Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

INF: Toevoegingen aan Leesmij.htm voor SQL Server 2000 Service Pack 3

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting

In dit artikel worden verschillende onderwerpen besproken die op dit moment niet aan de orde komen in het bestand SP3Leesmij.htm voor SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3).
Meer informatie
De volgende informatie is gewijzigd sinds de publicatie van het bestand SP3Leesmij.htm:

 • Computers waarop Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd, worden niet bijgewerkt tot Microsoft Data Access Components 2.7 (MDAC) Service Pack 1 (SP1).

  Wanneer u SQL Server 2000 SP3 installeert op computers met Windows XP, wordt MDAC 2.7 niet bijgewerkt tot MDAC 2.7 Service Pack 1 (SP1). Als u een of meer correcties uit MDAC 2.7 SP1 nodig hebt voor uw systeem, moet u eerst Windows XP Service Pack 1 toepassen voordat u SQL Server 2000 SP3 installeert.
 • Toelichting bij sectie 3.7 - Desktop Engine installeren

  In sectie 3.7 van het bestand SP3Leesmij.htm wordt verklaard dat SQL Server 2000 SP3 voor Desktop Engine (ook wel MSDE 2000 genoemd) beschikbaar is via de volgende bronnen:
  • De cd-rom met SQL Server 2000 Service Pack 3.
  • SQL2KdeskSP3.exe. Dit zelfuitpakkend bestand kunt u downloaden van de website Microsoft SQL Server Downloads.
  SQL Server Service Pack 3 voor Desktop Engine werd oorspronkelijk niet meegeleverd met SQL Server Service Pack 3. U kunt het nu downloaden van de volgende Microsoft-website:
  Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
  Selecteer de gewenste taal in de rechterbovenhoek van de pagina.
 • Vereiste hotfix voor computers waarop Microsoft Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a wordt uitgevoerd

  Als u Microsoft Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a uitvoert, moet u de hotfix toepassen die wordt beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  258437 FIX: GetEffectiveRightsFromAcl() Fails in Service Pack 6
 • Setup wordt uitgevoerd in de modus voor één gebruiker

  SQL Server moet in de modus voor één gebruiker worden uitgevoerd om SQL Server 2000 SP3 te installeren. Het Setup-programma start SQL Server in de modus voor één gebruiker. Voer de volgende taken uit om te voorkomen dat een andere toepassing het beheer krijgt over de eerste SPID (serverproces-id):
  • Sluit alle actieve toepassingen, inclusief controleprogramma's van andere fabrikanten, op de computer waarop SQL Server wordt uitgevoerd.
  • Verbreek de verbinding met alle toepassingsservers die zijn verbonden met de computer waarop SQL Server wordt uitgevoerd of sluit deze af.
  • Koppel zo mogelijk de netwerkkabel los.
  U kunt ook de aanmeldingswachtwoorden voor verbonden toepassingsservers wijzigen, maar u moet dan niet vergeten deze opnieuw te wijzigen in de oorspronkelijke wachtwoorden nadat de installatie is voltooid.

  Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over services en toepassingen die van invloed kunnen zijn op de installatie:
  183692 PRB: SQL Server Setup Appears to Stop Responding
 • Vereisten voor SQL Server Agent Mail


  Met SQL Server 2000 kunt u SQL Server Agent Mail configureren om e-mailberichten te verzenden via een MAPI-verbinding. Op 32-bits platforms moet u echter Extended MAPI gebruiken. Op 64-bits platforms kunt u alleen Simple MAPI gebruiken.
 • Service Pack niet ondersteund voor SQL Server 2000 Enterprise Evaluation Edition


  SQL Server 2000 service packs worden niet ondersteund voor SQL Server 2000 Enterprise Evaluation Edition. Op alle overige versies van Microsoft SQL Server 2000 kunnen service packs worden toegepast. Als u een dergelijke installatie probeert uit te voeren, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  MSSQLSERVER is een evaluatieversie. Kan geen upgrade uitvoeren van een evaluatieversie van SQL Server 2000. Setup wordt nu afgesloten.
  Dit foutbericht wordt ook beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  315518 INF: Cannot Apply Service Pack to Evaluation Edition


  Raadpleeg het Leesmij-bestand voor SQL Server 2000 SP3 voor informatie over wijzigingen in de functionaliteit van SQL Server 2000 die zijn geïntroduceerd in SQL Server 2000 SP3. Ga naar de volgende Microsoft-website om het Leesmij-bestand te bekijkenite:
  http://support.microsoft.com/support/servicepacks/SQL/2000/SP3ReadMe.asp

