MS02-062: cumulatieve patch voor Internet Information Services van oktober 2002

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Microsoft heeft een cumulatieve patch voor Internet Information Server (IIS) 4.0, 5.0 en 5.1 uitgebracht met updates voor de problemen die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
321599 MS02-028: Heap Overrun in HTR Chunked Encoding Might Enable Web Server Compromise
319733 MS02-018: April 2002 Cumulative Patch for Internet Information Services
Deze patch bevat niet alleen eerder uitgegeven beveiligingspatches, maar ook hotfixes voor de volgende onlangs ontdekte beveiligingsproblemen in IIS 4.0, 5.0 en 5.1:
 • Een beveiligingsprobleem waardoor op onrechtmatige wijze een machtiging van hoger niveau kan worden verkregen. Dit probleem is van invloed op de wijze waarop ISAPI's worden gestart wanneer een IIS 4.0-, 5.0-, of 5.1-server is geconfigureerd om deze out of process uit te voeren. Standaard wordt het hostproces (Dllhost.exe) alleen uitgevoerd in de beveiligde context van de account IWAM_computername. Dit proces kan in sommige gevallen echter ook worden gebruikt om machtigingen voor de LocalSystem-account te verkrijgen, waardoor met een ISAPI hetzelfde mogelijk is.
 • Een denial-of-service-probleem als gevolg van een fout in de wijze waarop in IIS 5.0 en 5.1 geheugen wordt toegewezen voor WebDAV-verzoeken. Als een WebDAV-verzoek een bepaalde ongeldige indeling bevat, wordt in IIS extreem veel servergeheugen toegewezen. Stuurt een kwaadwillende gebruiker meerdere van dergelijke verzoeken, dan kan er een serverfout optreden.
 • Een beveiligingsprobleem in de toegangsmachtiging voor scriptbronnen in IIS 5.0. Deze machtiging functioneert naast de normale lees- en schrijfmachtigingen voor virtuele mappen. Met deze machtiging wordt bepaald of scripts, ASP-bestanden en uitvoerbare bestandstypen kunnen worden verzonden naar een virtuele map waarin schrijven is toegestaan. Als gevolg van een typfout in de tabel waarmee wordt bepaald voor welke bestandstypen deze machtiging geldt, worden COM-bestanden verwijderd uit de lijst met bestanden waarvoor deze machtiging geldt. Hierdoor heeft een gebruiker alleen schrijftoegang nodig om een dergelijk bestand te verzenden.
 • Twee beveiligingsproblemen met cross-site scripting die van invloed zijn op IIS 4.0, 5.0 en 5.1, en betrekking hebben op de beheerderswebpagina. De twee beveiligingsproblemen hebben dezelfde omvang en hetzelfde effect: als een gebruiker op de website van een kwaadwillende gebruiker op een koppeling klikt, kan de kwaadwillende gebruiker het verzoek met een script doorsturen naar een IIS-website van derden. Hierdoor wordt de respons (met het script) van de website van derden naar de gebruiker verzonden. Vervolgens wordt het script met de beveiligingsinstellingen van de website van derden gegenereerd in plaats van met de beveiligingsinstellingen van de website van de kwaadwillende gebruiker.
Met deze patch wordt tevens gewijzigd hoe vaak het socketregister in IIS 5.0 en 5.1 wordt leeggemaakt. In het socketregister worden nieuwe verbindingsverzoeken opgenomen als alle verbindingen op een server al zijn toegewezen. Met deze patch wordt het register in IIS vaker leeggemaakt, zodat deze minder kwetsbaar is bij flooding. De functie voor registercontrole is niet beschikbaar in IIS 4.0.

Opmerking: deze patches bevatten alleen oplossingen voor beveiligingsproblemen voor IIS-producten, niet voor producten als Microsoft FrontPage-serverextensies en Microsoft Index Server, hoewel deze nauw verwant zijn aan IIS en vaak worden geïnstalleerd op IIS-servers. Er is één uitzondering. De oplossing voor het beveiligingsprobleem dat van invloed is op Index Server, en wordt beschreven in Microsoft-beveiligingsbulletin MS01-033, is in deze patch opgenomen vanwege de serieuze gevolgen die het probleem voor IIS-servers kan hebben. Op het moment dat dit artikel werd geschreven, werden de betreffende zwakke plekken besproken in de volgende Microsoft-beveiligingsbulletins: Bovenstaande oplossingen en cumulatieve patches zijn opgenomen in Windows 2000 Service Pack 3. Voor meer informatie over het nieuwste Service Pack voor Windows 2000 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260910 De meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen
Opmerking: de oplossingen voor de volgende zwakke plekken in IIS 4.0 zijn niet opgenomen in de patch omdat ze actie van de beheerder vereisen in plaats van een wijziging van de software. Beheerders moeten niet alleen deze patch installeren, maar ook de actie ondernemen die in de volgende bulletins wordt beschreven:
Oplossing

