U kunt niet overschakelen naar een andere identiteit in Outlook Express na installatie van Windows XP SP1

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL329084
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
U kunt niet overschakelen naar een andere identiteit in Microsoft Outlook Express na installatie van Windows XP Service Pack 1 (SP1). Als u in het menu Bestandbijvoorbeeld Identiteit instellen kiest, op de identiteit klikt waarnaar u wilt overschakelen en ten slotte op OK klikt, wordt de hoofdidentiteit geopend in plaats van de identiteit waarnaar u wilt overschakelen.
Oplossing
U lost dit probleem op door de cumulatieve update voor Outlook Express 6.0 SP1 te installeren. Voor meer informatie over deze update klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
331923 OLEXP: An Overview of the Cumulative Update for Outlook Express 6.0 Service Pack 1
Workaround
U kunt dit probleem oplossen door Outlook Express zodanig te configureren dat u wordt gevraagd een identiteit te kiezen bij het starten:
  1. Kies in Outlook Express in het menu Bestand de optie Identiteiten en klik op Identiteiten beheren.
  2. Schakel het selectievakje Deze identiteit gebruiken wanneer u een programma opstart uit.
  3. Klik op Sluiten.
Opmerking: na het voltooien van deze procedure wordt u telkens wanneer Outlook Express wordt gestart, gevraagd een identiteit te selecteren. U kunt op dat moment overschakelen naar een andere identiteit. U wordt echter tweemaal gevraagd naar een nieuwe identiteit over te schakelen.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
OLEXP
Eigenschappen

Artikel-id: 329084 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 12:39:19 - Revisie: 3.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Outlook Express 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB329084
Feedback