 • Toelichting bij sectie 3.10 - Installeren op een failover-cluster

  In sectie 3.10, onder de titel 'Voer de volgende stappen uit als u een knooppunt in het failover-cluster opnieuw moet maken', moet de volgende tekst staan:
  1. Maak het knooppunt in het failover-cluster opnieuw. Raadpleeg het onderwerp 'How to recover from failover cluster failure in Scenario 1' in SQL Server Books Online voor meer informatie over het opnieuw maken van een knooppunt.
  2. Voer het oorspronkelijke Setup-programma van SQL Server 2000 uit om het knooppunt opnieuw toe te voegen aan het failover-cluster.
  3. Voer het Setup-programma van SQL Server 2000 SP3 uit vanaf het toegevoegde knooppunt. Hiermee worden alleen de binaire bestanden op het nieuwe knooppunt bijgewerkt tot het niveau van SQL Server 2000 SP3. Opmerking: als u Setup uitvoert vanaf het knooppunt waar de virtuele server wordt uitgevoerd, moet u SQL Server 2000 SP3 opnieuw toepassen op alle knooppunten. Bovendien moet u de scripts voor de database-upgrade opnieuw uitvoeren.
 • Toelichting bij sectie 5.3.17 - Wijziging in vereisten voor het koppelen of herstellen van een replicatiedatabase

  In sectie 5.3.17, 'Wijziging in vereisten voor het koppelen of herstellen van een replicatiedatabase', in het Leesmij-bestand voor SQL Server 2000 SP3 wordt ten onrechte geïmpliceerd dat het inschakelen van koppeling van eigendom van verschillende databases een vereiste is voor het koppelen of herstellen van replicatiedatabases nadat SQL Server 2000 SP3 is toegepast. De aanbevolen methode voor het koppelen of herstellen van databases na toepassing van SQL Server 2000 SP3 is als volgt: u laat door een lid van de vaste serverrol sysadmin de opgeslagen procedure sp_changedbowner uitvoeren om het eigendom van de database toe te wijzen aan de ingebouwde beheerdersaanmelding sa. Bijvoorbeeld:
  EXEC sp_changedbowner 'sa'


 • Toelichting bij sectie 5.1.8 - Nieuwe optie SQLServerLIKE voor Provider

  In sectie 5.1.8 wordt de nieuwe optie SQLServerLIKE voor Provider beschreven. Deze optie wordt aangeroepen met een registervermelding, SQLServerLike. Gebruik de Register-editor en zoek de volgende registersleutel om de registervermelding SQLServerLIKE toe te voegen en in te schakelen:

  Voor een computer met een exemplaar van SQL Server:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\<Naam exemplaar>\Providers\<Provider>

  Voor een computer met een standaardexemplaar:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\Providers\<Provider>

  Voeg onder de sleutel <Provider> een DWORD-waarde toe. Geef deze de naam SQLServerLIKE. en stel de waarde in op 1.

 • Toelichting bij sectie 3.0 - Het Service Pack installeren

  In sectie 3.0 is de volgende opmerking niet volledig:

  Opmerking: omdat Setup niet meer mislukt als gevolg van databases waarin niet kan worden geschreven, hoeft u logboekverzending niet te verwijderen voordat u een upgrade naar SQL Server 2000 SP3 uitvoert.

  Dat klopt, maar als u een upgrade uitvoert van een server die betrokken is bij logboekverzending met een database die ook een publicatiedatabase op een andere server is, kan Setup toch mislukken en wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  Fout bij het uitvoeren van script sp_vupgrade_replication (1)

  Momenteel wordt tijdens de replicatie-upgrade niet gezocht naar alleen-lezen databases. U kunt deze fout voorkomen door de database off line te halen voordat u SQL Server 2000 SP3 Setup uitvoert. Hierdoor wordt de upgrade van de database tijdens de replicatie-upgrade overgeslagen.

  Nadat de upgrade is voltooid, brengt u de database weer on line en voert u de opgeslagen procedure sp_vupgrade_replication uit om de replicatiemetagegevens bij te werken.

  Opmerking: de opgeslagen procedure sp_vupgrade_replication wordt in de hoofddatabase geïnstalleerd tijdens de upgrade naar SQL Server 2000 SP3. Start Query Analyzer en voer het volgende uit om deze opgeslagen procedure uit te voeren:
  Use masterGoExec sp_vupgrade_replication
Eigenschappen

Artikel-id: 330022 - Laatst bijgewerkt: 02/27/2014 02:09:23 - Revisie: 9.1

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsqlserv2000sp3fea kbproductlink KB330022
Feedback