Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Mogelijke oorzaken van het foutbericht 'De SQL-server bestaat niet of de toegang tot de server is geweigerd'

Samenvatting
'De SQL-server bestaat niet of de toegang tot de server is geweigerd' is een algemeen bericht van MDAC (Microsoft Data Access Components) dat aangeeft dat er geen contact kan worden gemaakt met de computer waarop Microsoft SQL Server wordt uitgevoerd. Dit algemene bericht kan allerlei oorzaken hebben. Een aantal van de meest voorkomende oorzaken wordt beschreven in de sectie 'Meer informatie' van dit artikel.

Opmerking De volgende foutberichten hebben vergelijkbare oorzaken:
SQL Server is niet beschikbaar of bestaat niet
De opgegeven SQL Server is niet gevonden
Meer informatie
Het bericht 'De SQL-server bestaat niet of de toegang tot de server is geweigerd' betekent niet dat:
 • het aanmeldingsproces bij de SQL-server is mislukt;
 • de SQL-server niet over de juiste machtigingen beschikt om het verzoek te verwerken;
 • u de verificatie van SQL-server niet kunt gebruiken omdat alleen Windows-verificatie is toegestaan.

Mogelijke oorzaken

Oorzaken die te maken hebben met de server

Als geen enkele clientcomputer verbinding kan maken met de computer waarop SQL Server wordt uitgevoerd, is er wellicht een probleem met de server.
 • SQL Server is niet geïnstalleerd op de computer die u hebt opgegeven in de verbindingsreeks. Controleer of SQL Server is geïnstalleerd op de computer die u hebt opgegeven in de verbindingsreeks.
 • SQL Server is niet gestart. SQL Server moet worden uitgevoerd om verbindingen te kunnen accepteren.
 • SQL Server luistert niet naar het protocol of de poort die u gebruikt om een verbinding tot stand te brengen. Het servernetwerkhulpprogramma op de server bepaalt welke protocollen worden gebruikt door SQL Server en op welke TCP/IP-poorten SQL Server luistert. Het clientnetwerkhulpprogramma, een MDAC-naam van gegevensbron (DSN), of de verbindingsreeks bepaalt welk protocol en poort er worden gebruikt door de client wanneer deze een verbinding tot stand brengt. Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  289573 PRB: DSN's configureren met SQL Server-netwerkbibliotheken
  328383 SQL Server-clients veranderen van protocol wanneer de clientcomputers verbinding willen maken met een instantie van SQL Server
 • Bij het starten van SQL Server kon er niet worden geluisterd op de opgegeven TCP/IP-poort en er worden geen TCP/IP-verbindingen geaccepteerd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  293107 PRB: TCP\IP-poort in gebruik door een andere toepassing
 • De SQL-servernaam is anders dan de computernaam. Voor meer informatie over dit probleem met SQL Server 2000 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  303774 Fout: het onderwerp 'Renaming a server' in SQL Server Books Online is onvolledig
  Voor meer informatie over dit probleem met SQL Server 7.0 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  195759 Veelgestelde vragen - SQL Server 7.0 - SQL Setup
  Voor meer informatie over dit probleem met SQL Server in een gegroepeerde omgeving klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  307336 Naam van geclusterd SQL Server-netwerk wijzigen
 • Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
  298822 FIX: MSDE-verbinding mislukt op een multihomed computer
 • Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
  306199 FIX: Geen verbinding mogelijk met SQL Server 2000 via dynamische IP-adressen
 • Vanaf SQL Server Desktop Engine (ook wel MSDE 2000 genoemd) Service Pack 3 (SP3) of SP3a zijn standaard alleen lokale verbindingen toegestaan. Als u externe verbindingen met SQL Server Desktop Engine wilt toestaan, voert u de stappen in het volgende artikel uit:
  814130 Netwerkverbindingen voor lokale SQL Server 2000-databases beveiligen

