Foutbericht 'Kan geen toegang krijgen tot Outlook.pst - 0x80040116' wanneer u Outlook 2000 start of een bestand voor persoonlijke mappen opent

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u Microsoft Outlook 2000 start of wanneer u probeert een bestand met persoonlijke mappen (.pst) te openen, wordt het volgende foutbericht weergegeven, waarbij Outlook.pst de naam is van het PST-bestand:
Kan het bestand Outlook.pst niet openen - 0x80040116.
Het probleem wordt niet opgelost als u de Reparatieset voor het Postvak IN (Scanpst.exe) gebruikt, en dit hulpprogramma kan melden dat er geen fouten zijn gevonden.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als de index van het PST-bestand beschadigd is.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door eerst het hulpprogramma voor het verkleinen van PST-bestanden en vervolgens de Reparatieset voor het Postvak IN uit te voeren, waarna u het gerepareerde bestand opent.

OPMERKING: Omdat er verschillende versies zijn van Microsoft Windows, kunnen de volgende stappen voor uw computer verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.

Deel 1: Het hulpprogramma voor het verkleinen van PST-bestanden uitvoeren

 1. U kunt het hulpprogramma coor het verkleinen van PST-bestanden (Pst2gb.exe) downloaden vanuit het Microsoft Download Center:
 2. Pak het bestand 2gb152.exe uit in een lege map. Als het goed is, ziet u de volgende vijf bestanden:
  • Msstdfmt.dll
  • Msvbvm60.dll
  • Pst2gb.exe
  • Readme.rtf
  • Readme.txt
 3. Klik op Start en klik op Zoeken.
 4. Klik in het menu Extra op Mapopties en open het tabblad Weergave.
 5. Klik op Verborgen bestanden en mappen weergeven, schakel het selectievakje Bestandsextensies verbergen voor bekende bestandstypen uit, schakel het selectievakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) uit, klik op Ja om te bevestigen dat u beveiligde besturingssysteembestanden wilt weergeven en klik op OK.
 6. Klik onder Waarnaar wilt u zoeken? op Alle bestanden en mappen.
 7. Typ >*.pst in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam.
 8. Klik in de lijst Zoeken in op Lokale vaste schijven (C:) en klik op Zoeken.
 9. Noteer het pad naar het PST-bestand dat u wilt repareren. De standaardnaam van dit bestand is Outlook.pst.
 10. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ pad\pst2gb.exe -s en klik op OK, waarbij pad het volledige pad is naar het bestand Pst2gb.exe dat u in stap 2 hebt uitgepakt. Als u de bestanden van het hulpprogramma voor het verkleinen van PST-bestanden bijvoorbeeld hebt uitgepakt in de map C:\Bestanden, typt u c:\bestanden\pst2gb.exe -s en klikt u op OK.
 11. Klik op Doorgaan en klik op Bladeren.
 12. Klik op het PST-bestand dat u wilt repareren en klik op Openen. De standaardnaam van dit bestand is Outlook.pst.
 13. Klik op Maken, typ een nieuwe unieke bestandsnaam voor het PST-bestand, zoals Outlook-2 in het vak Bestandsnaam, en klik op Opslaan.
 14. Klik in het dialoogvenster Oversized PST Recovery Tool op Start.
 15. Nadat u het hulpprogramma hebt uitgevoerd, klikt u op OK en op Sluiten.

Deel 2: Het hulpprogramma voor het Postvak IN uitvoeren

 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik onder Waarnaar wilt u zoeken? op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ scanpst.exe in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam.
 4. Klik in de lijst Zoeken in op Lokale vaste schijven (C:) en klik op Zoeken.
 5. Dubbelklik in de lijst met gevonden bestanden op het bestand Scanpst.exe.
 6. Klik op Bladeren en open de map met het nieuwe PST-bestand dat u hebt gemaakt met het hulpprogramma voor het verkleinen van PST-bestanden.
 7. Klik op het nieuwe PST-bestand dat u hebt gemaakt en klik op Openen.
 8. Klik in het dialoogvenster Hulpprogramma voor Postvak IN op Starten.
 9. Nadat het bestand is gescand, klikt u op Herstellen om de fouten in het bestand te herstellen.

  OPMERKING: Deze procedure kan enkele uren duren.
 10. Wanneer een bericht wordt weergegeven dat het herstel is voltooid, klikt u op OK.
 11. Start de computer opnieuw op.

Deel 3: Het gerepareerde bestand openen in Outlook 2000

 1. Start Outlook 2000.
 2. Wijs Openen aan in het menu Bestanden klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst).
 3. Open de map met het nieuwe PST-bestand dat u hebt gemaakt en hersteld.
 4. Klik op het nieuwe PST-bestand en klik op OK.

  OPMERKING: Als dit bestand normaal wordt geopend, wordt het weergegeven in de lijst met bestanden onder Teruggezette persoonlijke mappen.
 5. Kopieer de gegevens van elke map in de lijst Teruggezette persoonlijke mappen naar de mappen 'Outlook Vandaag - (Persoonlijke mappen)'.
Meer informatie


Klik voor meer informatie over verwante onderwerpen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

Hulpprogramma voor het verkleinen van PST- en OST-bestanden

Ga naar de volgende WinZip-website voor informatie over het verkrijgen van het hulpprogramma WinZip: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
OL2K
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 329910 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 12:52:26 - Revisie: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbcorrupt kbrepair kb3rdparty kberrmsg kbprb KB329910
Feedback