Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

MS02-050: Fout bij certificaatverificatie kan vervalsing van identiteit toestaan

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Dit artikel vervangt artikel 328145 in de Microsoft Knowledge Base.

Technische updates

 • 11.11.03: Dit artikel is bijgewerkt met informatie over een nieuwe beveiligingspatch voor klanten die eerst Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) en vervolgens Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) hebben geïnstalleerd.
Symptomen
De eerste versie van het Microsoft-beveiligingsbulletin MS02-050 werd uitgebracht op 5 september 2002. Op 9 september 2002 is het bulletin bijgewerkt om klanten erop te wijzen dat een digitaal certificaat van Microsoft voor het ondertekenen van apparaatstuurprogramma's niet meer voldeed aan de strengere verificatiestandaard in deze patch. Klanten die de patch installeren, krijgen daarom wellicht onverwachte foutberichten wanneer ze nieuwe hardware installeren of kunnen in sommige gevallen geen nieuwe hardware installeren. Er is een bijgewerkte patch uitgebracht op 20 november 2002. Deze nieuwe patch lost niet alleen dit probleem op, maar biedt tevens bescherming tegen een onlangs ontdekte variant van het oorspronkelijke beveiligingslek.

In het IETF-profiel van de X.509-certificaatstandaard worden een aantal optionele velden gedefinieerd die kunnen worden opgenomen in een digitaal certificaat. Een van deze velden is het veld Essentiële beperkingen, dat de maximaal toegestane lengte van de certificaatketen aangeeft en of het certificaat een certificeringsinstantie of een eindentiteitcertificaat is. De functies in CryptoAPI die de certificaatketens maken en verifiëren (de functies CertGetCertificateChain, CertVerifyCertificateChainPolicy en WinVerifyTrust), controleren het veld Essentiële beperkingen echter niet. Dezelfde fout treedt ook in enkele Microsoft-producten voor Macintosh op. In dat geval wordt de fout niet veroorzaakt door CryptoAPI.

Het beveiligingslek dat in de oorspronkelijke versie van het bulletin is herkend, kan een aanvaller, of kwaadwillende gebruiker, met een geldig eindentiteitcertificaat toestaan een ondergeschikt certificaat te verlenen dat wordt gevalideerd, hoewel het niet geldig is. Omdat CryptoAPI door veel toepassingen wordt gebruikt, kan de kwaadwillende gebruiker zich op verschillende manieren voordoen als iemand anders. Dit kan onder andere door:
 • Het bouwen van een website die zich voordoet als een andere website door een SSL-sessie tot stand te brengen als de originele website.
 • Het verzenden van e-mailberichten die worden ondertekend met een digitaal certificaat dat ogenschijnlijk van een andere gebruiker is.
 • Het vervalsen van verificatiesystemen die zijn gebaseerd op certificaatcontrole om toegang te krijgen als een gebruiker met veel machtigingen.
 • Schadelijke software digitaal ondertekenen met een Authenticode-certificaat dat lijkt te zijn uitgegeven door een bedrijf dat gebruikers wellicht vertrouwen.
Het onlangs vastgestelde beveiligingslek dat is aangekondigd op 20 november 2002, komt sterk overeen met het beveiligingslek dat wordt beschreven in de oorspronkelijke versie van het bulletin. Net als dat beveiligingslek bestaat het nieuwe lek uit een fout in de manier waarop certificaatverificatie wordt uitgevoerd. Dit beveiligingslek stelt een aanvaller echter in staat volledig beheer over de computer van een gebruiker te krijgen. Omdat de oplossing voor dit beveiligingslek niet was opgenomen in de aanvankelijke versie van de patch, wordt klanten aangeraden de nieuwe patch te installeren, zelfs wanneer deze de aanvankelijke versie van de patch al hebben geïnstalleerd.

Alleen Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows NT 4.0 en Microsoft Windows NT 4.0, Terminal Server-editie worden beïnvloed door deze variant van het beveiligingslek.
Oplossing
Klik op een van de volgende koppelingen voor meer informatie over het corrigeren van dit beveiligingslek:

Windows XP (alle versies)

Downloadgegevens

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Releasedatum: 20.11.02

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Installatiegegevens

Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten. Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /?: De lijst met schakelopties voor de installatie weergeven.
 • /u: Modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n: Geen reservekopie maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o: OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z: De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen interactie met de gebruiker).
 • /l: Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
Als u de update bijvoorbeeld zonder tussenkomst van de gebruiker wilt installeren en wilt aangeven dat de computer niet opnieuw moet worden opgestart, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
q329115_wxp_sp2_x86_enu /u /q /z
Waarschuwing De computer is kwetsbaar totdat u de computer opnieuw hebt opgestart.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

De volgende bestanden worden gekopieerd naar de map %WINDIR%\System32:

