Excel 2002: Overzicht van de Excel 2002 SP-2-update: 16.10.02

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Met deze update kunnen pogingen van een kwaadwillende gebruiker om het waarschuwingsdialoogvenster te onderdrukken dat wordt weergegeven in een Microsoft Excel-werkmap wanneer een Microsoft Excel-werkblad koppelingen naar externe gegevens bevat, worden onderdrukt met de optie Bijwerken automatische koppelingen bevestigen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de Excel 2002 SP-2-update: 16.10.02 downloadt en installeert.

Deze update werd voor het eerst opgenomen in Office XP Service Pack 3.Als u meer informatie wilt over het nieuwste service pack voor Office XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307841 Office XP: Het meest recente Service Pack voor Office XP ophalen
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voor de installatie van de update die wordt beschreven in dit artikel, moet u beschikken over versie 2.0 of hoger van Microsoft Windows Installer. Meer informatie over deze vereiste kunt u vinden in de sectie 'Windows Installer 2.0' van dit artikel.

Client-update:

Belangrijk Voordat u de clientupdate installeert, moet Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2) zijn geïnstalleerd. Voor meer informatie over het installeren van Office XP SP-2 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
325671 Office XP: Overzicht van Office XP Service Pack 2
Als u Excel hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website Office-productupdates om automatisch alle meest recente updates te installeren, met inbegrip van alle beschikbare service packs en openbare updates.
  -of-
 • Installeer alleen de Excel 2002-update door de procedure uit te voeren die verderop in dit artikel wordt beschreven.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office-productupdates. De website Office-productupdates detecteert uw specifieke installatie van Microsoft Office en geeft precies aan wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website Office-productupdates

Als u de website Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen de Excel 2002 SP-2-update: 16.10.02 installeren

Voer de volgende stappen uit om de clientupdate te downloaden en installeren:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Opslaan om het bestand Exc1003.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op exc1003.exe.
 4. Klik op Ja als wordt gevraagd of u de update wilt installeren.
 5. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office en klik op OK.
 7. Wanneer een bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u de Excel 2002 SP-2-update: 16.10.02 hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen.

Voor meer informatie over de clientupdate klikt u op de onderstaande koppeling voor het artikel Office Tools on the Web.

Update voor netwerkinstallaties

Opmerking Voordat u de update voor netwerkinstallaties installeert aan de hand van de procedure in dit artikel, controleert u of Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1) of Office XP SP-2 is geïnstalleerd op het netwerkinstallatiepunt. Als u meer informatie wilt over het ophalen van het laatste service pack voor Office XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307841 Office XP: Het meest recente Service Pack voor Office XP ophalen
Als u Microsoft Excel 2002 hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor netwerkinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor netwerkinstallaties te downloaden:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Download het bestand naar het bureaublad van uw computer.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op exc1003a.exe.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ C:\exc1003a in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt neerzetten en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de map te maken.
 7. Als u bekend met de procedure voor het bijwerken van uw netwerkinstallatie, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen.
  msiexec /a Netwerkpad\MSI-bestand /p C:\exc1003a\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  waarbij Netwerkpad het pad is naar het netwerkinstallatiepunt (bijvoorbeeld C:\Excel2002),

  MSI-bestand het MSI-databasepakket is (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en

  MSP-bestand de naam is van de openbare update voor de netwerkinstallatie (bijvoorbeeld EXCELff.msp).
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i netwerkpad\MSI-bestand REINSTALL=EXCELFiles REINSTALLMODE=vomu
  waarbij netwerkpad het pad is naar het netwerkinstallatiepunt (bijvoorbeeld C:\OfficeXP) en

  MSI-bestand het MSI-databasepakket is (bijvoorbeeld ProPlus.msi).

  Opmerking Als u alle Microsoft Office XP-onderdelen wilt installeren op de clientcomputer, gebruikt u REINSTALL=ALL.
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de netwerkinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348 Office XP: Een openbare update voor beheerdersinstallaties installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor netwerkinstallaties.

U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office XP Resource Kit raadplegen:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De Excel 2002 SP-2-update: 16.10.02 beïnvloedt het bestand Excel.exe. De Excel 2002 SP-2-update: 16.10.02 werkt de op uw computer geïnstalleerde versie van Excel 2002 bij naar versie 10.0.4524.0. In Excel klikt u in het menu Help op Info om de versie vast te stellen die op de computer is geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het controleren van de versie van Office XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
291331 Procedure: De versie van Office XP controleren
Opmerking Als de Excel 2002 SP-2-update: 16.10.02 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende bericht weergegeven wanneer u de Excel 2002 SP-2-update: 16.10.02 probeert te installeren:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Windows Installer 2.0

Voor de installatie van de Excel 2002 SP-2-update: 16.10.02 moet Microsoft Windows Installer versie 2.0 of hoger op uw computer zijn geïnstalleerd. Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP-3) en Microsoft Windows XP zijn uitgerust met deze versie van Windows Installer. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren:

Problemen die door de update worden opgelost

Door de Excel 2002 SP-2-update: 16.10.02 worden de in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen beschreven problemen opgelost:
324051 Excel 2002: CPU-gebruik is 100 procent wanneer u een groot blad kopieert in Excel
320516 Excel 2002: U kunt geen Excel-bestanden openen in Windows Verkenner nadat u de wizard Tekst importeren hebt gebruikt
Met de update worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren opgenomen.

