Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht: Fout in gebruikersinterface: Kan het DLL-bestand Msgina.dll (de gebruikersinterface voor aanmelding) niet in het geheugen laden

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Nadat u Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) hebt geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven bij het opstarten van de computer:
Fout in gebruikersinterface:
Kan het dll-bestand msgina.dll (aanmeldgebruikersinterface) niet laden.
Neem contact op met de systeembeheerder om dit DLL-bestand te vervangen of het originele bestand te herstellen.
Het Windows-aanmeldingsscherm wordt niet weergegeven en u kunt Windows 2000 niet openen.
Oorzaak
Dit probleem kan zich voordoen wanneer Winlogon.exe de registersleutel Mpr.dll opvraagt voordat deze registersleutel door Services.exe is gemaakt. In Windows 2000 SP3 is Msgina.dll afhankelijk van Mpr.dll. Voor het initialiseren van Mpr.dll is het noodzakelijk dat de volgende registersleutel aanwezig is:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\HwOrder
Deze sleutel wordt gemaakt tijdens het starten van Services.exe. Omdat Winlogon.exe en Services.exe op hetzelfde moment worden gestart, kan Winlogon de registersleutel Mpr.dll mogelijk aanroepen voordat Services.exe de sleutel heeft gemaakt. In dat geval wordt Msgina.dll niet geladen en wordt het foutbericht weergegeven dat wordt beschreven in de sectie 'Symptomen' van dit artikel. Deze afhankelijkheid is niet aanwezig in Windows 2000 Service Pack 2 (SP2).
Oplossing

Informatie over het servicepack

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar de lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  ------------------------------------------------------  15-okt-2002 18:53 5.0.2195.6090 332.560 Msgina.dll


De computer moet kunnen worden opgestart en Windows 2000 moet kunnen worden geopend om deze hotfix toe te passen. U moet een andere Windows 2000 SP2-computer en een lege, geformatteerde 3,5-inch diskette tot uw beschikking hebben.

U kunt dit probleem oplossen door Windows 2000 te openen en vervolgens de hotfix toe te passen:
 1. Plaats bij een tweede Windows 2000 SP2-computer een lege, geformatteerde 3,5-inch diskette in het diskettestation.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik vervolgens op OK.
 3. Voer bij de opdrachtprompt de volgende opdrachten in en druk na elke opdracht op ENTER:
  C:
  CD \
  CD \WINNT\system32\dllcache
  COPY msgina.dll A:
 4. Verwijder de 3,5-inch diskette uit het diskettestation.
 5. Start de computer met het probleem uit de sectie 'Symptomen' op en start vervolgens de herstelconsole. Ga als volgt te werk als de herstelconsole niet is geïnstalleerd als opstartoptie:
  1. Plaats de Windows 2000 Server Setup-diskette 1 in het diskettestation of plaats de Windows 2000 Server-cd in het cd-rom-station als u een opstartbaar cd-rom-station hebt.
  2. Start de computer opnieuw op.
  3. Volg de aanwijzingen op het scherm. Als u de Setup-diskettes gebruikt, wordt u gevraagd de overige Setup-diskettes in het diskettestation te plaatsen. Het laden van de bestanden kan enkele minuten duren.
  4. Selecteer de gewenste opties voor het herstellen van uw Windows 2000-installatie en het starten van de herstelconsole.
 6. Voer bij de opdrachtprompt van de herstelconsole de volgende opdrachten in en druk na elke opdracht op ENTER:
  CD system32
  REN msgina.dll mdgina.old
  CD dllcache
  REN msgina.dll msgina.old
  Opmerking: Ga door naar stap 7 als Msgina.dll niet voorkomt in de map System32 of in de map Dllcache.
 7. Plaats de 3,5-inch diskette met het Msgina.dll-bestand dat u van de tweede Windows 2000 SP2-computer hebt gekopieerd in het diskettestation van de computer met het probleem uit de sectie 'Symptomen'.
 8. Voer bij de opdrachtprompt van de herstelconsole de volgende opdrachten in en druk na elke opdracht op ENTER:
  COPY a:\msgina.dll
  CD ..
  COPY a:\msgina.dll
  exit
 9. Start de computer opnieuw en op pas de hotfix toe.

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server:
265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
Voor meer informatie over het gebruik van de herstelconsole klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301645 De herstelconsole gebruiken op een computer die niet met Windows 2000 kan worden opgestart
Eigenschappen

Artikel-id: 329316 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 12:42:22 - Revisie: 4.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsecurity kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB329316
Feedback