Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedure: Automatische updates configureren en gebruiken in Windows 2000

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Als u bent aangemeld als beheerder, geeft de functie Automatische updates in Windows 2000 u bericht wanneer essentiële updates voor de computer beschikbaar zijn. U kunt ook een planning opgeven voor de installatie van updates op uw computer. De functie Automatische updates vervangt de functie Meldingsbericht bij essentiële updates (als deze is geïnstalleerd). De functie Meldingsbericht bij essentiële updates biedt geen essentiële updates meer. In dit artikel wordt beschreven hoe u de functie Automatische updates installeert en gebruikt in Windows 2000.

Terug naar begin

De functie Automatische updates installeren

Als u werkt met Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), hoeft u de functie Automatische updates niet te installeren. De Windows-functie voor automatisch bijwerken is opgenomen in Windows 2000 SP3.

U kunt Automatische updates ook installeren op computers met Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server of Windows 2000 Advanced Server waarop Service Pack 2 (SP2) wordt uitgevoerd. Als u beheerder bent, kunt u de functie Automatische updates in Windows 2000 SP2 installeren met een van de volgende updates:Opmerking Nadat u een van deze updates hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten. Er worden pas updates gedownload door Automatische updates nadat u de functie hiervoor hebt geconfigureerd. Als Automatische updates niet binnen 24 uur na de installatie wordt geconfigureerd, wordt de netwerkbeheerder of de gebruiker die lokaal is aangemeld als beheerder, gevraagd om Automatische updates te configureren.

Terug naar begin

De Instellingen voor Automatisch updates wijzigen

U kunt de instellingen voor Automatische updates wijzigen in het onderdeel Automatische updates van het Configuratiescherm. U moet op de computer zijn aangemeld als beheerder om onderdelen te kunnen installeren of om instellingen voor Automatische updates te kunnen wijzigen. Als uw computer is verbonden met een netwerk, kunnen bepaalde netwerkbeleidsinstellingen de uitvoering van deze procedures verhinderen.

Domeinbeheerders en lokale beheerders in Windows 2000 kunnen Automatische updates ook configureren met behulp van groepsbeleid. Voor meer informatie over het gebruik van groepsbeleid voor de configuratie van Automatische updates klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
328010 Automatische updates instellen met Groepsbeleid of registerinstellingen
Terug naar begin

Automatische updates inschakelen

Automatische updates inschakelen op uw computer:
 1. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Automatische updates.
 2. Klik op een van de volgende opties:
  • Vraag mij of ik updates wil downloaden en vraag mij na het downloaden of ik de updates wil installeren
  • Updates automatisch downloaden. Vraag mij na het downloaden of ik de updates wil installeren
  • De updates automatisch downloaden en deze volgens de door mij opgegeven planning installeren
Terug naar begin

Automatische updates uitschakelen

Automatische updates uitschakelen voor uw computer:
 1. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Automatische updates.
 2. Schakel het selectievakje Windows mijn computer up-to-date laten houden. Als dit vakje is ingeschakeld, wordt software afkomstig van de website Windows Update als eerste bijgewerkt en daarna worden eventueel andere updates toegepast. uit.
Als u domeinbeheerder of lokale beheerder in Windows 2000 bent, kunt u Automatische updates uitschakelen door groepsbeleid te gebruiken of door het register rechtstreeks te bewerken. Voor meer informatie over het gebruik van groepsbeleid of registerinstellingen voor de configuratie van Automatische updates klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
328010 Automatische updates instellen met Groepsbeleid of registerinstellingen
Terug naar begin

Windows configureren om u te herinneren aan nog niet afgehandelde updates

Als Windows de melding weergeeft dat updates beschikbaar zijn, klikt u op Uitstellen in het dialoogvenster Automatische updates voordat u de updates downloadt of installeert. In het dialoogvenster Herinnering kunt u opgeven hoe lang Windows moet wachten alvorens een herinnering weer te geven. Als de herinnering het downloaden betreft, ontvangt u alleen een herinneringsbericht als u bent verbonden met internet. Als de herinnering het installeren betreft, ontvangt u een herinneringsbericht op basis van de planning die u opgeeft.