Windows XP Home Edition en Professional
  Datum    Tijd  Versie      Grootte Bestandsnaam  ----------------------------------------------------------  23-sep-2002 20:10 5.131.2600.1123 544.256 Crypt32.dll
Windows XP 64-bits editie
  Datum    Tijd  Versie      Grootte  Bestandsnaam  ------------------------------------------------------------  23-sep-2002 20:10 5.131.2600.1123 1.920.512 Crypt32.dll  22-sep-2002 02:26 5.131.2600.1123  544.256 Wcrypt32.dll
Terug naar begin

Informatie over het Windows 2000 (alle versies) Service Pack

U lost dit probleem op door het meest recente service pack voor Microsoft Windows 2000 op te halen. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
260910 Het meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen
Belangrijk Er kan een regressie optreden wanneer u Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) installeert op computers met Windows 2000 Service Pack (SP4). Deze regressie heeft tot gevolg dat de in dit bulletin beschreven update wordt verwijderd. Deze update maakt deel uit van Windows 2000 SP4. Pas de bijgewerkte beveiligingspatch voor Windows 2000 SP4 toe (zie verderop in dit artikel) om uw computer te beschermen tegen dit beveiligingslek.

Informatie over de beveiligingspatch voor Windows 2000 (alle versies)

Downloadgegevens

Windows 2000 SP4
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 11.11.03

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
Windows 2000 SP2 en SP3
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 20.11.02

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Opmerking Als u deze oplossing toepast op een RIS-lidserver, moet u de oplossing ook toepassen op alle domeincontrollers in het domein. Als u dit niet doet, kunnen RIS-clients zich niet verifiëren met de UPN-indeling (User Principal Name). Als u de UPN-indeling gebruikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Logon error
The system cannot validate your user name, password, or domain name. Verify that your user name and domain name are correct, and then retype your password. Passwords must be typed using the correct case. Be sure the CAPS LOCK key is not pressed.

Installatiegegevens

Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten. Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /?: De lijst met schakelopties voor de installatie weergeven.
 • /u: Modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n: Geen reservekopie maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o: OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z: De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen interactie met de gebruiker).
 • /l: Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x: De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
Als u de update bijvoorbeeld zonder tussenkomst van de gebruiker wilt installeren, en wilt aangeven dat de computer niet opnieuw moet worden opgestart, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
Windows 2000 SP4
windows2000-kb329115-x86-enu /u /q /z
Windows 2000 SP2 en SP3
q329115_w2k_sp4_x86_en /u /q /z
Waarschuwing De computer heeft een verminderde beveiliging totdat u deze opnieuw opstart.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

De volgende bestanden worden gekopieerd naar de map %WINDIR%\System32:
Windows 2000 SP4
  Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  -------------------------------------------------------  14-jul-2003 20:18 5.0.1558.6608 90.384 Cryptdlg.dll
Windows 2000 SP2 en SP3
  Datum    Tijd Versie      Grootte Bestandsnaam  ----------------------------------------------------------------  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5781   123.664 Adsldp.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5781   131.344 Adsldpc.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5781   62.736 Adsmsext.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5992   358.160 Advapi32.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5265   42.256 Basesrv.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5855   49.424 Browser.dll  25-sep-2002 16:36 5.131.2195.6072  469.776 Crypt32.dll  25-sep-2002 16:36 5.0.1558.6072   90.384 Cryptdlg.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.6012   135.952 Dnsapi.dll  07-Nov-2002 19:08 5.0.2195.6076   96.016 Dnsrslvr.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5722   45.328 Eventlog.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5907   222.992 Gdi32.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5859   145.680 Kdcsvc.dll  04-Jun-2002 17:31 5.0.2195.5859   199.952 Kerberos.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.6011   708.880 Kernel32.dll  21-aug-2002 12:27 5.0.2195.6023   71.248 Ksecdd.sys  22-jul-2002 19:54 5.0.2195.5960   507.152 Lsasrv.dll  22-jul-2002 19:54 5.0.2195.5960   33.552 Lsass.exe  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.4733   332.560 Msgina.dll  12-aug-2002 20:54 5.0.2195.6006   108.816 Msv1_0.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5979   307.472 Netapi32.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5966   360.720 Netlogon.dll  06-sep-2002 14:40 5.0.2195.6044   917.264 Ntdsa.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5936   119.568 Psbase.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.6025   389.392 Samsrv.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5951   129.296 Scecli.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5951   302.864 Scesrv.dll  23-Oct-2002 14:05 5.0.2195.6100   138.752 Sp3res.dll  13-Jun-2001 01:05 5.0.2195.3727    3.856 Svcpack1.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.6000   379.664 User32.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5968   369.936 Userenv.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5859   48.912 W32time.dll  04-Jun-2002 17:32 5.0.2195.5859   57.104 W32tm.exe  24-aug-2002 14:50 5.0.2195.6028  1.642.416 Win32k.sys  15-aug-2002 11:30 5.0.2195.6013   179.472 Winlogon.exe  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5935   243.472 Winsrv.dll  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5944   125.712 Wldap32.dll  22-jul-2002 19:54 5.0.2195.5960   507.664 Lsasrv.dll 56-bit  07-Nov-2002 19:08 5.0.2195.6011   708.880 Kernel32.dll UniProc  07-Nov-2002 19:08 5.0.2195.6028  1.642.416 Win32k.sys UniProc  26-aug-2002 12:45 5.0.2195.5935   243.472 Winsrv.dll UniProc
Opmerking Als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan deze update uit meerdere bestanden bestaan. Deze update vereist Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) of Service Pack 3 (SP3). Als u meer informatie wilt over het ophalen van het laatste service pack, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260910 Het meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen
Terug naar begin