Oorzaken die te maken hebben met de client of toepassing

Als sommige clientcomputers of toepassingen wel verbinding kunnen maken en andere niet, treedt het probleem waarschijnlijk aan de kant van de client op.
 • De computernaam bestaat niet. Controleer de spelling van de naam van de computer waarmee u verbinding probeert te maken.
 • U probeert verbinding te maken met een benoemde versie van SQL Server, maar u geeft niet de juiste naam op. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
  265808 Clienthulpprogramma's van vorige versie gebruiken om verbinding te maken met een benoemde versie van SQL Server 2000
 • De Windows-beveiliging die u gebruikt om verbinding te maken is anders dan u had verwacht. Microsoft IIS (Internet Information Services) gebruikt bijvoorbeeld IUSR_computernaam en niet het account waarmee u zich aanmeldt bij Windows, of een ander account afhankelijk van de configuratie van IIS. Daarnaast gebruiken gekoppelde servers in sommige gevallen de beveiligingscontext op Windows-niveau van SQL Server Agent. De beveiligingscontext van de account die u gebruikt heeft wellicht geen toegang tot de computer waarop SQL Server is geïnstalleerd.
 • U gebruikt niet het juiste protocol. Controleer de CNU (Client Network Utility) om de protocollen te controleren die u gebruikt (voor eerdere versies van MDAC schakelt u geen protocollen in, maar geeft u een standaardinstelling op). Daarnaast moet u controleren of er aliassen zijn ingesteld in de CNU die een ander protocol of poort (of beide) opgeven dan u verwacht. Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  328383 SQL Server-clients veranderen van protocol wanneer de clientcomputers verbinding willen maken met een instantie van SQL Server
  289573 PRB: DSN's configureren met SQL Server-netwerkbibliotheken
 • U hebt het netwerkonderdeel Client voor Microsoft-netwerken verwijderd uit de netwerkeigenschappen van de client. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
  253959 Client voor Microsoft-netwerken functioneert na loskoppeling van netwerkadapter
 • Als SQL Server is gegroepeerd, zijn de netwerkadapters wellicht verkeerd benoemd of geconfigureerd. Wijzig de naam van de netwerkadapters die zijn benoemd met speciale tekens of een combinatie van hoofdletters en kleine letters. Controleer of de netwerkadapters op de computer juist zijn ingesteld.
 • Het probleem is wellicht het resultaat van een niet-overeenkomend MDAC. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
  307255 Component Checker: Problemen onderzoeken en MDAC-installaties opnieuw configureren
 • Controleer het protocol dat wordt opgegeven in de volgende subsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo\DSQUERY
  Deze waarde geeft meestal de instellingen in de CNU aan, maar niet altijd. Als de waarde DBNETLIB is, wordt een van de protocollen in de lijst met ingeschakelde protocollen van CNU gebruikt. Als een bepaald protocol in de lijst wordt weergegeven, wordt dat protocol gebruikt.
 • U probeert een verbinding te maken via named pipes, maar de named pipe waarop SQL Server luistert is gewijzigd van de standaardinstelling of u gebruikt de verkeerde naam van de pipe.

  Gebruik voor een standaardversie de volgende pipe in het servernetwerkhulpprogramma:
  \\.\pipe\sql\query
  Gebruik voor een benoemd exemplaar:
  \\.\pipe\MSSQL$exemplaarnaam\sql\query
 • U hebt een onjuist type DSN opgegeven (bestand, gebruiker of systeem). Voor meer informatie over de verschillende DSN-typen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  213772 Systeem-, gebruikers- en bestands-DSN's
 • Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
  290820 Fout: SQL Desktop Edition: Geen verbinding met gedeeld geheugen mogelijk na de installatie van MDAC 2.6

Oorzaken die te maken hebben met het netwerk of domein

Als u dit foutbericht alleen ontvangt op computers die zich in een bepaald domein, op een bepaald subnet of achter een firewall bevinden, moet u controleren op de volgende problemen.
 • Een firewall of router is niet juist ingesteld of is ingesteld om UPD-poort 1434 te blokkeren. Als UDP-poort 1434 is geblokkeerd, moet u wellicht de poort opgeven waar SQL Server luistert naar de verbindingsreeks van de client. Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  287932 Benodigde TCP-poorten voor communicatie met SQL Server via een firewall
  318432 Fout: Geen verbinding mogelijk met een geclusterd benoemd exemplaar via een firewall
 • De toewijzing van gebruikersrechten in het lokale beveiligingsbeleid van de Windows-account staat geen toegang vanaf het netwerk toe. Het beleid 'Toegang tot deze computer vanaf het netwerk' moet zijn toegestaan. Bovendien mag het recht 'Toegang tot deze computer vanaf het netwerk' niet zijn verleend.
 • Er is een probleem met een domeinvertrouwensrelatie of een van de computers bevindt zich in een werkgroep en heeft daarom geen toegang tot het domein. In sommige gevallen kunt u dit probleem omzeilen door op beide computers hetzelfde lokale Windows-account te maken met en hiervoor hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
  321247 Beveiliging voor logboekverzending configureren
 • De naamomzetting werkt niet. Controleer de instellingen in het naamomzettingssysteem dat u gebruikt (zoals DNS, WINS, hosts of lmhosts). Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
  169790 Veelvoorkomende problemen met TCP/IP oplossen
tcp/ip tcpip named pipes shared memory odbc mdac
Eigenschappen

Artikel-id: 328306 - Laatst bijgewerkt: 01/08/2014 18:04:00 - Revisie: 15.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition

 • kbsqlsetup kbinfo KB328306
Feedback