Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Automatische updates instellen met Groepsbeleid of registerinstellingen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
Als u bent aangemeld als een beheerder of als lid van de groep beheerders, wordt u vanuit het systeemvak gevraagd de functie Automatische updates van Windows in te stellen.

Voor meer informatie over de beschikbaarheid van de functie Automatische updates en hoe u deze functie kunt instellen en gebruiken in Windows 7, Windows Vista en Windows XP, raadpleegt u Microsoft Knowledge Base-artikel 306525: De functie Automatische updates configureren en gebruiken in Windows.

Voor gevorderde gebruikers of IT-professionals worden in dit artikel de volgende methoden beschreven die u kunt gebruiken om de functie Automatische updates te gebruiken:
 • Groepsbeleid gebruiken
 • Het register wijzigen

Automatisch updates instellen via Lokaal groepsbeleid

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ gpedit.msc en klik op OK.
 3. Klik op Computerconfiguratie.
 4. Klik met de rechtermuisknop op Beheersjablonen en klik op Sjablonen toevoegen/verwijderen.
 5. Klik op Toevoegen, klik op Wuau.adm in de map Windows\Inf en klik op Openen.
 6. Klik op Sluiten.
 7. Vouw onder Computerconfiguratie achtereenvolgens Beheersjablonen, Windows-onderdelen en Windows Update uit.

  Het beleid Automatische updates configureren verschijnt. Dit beleid geeft aan of de computer beveiligingsupdates en andere belangrijke downloads ontvangt via de functie Automatische updates van Windows. Met de instellingen voor dit beleid kunt u opgeven of automatische updates zijn ingeschakeld op de computer. Als de service is ingeschakeld, moet u een van de drie configuratieopties selecteren.
 8. Dubbelklik op het beleid Automatische updates configureren als u de beleidsinstellingen wilt weergeven.
 9. U schakelt Automatische updates in door op Ingeschakeld te klikken in de lijst met opties boven aan het tabblad Instellingen.

  Als u op Ingeschakeld klikt, moet u een van de configuratieopties die in stap 10 worden beschreven selecteren.
 10. Selecteer een van de volgende opties:
  • 2 - Downloaden en installeren melden

   Als er updates beschikbaar zijn, verschijnt er een pictogram in het systeemvak en ontvangt u een bericht dat de updates kunnen worden gedownload. Klik op het pictogram of het bericht om de updates die u wilt downloaden weer te geven en te selecteren. De updates worden op de achtergrond gedownload. Als het downloaden is voltooid, verschijnt er een pictogram in het systeemvak en ontvangt u een bericht dat de updates kunnen worden geïnstalleerd. U kunt op het pictogram of het bericht klikken om de updates te selecteren die u wilt installeren.
  • 3 - Automatisch downloaden en installeren melden

   Opmerking Dit is de standaardinstelling.

   Wanneer er updates beschikbaar zijn, worden de updates op de achtergrond gedownload. De gebruiker wordt niet gewaarschuwd of onderbroken tijdens dit proces. Als het downloaden is voltooid, verschijnt er een pictogram in het systeemvak en ontvangt u een bericht dat de updates kunnen worden geïnstalleerd. U kunt op het pictogram of het bericht klikken om de updates die u wilt installeren weer te geven en te selecteren.
  • 4 - Automatisch en installatie plannen

   U kunt het schema instellen door de gewenste opties te selecteren in het dialoogvenster Groepsbeleidsinstellingen. Als u geen schema opgeeft, worden de updates standaard dagelijks om 3:00 uur geïnstalleerd. De computer wordt automatisch opnieuw opgestart, als dit nodig is. Als iemand de computer gebruikt op het moment dat deze opnieuw kan worden opgestart, wordt er een melding weergegeven dat de computer opnieuw moet worden opgestart. De gebruiker kan ervoor kiezen de computer later opnieuw op te starten.

   Als u 4 - Automatisch downloaden en installatie plannen selecteert, kunt u een terugkerend schema instellen. Als u geen schema instelt, worden alle updates elke dag om 3 uur 's morgens gedownload en geïnstalleerd.
  • Overige opties

   U kunt ook de optie Uitgeschakeld of Niet geconfigureerd selecteren. Als u Uitgeschakeld selecteert, moet een beheerder handmatig de beschikbare updates downloaden van de website Microsoft Windows Update en deze installeren.

   Als u Niet geconfigureerd selecteert, wordt de status van automatische updates niet weergegeven op het groepsbeleidsniveau. De status is 'ingeschakeld' of 'niet ingeschakeld'. Een beheerder kan nog steeds automatische updates instellen via het configuratiescherm. In het configuratiescherm zijn dezelfde instellingen beschikbaar als bij Groepsbeleid.
Opmerking Een bijgewerkte beheersjabloon (ADM-bestand) kan nu worden gebruikt met de functie voor automatische updates van Windows Server 2003 en de SUS (Software Update Services) Service Pack 1-client (SP1). Dit bijgewerkte beleidsbestand voegt twee nieuwe beleidsregels toe:
 • Automatische update-installaties opnieuw plannen

  Dit beleid bepaalt de periode tussen het opnieuw opstarten van het systeem en het uitvoeren van een geplande installatie die eerder is gemist met automatische updates.
 • Niet automatisch opnieuw opstarten na automatische update-installaties

  Dit beleid geeft aan dat een geplande installatie door automatische updates wordt voltooid wanneer een gebruiker die zich heeft aangemeld de computer opnieuw opstart. Als dit beleid niet wordt gebruikt, wordt de computer automatisch opnieuw opgestart.
De bijgewerkte client en het beleidsbestand zijn opgenomen in Windows Server 2003. Als u de SUS SP1-client voor Windows 2000- en Windows XP-computers wilt downloaden, raadpleegt u Microsoft Knowledge Base-artikel Beschrijving van Windows Server Update Services Service Pack 1.

