Word 2000: Overzicht van de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002

Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Word 2000 Service Release 1 (SR-1). Deze update voorkomt dat gebruikers onbedoeld koppelingen bijwerken naar externe gegevens in Microsoft Word-documenten of e-mailberichten in Microsoft Outlook waarvoor Word als e-maileditor wordt gebruik. Bovendien verhelpt deze update andere problemen in Microsoft word 2000.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002 kunt downloaden en installeren.

Voor meer informatie over het laatste Service Pack voor Microsoft Office 2000 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
276367 OFFICE 2000: De meest recente Office 2000 Service Pack ophalen
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Voordat u de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002 installeert, moet Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR-1) op uw computer zijn geïnstalleerd. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
276367 OFFICE 2000: De meest recente Office 2000 Service Pack ophalen

Clientupdate:

Als u Word hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • U installeert automatisch de meeste recente updates, met inbegrip van alle beschikbare Service Packs en openbare updates op de website voor Office-productupdates.
  -of-
 • U installeert alleen de update voor Word 2000 SR-1 met de procedure die elders in dit artikel wordt beschreven.
Opmerking: Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website voor Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website voor Office-productupdates

Als u de website voor Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates voor de computer te detecteren, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

U installeert als volgt alleen de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002

Voer de volgende stappen uit om de clientupdate te downloaden en installeren:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Opslaan om het bestand Wrd0902.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 3. Dubbelklik op Wrd0902.exe in Windows Verkenner.
 4. Klik op Ja als wordt gevraagd of u de update wilt installeren.
 5. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Plaats de cd-rom van Office 2000 wanneer daarom wordt gevraagd en klik op OK.
 7. Wanneer een bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking: als u de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002 hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer ongedaan maken. Met de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002 wordt de standaardwerking van sommige velden in Word aangepast. Als u wilt dat de velden van Word op dezelfde manier blijven werken als voor de installatie van de update voor Word 2000 SR 1: 16 oktober 2002, stelt u de registersleutel FieldCalcSecurityLevel in op 0. Voor meer informatie over de registersleutel 'FieldCalcSecurityLevel' klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
330079 WD: How the Behavior of the Word Fields Changes After You Install the Word Update
Voor meer informatie over de clientupdate klikt u op de volgende koppeling voor de Office-hulpprogramma's in het webartikel:

Update voor netwerkinstallaties

Als u Word 2000 hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de algemene beheerdersupdate en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de beheerdersupdate te downloaden:
 1. Ga naar de volgende website van Microsoft:
 2. Download het bestand naar de computer.
 3. Dubbelklik op Wrd0902a.exe in Windows Verkenner.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ C:\wrd0902a in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt neerzetten en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de map te maken.
 7. Als u bekend met de procedure voor het bijwerken van uw beheerdersinstallatie, klikt u op Start, kiest u Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen.
  msiexec /a pad voor beheerdersinstallatie\MSI-bestand /p C:\wrd0902a\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  waarbij pad voor beheerdersinstallatie het pad is naar de beheerdersinstallatielocatie (bijvoorbeeld C:\Word2000),

  waarbij MSI-bestand het MSI-databasepakket is (bijvoorbeeld Data1.msi) en

  waarbij MSP-bestand de naam is van de algemene update voor de beheerdersinstallatie (bijvoorbeeld WINWORD_Admin.msp).
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Start, kiest u Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i pad voor beheerdersinstallatie\MSI-bestand REINSTALL=onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomus
  waarbij pad voor beheerdersinstallatie het pad is naar de beheerdersinstallatielocatie (bijvoorbeeld C:\Word2000) en

  waarbij MSI-bestand het MSI-databasepakket is (bijvoorbeeld Data1.msi).

  Opmerking: als u alle onderdelen van Office opnieuw wilt installeren op de clientcomputer, gebruikt u de opdracht REINSTALL=ALL.
Voor meer informatie over het bijwerken van de netwerkinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: How to Install a Public Update to an Administrative Installation
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare beheerdersupdate.

U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002 heeft invloed op het bestand Word.exe. De update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002 werkt de geïnstalleerde versie van Word 2000 bij naar versie 9.0.0.6926. Ga als volgt te werk wanneer u wilt vaststellen welke versie van Microsoft Word momenteel op de computer is geïnstalleerd:

Opmerking: afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik op Alle bestanden en mappen onder Zoekassistent in het deelvenster Zoekresultaten.
 3. Typ winword.exe in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken.
 4. Klik in de lijst met gevonden bestanden met de rechtermuisknop op het bestand winword.exe en kies Eigenschappen.
 5. Op het tabblad Versie wordt informatie weergegeven over de versie van Word.
Voor meer informatie over het bepalen van de Word 2000-versie op de computer klikt u op het onderstaande artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
255275 OFF2000: How to Determine the Version of Your Office Program
Opmerking: als de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002 al op de computer is geïnstalleerd, verschijnt het volgende bericht wanneer u de update Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002 installeert.
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Gewijzigde werking van de velden van Word wanneer u de update voor Word 2000 SR-1: installeert.

Voor meer informatie over de gewijzigde werking van de velden in Word na de installatie van de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002, de registersleutel 'FieldCalcSecurityLevel' waarmee de werking van velden in Word wordt beïnvloed en de invloed van de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002 op automatiseringsfuncties, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
330079 WD: How the Behavior of the Word Fields Changes After You Install the Word Update

Problemen die met de update worden opgelost

Met de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002 worden de problemen opgelost die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
320536 Word 2000: Overzicht van Word 2000 Update: 25 april 2002
319052 FIX: Unable to Change a Link to an Embedded Excel Workbook in a Word 2000 Document
242072 WD2000: Field Text Truncated When Merging or Inserting Database
204542 WD2000: Incorrect Results When You Perform Mail Merge with Excel Data Source
316270 WD2000: "Unknown Character" Error Message or Result of Zero When Field Contains E or N Character
319584 WD2000: An Extra Paragraph Mark Is Added When You Update Database Fields
Met de update voor Word 2000 SR-1: 16 oktober 2002 worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren opgenomen.