Internet Information Services 5.1

Microsoft heeft nu een ondersteunde oplossing voor dit probleem beschikbaar gesteld. Deze oplossing is echter alleen bedoeld om het probleem te corrigeren dat in dit artikel wordt beschreven. Pas de oplossing alleen toe op computers waarvoor het gevaar van een aanval bestaat. Controleer de fysieke toegankelijkheid van uw computer, de netwerk- en internetverbinding en andere factoren om vast te stellen hoe kwetsbaar uw computer is. Raadpleeg het bijbehorende Microsoft-beveiligingsbulletin om de kwetsbaarheid te bepalen. Deze oplossing moet wellicht extra worden getest. Als de computer redelijk kwetsbaar is, wordt u aangeraden deze oplossing nu te installeren. Als dit niet het geval is, kunt u wachten op het volgende Service Pack voor Windows XP waarin deze oplossing is opgenomen.

Als u het probleem onmiddellijk wilt verhelpen, downloadt u de oplossing door de aanwijzingen verderop in dit artikel te volgen of neemt u contact op met Microsoft Productondersteuning om de oplossing op te halen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Productondersteuning en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:Opmerking: in speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Productondersteuning van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update.

Downloadgegevens

U kunt de volgende bestanden downloaden vanaf het Microsoft Downloadcentrum:

Windows XP ProfessionalWindows XP 64-bits editieReleasedatum: 30 oktober 2002

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Installatiegegevens

Negeer het dialoogvenster waarin wordt aangegeven dat u de computer opnieuw moet opstarten nadat u deze update hebt toegepast. Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende setup-schakelopties:
 • /?De lijst met schakelopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n Geen back-ups maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
 • /l Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
Met de volgende opdrachtregel wordt de update bijvoorbeeld geïnstalleerd zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder automatisch opnieuw opstarten van de computer:
q329834_wxp_sp2_x86_enu /q /m /z

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze oplossing heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows XP Professional

De volgende bestanden worden geïnstalleerd in de map %WINDIR%\System32\inetsrv.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  --------------------------------------------------------  25-Sep-2002 14:46 5.1.2600.1125 339,456 Asp51.dll  25-Sep-2002 14:46 5.1.2600.1125 117,248 Ftpsv251.dll  25-Sep-2002 14:46 6.0.2600.1125 240,640 Httpext.dll  25-Sep-2002 14:46 5.1.2600.1125  54,272 Httpod51.dll  25-Sep-2002 14:46 6.0.2600.1125 240,640 Infocomm.dll  25-Sep-2002 14:46 6.0.2600.1125  65,024 Isatq.dll  25-Sep-2002 14:46 5.1.2600.1125  40,448 Ssinc51.dll  25-Sep-2002 14:46 5.1.2600.1125 339,456 W3svc.dll				
De volgende bestanden worden geïnstalleerd in de map %WINDIR%\Help\iisHelp\iis\misc.
  Datum    Tijd  Grootte Bestandsnaam  ---------------------------------------  08-Aug-2002 14:31  2,411 Default.asp  08-Aug-2002 14:31 19,224 Query.asp  08-Aug-2002 14:31  6,527 Search.asp				
Windows XP 64-bits editie

De volgende bestanden worden geïnstalleerd in de map %WINDIR%\System32\inetsrv.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ----------------------------------------------------------  25-Sep-2002 14:47 5.1.2600.1125 1,052,672 Asp51.dll  25-Sep-2002 14:47 5.1.2600.1125  289,792 Ftpsv251.dll  25-Sep-2002 14:47 6.0.2600.1125  934,400 Httpext.dll  25-Sep-2002 14:47 5.1.2600.1125  142,848 Httpod51.dll  25-Sep-2002 14:47 6.0.2600.1125  667,648 Infocomm.dll  25-Sep-2002 14:47 6.0.2600.1125  186,368 Isatq.dll  25-Sep-2002 14:47 5.1.2600.1125   96,768 Ssinc51.dll  25-Sep-2002 14:47 5.1.2600.1125  916,480 W3svc.dll				
De volgende bestanden worden geïnstalleerd in de map %WINDIR%\Help\iisHelp\iis\misc.
  Datum    Tijd  Grootte Bestandsnaam  ---------------------------------------  08-Aug-2002 14:32  2,411 Default.asp  08-Aug-2002 14:32 19,224 Query.asp  08-Aug-2002 14:32  6,527 Search.asp				

