Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

16-Bits pc-kaartapparaten werken niet nadat u Windows 2000 Service Pack 3 hebt geïnstalleerd

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Belangrijk: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Definitie van het Microsoft Windows Register
Symptomen
Nadat u Windows 2000 hebt geïnstalleerd met een geïntegreerd (slipstreamed) Service Pack 3 (SP3), werken sommige 16-bits interne en externe pc-kaartapparaten niet langer juist. Pc-kaartapparaten worden ook PCMCIA-apparaten (Personal Computer Memory Card International Association) genoemd.
Oorzaak
Dit probleem treedt op wanneer de IRQ van het pc-kaartapparaat niet juist is ingesteld. Dit probleem treedt regelmatig op bij de volgende apparaten:
  • Geïntegreerde draadloze netwerkadapters die zijn gebaseerd op pc-kaartstandaarden.
  • Apparaten die worden gebruikt in pc-kaartsleuven op bureaubladcomputers.
Al deze apparaten vereisen PCI-routering. Windows 2000 SP3 schakelt standaard PCMCIA-to-PCI IRQ-routering uit.
Oplossing
Waarschuwing: een onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Als u Windows 2000 SP3 gebruikt en u IRQ-routering wilt inschakelen, wijzigt u het register. U doet dit door Register-editor te starten en de volgende sleutel weer te geven in het register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pcmcia\Parameters
Voeg de volgende registerwaarde toe aan deze registersleutel en sluit de Register-editor:
Naam: DisableIsaToPciRouting
Type: DWORD
Gegevens: 0
Meer informatie
Dit probleem treedt op bij de draadloze netwerkadapter Lucent/Orinoco 802.1x. Nadat u deze adapter hebt geïnstalleerd, lijkt het netwerk beschikbaar te zijn en blijft de signaalsterkte gelijk. Het netwerk is echter niet beschikbaar en er wordt een rode 'X' weergegeven op het pictogram van de netwerkverbinding.
802.11 wifi wi-fi ieee
Eigenschappen

Artikel-id: 327947 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 12:18:15 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbnetwork kbprb KB327947
Feedback