Beveiliging: gebruikers werken onbedoeld koppelingen bij naar externe gegevens in Word-documenten

Mogelijk werken gebruikers onbedoeld koppelingen bij naar externe gegevens in Word-documenten, waaronder e-mailberichten in Outlook waarvoor Word als e-maileditor wordt gebruikt.

Voor meer informatie over dit probleem, dat wordt beschreven in beveiligingsbulletin MS02-059, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
330008 MS02-059: Flaw in Word Fields and Excel External Updates May Lead to Information Disclosure

Word wordt afgesloten wanneer u lange DDE-verbindingen maakt

Wanneer u een DDE-verbinding (Dynamic Data Exchange) maakt met een verbindingsreeks die langer is dan 255 tekens, sluit Word onverwachts af.

Word reageert niet als gegevens in een opmaakmodel ongeldig of beschadigd zijn

Als de gegevens in het opmaakmodel van Word ongeldig of beschadigd zijn, reageert Word wellicht niet langer.

Beveiligingsupdate: de optie Ja is altijd geselecteerd in het dialoogvenster Beveiliging

De optie Ja in het dialoogvenster Beveiliging is standaard geselecteerd als u dubbelklikt op een ingesloten object.

Beveiligingsupdate: onjuiste bestandslengte

Een Word-bestand wordt wellicht gelezen als een bestand met onjuiste lengte.

Op een computer met Microsoft Works treedt een fout op die verwijst naar het bestand Winword.exe

Als u Word gebruikt op een computer met Microsoft Works, wordt er in Word een fout weergegeven die verwijst naar het bestand Winword.exe.

Word 2000: JPN: Word reageert niet langer als u een Microsoft Word 97- of Microsoft Word 98-document opent in Microsoft Internet Explorer

Word reageert niet langer als u een Word 97- of Word 98-document opent in Internet Explorer op een computer met de Japanse versie van Word 2000.

Word 2000: er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u voor de eerste keer een aangepast menu selecteert in een gebruikerssjabloon

Als u in Word voor de eerste keer een aangepast menu selecteert dat is opgeslagen in een gebruikerssjabloon, wordt wellicht het volgende foutbericht weergegeven:
De macro kan niet worden gevonden of is uitgeschakeld als gevolg van beveiligingsinstellingen.

PowerPoint 2000: Word reageert niet meer als u de eigenschappen van een ingesloten Word-tabel instelt en de methode voor sluiten van objecten aanroept

Als u met Microsoft PowerPoint de eigenschappen van ingesloten Word-tabellen instelt en vervolgens de methode Sluiten van het object aanroept, reageert Word niet langer.

Word 2000: er wordt een melding over een uitgeschakelde functie weergegeven wanneer u een dubbele rand instelt voor een tabel

Als u in Word 2000 een dubbele rand toepast op een tabel in een document dat is gemaakt met Microsoft Word 6.0 of Microsoft Word 95 en waarvoor de opties voor opslaan zijn ingesteld op Word 6.0 of Word 95, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Deze functie is uitgeschakeld omdat deze functie niet compatibel is met Microsoft Word 6.0/95.

Word 2000: Word reageert niet of genereert een foutbericht nadat u op een hyperlink hebt geklikt in een Word-document dat geopend is in Microsoft Internet Explorer

Als u in Internet Explorer op een hyperlink klikt in een Word-document dat is gekoppeld aan een ander Word-document, reageert Word niet langer of wordt een foutbericht weergegeven.

Word 2000: JPN: browser reageert niet langer wanneer u een Word-document weergeeft in Iframe

Als u de Japanse versie van Word 2000 gebruikt op een computer met Microsoft Windows XP, reageert de browser niet en wordt het document niet weergegeven wanneer u een Microsoft Word-document weergeeft in een HTML-iframe of een frame in Internet Explorer. Het verwerken van het bestand Winword.exe kan een CPU-gebruik van 100 procent veroorzaken.

Word 2000: paginanummers worden gewijzigd wanneer u de optie Beveiligingsopties: Opmerkingen gebruikt

Als u in Word 2000 Document beveiligen kiest in het menu Extra en Opmerkingen selecteert bij Beveiligingsopties, worden de paginanummers van het document wellicht gewijzigd.

Word 2000: Word reageert niet meer als u door een Word 2000-document bladert terwijl het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven

Als u door een Word 2000-document bladert terwijl het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven, reageert Word niet langer.

Opmerking: Dit probleem treedt op als het Word 2000-document is geconverteerd vanuit Word 97 en een nieuwe Word 2000-sjabloon is toegepast op het document.

Verwijzingen

Voor meer informatie over de update voor Word 2002 SP-1: 16 oktober 2002 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
329748 Word 2002: Overzicht van de update voor Word 2002 SP-2: 16 oktober 2002
inf OFFXP fix list
Eigenschappen

Artikel-id: 329749 - Laatst bijgewerkt: 07/18/2007 08:41:00 - Revisie: 2.3

Microsoft Word 2000 Service Pack 1

 • kbinfo kbdownload kboffice2000sp3fix KB329749
Feedback