Terug naar begin

Beschikbare updates downloaden

Als u Automatische updates hebt geconfigureerd om een bericht weer te geven voordat updates worden gedownload, wordt een pictogram in het systeemvak weergegeven zodra nieuwe updates worden waargenomen. De nieuwe beschikbare updates downloaden:
 1. Dubbelklik op het pictogram in het systeemvak.
 2. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Als Windows een bepaalde update moet downloaden, zorgt u ervoor dat het selectievakje naast de update ingeschakeld is.-of-

  • Als Windows een bepaalde update niet moet downloaden, schakelt u het selectievakje naast de update uit.
  De updates die u hebt geselecteerd, worden in de achtergrond gedownload zodat u ongestoord verder kunt werken. Het downloaden heeft geen storende of vertragende invloed op het overige netwerkverkeer, zoals navigatie op internet.

  Wanneer de updates zijn gedownload, wordt in het systeemvak een pictogram weergegeven om aan te geven dat er updates aanwezig zijn voor installatie.
Terug naar begin

Het downloaden onderbreken of hervatten

Als het downloaden eenmaal is gestart, kunt u het op elk moment onderbreken of hervatten. Als u de internetverbinding verbreekt of de computer opnieuw opstart nadat u het downloaden hebt onderbroken, wordt het downloaden automatisch hervat zodra u weer met internet verbonden bent.

Het downloaden onderbreken of hervatten:
 1. Klik tijdens het downloaden op het pictogram in het systeemvak en klik op Onderbreken.
 2. Wanneer u het downloaden wilt hervatten, klikt u op het pictogram Automatisch updates en selecteert u Hervatten.
Terug naar begin

Automatische updates plannen

Opmerking U kunt de instellingen van Automatische updates alleen wijzigen als u bent aangemeld als beheerder of als lid van de beheerdersgroep. Als uw computer is verbonden met een netwerk, kunnen bepaalde netwerkbeleidsinstellingen de uitvoering van deze procedure verhinderen.
 1. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Automatische updates.
 2. Klik op De updates automatisch downloaden en deze volgens de door mij opgegeven planning installeren.
 3. Selecteer de dag en het tijdstip waarop u updates wilt downloaden en installeren.
Wanneer essentiële updates worden vastgesteld, downloadt Automatische updates deze updates op de achtergrond wanneer een verbinding met internet actief is. Nadat het downloaden is voltooid, wacht Automatische updates met de installatie van de updates tot het geplande tijdstip op de geplande dag. Op de geplande dag en tijd ontvangen alle lokale gebruikers het volgende bericht, waarin wordt afgeteld vanaf vijf minuten:
Windows is gereed om met het installeren van aanbevolen updates op deze computer te beginnen.

Wilt u dat Windows de updates nu installeert?

(Bij geen reactie wordt de computer binnen 5:00 minuten opnieuw opgestart)
Als u bent aangemeld als beheerder, kunt u na ontvangst van dit bericht op Ja klikken om de updates te installeren of op Nee klikken om ervoor te zorgen dat Automatische updates de updates op de volgende geplande dag en tijd installeert. Als u niet binnen vijf minuten actie onderneemt, worden de updates automatisch geïnstalleerd.

Belangrijk U moet de computer opnieuw opstarten om de installatie te voltooien.

Terug naar begin

Een eerder geweigerde update herstellen

Als u een bepaalde update op dat moment niet wilt downloaden, kunt u Windows Update vragen om de update opnieuw aan te bieden. Geweigerde updates herstellen:
 1. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Automatische updates.
 2. Klik op Geweigerde updates en klik op Ja om geweigerde updates te herstellen. Windows geeft een bericht weer over updates die u eerder hebt geweigerd, of installeert de updates op basis van de planning die u opgeeft.
Terug naar begin
Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het plannen van Automatische updates in Windows 2000:
327838 Procedure: Automatische updates plannen in Windows XP, Windows 2000 of Windows Server 2003
Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over Automatische updates:
283151 Disabling AutoUpdate Service in Control Panel Does Not Shut Down the Service
294871 Beschrijving van de functie Automatische updates in Windows
323184 Automatische updates 2.2-client detecteert geen goedgekeurde updates van Software Update Services
326693 Automatische updates 2.2 dwingen een detectiecyclus uit te voeren
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 327850 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 12:15:45 - Revisie: 5.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB327850
Feedback