terug naar begin

Internet Information Services 5.0

Microsoft heeft nu een ondersteunde oplossing voor dit probleem beschikbaar gesteld. Deze oplossing is echter alleen bedoeld om het probleem te corrigeren dat in dit artikel wordt beschreven. Pas de oplossing alleen toe op computers waarvoor het gevaar van een aanval bestaat. Controleer de fysieke toegankelijkheid van uw computer, de netwerk- en internetverbinding en andere factoren om vast te stellen hoe kwetsbaar uw computer is. Raadpleeg het bijbehorende Microsoft-beveiligingsbulletin om de kwetsbaarheid te bepalen. Deze oplossing moet wellicht extra worden getest. Als de computer redelijk kwetsbaar is, wordt u aangeraden deze oplossing nu te installeren. Als dit niet het geval is, kunt u wachten op het volgende Service Pack voor Windows 2000 waarin deze oplossing is opgenomen.

Als u het probleem onmiddellijk wilt verhelpen, downloadt u de oplossing door de aanwijzingen verderop in dit artikel te volgen of neemt u contact op met Microsoft Productondersteuning om de oplossing op te halen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Productondersteuning en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:Opmerking: in speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Productondersteuning van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update.

Downloadgegevens

U kunt het volgende bestand downloaden vanaf het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 30 oktober 2002

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Installatiegegevens

Vanwege bestandsafhankelijkheden is Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) of Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) vereist. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260910 De meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen
Klanten die Site Server gebruiken, moeten zich realiseren dat een eerder gedocumenteerd probleem met betrekking tot regelmatig terugkerende verificatiefouten van invloed is op deze en een klein aantal andere patches. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
317815 Site Server Logon Problems Occur After You Apply Certain Windows 2000 Hotfixes
U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze update hebt toegepast. Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende setup-schakelopties:
 • /?De lijst met schakelopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n Geen back-ups maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
 • /l Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
Met de volgende opdrachtregel wordt de update bijvoorbeeld geïnstalleerd zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder automatisch opnieuw opstarten van de computer:
q327696_w2k_sp4_x86_en /q /m /z

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze oplossing heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

De volgende bestanden worden geïnstalleerd in de map %Windir%\System32.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  --------------------------------------------------------  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.6048 245,520 Adsiis.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5255  8,464 Ftpctrs2.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5617 122,128 Idq.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5991  13,584 Infoadmn.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5255 122,640 Iisrtl.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5807  76,560 Msw3prt.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5255  7,440 W3ctrs.dll				
Het volgende bestand wordt geïnstalleerd in de map Program files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\bin:
  Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  -------------------------------------------------------  16-Aug-2002 14:47 4.0.2.4701   593,976 Fp4autl.dll				
De volgende bestanden worden geïnstalleerd in de map %WINDIR%\Help\iisHelp\iis\misc.
  Datum    Tijd  Grootte Bestandsnaam  ---------------------------------------  22-Mrt-2002 18:15  2,413 Default.asp  22-Mrt-2002 18:15 19,178 Query.asp  22-Mrt-2002 18:15  5,571 Search.asp				
De volgende bestanden worden geïnstalleerd in de map %Windir%\System32\inetsrv.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  --------------------------------------------------------  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.6048 333,584 Asp.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.3649 299,792 Fscfg.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5255  6,416 Ftpmib.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5675 117,008 Ftpsvc2.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.6035 246,032 Httpext.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5255  9,488 Httpmib.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5663  56,592 Httpodbc.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5991  78,608 Iislog.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5991 246,544 Infocomm.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.6036  62,736 Isatq.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5671  46,352 Ism.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5255  26,896 Mdsync.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5255  41,232 Ssinc.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5995 349,456 W3svc.dll  17-Sep-2002 15:40 5.0.2195.5995  72,976 Wam.dll				

terug naar begin

Internet Information Server 4.0

Microsoft heeft nu een ondersteunde oplossing voor dit probleem beschikbaar gesteld. Deze oplossing is echter alleen bedoeld om het probleem te corrigeren dat in dit artikel wordt beschreven. Pas de oplossing alleen toe op computers waarvoor het gevaar van een aanval bestaat. Controleer de fysieke toegankelijkheid van uw computer, de netwerk- en internetverbinding en andere factoren om vast te stellen hoe kwetsbaar uw computer is. Raadpleeg het bijbehorende Microsoft-beveiligingsbulletin om de kwetsbaarheid te bepalen. Deze oplossing moet wellicht extra worden getest. Als de computer redelijk kwetsbaar is, wordt u aangeraden deze oplossing nu te installeren.