Windows NT 4.0 (alle versies)

Downloadgegevens

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Windows NT 4.0Windows NT Server 4.0, Terminal Server EditionReleasedatum: 20.11.02

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Installatiegegevens

Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten. Deze update kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /y: Verwijderen (alleen met /m of /q).
 • /f: Programma's geforceerd afsluiten tijdens het uitschakelen van de computer.
 • /n: Geen map Uninstall maken.
 • /z: Niet opnieuw opstarten nadat update is voltooid.
 • /q: De stille modus of modus zonder toezicht gebruiken zonder gebruikersinterface (deze schakeloptie is een superset van /m).
 • /m: De modus zonder toezicht gebruiken met gebruikersinterface.
 • /l: Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x: De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
Als u de update bijvoorbeeld zonder tussenkomst van de gebruiker wilt installeren, en wilt aangeven dat de computer niet opnieuw moet worden opgestart, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
q329115i /q /z
Waarschuwing De computer is kwetsbaar totdat u de computer opnieuw hebt opgestart.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

De volgende bestanden worden gekopieerd naar de map %WINDIR%\System32:

Windows NT 4.0
  Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  ------------------------------------------------------------------  12-sep-2002 21:10 5.131.1878.12  372.496 Crypt32.dll  25-sep-2002 18:36 5.0.1558.6072  90.384 Cryptdlg.dll  26-sep-2002 18:38 4.86.1964.1878 143.632 Schannel.dll  26-sep-2002 18:38 4.87.1964.1878 112.912 Schannel.dll 128-bit
Windows NT Server 4.0, Terminal Server-editie
  Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  ------------------------------------------------------------------  12-sep-2002 21:10 5.131.1878.12  372.496 Crypt32.dll  25-sep-2002 18:36 5.0.1558.6072  90.384 Cryptdlg.dll  26-sep-2002 18:38 4.86.1964.1878 143.632 Schannel.dll  26-sep-2002 18:38 4.87.1964.1878 112.912 Schannel.dll 128-bit
Opmerking Vanwege bestandsafhankelijkheden is voor deze update Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) of Windows NT Server 4.0, Terminal Server-editie Service Pack 6 (SP6) vereist. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
152734 De meest recente Windows NT 4.0 Service Pack ophalen
Terug naar begin

Windows ME, Windows 98 Tweede editie en Windows 98

Downloadgegevens

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Windows Millennium Edition (ME)Windows 98 en Windows 98 Tweede editieReleasedatum: 20.11.02

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows Millennium Edition:
  Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  --------------------------------------------------------  12-sep-2002 20:51 5.131.2133.6  468.752 Crypt32.dll  25-sep-2002 17:36 5.0.1558.6072  90.384 Cryptdlg.dll
Windows 98 en Windows 98 Tweede editie
  Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  ---------------------------------------------------------  12-sep-2002 20:10 5.131.1878.12  372.496 Crypt32.dll  25-sep-2002 17:36 5.0.1558.6072  90.384 Cryptdlg.dll  26-sep-2002 17:38 4.87.1964.1878 112.912 Schannel.dll
Terug naar begin

Office v. X, Office 2001, Office 98 voor Mac; Outlook Express voor Mac; Internet Explorer voor Mac

Voor meer informatie over het verkrijgen van patches voor deze producten gaat u naar de volgende Microsoft-website: Terug naar begin
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem een beveiligingslek kan veroorzaken in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie aangeboden voor dit probleem.
Meer informatie
Als u meer informatie wilt over dit beveiligingslek, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Voor meer informatie over het oplossen van het probleem dat optreedt als het juiste bestand niet is geïnstalleerd als u QChain.exe gebruikt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
815062 Het juiste bestand wordt niet geïnstalleerd als u meerdere hotfixes aaneenschakelt
ris logon error security_patch man-in-the-middle Q328145 328145.KB.EN-US
Eigenschappen

Artikel-id: 329115 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 12:39:41 - Revisie: 14.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Office 2001 voor Mac, Microsoft Office 98 voor Macintosh, Microsoft Office X voor Mac Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 voor Macintosh, Microsoft Internet Explorer 4.5 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 5.0 for Macintosh, Microsoft Outlook Express 5.0 Macintosh Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbenv kbsecurity kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbwin2ksp4fix kbhotfixserver KB329115
Feedback