Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Automatische updates plannen in Windows Server 2003, Windows XP en Windows 2000

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Als u bent aangemeld als beheerder, krijgt u via de functie Automatische updates in Windows bericht wanneer essentiële updates voor de computer beschikbaar zijn. Er is een nieuwe functie Automatische updates die u kunt gebruiken om een planning op te geven voor de installatie van de updates op uw computer. In dit artikel wordt beschreven hoe u de nieuwe functie Automatische updates in Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 installeert en hoe u de functie kunt gebruiken om automatische updates te plannen.

Opmerking Deze nieuwe functie Automatische updates is opgenomen in Microsoft Windows Server 2003.

Voor meer informatie over het configureren van andere instellingen van Automatische updates in Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
306525Procedure: automatische updates configureren in Windows XP
Voor meer informatie over het configureren van andere instellingen van Automatische updates in Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
327850Procedure: automatische updates configureren en gebruiken in Windows 2000
Terug naar begin

De functie Automatische updates bijwerken (alleen voor Windows XP en Windows 2000)

Opmerking Als u Automatisch updates gebruikt, is de functie op uw computer mogelijk al automatisch bijgewerkt. Als u wilt controleren of de nieuwe functie is geïnstalleerd, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in de sectie Automatische updates plannen van dit artikel om te bevestigen dat de optie De updates automatisch downloaden en deze volgens de door mij opgegeven planning installeren op uw computer aanwezig is.

Voor het gebruik van de nieuwe functie Automatische updates installeert u een van de volgende updates:
 • De update 'Automatische updates van Windows - juni 2002'.

  Deze update kunt u installeren vanaf de volgende website van Microsoft:Opmerking Deze update heeft de vorm van een Windows Installer-pakket dat is bedoeld voor netwerkgebruik. U moet de nieuwe functie Automatische updates gebruiken als u netwerkbeheerder bent en Microsoft Software Update Services gebruikt. Raadpleeg het artikel op de volgende Microsoft-website als u Automatische updates wilt gebruiken met een server waarop Software Update Services wordt uitgevoerd:
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1).Voor meer informatie over hoe u in het bezit kunt komen van SP1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  322389Het meest recente servicepack voor Windows XP ophalen
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Voor meer informatie over de manier waarop u in het bezit kunt komen van SP3, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  260910Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen
Opmerking Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, moet u de computer opnieuw opstarten. Er worden pas updates gedownload door Automatische updates nadat u de functie hiervoor hebt geconfigureerd. Als Automatische updates niet binnen 24 uur na de installatie wordt geconfigureerd, wordt de netwerkbeheerder of de gebruiker die lokaal is aangemeld als beheerder, gevraagd om Automatische updates te configureren.

Terug naar begin

Automatische updates plannen

Opmerking U kunt de instellingen van Automatische updates alleen wijzigen als u bent aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators. Als uw computer is verbonden met een netwerk, kunnen bepaalde netwerkbeleidsinstellingen de uitvoering van deze procedure verhinderen.

In Windows Server 2003 en Windows XP

Een planning configureren voor Automatische updates:
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Open het tabblad Automatische updates en klik op De updates automatisch downloaden en deze volgens de door mij opgegeven planning installeren.
 3. Selecteer de dag en het tijdstip waarop u updates wilt downloaden en installeren.
Wanneer essentiële updates worden vastgesteld, downloadt Automatische updates deze updates op de achtergrond wanneer een verbinding met internet actief is. Nadat het downloaden is voltooid, wacht Automatische updates met de installatie van de updates tot het geplande tijdstip op de geplande dag. Op de geplande dag en tijd ontvangen alle lokale gebruikers het volgende bericht, waarin vanaf vijf minuten wordt afgeteld:
Windows is gereed om met het installeren van aanbevolen updates op deze computer te beginnen.

Wilt u dat Windows de updates nu installeert?

(Bij geen reactie wordt de computer binnen 5:00 minuten opnieuw opgestart)
Als u bent aangemeld als beheerder, kunt u na ontvangst van dit bericht op Ja klikken om de updates te installeren of op Nee klikken om ervoor te zorgen dat Automatische updates de updates op de volgende geplande dag en tijd installeert. Als u niet binnen vijf minuten actie onderneemt, worden de updates automatisch geïnstalleerd.

Belangrijk U moet de computer opnieuw opstarten om de installatie van de update te voltooien.

Terug naar begin

In Windows 2000

 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Automatische updates.
 2. Klik op De updates automatisch downloaden en deze volgens de door mij opgegeven planning installeren.
 3. Selecteer de dag en het tijdstip waarop u updates wilt downloaden en installeren.
Wanneer essentiële updates worden vastgesteld, downloadt Automatische updates deze updates op de achtergrond wanneer een verbinding met internet actief is. Nadat het downloaden is voltooid, wacht Automatische updates met de installatie van de updates tot het geplande tijdstip op de geplande dag. Op de geplande dag en tijd ontvangen alle lokale gebruikers het volgende bericht, waarin vanaf vijf minuten wordt afgeteld:
Windows is gereed om met het installeren van aanbevolen updates op deze computer te beginnen.

Wilt u dat Windows de updates nu installeert?

(Bij geen reactie wordt de computer binnen 5:00 minuten opnieuw opgestart)
Als u bent aangemeld als beheerder, kunt u na ontvangst van dit bericht op Ja klikken om de updates te installeren of op Nee klikken om ervoor te zorgen dat Automatische updates de updates op de volgende geplande dag en tijd installeert. Als u niet binnen vijf minuten actie onderneemt, worden de updates automatisch geïnstalleerd.

Belangrijk U moet de computer opnieuw opstarten om de installatie van de update te voltooien.

Terug naar begin
Referenties
Voor meer informatie over het gebruik van Automatische updates klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
283629Automatische updates configureren om bevestiging te vragen voordat updates worden gedownload in Windows XP
283151Met het uitschakelen van de service Automatische Updates in het Configuratiescherm wordt de service niet afgesloten
294871Beschrijving van de functie Automatische updates in Windows
306525Procedure: automatische updates configureren in Windows XP
323184Automatische updates 2.2-client detecteert geen goedgekeurde updates van Software Update Services
326693Automatische updates 2.2 dwingen een detectiecyclus uit te voeren
328010Automatische updates instellen met Groepsbeleid of registerinstellingen
327850Procedure: automatische updates configureren en gebruiken in Windows 2000
Ga voor meer informatie over Software Update Services naar de volgende Microsoft-website:

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 327838 - Laatst bijgewerkt: 12/03/2007 07:39:33 - Revisie: 13.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowtomaster kbhowto kbenv KB327838
Feedback