Als u het probleem onmiddellijk wilt verhelpen, downloadt u de oplossing door te klikken op de downloadkoppeling verderop in dit artikel of neemt u contact op met Microsoft Productondersteuning om de oplossing op te halen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Productondersteuning en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:Opmerking: in speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Productondersteuning van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update.

Voordat u deze update toepast, moet u een back-up maken van de metabase. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
300675 HOW TO: Create a Metabase Backup by Using Internet Information Server 4.0 in Windows NT

Downloadgegevens

U kunt het volgende bestand downloaden vanaf het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 30 oktober 2002

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Installatiegegevens

Voor deze update is Windows NT 4.0 Service Pack 6a vereist. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
152734 De meest recente Windows NT 4.0 Service Pack ophalen
Ga als volgt te werk om de patch te installeren zonder de computer opnieuw op te starten:
 1. Stop alle IIS-services.
 2. Installeer de patch met de hotfix met de schakeloptie /z.
 3. Start de IIS-services opnieuw.
Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende setup-schakelopties:
 • /x: de bestanden uitpakken en later installeren
 • /y Installatie ongedaan maken (alleen met /m of /q)
 • /f Toepassingen geforceerd afsluiten tijdens het uitschakelen van de computer
 • /n Geen map maken voor het ongedaan maken
 • /z Niet opnieuw opstarten wanneer het bijwerken is voltooid
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker)
 • /m De modus zonder toezicht gebruiken
 • /l Geïnstalleerde hotfixes weergeven

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze oplossing heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Tenzij anders wordt aangegeven, worden de volgende bestanden geïnstalleerd in de map %WINDIR%\System32\inetsrv:
  Datum    Tijd  Versie   Grootte Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------------  28-Aug-2002 20:09 4.2.780.1  214,544 %WINDIR%\System32\Adsiis.dll  28-Aug-2002 20:10 4.2.780.1  331,200 Asp.dll  28-Aug-2002 20:09 4.2.780.1  81,888 Ftpsvc2.dll  28-Aug-2002 20:09 4.2.780.1  55,392 Httpodbc.dll  13-Jul-2001 21:14 5.0.1782.4 193,296 %WINDIR%\System32\Idq.dll  28-Aug-2002 20:08 4.2.780.1  63,984 Iislog.dll  28-Aug-2002 20:08 4.2.780.1  185,792 Infocomm.dll  28-Aug-2002 20:08 4.2.780.1  29,520 Iscomlog.dll  28-Aug-2002 20:12 4.2.780.1  54,560 Ism.dll  28-Aug-2002 20:10 4.2.780.1  31,872 Mdsync.dll  28-Aug-2002 20:09 4.2.780.1  38,256 Ssinc.dll  28-Aug-2002 20:09 4.2.780.1  25,360 Sspifilt.dll  28-Aug-2002 20:09 4.2.780.1  231,104 W3svc.dll  28-Aug-2002 20:08 4.2.780.1  88,032 Wam.dll				
Opmerking: als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan deze update uit meerdere bestanden bestaan.

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Internet Information Server 4.0 is opgenomen in het Windows NT 4.0 Option Pack. Het Option Pack wordt niet ondersteund door Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Alleen voor klanten die het Option Pack hebben geïnstalleerd om hun computers tijdens de migratie naar een ondersteund besturingssysteem te beveiligen, worden patches voor IIS 4.0 beschikbaar gesteld als onderdeel van het Security Rollup Package (SRP) voor Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Voor meer informatie over SRP klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
317636 Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Security Rollup Package
terug naar begin
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem een zwakke plek kan veroorzaken in de beveiliging in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Meer informatie
Als u meer informatie wilt over deze zwakke plek, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
security_patch
Eigenschappen

Artikel-id: 327696 - Laatst bijgewerkt: 02/26/2014 20:57:38 - Revisie: 1.0

Microsoft Internet Information Services 5.1, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Internet Information Server 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbwinxppresp2fix KB327696
Feedback