u in Internet Explorer hebt geopendShell
817700Foutbericht 'STOP 0x0000001E' bij het afsluiten van een programmaShell
817768Windows Verkenner reageert niet meer als er wordt geprobeerd meer dan 1 miljoen objecten te sorteren op een RAID-controllerShell
253922Automatisch gemaakte printers van gebruikers zijn zichtbaar voor andere gebruikersTerminal Services
257966Doskbd is niet beschikbaar in Windows 2000Terminal Services
30422916-bits OLE-servers die zijn gestart vanuit een 16-bits programma maken extra VDM's in Terminal Server-sessiesTerminal Services
325775De WINS-database kan beschadigd raken na replicatieTerminal Services
326429De voortgangsbalk van Windows Verkenner geeft misleidende informatie wanneer u grote bestanden verplaatst of kopieertTerminal Services
327612Fout bij het verwijderen van het gebruikersprofiel bij het starten, sluiten of afmelden van NetMeetingTerminal Services
328478De beveiligingsgebeurtenis bevat geen IP-adres of computernaam bij een mislukte aanmeldingTerminal Services
328715Foutbericht 0x8000500d wanneer ADSI een kenmerk met een puntkomma in de naam probeert op te halenTerminal Services
331489Ntbackup stopt als een back-upoperator geen schrijfmachtiging heeft voor de tapeTerminal Services
331596Gegevens worden afgekapt bij het downloaden van een Excel-bestand met gzip gecodeerde inhoud in Internet ExplorerTerminal Services
811634Hoge waarden voor 'Totaal aantal fouten' in Systeemmonitor tijdens een Terminal Services-sessieTerminal Services
813508Kan geen verbinding maken met een Terminal Server vanaf een Windows-terminalTerminal Services
814066Kan geen herkende invoer van Tablet PC naar Windows 2000 verzenden met Extern bureaubladTerminal Services
815017Overzicht van correcties voor Terminal Services in Windows 2000 Service Pack 4Terminal Services
816062De KANA-toets fungeert als CTRL-toets wanneer u zich aanmeldt bij Windows Terminal Services ClientTerminal Services
816669Foutbericht 'STOP 0x000000C2' bij het uitvoeren van Terminal ServicesTerminal Services
816870Er kan niet door meerdere Windows Installer-pakketten (.msi) naar dezelfde registersleutel worden geschreven op een server met Terminal ServicesTerminal Services
Voor meer informatie over verholpen fouten klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
320853Overzicht van fouten die verholpen zijn in Windows 2000 Service Pack 3
282522Overzicht van fouten die verholpen zijn in Windows 2000 Service Pack 2 (1 van 3)
282524Overzicht van fouten die verholpen zijn in Windows 2000 Service Pack 2 (2 van 3)
282525Overzicht van fouten die verholpen zijn in Windows 2000 Service Pack 2 (3 van 3)
259524Overzicht van fouten die verholpen zijn in Windows 2000 Service Pack 1 (1 van 3)
269425Overzicht van fouten die verholpen zijn in Windows 2000 Service Pack 1 (2 van 3)
269428Overzicht van fouten die verholpen zijn in Windows 2000 Service Pack 1 (3 van 3)
Als u meer informatie wilt over het ophalen van servicepacks voor Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260910Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen
kbWin2000sp4fixlist kbWin2kSP4fixlist sp4fixlist
Eigenschappen

Artikel-id: 327194 - Laatst bijgewerkt: 10/29/2007 18:03:00 - Revisie: 20.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • kbinfo kbproductlink KB327194
Feedback