Als u de bijgewerkte beheersjabloon voor Windows 2000- en Windows XP-computers wilt downloaden, gaat u naar de website Software Update Services 1.0 ADM-bestand voor Service Pack 1.

Beleidsinstellingen laden met groepsbeleid in Active Directory

U moet het Wuau.adm-bestand gebruiken dat de nieuwe beleidsinstellingen voor de automatische updates-client beschrijft om beleidsinstellingen te laden met Groepsbeleid. Wuau.adm wordt automatisch geïnstalleerd in de map Windows\Inf wanneer u de nieuwe functie voor automatische updates installeert.

U kunt Windows\Inf\Wuau.adm als een beheersjabloon laden in de Groepsbeleidsobjecteditor.

U laadt als volgt beleidsinstellingen met groepsbeleid in Active Directory:
 1. Open het menu Start en klik op Uitvoeren op een Active Directory-domeincontroller.
 2. Typ dsa.msc.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de organisatie-eenheid of het domein waarin u het beleid wilt maken en klik op Eigenschappen.
 4. Open het tabblad Groepsbeleid en klik op Nieuw.
 5. Typ een naam voor het beleid en klik op Bewerken.
 6. Klik onder Computerinstellingen op Beheersjablonen.
 7. Klik op Sjablonen toevoegen/verwijderen en op Toevoegen.
 8. Typ de naam van het ADM-bestand van de automatische updates, bijvoorbeeld windows-map\inf\wuau.adm.
 9. Klik op Openen.

Automatische updates instellen door het register te bewerken

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


In een niet-Active Directory-omgeving kunt u registerinstellingen bewerken om automatische updates in te stellen.

Opmerking U moet deze registersleutels handmatig instellen.

Gebruik een van de volgende methoden om deze registersleutels in te stellen:
 • Bewerk het register handmatig met Register-editor.
 • Implementeer deze registersleutels centraal met de functie voor systeembeleid van Windows NT 4.0.
Volg onderstaande stappen om Register-editor te gebruiken:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ regedit in het vak Openen.
 2. Selecteer de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
 3. Voeg een van de volgende instellingen toe:
  • Naam: NoAutoUpdate
   Gegevens: 0 of 1
   • 0: Automatische updates is ingeschakeld (standaard).
   • 1: Automatische updates is uitgeschakeld.
   Registerwaardetype: Reg_DWORD
  • Naam: AUOptions
   Gegevens: 1 tot 4
   • 1: Windows mijn computer up-to-date laten houden is uitgeschakeld in Automatische updates.
   • 2: Downloaden en installeren melden.
   • 3: Automatisch downloaden en installeren melden.
   • 4: Automatisch downloaden en geplande installatie.
   Registerwaardetype: Reg_DWORD
  • Naam: ScheduledInstallDay
   Gegevens: 0 tot 7
   • 0: Elke dag.
   • 1 tot 7: De dagen van de week van zondag (1) tot zaterdag (7).
   Registerwaardetype: Reg_DWORD
  • Naam: ScheduledInstallTime
   Gegevens: n, waarbij n de tijd is in een tijdsindeling van 24 uur (0-23).
   Registerwaardetype: Reg_DWORD
  • Naam: UseWUServer
   Gegevens: stel deze waarde in op 1 om de automatische updates in te stellen, zodat een server wordt gebruikt met Software Update Services in plaats van Windows Update.
   Registerwaardetype: Reg_DWORD
  • Naam: RescheduleWaitTime
   Gegevens: m, waarbij m de wachttijd is tussen het starten van automatische updates en het moment waarop de installaties worden begonnen waarvan de schematijd is verlopen. De tijd wordt ingesteld in minuten van 1 tot 60, hetgeen staat voor 1 minuut tot 60 minuten.
   Registerwaardetype: Reg_DWORD

   Opmerking Deze instelling heeft alleen invloed op clientgedrag nadat de clients zijn bijgewerkt naar de clientversie van SUS SP1 of later.
  • Naam: NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
   Gegevens: Reg_DWORD: 0 (onwaar) of 1 (waar). Als de instelling is ingesteld op 1, wordt de computer niet automatisch opnieuw opgestart.
   Registerwaardetype: Reg_DWORD

   Opmerking Deze instelling heeft invloed op clientgedrag nadat de clients zijn bijgewerkt naar de clientversie van SUS SP1 of later.
  Raadpleeg het artikel Microsoft Windows Server Update Services 2.0 implementeren voor meer informatie over het gebruik van automatische updates met een server met Software Update Services.
Als u automatische updates rechtstreeks instelt met de beleidsregistersleutels, negeert het beleid de instellingen die zijn opgegeven door de lokale beheerder om de client in te stellen. Als een beheerder de registersleutels later verwijdert, worden de voorkeursinstellingen die zijn ingesteld door de lokale beheerder weer gebruikt.

Voeg de volgende f registerwaarden aan het register toe om te bepalen via welke server waarop SUS wordt uitgevoerd uw clientcomputers en -servers updates uitvoeren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\


Naam: WUServer
Registerwaardetype: Reg_SZ
Door deze waarde wordt de SUS-server ingesteld via de HTTP-naam (bijvoorbeeld http://IntranetSUS).

Naam: WUStatusServer
Registerwaardetype: Reg_SZ:
Door deze waarde wordt de SUS-statistiekenserver ingesteld via de http-naam (bijvoorbeeld http://IntranetSUS).
Eigenschappen

Artikel-id: 328010 - Laatst bijgewerkt: 07/16/2013 04:04:00 - Revisie: 11.1

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Business N, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V

 • kbpubtypekc kbregistry kbhowto kbprb KB328010
Feedback