Beveiliging: gebruikers worden niet gewaarschuwd wanneer een werkmap in een onjuiste indeling koppelingen naar externe gegevens bevat

Met deze update kunnen pogingen van een kwaadwillende gebruiker om het waarschuwingsdialoogvenster te onderdrukken dat wordt weergegeven in een Microsoft Excel-werkmap wanneer een Microsoft Excel-werkblad koppelingen naar externe gegevens bevat, worden onderdrukt door de optie Bijwerken automatische koppelingen bevestigen.

Belangrijk Als de optie Bijwerken automatische koppelingen bevestigen niet is ingeschakeld, bent u nog steeds kwetsbaar voor het beveiligingsprobleem dat in dit artikel wordt beschreven. Als u in Excel de optie Bijwerken automatische koppelingen bevestigen wilt configureren, klikt u in het menu Extra op Opties en opent u het tabblad Bewerken.

Als u meer informatie wilt over dit probleem dat wordt beschreven in het Microsoft Security Bulletin MS02-059, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
330008 MS02-059: Fout in Word-velden en externe updates voor Excel leidt tot het vrijgeven van informatie

Excel 2002: De functie 'GetPivotData' wordt onverwacht afgesloten

Als u een GetPivotData-functie maakt, wordt Excel onverwacht afgesloten. Dit probleem treedt op als de draaitabel een datumveld bevat en zich in een bepaalde werkmap bevindt, terwijl de functie GetPivotData zich in een andere werkmap bevindt.

Excel 2002: Gedeelde werkmap heeft tot gevolg dat Excel niet meer reageert

Nadat u een gedeelde werkmap hebt opgeslagen, reageert Excel niet meer. U kunt het probleem voor korte tijd verhelpen door de aangepaste weergaven voor iedere gebruiker te verwijderen, maar het probleem zal telkens weer terugkeren.

Excel 2002: De lijst 'Veld' in een draaitabel functioneert niet meer

Als een draaitabel veel gegevens bevat, functioneert de lijst Veld niet meer nadat Excel de werkmap die de draaitabel bevat, heeft gerepareerd.

Excel 2002: JPN: Excel berekent automatisch waarden, zelfs als de functie is uitgeschakeld op het tabblad Berekenen

De Japanse versie van Excel berekent automatisch waarden, zelfs als de betreffende functie is uitgeschakeld op het tabblad Berekenen.

Excel 2002: Excel-werkmap wordt na het openen direct gesloten

De Excel-werkmap wordt direct na het openen weer gesloten als alle volgende voorwaarden van toepassing zijn:
 • De werkmap bevat een of meer koppelingen die niet kunnen worden bijgewerkt.
 • De werkmap bevat de macro Auto_Openen of Werkmap_Openen.
 • U besluit de koppelingen bij te werken en macro's uit te voeren (of u hebt macro's standaard ingeschakeld).

Excel 2002: Syntaxis van hyperlink wordt onjuist opgeslagen wanneer u een Excel-bestand als HTML opslaat

Als u een Excel-werkmap met hyperlinks tussen de werkbladen opent en deze werkmap opslaat als een HTML-pagina, wordt de syntaxis van de hyperlinks onjuist opgeslagen en werken de hyperlinks niet wanneer u het HTML-bestand opent in een webbrowser.

Excel 2002: Excel reageert niet meer wanneer u subtotalen verwijdert uit een cellenbereik

Wanneer u in Excel subtotalen probeert te verwijderen uit een cellenbereik, reageert Excel niet meer en is het CPU-gebruik 100 procent.

Excel 2002: Wanneer u een Excel-bestand opent met een OLE-programma, wordt het OLE-programma afgesloten maar blijft het Excel-proces actief

Wanneer u een Excel-bestand opent met een OLE-programma, wordt het OLE-programma afgesloten maar blijft het Excel-proces actief.
inf OFFXP fix list
Eigenschappen

Artikel-id: 329750 - Laatst bijgewerkt: 01/10/2015 13:47:22 - Revisie: 2.3

Microsoft Excel 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo KB329750
Feedback