De beschrijving van de computer wordt vóór de naam van de computer weergegeven in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Informatie over het Windows-register voor ervaren gebruikers
Symptomen
In Microsoft Windows XP wordt de computerbeschrijving vóór de computernaam weergegeven en staat de computernaam tussen haakjes, zoals in het onderstaande voorbeeld:
computerbeschrijving (computernaam)
Oplossing

Informatie over het servicepack

U kunt dit probleem oplossen met het meest recente servicepack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows XP
  Datum     Tijd  Versie      Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  10-jul-2003 19:42 6.0.2800.1242  8.242.176 Shell32.dll     08-jul-2003 18:31 5.1.2600.1243   557.568 Xpsp2res.dll   
Windows XP 64-bits editie
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam   Platform  ----------------------------------------------------------------------  10-jul-2003 19:43 6.0.2800.1242 14.375.424 Shell32.dll  IA-64  03-jul-2003 17:51 6.0.2800.1242  8.242.176 Wshell32.dll  x86  08-jul-2003 18:31 5.1.2600.1243   557.568 Wxpsp2res.dll x86  08-jul-2003 18:31 5.1.2600.1243   557.056 Xpsp2res.dll  IA-64 

Installatie-instructies

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, voert u deze stappen uit om de hotfix te activeren.

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op een van de volgende registersubsleutels:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 3. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ ToggleCommentPosition en druk op ENTER.
 5. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 6. Typ 1 en klik op OK.
 7. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 8. Typ ShowDriveLettersFirst en druk op ENTER.
 9. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 10. Typ 2 en klik op OK.
De registerwaarden hebben de volgende resultaten:

Sleutel: ToggleCommentPosition
Type: DWORD
Waarde: 1 of 0
Als de waarde 0 is, gebruikt Windows "sharenaam op commentaartekst (computernaam) (stationsaanduiding)."

Als de waarde 1 is, gebruikt Windows "sharenaam op computernaam (commentaartekst) (stationsaanduiding)."
Sleutel: ShowDriveLettersFirst
Type: DWORD
Waarde: 1,2 of 4
Als de waarde 1 is, wordt de stationsaanduiding eerst weergegeven voor externe stations.
Als de waarde 2 is, worden er geen stationsaanduidingen weergegeven.
Als de waarde 4 is, wordt de stationsaanduiding eerst weergegeven voor alle stations.
Deze registervermelding kan per machine of per gebruiker worden toegepast door een van de volgende subsleutels te gebruiken:
 • Bij toepassing per machine klikt u op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 • Bij toepassing per gebruiker klikt u op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Als de registersleutel voor toepassing per machine bestaat, heeft deze sleutel voorrang op de instelling per gebruiker. Als u de wijzigingen wilt activeren, moet de huidige gebruiker zich afmelden bij de computer en zich weer aanmelden bij de computer.

U kunt in Windows Vista de registervermeldingen ShowDriveLettersFirst en ToggleCommentPosition ook gebruiken om de weergavevolgorde in te stellen. Wanneer u de vermelding ShowDriveLettersFirst echter alleen onder de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE instelt, wordt deze instelling pas van kracht nadat u mapopties wijzigt. U moet de vermelding ShowDriveLettersFirst zowel onder de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE als onder de registersleutel HKEY_CURRENT_USER instellen.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Eigenschappen

Artikel-id: 330193 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 12:56:17 - Revisie: 5.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbbug kbfix kbwinxppresp2fix KB330193
Feedback