MS02-071: Fout in het afhandelen van Windows WM_TIMER-bericht kan tot machtiging van een hoger niveau leiden

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Met Windows-berichten kunnen interactieve processen reageren op gebruikersgebeurtenissen (zoals toetsaanslagen of muisbewegingen) en communiceren met andere interactieve processen. Het WM_TIMER-bericht wordt verzonden wanneer een timer is afgelopen en kan worden gebruikt om een proces een callback-functie voor een timer uit te laten voeren. Dit bericht kan een beveiligingsprobleem veroorzaken, aangezien een proces op het interactieve bureaublad een WM_TIMER-bericht kan gebruiken om een ander proces een callback-functie te laten uitvoeren op een willekeurig adres, zelfs als voor het tweede proces geen timer is ingesteld. Als het tweede proces hogere machtigingen heeft dan het eerste proces, kunnen voor het eerste proces hierdoor de functies worden gebruikt.

Verschillende processen die worden uitgevoerd op het interactieve bureaublad hebben standaard LocalSystem-machtigingen. Als gevolg hiervan kan een kwaadwillende gebruiker die zich interactief aanmeldt bij een systeem, een toepassing uitvoeren die een WM_TIMER-verzoek kan afdwingen voor zo'n proces. Hierdoor wordt de bewerking die de kwaadwillende gebruiker heeft opgegeven uitgevoerd. In dat geval heeft de kwaadwillende gebruiker volledig beheer over het systeem.

De beveiligingspatch die wordt beschreven in dit artikel, richt zich op dit probleem. Daarnaast worden er een aantal wijzigingen aangebracht in verschillende processen met hoge machtigingen die worden uitgevoerd op het interactieve bureaublad. Hoewel geen van deze processen een kwaadwillende gebruiker toestaat machtigingen te verkrijgen op het systeem zonder het WM_TIMER-probleem, hebben we deze toch opgenomen in de patch om de services veiliger te maken.
Oplossing
Klik op een van de volgende koppelingen voor meer informatie over het corrigeren van dit beveiligingslek:

Windows XP (alle versies)

Downloadgegevens

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Windows XP Home Edition en ProfessionalWindows XP 64-bits versieReleasedatum: 11 december 2002

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hierbij is gebruikgemaakt van software voor virusdetectie die volledig bijgewerkt was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Installatiegegevens

U kunt deze update toepassen op de RTM-versie van Windows XP of op Windows XP Service Pack 1 (SP1). Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten. Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /?: de lijst met schakelopties weergeven.
 • /u: de modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: andere programma's gedwongen afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n: geen reservekopie maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o: OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z: de computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q: stille modus gebruiken (geen tussenkomst van gebruiker).
 • /l: geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x: de bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
Als u de update bijvoorbeeld zonder tussenkomst van de gebruiker wilt installeren en wilt aangeven dat de computer niet opnieuw moet worden opgestart, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
q328310_wxp_sp2_x86_nld /u /q /z
Waarschuwing De computer heeft een verminderde beveiliging totdat u deze opnieuw opstart.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

De volgende bestanden worden gekopieerd naar de map %WINDIR%\System32.

Windows XP Home Edition en Windows XP Professional
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ---------------------------------------------------------------------  08-okt-2002 20:19         1.053.822 Sysmain.sdb (vóór SP1)  22-nov-2002 17:16 5.1.2600.104   528.896 User32.dll  (vóór SP1)  21-okt-2002 22:45 5.1.2600.104  1.671.168 Win32k.sys  (vóór SP1)  22-nov-2002 17:16 5.1.2600.104   272.384 Winsrv.dll  (vóór SP1)  01-nov-2002 19:13         1.080.070 Sysmain.sdb (met SP1)  01-nov-2002 20:26 5.1.2600.1134  528.896 User32.dll  (met SP1)  23-okt-2002 13:55 5.1.2600.1134 1.694.336 Win32k.sys  (met SP1)  01-nov-2002 20:26 5.1.2600.1134  272.896 Winsrv.dll  (met SP1)
Windows XP 64-bits editie
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ----------------------------------------------------------------------  08-okt-2002 20:19         1.053.822 Sysmain.sdb (vóór SP1)  22-nov-2002 17:16 5.1.2600.104  1.480.704 User32.dll  (vóór SP1)  21-okt-2002 22:45 5.1.2600.104  5.534.208 Win32k.sys  (vóór SP1)  22-nov-2002 17:16 5.1.2600.104   823.808 Winsrv.dll  (vóór SP1)  08-okt-2002 20:19         1.053.822 Wsysmain.sdb (vóór SP1)  21-okt-2002 22:40 5.1.2600.104   555.520 Wuser32.dll (vóór SP1)  01-nov-2002 18:52         1.085.382 Sysmain.sdb  01-nov-2002 20:26 5.1.2600.1134 1.481.728 User32.dll  (met SP1)  23-okt-2002 13:55 5.1.2600.1134 5.621.888 Win32k.sys  (met SP1)  01-nov-2002 20:26 5.1.2600.1134  824.320 Winsrv.dll  (met SP1)  01-nov-2002 19:13         1.080.070 Wsysmain.sdb (met SP1)  23-okt-2002 13:57 5.1.2600.1134  556.032 Wuser32.dll (met SP1)

