Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Fout bij het verwijderen van het gebruikersprofiel bij het starten, sluiten of afmelden van NetMeeting

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Als u Microsoft NetMeeting start, sluit of aanmeldt, kan er een fout optreden bij het verwijderen van een gebruikersprofiel. Het hulpprogramma DebugView van Sysinternals geeft aan dat Lsass.exe en Services.exe een lek veroorzaken. Er wordt mogelijk een foutbericht weergegeven, waarin wordt aangegeven dat het gebruikersprofiel niet kan worden verwijderd. De volgende gebeurtenis kan ook in het gebeurtenislogboek worden weergegeven:
Type: Fout
Gebeurtenis-id: 1000
Beschrijving: Windows kan het registerbestand niet uit het geheugen verwijderen. Als u een zwervend profiel hebt, worden uw instellingen niet gerepliceerd. Neem contact op met de systeembeheerder.
Details: Toegang is geweigerd
Oplossing

Informatie over het servicepack

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie      Grootte   Bestandsnaam  ---------------------------------------------------------  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6076   124.176 Adsldp.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.5781   131.344 Adsldpc.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.5781   62.736 Adsmsext.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6052   358.160 Advapi32.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.5265   42.256 Basesrv.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6058   49.424 Browser.dll  10-okt-2002 19:45 5.131.2195.6072  469.776 Crypt32.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6012   135.952 Dnsapi.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6076   96.016 Dnsrslvr.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.5722   45.328 Eventlog.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.5907   222.992 Gdi32.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6059   146.704 Kdcsvc.dll  05-sep-2002 18:18 5.0.2195.6048   200.976 Kerberos.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6079   708.880 Kernel32.dll  21-aug-2002 09:27 5.0.2195.6023   71.248 Ksecdd.sys  03-okt-2002 13:08 5.0.2195.6078   507.664 Lsasrv.dll  03-okt-2002 13:08 5.0.2195.6078   33.552 Lsass.exe  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6081   332.560 Msgina.dll  27-aug-2002 15:53 5.0.2195.4745   108.816 Msv1_0.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.5979   307.472 Netapi32.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6075   360.720 Netlogon.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6076   918.800 Ntdsa.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6085   120.080 Psbase.dll  10-okt-2002 16:45 5.0.2195.6094   134.928 Rsaenh.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6025   389.392 Samsrv.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.5951   129.296 Scecli.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.5951   302.864 Scesrv.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6063   380.176 User32.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6085   370.448 Userenv.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.5859   48.912 W32time.dll  04-jun-2002 14:32 5.0.2195.5859   57.104 W32tm.exe  25-sep-2002 11:04 5.0.2195.6070  1.642.512 Win32k.sys  12-sep-2002 12:50 5.0.2195.6056   179.472 Winlogon.exe  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.5935   243.472 Winsrv.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6052   126.224 Wldap32.dll  03-okt-2002 13:08 5.0.2195.6078   507.664 Lsasrv.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6079   708.880 Kernel32.dll  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.6070  1.642.512 Win32k.sys  10-okt-2002 19:45 5.0.2195.5935   243.472 Winsrv.dll				

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server:
265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
Eigenschappen

Artikel-id: 327612 - Laatst bijgewerkt: 02/26/2014 20:57:35 - Revisie: 3.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Professional SP1, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP2

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsysadmin kbwin2ksp4fix kbbug kberrmsg kbfix kbwin2000presp4fix KB327612
Feedback