Beschrijving van de update Word 2002 Service Pack 2: 16 oktober 2002

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Word 2002 Service Pack 2 (SP2). Deze update voorkomt dat gebruikers onbedoeld koppelingen bijwerken naar externe gegevens in Microsoft Word-documenten of e-mailberichten in Microsoft Outlook waarvoor Word als e-maileditor wordt gebruikt. Bovendien verhelpt deze update andere problemen in Microsoft word 2002 SP2.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de Word 2002 SP2 Update downloadt en installeert: 16 oktober 2002 kunt downloaden en installeren.

Deze update werd voor het eerst opgenomen in Office XP Service Pack 3. Als u meer informatie wilt over het nieuwste service pack voor Office XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307841 Het meest recente service pack voor Office XP ophalen
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voor de installatie van Word 2002 SP2 update: 16 oktober 2002 moet Microsoft Windows Installer versie 2.0 of hoger zijn geïnstalleerd. Zie het gedeelte 'Windows Installer 2.0' van dit artikel voor meer informatie over deze vereiste.

Clientupdate:

Belangrijk Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) moet zijn geïnstalleerd voordat u de client-update installeert. Voor meer informatie over de installatie van Office XP SP2 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
325671 Beschrijving van Office XP Service Pack 2 (S
Als u Word hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • U installeert automatisch de meest recente updates, met inbegrip van alle beschikbare Service Packs en openbare updates op de website voor Office-productupdates.
 • U installeert alleen de update voor Word 2002 met de procedure die elders in dit artikel wordt beschreven.
Opmerking: Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website voor Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website voor Office-productupdates

U moet Office-productupdates eerst op uw computer installeren als u wilt dat de website voor Office-productupdates de vereiste updates detecteert. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het installeren van de website voor Office-productupdates: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen de update voor Word 2002 SP2: 16 oktober 2002

Voer de volgende stappen uit om de clientupdate te downloaden en installeren:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Opslaan om het bestand Wrd1005.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op wrd1005.exe.
 4. Klik op Ja als wordt gevraagd of u de update wilt installeren.
 5. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Plaats de cd-rom van Office wanneer daarom wordt gevraagd en klik op OK.
 7. Wanneer een bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u de update voor Word 2002 SP2: 16 oktober 2002 hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer ongedaan maken. De Word 2002 SP2 update: 16 oktober 2002 wordt de standaardwerking van sommige velden in Word aangepast. Als u wilt dat de velden van Word op dezelfde manier blijven werken als voor de installatie van de update voor Word 2002 SP2: 16 oktober 2002, stelt u de registersleutel FieldCalcSecurityLevel in op 0.Als u meer informatie wilt over de registersleutel 'FieldCalcSecurityLevel', klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
330079 Word: Hoe de werking van de Word-velden verandert nadat u de Word-update hebt geïnstalleerd
Voor meer informatie over de clientupdate klikt u op de volgende koppeling voor de Office-hulpprogramma's in het webartikel:

Update voor netwerkinstallaties

Opmerking Voordat u de update voor beheerdersinstallatie installeert aan de hand van de stappen in dit artikel, controleert u of Microsoft Office XP Service Pack 1 of Office XP SP2 op uw beheerdersinstallatiepunt is geïnstalleerd. Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente service pack voor Office XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307841 Het meest recente service pack voor Office XP ophalen
Als u Microsoft Word 2002 hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de beheerdersupdate en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de beheerdersupdate te downloaden:
 1. Ga naar de volgende website van Microsoft:
 2. Download het bestand naar de computer.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op wrd1005a.exe.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ C:\wrd1005a in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt neerzetten en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de map te maken.
 7. Als u bekend met de procedure voor het bijwerken van uw beheerdersinstallatie, klikt u op Start, kiest u Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen.
  msiexec /a pad voor beheerdersinstallatie\MSI-bestand /p C:\wrd1005a\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  waarbij pad voor beheerdersinstallatie het pad is naar de beheerdersinstallatielocatie voor het Office-product (bijvoorbeeld C:\Word2002),

  MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en

  MSP-bestand de naam is van de openbare update voor de netwerkinstallatie (bijvoorbeeld WINWORDff.msp).
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Start, kiest u Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i pad voor beheerdersinstallatie\MSI-bestand REINSTALL=WORDFiles REINSTALLMODE=vomu
  waarbij pad voor beheerdersinstallatie het pad is naar de beheerdersinstallatielocatie voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP),

  waarbij MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi).

  Opmerking: als u alle onderdelen van Microsoft Office XP opnieuw wilt installeren op de clientcomputer, gebruikt u de opdracht REINSTALL=ALL.
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348 Office XP: Procedure: Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare beheerdersupdate.

U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office XP Resource Kit raadplegen:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De Word 2002 SP2 update: 16 oktober 2002 wordt alleen het bestand Winword.exe bijgewerkt. Word 2002 SP2 update: 16 oktober 2002 wordt de versie van Microsoft Word 2002 op de computer bijgewerkt naar versie 10.0.4524.0. Klik op Info in het menu Help om te bepalen welke versie van Word op de computer is geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het bepalen van de versie van Office XP klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
291331 De versie van Office XP controleren
Opmerking Als Word 2002 SP2 update: 16 oktober 2002 al op de computer is geïnstalleerd, verschijnt het volgende bericht wanneer u de update Word 2002 SP2: probeert te installeren.
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Windows Installer 2.0

Voor de installatie van Word 2002 SP2 update: 16 oktober 2002 moet Microsoft Windows Installer versie 2.0 of hoger op de computer zijn geïnstalleerd. Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP-3) en Microsoft Windows XP zijn uitgerust met deze versie van Windows Installer. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren:

De wijzigingen die optreden in de velden van Word wanneer u de update installeert voor Word 2002 SP2: 16 oktober 2002

Voor meer informatie over de gewijzigde werking van de velden in Word na de installatie van de update voor Word 2002 SP2: 16 oktober 2002, de registersleutel 'FieldCalcSecurityLevel' waarmee de werking van velden in Word wordt beïnvloed en de invloed van de update voor Word 2002 SP2: 16 oktober 2002 op automatiseringsfuncties, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
330079 Word: Hoe de werking van de Word-velden verandert nadat u de Word-update hebt geïnstalleerd

Problemen die met de update worden opgelost

Met de Word 2002 SP2 update: 16 oktober 2002 worden de problemen opgelost die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
327667 Word2002: IOleObject::DoVerb retourneert RPC_E_SERVERFAULT bij het openen van sommige documenten
Met de update worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren opgenomen.

Beveiliging: gebruikers werken onbedoeld koppelingen bij naar externe gegevens in Word-documenten

Mogelijk werken gebruikers onbedoeld koppelingen bij naar externe gegevens in Word-documenten, waaronder e-mailberichten in Outlook waarvoor Word als e-maileditor wordt gebruikt.

Voor meer informatie over dit probleem, dat wordt beschreven in Microsoft Security Bulletin MS02-059, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
330008 Fout in Word-velden en externe updates voor Excel leidt tot het vrijgeven van informatie

Word 2002: met de functie Wijzigingen bijhouden wordt eerder verwijderde tekst teruggeplaatst in het document na accepteren van de wijzigingen

Als u de functie Wijzigingen bijhouden gebruikt, kan de verwijderde tekst worden teruggeplaatst in een document wanneer u de wijzigingen accepteert.

Verwijzingen

Voor meer informatie over de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
329749 Beschrijving van de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002
inf OFFXP fix list
Eigenschappen

Artikel-id: 329748 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 20:55:43 - Revisie: 3.0

 • Microsoft Word 2002 Service Pack 2
 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo KB329748
Feedback