Informatie over service packs voor Windows 2000 (alle versies)

U lost dit probleem op door het meest recente service pack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
260910 Het meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen

Informatie over hotfixes voor Windows 2000 (alle versies)

Downloadgegevens

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Alle talen met uitzondering van NEC Japans: NEC Japans:
Releasedatum: 11 december 2002

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hierbij is gebruikgemaakt van software voor virusdetectie die volledig bijgewerkt was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Installatiegegevens

Deze update vereist Windows 2000 Service Pack 1 (SP1), Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) of Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Als u meer informatie wilt over het ophalen van het laatste service pack, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260910 Het meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen
Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten. Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /?: de lijst met schakelopties weergeven.
 • /u: de modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: andere programma's gedwongen afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n: geen reservekopie maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o: OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z: de computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q: stille modus gebruiken (geen gebruikersinteractie).
 • /l: geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x: de bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
Als u de update bijvoorbeeld zonder tussenkomst van de gebruiker wilt installeren, en wilt aangeven dat de computer niet opnieuw moet worden opgestart, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
q328310_w2k_sp4_x86_nl /u /q /z
Waarschuwing De computer heeft een verminderde beveiliging totdat u deze opnieuw opstart.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

De volgende bestanden worden gekopieerd naar de map %WINDIR%\System32:
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ----------------------------------------------------------  01-nov-2002 21:33 5.0.2195.5265   42.256 Basesrv.dll  01-nov-2002 21:33 5.0.2195.5907  222.992 Gdi32.dll  01-nov-2002 21:33 5.0.2195.6079  708.880 Kernel32.dll  01-nov-2002 21:33 5.0.2195.6090  332.560 Msgina.dll  01-nov-2002 21:33 5.0.2195.6097  379.664 User32.dll  01-nov-2002 21:33 5.0.2195.6085  370.448 Userenv.dll  21-okt-2002 13:26 5.0.2195.6097 1.643.248 Win32k.sys  29-okt-2002 15:59 5.0.2195.6108  179.472 Winlogon.exe  01-nov-2002 21:33 5.0.2195.6097  243.472 Winsrv.dll
Opmerking Als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan deze update uit meerdere bestanden bestaan.

Windows NT 4.0 (alle versies)

Downloadgegevens

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Windows NT 4.0
Alle talen met uitzondering van NEC Japans en Chinees (Hongkong): NEC Japans: Chinees (Hongkong):
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
Releasedatum: 11 december 2002

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hierbij is gebruikgemaakt van software voor virusdetectie die volledig bijgewerkt was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Installatiegegevens

Voor deze update is Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) of Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6) vereist. Ga naar het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
152734 De meest recente Windows NT 4.0 Service Pack ophalen
Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten. Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /y: verwijderen (alleen met /m of /q).
 • /f: programma's geforceerd afsluiten tijdens het uitschakelen van de computer.
 • /n: geen map Uninstall maken.
 • /z: niet opnieuw opstarten nadat update is voltooid.
 • /q: de stille modus of modus zonder toezicht gebruiken zonder gebruikersinterface (deze schakeloptie is een superset van /m).
 • /m: de modus zonder toezicht gebruiken met gebruikersinterface.
 • /l: geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x: de bestanden extraheren zonder Setup uit te voeren.
Als u de update bijvoorbeeld zonder tussenkomst van de gebruiker wilt installeren, en wilt aangeven dat de computer niet opnieuw moet worden opgestart, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
Q328310i /q /z
Waarschuwing De computer heeft een verminderde beveiliging totdat u deze opnieuw opstart.

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

De volgende bestanden worden gekopieerd naar de map %WINDIR%\System32.

Windows NT 4.0
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  30-dec-2002 22:12 4.0.1381.7177   169.744 Gdi32.dll      30-dec-2002 22:12 4.0.1381.7202   326.928 User32.dll     30-dec-2002 22:12 4.0.1381.7202   175.888 Winsrv.dll     30-jan-2003 17:57 4.0.1381.7207  1.255.024 Win32k.sys
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
   Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  05-apr-2002 23:38 4.0.1381.33535  170.256 Gdi32.dll  11-nov-2002 22:09 4.0.1381.33544  332.048 User32.dll  11-nov-2002 22:09 4.0.1381.33544  196.368 Winsrv.dll  24-feb-2003 15:10 4.0.1381.33546 1.280.048 Win32k.sys
Opmerking Als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan deze update uit meerdere bestanden bestaan.
Status

Windows XP (alle versies)

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem een zwakke plek kan veroorzaken in de beveiliging in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.

Windows 2000 (alle versies)

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem een zwakke plek kan veroorzaken in de beveiliging in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie aangeboden voor dit probleem.

Windows NT 4.0 (alle versies)

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem een beveiligingslek kan veroorzaken in de beveiliging in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Meer informatie
Als u meer informatie wilt over dit beveiligingslek, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
security_patch browser hang Internet Explorer Windows Explorer
Eigenschappen

Artikel-id: 328310 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 12:24:41 - Revisie: 6.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 1, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 2, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 3, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 4, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 5, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbqfe kbenv kbsecurity kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbwin2ksp4fix kbhotfixserver KB328310
Feedback